Steun Omslag als donateur!

Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, kan bestaan dankzij donateurs. Doet u mee?

Omslag is een initiatief dat steunt op bijdragen van medestanders. Grote en kleine donaties zijn welkom.

NL66 TRIO 0784 8731 86
tnv Omslag, Eindhoven

Donateurs krijgen te zijner tijd het Jaarverslag toegestuurd, bij wijze van verantwoording van hun donatie (Vermeld dus zonodig uw postadres bij uw overschrijving).