OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Pers
Links
Reacties
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

Bookmark and Share

Think global, eat local - lezingencyclus in Amsterdam

AMSTERDAM - Op 11 maart start in Amsterdam een lezingen- en discussiecyclus over een rechtvaardige en milieuvriendelijke voedselvoorziening: 'Think global, eat local'. Georganiseerd door A SEED. Data: 11 en 25 maart, 8 en 22 april en 6 en 20 mei. Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Plantage Doklaan 8, Amsterdam. www.aseed.net

In deze cyclus wordt gezocht naar oplossingen en alternatieven voor de westerse geïndustrialiseerde en steeds meer globaliserende landbouw. Oplossingen variëren van een drastisch ander landbouw- en handelsbeleid tot meer lokale zelfvoorziening in de Amsterdamse Pijp. Ook wordt besproken hoe de samenwerking tussen een groeiende groep verontruste burgers, boeren, maatschappelijke organisaties en welwillende bedrijven kanworden verbeterd, om de benodigde verandering tot stand te brengen.

Deze serie zal worden gehouden gedurende zes vrijdagavonden. Elke avond zal bestaan uit een powerpointpresentatie door één of meerdere sprekers, eventueel de vertoning van dvd-, film- of videomateriaal, en veel discussie met de aanwezigen.

* 11 maart: Inleiding op cyclus – ecologische zelfvoorzienende voedselvoorziening – leren van het Zuiden. Door Guus Geurts (o.a. XminY, Platform Aarde Boer Consument, auteur) en Jan Paul Smit (auteur en filmmaker, onder voorbehoud). Met de films 'Moeder Aarde – Een nieuwe toekomst voor kleine boeren' en 'Ancient futures - Learning from Ladakh', over de lessen van zelfvoorzienende gemeenschappen en de clash met westerse 'ontwikkeling'

* 25 maart: Zaadmonopolisering en genetische manipulatie - Linda Coenen (ASEED). Uiteenzetting van de stand van zaken in Nederland en de rest van Europa en de consequenties die de huidige ontwikkelingen zullen hebben op de landbouw en voedselvoorziening. Met filmfragmenten uit o.a. 'De Wereld volgens Monsanto' en 'The Future of Food'.

* 8 april: Foute soja is niet verantwoord – greenwashing in de praktijk. M.m.v. Linda Coenen (ASEED) en Tjerk Dalhuisen (Gifsoja.nl). Met de korte film: ‘The Killing Fields’ en getuigenissen uit Paraguay in beeld.

* 22 april: Antwoorden op de voedsel-, klimaat- en energiecrisis.M.m.v. Guus Geurts. Over de samenhang tussen de voedsel-, klimaat- en energiecrisis. Met vertoning van de dvd: - Koe nr. 80 heeft een probleem. Hierin komen boeren uit alle delen van de wereld aan het woord (op hun bedrijf), en komen ze samen om te pleiten voor voedselsoevereiniteit.

* 6 mei: Strategieën en activiteiten om te komen tot een meer rechtvaardige en ecologische lokale en mondiale voedselvoorziening. M.m.v. Guus Geurts en Gaston Remmers (Boerenstadwens Amsterdam en Bureau Buitenkans, ovb). Vertoning van 'Trend Spotting' over Slow Food.

* 20 mei: Inspirerende lokale initiatieven van lokale voedselvoorziening. Door Meike Vierstra (A SEED). O.a. over direct inkopen bij de boer, boerenmarkten, stadslandbouw en door de gemeenschap gesteunde landbouw (community supported agriculture). En kennismaken met verschillende voedselprojecten in Amsterdam, zoals Farming the City, VokoMokum en Transition Town de Pijp.

Deelname aan de gehele cyclus van zes bijeenkomsten kost 25 Euro, of 5 Euro per avond.

Meer nieuws


 ^   © 2011 Omslag, Eindhoven. Tel. 040-2910295 - contact