OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

Nieuw: Praattafel bij Omslag - eerste keer op 14 februari

Eindhoven, 28 december 2017 - Tijdens kleinschalige bijeenkomsten bij Omslag, zoals de filmavonden, Vuur & Soep-maaltijden, na afloop van een Aanloopdag en tijdens de theetuinen ontspinnen zich meestal spontaan allerlei interessante gesprekken. Soms verlopen die wat rommelig omdat er telkens mensen komen en gaan. Dat bracht ons op het idee om af en toe een ‘praattafel’ te organiseren, telkens rond een ander vooraf gesteld onderwerp.

Met vijftien mensen rond de Praatttafel

We stellen ons voor dat we met een groepje mensen, maximaal vijftien, rond de grote tafel in de werkruimte van Omslag zitten en met elkaar in gesprek gaan, aandachtig naar elkaar luisterend. Het gesprek kan kort worden ingeleid door degene die het onderwerp heeft aangedragen; vooraf kan zo nodig worden verwezen naar een beschikbare tekst. Het worden geen verhitte discussies maar een rustig gesprek waarin ieder zijn of haar eigen kennis, gedachten, dromen en twijfels kan inbrengen in een sfeer van vertrouwen. Er hoeven geen ‘waarheden’ gevonden te worden; wel kan de uitwisseling misschien wat nieuwe inzichten opleveren en contacten verdiepen. Daarmee gaat ieder weer naar huis.

Woensdag 14 februari: 'Een wereld in evenwwicht

De eerste Praattafel is op woensdagavond 14 februari over ‘Een wereld in evenwicht’. Dit thema wordt kort ingeleid door Hans van de Sande, auteur van het gelijknamige boek

Van de Sande noemt zijn boek een 'handreiking voor een nieuwe wereld', waarin hij openhartig verslag doet van de persoonlijke reis van zijn leven en van de diepgaande inzichten die hij hiermee verworven heeft. Hij bereisde verschillende continenten en beschrijft de werelden van verschil qua religie, natuur, gezondheid etc. in specifieke landen die hij bezocht. Als tussenoplossing om tot een meer evenwichtige wereld te komen ziet Van de Sande graag meer spiritualiteit terug in de westerse samenleving. En hij betoogt een universeel inkomensafhankelijk en uiterst transparant betaalsysteem omdat - volgens Van de Sande - ' financieel rijke mensen denken dat zij met veel geld hun 'vrijheid' kunnen kopen, maar dit blijkt een misvatting. De enige werkelijke bevrijding is de spirituele bevrijding. De financieel rijken zijn dus onschuldig/onwetend,en gewoonweg misleid in een systeem'.

Iedereen zal eigen gedachten, wensen, ideeën en twijfels hebben bij 'een wereld in beweging.' Die verschillende gedachten willen we graag delen tijdens de Praattafe op 14 februari. Het is niet nodig om het boek van Van de Sande vooraf te lezen; wel is het raadzaam kennis te nemen van zijn ideeën op hansvandesande680.wixsite.com

/Een-wereld-in-evenwicht Vooraf aanmelden

De praattafel is van 20.00 tot 22.00 uur; vanaf 19:30 is er verse thee en koffie. Vooraf aanmelden is nodig, via 040-23910295 of omslag@omslag.nl. Van deelnemers vragen we een vrijwillige bijdrage.


Meer nieuws

  • Nieuw: Praattafel bij Omslag - eerste keer op 14 februari

 ^   © 2018 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact