OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties

Verslag 'De toekomst van de vredesbeweging', op 17 september 2016 in de tuin van Omslag

In het kader van de landelijke Vredesweek vond op zaterdag 17 september in de tuin van Omslag een bijzondere Vredesdag plaats onder het motto 'De toekomst van de vredesbeweging'.  Het programma had een tweeledig doel: aandacht voor het gedachtegoed van vredesactivist Kees Koning, en een gesprek over de toekomst van de vredesbeweging.

DSC03187.JPG  DSC03182.JPG  DSC03203.JPG  

Hans Matheeuwsen, coördinator van Vredesburo Eindhoven opende de dag met een welkomstwoord en een toelichting op de verschillende programma-onderdelen.

Van 14:00 tot 15:30 werd stilgestaan bij het gedachtegoed en de acties van vredesactivist Kees Koning (1931-1996) , die lange tijd in Eindhoven heeft gewoond, o.a. bij Emmaus-Eindhoven. In de werkruimte van Omslag werden tweemaal unieke, nog nooit eerder vertoonde filmbeelden uit het leven en actievoeren van Kees Koning vertoond, speciaal voor deze dag samengesteld door filmmaker Huib Schoonhoven.
De korte documentaire van 22 min. oogstte veel waardering. Er was veel vraag naar het beschikbaar maken van deze beelden via YouTube.
Met Huib Schoonhoven zal worden overlegd over de mogelijkheid om een langere film over Kees Koning te maken; daarvoor zal dan een crowdfunding kunnen worden opgezet..


Wie was Kees Koning? >>>


  DSC03197.JPG  DSC03188.JPG

In 2003 schreef Gerard van Alkemade een uitgebreide biografie over Kees Koning. Dit boek 'Al ga je eraan kapot' telt 280 pagina's en werd uitgegeven bij Papieren Tijger, Breda.

DSC03220.JPG  DSC03217.JPG  DSC03216.JPG

Verschillende mensen die met Kees Koning hebben samengewerkt waren speciaal voor deze dag naar Eindhoven gekomen.
Omdat Kees Koning bij menig (jonge) bezoeker niet bekend is, had het Vredesburo Eindhoven een beknopte, kleurrijke brochure van 34 pagina's gemaakt: 'De betekenis van Kees Koning'.
De brochure is gebaseerd op teksten uit het blog van van Jo Schoormans uit 2012. Hier lezen >>>

Het eerste exemplaar van de brochure werd uitgereikt aan zuster Theofrieda en zuster Veronique van de Hoogstraatgemeenschap.
Samen met hun mede-zusters in het pand, hebben zij Kees Koning velen jaren van nabij meegemaakt en zij steunden hem zoveel mogelijk.

DSC03191.JPG  DSC03192.JPG  DSC03194.JPG 

Andere exemplaren van de brochure waren op deze dag beschikbaar voor belangstellenden; aan het eind van de dag waren ze op. 
De brochure is gebaseerd op teksten uit het blog van van Jo Schoormans uit 2012. Hier lezen >>>

Van 15:00 tot 15.30 uur was er een spetterend en enthousiasmerend optreden van de Eindhovense percussiegroep Big Bang.
Wie wilde kon meespelen met kleine percussie-instrumenten en sommigen konden niet stil blijven zitten en kwamen letterlijk in beweging.
Bekijk hier een filmpje van een optreden van Big Bang >>>

DSC03199.JPG  DSC03200.JPG  DSC03204.JPG

Terwijl een flinke groep mensen in de werkruimte van Omslag de documentaire over Kees Kong ging bekijken, ontsponnen zich in de tuin spontaan allerlei gesprekken over vredeswerk vroeger en nu. 
Een uitwisseling in kleine kring over mensen die Kees Koning goed hebben gekend, breidde uit tot een steeds grotere kring met mensen die gezamenlijke herinneringen aan (hun) vredesacties ophaalden.
Toen de tweede groep filmkijkers weer naar buiten kwam, sloten sommigen als vanzelf bij de kring aan en ontspon zich een levendige discussie over de toekomst van de vredesbeweging. 
De aanvankelijk geplande dialoogtafels kwamen daarmee te vervallen.

DSC03193.JPG  DSC03195.JPG  DSC03205.JPG  DSC03185.JPG  DSC03203.JPG  DSC03201.JPG

Thema's die telkens weer terugkwamen waren: hoe kunnen we jongeren bij de vredesbeweging betrekken? En: hoe kunnen we het vredeswerk in Eindhoven verbreden en wie zijn daarin logische samenwerkingspartners?
De gesprekken over de toekomst en de verbreding van de vredesbeweging zullen worden vervolgd; de tijdens het gesprek gedane overwegingen en suggesties zullen daarin worden meegenomen.

Gedurende de hele dag stond in de toeloop naar de tuin een tentoonstelling van markante vredesaffiches opgesteld; ook deze posters gaven aanleiding tot mooie gesprekken.
Tegen vijven werd een groot vuur aangestoken, dat de rest van de avond bleef branden.

DSC03189.JPG  DSC03189.JPG    DSC03202.JPG

Meer vredesposters (uit de collectie van het Museum voor Vrede en Geweldloosheid)

Tegen zes uur begon het zachtjes te regenen. De voor deze dag gehuurde overkapping kwam goed van pas, zodat iedereen droog kon zitten, en we ook buiten konden eten, aan drie lange aan elkaar geschoven tafels.
De vegetarische catering liet helaas lang op zich wachten, waardoor sommige mensen met een lege maag weer huiswaarts moesten keren.
Maar toen het eten arriveerde en het lopend buffet kon beginnen, werd er met veel smaak gegeten, terwijl de gesprekken van die middag her en der weer verder gingen.

  DSC03206.JPG  DSC03210.JPG DSC03211.JPG

Terwijl de duisternis al was ingevallen, hielpen veel mensen nog mee met de afwas, het afbreken van de tent en de tentoonstelling en het weer op orde brengen van de tuin.

Het was een waardevolle en geslaagde dag, georganiseerd door Vredesburo Eindhoven, Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, Emmaus-Eindhoven en de Hoogstraatgemeenschap, met financiële steun van de gemeente Eindhoven. Meer achtergrondinformatie op: www.omslag.nl en www.vredesburo.nl


Meer foto's

Tijdens deze dag  maakte fotograaf Hans Mulkens (Studio Eindhoven aan Zee) een serie foto's die een mooi en aanvullend beeld geven van de gebeurtenissen op deze Vredesdag.  Klik hier om deze foto's te bekijken >>>


Eindhoven, 20 september 2015
Tekst en foto's: Marta Resink (Omslag)


  © 2016 Omslag, - contact