OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

Omslag stopt ermee op 31 december 2020

EINDHOVEN, 29 september 2020 - Omslag gaat de activiteiten per 31 december 2020 beƫindigen. De plek in Eindhoven zal worden ontruimd. De hoop is dat er zich een nieuw initiatief zal aandienen die sommige activiteiten op de plek en in de tuin zal voortzetten. Delen van het werk zullen op andere wijze buiten Omslag-verband worden voortgezet.

Een groep van zes mensen die sterk betrokken zijn bij Omslag heeft het moeilijke besluit genomen op woensdag 9 september in de tuin van Omslag. De bijeenkomst, die om 11.00 uur begon, duurde ruim vier uur. Er was koffie en zelfgebakken appeltaart.

Van de zes aanwezigen waren vier voor stoppen per eind december. Een persoon nam geen standpunt in. Een persoon pleitte ervoor Omslag nog voort te zetten in 2021 om dan in de loop van het jaar geleidelijk te stoppen.

Laatstgenoemde wilde een besluit van het bestuur van Omslag. Het bestuur is altijd een formaliteit geweest, het bestond uit vier mensen die al sinds 2003 als bestuur staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel maar nooit iets hoeven te doen. Alle besluiten worden op de werkvloer genomen, termen als 'basisdemocatie' en 'zelfbestuur' klinken bekend in Omslagkringen.

De discussie rond de opheffing van Omslag veroorzaakte commotie bij het slapende bestuur. Drie van de vier bestuursleden zijn afgetreden en de laatstovergeblevene heeft zondag 27 september een bijeenkomst bijgewoond op de plek van Omslag waar het eerder genomen besluit is bevestigd. Omslag-oprichters Marta Resink en Dick Verheul hebben niet deelgenomen aan dit gesprek. Dick was wel in de buurt en zorgde voor koffie en appeltaart. Marta had zich afgemeld.

Aan het besluit ging een langdurig proces vooraf. De achterban van Omslag is in de loop der jaren geslonken en vergrijsd. Ook het aantal mensen dat meedeed om de activiteiten vorm te geven, was gestadig afgenomen. Uiteindelijk waren het vooral de twee mede-oprichters van Omslag die zich inzetten, Marta Resink en Dick Verheul.

In mei 2019 was er nog een feestelijke viering van het jubileum '25 jaar Omslag'. Daarna is een jaar lang geprobeerd mensen erbij te krijgen. Hiertoe verschenen verschillende oproepen in het tijdschrift ZOZ, waarvan de laatste in ZOZ 155 een zeer dringende was, die werd herkend als noodkreet, zoals bleek uit ingezonden brieven in het nummer daarna. Het leverde echter niet de gewenste versterking op.

In ZOZ 158 maakte Dick Verheul bekend dat hij na 27 jaar een punt wil zetten achter zijn aandeel in Omslag. Hij vertrekt op 31 december, na een opzegtermijn van zes maanden. Omdat duidelijk was dat dit gevolgen zou hebben voor de organisatie werd een 'Groep van Zeven' samengesteld van mensen die sterk betrokken zijn bij Omslag. Deze groep had op 30 juli een eerste bijeenkomst in de tuin van Omslag. Daar werd besloten in elk geval te stoppen met het tijdschrift ZOZ en met het winkeltje van Omslag. Tevens werd besloten dat in ZOZ 159 (september/oktober 2020) de situatie zou worden uitgelegd en een oproep zou verschijnen om mensen te vinden die in elk geval delen van het werk voort willen zetten. Op 9 september zou de groep opnieuw bijeen komen om de reacties hierop te bespreken.

De oproep in ZOZ (pag. 17, ,'Toekomst voor Omslag?') had op dat monent drie reacties opgeleverd, die echter onvoldoende perspectief bieden om te denken over voortzetting van Omslag. Daarom is besloten de activiteiten per 31 december te beƫindigen en de organisatie op te heffen.

De hoop is nu dat er mensen zullen opstaan die een plan gaan maken om vooral de tuin van Omslag te blijven gebruiken voor bijeenkomsten. Deze zomer was de tuin elke vrijdagmiddag en -avond ontmoetingsplek voor een groep mensen uit de kringen van Omslag. Deels was er een vaste groep, maar er waren ook elke keer enkele nieuwe bezoekers, soms van ver. Daarnaast is de tuin gebruikt door andere organisaties, die in de coronatijd bijeen wilden komen in de buitenlucht met voldoende ruimte. Deze functie van de tuin is het waard om in stand te houden, maar daarvoor is geen landelijke organisatie zoals Omslag nodig.

Marta Resink is van plan het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven (website en elektronische nieuwsbrief) voort te zetten en wil een groep zoeken die dit ondersteunt. Dick Verheul wil doorgaan met een audio-visueel medium in de stijl van het Omslag Journaal (maar met een andere titel). En er heeft zich iemand gemeld die de www.AktieAgenda.nl wil voortzetten.

De plek van Omslag komt beschikbaar voor een ander maatschappelijk initiatief. De verhuurder van het pand, Stichting De Hoogstrater, heeft Omslag gevraagd om met een vorstel te komen voor een nieuwe huurder.

Voor wie interesse heeft in de besluitvorming is het verslag van de bijeenkomst van 9 september beschikbaar.


Meer nieuws


 ^   © 2019 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact