Praktische informatie voor ieder die wil wonen en leven in een ecologische en meer sociale omgeving, in een duurzaam huis, in een woongroep of leefgemeenschap


Servicepagina'sElektronische nieuwsbrief
Anders Wonen Anders Leven

Nu lezen
Gratis abonnementOp het gebied van anders wonen en leven vinden voortdurend allerlei ontwikkelingen plaats. Op deze pagina bieden we een selectie van nieuws, dat betrekking heeft op de thema's van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven. Raadpleeg voor aankondigingen van activiteiten de agenda.Reacties

Noteer hier vragen, opmerkingen, reacties en suggesties voor de redactie van deze website.
Als u een antwoord wilt, vermeld dan ook uw mailadres. Klik daarna op 'Verzenden'.Servicepunt
Anders Wonen Anders
         Leven
Een initiatief van Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

Actueel nieuws en prikborden


Nieuws brief Anders Wonen Anders Leven

Op 22 januari 2020 verscheen weer een inspirerende nieuwsbrief Anders Wonen Anders Leven, een extra lange deze keer.

Ook in deze editie weer veel nieuwe initiatieven rond sociaal en ecologisch gemeenschappelijk wonen. Met daarnaast volop kort actueel nieuws en berichten met betrekking tot 'anders' wonen en leven en duurzaam bouwen. Naast volop informatie en inspiratie over ontwikkelingen in bestaande projecten, oproepen van mensen die medestanders zoeken bij het realiseren van hun woondromen, wonen in (zeer) kleine huizen en nog veel meer.

De nieuwsbrief bevat ook de vaste rubrieken 'Nieuwe initiatieven rond gemeenschappelijk wonen', 'Woongroepen zoeken bewoners' en 'Kennismaken met projecten'. Er is aandacht voor actuele ontwikkelingen rond wonen in een tiny house, duurzaam bouwen en nieuws over verwante ontwikkelingen in andere landen.

Klik hier om nieuwsbrief #136 te lezen.

Belangstellenden kunnen zich gratis abonneren op rechtstreekse toezending per e-mail.

De nieuwsbrief wordt verstuurd naar ruim 4.800 belangstellenden, voornamelijk in Nederland en Vlaanderen.

De Nieuwsbrief Anders Wonen Anders Leven wordt samengesteld door het landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven, een initiatief van Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling.

Stuur nieuws, oproepen, aankondigingen en reacties naar: marta (at) omslag.nl

Een abonnement op de nieuwsbrief is gratis. Een vrijwillige donatie wordt zeer op prijs gesteld - donateurs worden (desgewenst) vermeld op de website.

Ook het tijdschrift ZOZ, uitgave van Omslag, bevat telkens een vaste rubriek met nieuws rond 'anders' wonen en leven. Proefnummer aanvragen >>>
Nieuwe editie van Eurotopia: exta dik!

Op de valreep van 2019 verscheen een nieuwe editie van Eurotopa: gids met  beschrijvingen van honderden leefgemeenschappen en ecdorpen in heel Europa. Dikker dan ooit tevoren: 608 pagina's, Engelstalig.

Naast beschrijvingen van ruim 600 projecten in vrijwel alle landen van Europa, biedt Eurotopia 2020 ook artikelen over Camphill, Anastasia-plekken, over besluitvorming in gemeenschappen, en veel nuttige adressen van netwerken en organisaties op het gebied van ’anders wonen’. Veel plekken zijn te bezoeken, soms is er ook de mogelijkheid er te verblijven, al of niet in combinatie met meewerken. Eurotopia biedt alle gegevens om vooraf contact te kunnen maken met de betreffende locaties.
Omslag hielp mee met het overzicht van projecten in Nederland, die zijn nu ook ruim vertegenwoordigd. Meer: www.omslag.nl  >>>

Om tijd en portokosten te besparen, is Eurotopia ook bij Omslag te koop. Prijs € 24,20.  Bestellen >>>Wonen in ecowijk De Groene Morgen in Hemmen/Zetten

Aan de rand van het dorp Zetten (5 km van Wageningen) komt een duurzame, organische en energiezuinige woonwijk met 24 betaalbare woningen (huur en koop): De Groene Morgen.

De bewoners gaan samen zorgdragen voor hun leefomgeving. Zij delen een aantal gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen en er is ook de mogelijkheid om werkruimtes te huren. Naast verschillende wooneenheden komt er een multifunctioneel ruimte met een openbare functie, waar verschillende (buurt)activiteiten georganiseerd kunnen worden.
De woningen worden van ecologische en duurzame materialen gebouwd en de bouwmaterialen kunnen bij afbraak van de woningen worden hergebruikt of gecomposteerd. De wijk gaat in haar eigen energiebehoefte voorzien en reinigt haar eigen afvalwater.

De woningen worden in samenwerking met de Gemeente Overbetuwe en Woonstichting Valburg gerealiseerd op een perceel aan de Veldstraat in Zetten. Dit perceel is eigendom van Woonstichting Valburg. Naast De Groene Morgen is het de bedoeling dat op dit perceel een aantal zorgwoningen, een particulier initiatief voor senioren en enkele vrije sectorwoningen komen, alles onder een ecologische paraplu.

Vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe houdt op zondagmiddag 17 mei een informatiebijeenkomst voor woonbelangstellenden. Er zijn nog een paar woningen te vergeven voor mensen tussen 20 en 40 jaar. Vooraf aanmelden! Meer >>>Ook wonen in ecodorp Zuiderveld?

In 2020 wordt begonnen met de bouw van Ecodorp Zuiderveld in Nijmegen-Noord. Er komen infobijeenkomsten, ook voor potentiële bewoners.

Ecodorp Zuiderveld zal gaan bestaan uit 46 sociale huurwoningen; 19 eengezinswoningen en 27 appartementen/ studio’s. Daarnaast delen bewoners een gemeenschapshuis, berging, schuur en een gezamenlijke tuin van bijna een hectare. De huizen worden gebouwd en ingericht met zoveel mogelijk duurzame en circulaire materialen. Drie appartementen worden rolstoeltoegankelijk en ook is een aantal woningen beschikbaar voor hogere inkomensgroepen. Zo is er, naast jong en oud, een grote diversiteit aan bewoners.

Leden van de vereniging werken tijdens maandelijkse ledendagen nu al aan gemeenschapsvorming en volgen trainingen in sociocratische besluitvorming. Zo groeit er een hechte groep nog voordat er daadwerkelijk wordt samengewoond. In zogeheten kringen (werkgroepen) worden besluiten in kleiner verband uitgewerkt. De vereniging heeft in het bijzonder aandacht voor bewoners met een zorg- of ondersteuningsvraag. Met actieve inzet van iedereen wordt op deze manier gewerkt aan een veilige en gezonde leefomgeving voor alle bewoners.

Ecodorp Zuiderveld is een initiatief van de Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland (CVEG).

Af en toe zijn er informatiebijeenkomsten voor nieuwe belangstellenden, om nader kennis te maken met de vereniging, en vervolgens desgewenst aanmelding als aspirant-lid. Lees vooraf de info op de website: cveg.nl >>>

Interview met enkele toekomstige bewoners (Facebook >>>)Bouw ecodorp Boekel is begonnen

In het Brabantse Boekel is de bouw gestart van ecodorp Boekel, een wijk met 30 klimaatpositieve huurwoningen, mantelzorgwoningen en allerlei gemeenschappelijke voorzieningen. Er worden nog een paar bewoners gezocht.

Ecodorp Boekel heeft een hoge duurzame en innovatieve ambiitie. Inmiddels is gestart met het bouwrijp maken van de locatie voor de bouw van de woningen. Die worden gebouwd in drie cirkels, naar een ontwerp van architect Huub van Laarhoven. Er komen ook zes mantelzorgwoningen, een buurthuis, kennis- en educatiecentrum, een werkplaats en kantoren, en mogelijkheden voor eigen voedsel- en energievoorziening, ecologische waterzuivering en duurzame ondernemingen.
Eind november 2019 werd de fundering gelegd; die bestaat uit een laag glasschuim (Geocell), een afvalproduct van de glasrecyclingindustrie. Een  andere primeur is dat de met 700 zonnepanelen opgewekte stroom zal worden opgeslagen in een accu van 800 kuub basalt, een uitvinding van Cees van Nimwegen uit Best, waarvoor twee  miljoen euro subsidie werd verkregen van de EU en de provincie Brabant.
De vorderingen van de bouw zijn per dag te volgen. Zie hier >>>

Dit initiatief raakte (financieel) in een stroomversnelling nadat werd gekozen voor de juridische vorm van een wooncoöperatie, waardoor ook medefinanciering door de coöperatieve Duitse GLS Bank mogelijk werd. Particuliere investeerders zijn ook nog steeds welkom; je kunt certificaten kopen tegen een rente van 2% of een andere tegenprestatie. Meer over de certificatenactie >>>

Coöperatie Ecodorp Boekel telt nu ruim twintig (aspirant-)leden: volwassenen en kinderen. Van de 30 woningen zijn de meeste al gekozen door huidige leden. Daarnaast zijn er verschillende mensen in de aanmeldingsprocedure om lid te worden. Als ze lid zijn mogen ook zij een huis kiezen. Er is nu nog ruimte voor een paar nieuwe bewoners. Zij doorlopen een intensieve kennismakingsperiode alvorens lid te worden van de wooncoöperatie. Van alle bewoners wordt ook een actieve investering qua tijd en financiën gevraagd.
Elke derde zondagmiddag van de maand is er een uitgebreide presentatie, met rondleiding door het ecodorp-in-aanbouw. Meer >>>    Naar de website van Ecodorp Boekel >>>  

Meer ecodorpen in ontwikkeling >>>Rondleidingen door ecologische woon(werk)projecten

Da afgelopen jaren zijn verschillende nieuwe sociaal-ecologische woon(werk)projecten opgeleverd. De trotse bewoners - soms ook de bouwers - leiden belangstellenden graag in hun wijk. Daarbij vertellen ze over de totstandkoming en het bouwproces, maar natuurlijk ook over het dagelijks wonen en leven in hun wijk.- Wijk met 23 aardehuizen in Olst: eens per maand een rondwandeling door de wijk met uitleg over de achtergronden, het bouwproces en het huidige wonen in deze bijzondere wijk, die door de bewoners zelf werd ontwikkeld en gebouwd. Opgeleverd in 2014. 21 koop en 2 sociale huur. Start om 14:00 uur bij het parkeerterrein aan de noordzijde van de wijk, aan de Rietgors. Richtprijs € 3 p.p.. Geschikt voor deelnemers vanaf 12 jaar. Web: www.aardehuis.nl.

- Strowijk IEWAN in Lent: elke eerste zondag van de maand een rondleiding met uitleg in het eerste ecologische woon-werkproject in de sociale huursector,met zelfbeheer. Ontwikkeld en (goeddeels) zelf gebouwd door de bewoners. Opgeleverd in mei 2015. Start om 14:00 uur bij gemeenschapsgebouw De Kleine Wiel, Karl Marxstraat 101. www.iewan.nl.  Er zijn aparte bijeenkomsten voor potentiële woonbelangstellenden.

- Woongemeenschap Eikpunt in Lent (Nijmegen) biedt eens per twee maanden een rondleiding voor algemeen geïnteresseerden. De pijlers van deze woongemeenschap zijn: meergeneratiewonen, stilte en bezinning, ecologisch en duurzaam en gemeenschapsvorming. Op de lange wachtlijst hebben dertigers en veertigers voorrang. www.woongemeenschapeikpunt.nl

- Ecowijk Mandora in Houten (U)
werd in mei 2017 opgeleverd. Ook hier zijn eens per maand rondleidingen.   Vooraf aanmelden! Web: www.ecowijkmandora.nl

-
Elke eerste eerste zaterdag van de maand is er een klusdag op Frijlân, bij Leeuwarden: inspiratieplek voor ecologisch en duurzaam wonen, leren en werken. Gezellig, leerzaam en altijd met koffie, thee en iets lekkers. Web: frijlan.nl

-
Het mobiele ecodorp Ppauw op de Wageningse Berg in Wageningen organiseert rondleidingen en bedrijfsuitjes, pannenkoekenavonden, klusweekends, theecafees en meer. Web: ppauw.nl

-
Het Vriendenerf in Olst, kleinschalig CPO-project woonproject voor en door actieve vijftigplussers, houdt af en toe rondleidingen en informatiedagen voor startende gemeenschappen. www.vriendenerf.nl

-  Elke eerste zondag van de maand wordt een rondleiding gegeven met uitleg over (het terrein van) Ecodorp Bergen (NH). Aanvang 14:00 uur. Vrijwillige bijdrage, vooraf aanmelden. Elke donderdag is er een meewerkdag en (bijna) elk 3e weekend van de maand een meewerkweekend. Web: ecodorpbergen.nl

- In Alkmaar is een buurtje met vijf Tiny Houses die permanent worden bewoond: wooncoöperatie Tiny House Alkmaar >>>i

- Elke laatste woensdag van de maand is er een rondleiding door Minitopia in Den Bosch, een project waar geëxperimenteerd wordt met zelfbouw van nieuwe woonvormen: klein, innovatief, duurzaam, demontabel, flexibel en tijdelijk. Aan de Vaartgraaf in de wijk Poeldonk. Vooraf aanmelden.

Kijk voor meer rondleidingen en info-bijeenkomsten bij bestaande woonprojecten in de Aktie Agenda.

Kennismaken met Tiny House-projecten

Langzaam maar zeker komen er steeds meer pilot-projecten met tiny houses voor permanente bewoning. Meestal voor een periode van maximaal vijf jaar. .

Wat aansprekende voorbeelden waar je ook op bezoek kunt gaan.

- Tiny House community Alkmaar:
5 huisjes. Maximaal vijf jaar. Vanaf april 2020 geven de bewoners rondleidingen, met uitleg over hun woonstijl. Doorgaans op elke 1e zaterdag van de maand, maar raadpleeg vooraf de website >>>.

- Tiny Houses Midden Delfland:
Kluit! Een Tiny House gemeenschap met negen huisjes. Pilot voor vijjf jaar. De bewoners houden af en toe een open dag. Website >>>     Facebook >>>

- Tiny Village Kleinhuizen. Zeist. Na een proefperiode van vijf jaar in Nieuwegein, verhuisden de negen tiny houses en hun bewoners eind 2019 naar een tijdelijke locatie in Zeist. Ook hier komen af en toe open dagen.
Website >>>    Facebook >>>

- Minitopia, Den Bosch: experimenteerplek met zelfbouw van nieuwe woonvormen: klein, innovatief, duurzaam, demontabel, flexibel en tijdelijk.
Elke laatste woensdag van de maand is er een rondleiding.
Website >>>      Facebook >>>

Meer over Tiny Houses in Nederland >>>Wonen en werken in een kleinschalige groene community in Drenthe? 

Er is een plan in ontwikkeling om in de gemeente Westerveld (Dr) een kleine woon-/leefgemeenschap op te zetten op een mooie plek in de natuur: WeL.

De initiatiefnemers zijn al twee jaar bezig om hun idee voor WeL te ontwikkelen en hebben nu contact met de gemeente en de provincie, omdat er wellicht een locatie kan worden gevonden op het terrein van voormalige camping. Een ideale plek voor een kleinschalige woon-werkgemeenschap met als doel: natuur, wonen, een eigen plek en toch samen, duurzaam, 8 of 10 small houses, bewustwording & groei, deels zelfvoorzienend, en iets betekenen voor mens en Aarde.

In december 2019 organiseerden Jacoline, Martijn en Mischa een informatiemiddag in Uffelte, waar ze hun plannen en visie presenteerden  en aangaven waar ze nu staan in het proces. Serieuze belangstellenden  kunnen zich nog steeds melden, mits je in staat bent om een bedrag van +/- 100.000 euro te investeren.

Meer informatie bij Martijn Tiemens tel: 06-26884351 of Mischa Coolen tel: 06-40487724.
Handleiding 'Hoe kraak je een huis'

Lisa Lotens schreef een praktische gids voor hoe je een huis kraakt in deze barre tijden van woningnood. 

,,In veel grote Nederlandse steden neemt de woningnood zulke extreme vormen aan dat het veel studenten niet lukt om een kamer te vinden, en als ze het wel lukt, hun portemonnee een wanhopige zucht slaakt. Want als je collegegeld moet betalen, elke dag moet eten, en door al dat gestudeer hooguit tijd hebt voor een schamel bijbaantje, is die 600 euro die je voor een kamer moet neerleggen een misselijke bups geld. Kraken is sinds 2010 verboden, maar het gebeurt nog steeds. Er zijn nog een heleboel krakerscollectieven door heel Nederland actief, die vechten tegen leegstand''.
Lees hier haar verhaal met veel praktische informatie en tips.

Handleiding opzetten een mobiel ecodorp

Erik Groen, in 2014 initiatiefnemer van ecodorp Ppauw in Wageningen, maakte  een handleiding met praktische tips voor het opzetten van een mobiel ecodorp. Hij maakte ook een digitaal boekje in drie delen over op opzet en ontwikkelingen van deze vrijplaats voor ecologische experimenten: www.ppauw.nlDebatserie 'De stad als utopisch ideaal'

De Idealenfabriek organiseert de komende maanden een serie openbare debatten rond het thema 'De stad als ideaal', gebaseerd op het gedachtegoed van utopist Thomas More. In Amsterdam, Leiden en Wageningen.

De Idealenfabriek is onderdeel van Stichtng Utopa, die zich inzet om het gedachtegoed van Thomas More in de huidige tijd levend en in discussie te houden. More verwierf wereldfaam met zijn boek 'Utopia', dat in 1516 verscheen,

De komende maanden vindt een serie openbare en interactieve
bijeenkomsten plaats rond het thema 'De stad als utopisch ideaal', uitgewerkt in verschillende subthema's:

- Maakbaar geluk à la Thoreau, inleider: Hans Valkhoff
- Geen ideaal kan zonder contrapunt, inleider: Erik de Bom
- Sociale visioenen - de tuinsteden en Mondriaan, inleider: Maarten Hajer
- De droom via een vrouwelijk perspectief - inleider: Hilde Heynen

Rond elk thema is er telkens een bijeenkomst in Amsterdam, Wageningen en Leiden. Aanvang 20:15. Elke avond wordt ingeleid door een deskundige spreker, waarna een gesprek met de aanwezigen op gang komt, dat wordt begeleid door een ter zake kundige moderator. Deelname kost 5 euro per avond. Raadpleeg de website voor data en locaties: idealenfabriek.nlGroen licht voor ecodorp Noordeland!

Najaar 2019 verleende de  gemeenteraad van Westerwolde (Gr) goedkeuring aan het bestemmingplan voor ecodorp Noordeland in Ter Apel.

De plannen voor Noordeland werden al vanaf 2012 voorbereid door een hechte groep van tien mensen. Hun droom: een gemeenschap van zo’n 50 a 100 bewoners, waarin low budget, ecologisch verantwoord, samenvoorzienend, bewust leven en werken en zorg voor elkaar centraal  staan. In juni 2018 werd een terrein van een voormalige aardappelfabriek in Ter Apel aangekocht, en nu is ook de gemeente akkoord.

Ecodorp Noordeland krijgt een hoge mate van zelfvoorziening op het gebied van energie, voedsel en sanitatie. Gestreefd wordt naar lokale kringlopen en een circulaire economie. Ecodorpers bouwen zelf en samen met anderen hun kleine energie-neutrale woningen van natuurlijke en duurzame materialen. En er komt kleinschalige bedrijvigheid met een  ecologisch, duurzaam, vaak lokaal, educatief en meestal ambachtelijk karakter. Een andere intentie is om te leven vanuit het hart en in het hier en nu. Persoonlijke ontplooiing, bewustzijnsgroei, heling en transformatie worden door de gemeenschap ondersteund.

Momenteel wordt het terrein opgeschoond en voorbereid op de bouw van de eerste onderkomens. Daarbij is veel hulp welkom.

Voor nieuwe ecodorpers geldt op dit moment een voorkeursprofiel, naast een ruime kennismakingsperiode. Wie daarna door wil, betaalt een instapbedrag van 15.000 euro voor algemene voorzieningen. Daarnaast moet je in staat zijn een eigen woning te realiseren voor ongeveer 50.000 euro.  Bewoners verbinden zich ertoe om een dag per week te werken voor Noordeland en deel te nemen aan vergaderingen en andere gemeenschapsvormende activiteiten.  Web: ecodorpnoordeland.nl

Meer ecodorpen in ontwikkeling >>>Wonen in een tiny house in voedselbos

In Hardenberg (Ov) komt ruimte voor een functiecombinatie van een voedselbos en klein wonen. Belangstellenden konden zich voor 15 november melden. Dat waren er ruim 280!

De grond is eigendom van Anneke en Jeroen, die in totaal 28 ha bosgrond in eigendom hebben. Daarvan willen ze twee percelen van vier en zes hectare beschikbaar maken voor de combinatie voedselbos en Tiny Houses. Het terrein is momenteel nog een productiebos met populieren voor de houtindustrie. Ze zijn nu op zoek naar aspirant Tiny House bewoners die actief willen meewerken aan de totstandkoming van dit nieuwe voedselbos en woonproject, bij voorkeur mensen die uit de wereld van alternatieve tuinbouw c.q. landbouw en/of fruitteelt komen, met interesse in permacultuur. Het zou fijn zijn als zij willen leven en werken in een soort levendig voedselbos, met boomkronen en struikgewassen en eetbare planten  waar geoogst kan worden, in de eerste plaats voor eigen consumptie''.
Het gaat om off-grid wonen; de bewoners van de kleine huizen moeten hun voorzieningen zelf op ecologische wijze organiseren. De locatie ligt in het buitengebied nabij het Colenbranderbos (ecologische hoofdstructuur, op 35 km ten oosten van Zwolle en 10 km ten westen van Hardenberg. Lees hier meer >>>

De grote animo voor dit initiatief werd mede gegenereerd via het Tiny House register van Marjolijn Jonker. Meer daarover >>>

Het initiatie is onderdeel van Testlab Nieuwe natuur en Tiny houses en wordt ondersteund voor de provincie Overijssel.  Meer daarover >>>Zet je (woon)dromen in de steigers

Voor mensen die een ecologisch woon(werk)project willen opzetten in zelfbeheer, biedt Bureau Viertel startersbijeenkomsten en een serie praktische workshops.

Gemeenschappelijk wonen kan niet georganiseerd worden door een projectontwikkelaar of door de overheid. Het moet vanuit toekomstige bewoners zelf komen. Van mensen die dromen van wonen en leven in een groene, sociale, avontuurlijke en inspirerende omgeving. Mensen die het aandurven om hun idealen in de praktijk vorm te geven. Strowijk Iewan in Lent (Nijmegen), is daarvan een mooi inspirerend voorbeeld. Het is het eerste sociaal-duurzame woon(werk)-project dat door de bewoners zelf in eigen beheer ecologisch werd ontwikkeld.

Om beginnende groepen en losse dromers handvatten te geven, organiseert Bureau Viertel af en toe een startbijeenkomst 'Zet je dromen in de steigers'. De bijeenkomsten worden georganiseerd door Hanneke Beld en Mare Nynke Zijlstra, initiatiefnemers van Iewan: ,,Wij willen dat er veel meer woonprojecten van de grond komen en liefst wat sneller. Het wiel telkens opnieuw uitvinden is niet nodig. Wij delen onze kennis graag!''

Zet je dromen in de steigers-Academy

Naast startersbijeenkomsten organiseert Bureau Viertel ook losse workshops, telkens rond een thema dat van belang is om je eigen woonproject op te kunnen zetten. De nadruk ligt op een praktische aanpak, met ruimte voor vragen en het delen van ervaringen. Waar nodig worden gastspecialisten uitgenodigd.  Je kunt mixen en matchen om precies datgene te leren waar je behoefte aan hebt, of het hele programma volgen.  Bekijk hier het programma >>>

-------
NB: in oktober 2016 organiseerde Omslag de Aanloopdag 'Een sociaal-ecologisch woonproject met zelfbeheer opzetten', waaraan Bureau Viertel ook haat medewerking verleende. Het uitgebreide verslag van deze boeiende dag is nog beschikbaar. Lees het hier >>>

Samenhuizen Academy in België

In België biedt de Samenhuizen Adademy praktische ondersteuning bij het opstarten van een nieuw Cohousingproject. Je komt er alles te weten over de technische kant van samenhuizen: juridische structuren, de nodige centen en documenten. Maar ook de menselijke kant van samenhuizen komt aan bod: hoe je het groepsgewijs aanpakt, beslissingen neemt en tot een gedragen project komt.
Samenjuizen vzw organiseert eens per maand een bijeenkomst. Meer >>>Cursussen rond wonen in een tiny house

Vanuit haar eigen ervaring met het oprichten van Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar, heeft Marjolein Jonker een nieuwe online cursus ontwikkeld die Tiny House initiatiefgroepen stap voor stap loodst door het proces naar de oprichting van een stichting of (coöperatieve) vereniging. Niet alleen de keuze voor de rechtsvorm is een belangrijk onderwerp, ook de manier van organiseren en een hele reeks aan afspraken met elkaar over hoe je samen wilt gaan wonen. Van de cursus ‘Van initiatiefgroep naar wooncoöperatie’ is een versie voor individuele cursisten en een versie voor groepen. Kosten  € 35.00. Marjolein Jonker is mede-oprichter en projectleider van Stichting Tiny House Nederland.

Eerder al ontwikkelde zij de verkennende basiscursus 'Jouw Tiny House: van droom naar realiteit’, bestaande uit tien online lessen, vier cursusbijeenkomsten en toegang tot de supportgroep op Facebook. De basiscursus kost € 130,-, Web: marjoleininhetklein.comBoeken over het ontwerpen van een tiny house

Recent verschenen twee boeken over het elf) bouwen van een klein huis.

Jan-Willem van der Male en Noortje Veerman, verbonden aan de Tiny House Academy in Rotterdam, bieden persoonlijk advies en (bouw)begeleiding aan mensen die hun eigen kleine huis (willen) bouwen, en ook cursussen en lespakketten. Zij maakten een boek boordevol praktische  informatie over van alles wat je kunt tegenkomen als je eigen kleine huis wilt ontwerpen en/of bouwen: technische aspecten, de regelgeving in Nederland en de keuzes die vroeg of laat opdoemen: mobiel of vast, afmetingen, materiaalkeuze  en allerlei andere praktische overwegingen. Ook hoofdstukken over planning, financiën en budgettering, een werkplaats vinden, materialenlijst maken, gereedschappen,  constructies, isolatie, aansluiting op elektra en water of volledig zelfvoorzienend en interieur. Met tips over samenwerken en om je doorzettingsvermogen te behouden. Bij het boek krijg je twee unieke officiële bouwtekeningen, waarmee je bijna direct zelf aan de slag kunt. Het kloeke boek zit in een stevige kartonnen omslag. Prijs: € 65. Web:  www.tinyhouseacademy.nl

Om het wonen in kleine huizen te stimuleren, organiseerde de gemeente Almere in 2016 een prijsvraag voor ontwerpers en bouwen van (zeer) kleine huizen (max. 50 m2). Zestien indieners werden uitgenodigd hun ontwerp ook daadwerkelijk te bouwen en tentoon te stellen tijdens de BouwExpo Tiny Housing. Ze staan er nog steeds: in het Homeruskwartie in  Almere Poort.
Over de expo verscheen onlangs het tweetalige boek Klein wonen Small Homes. Alle huisjes worden uitgebreid beschreven en gedocumenteerd, met 250 kleurenfoto’s. Ook wordt ingegaan op het hele proces van ontwerp tot realisatie, en op alle aspecten die bij de bouw van een huis om de hoek komen kijken: koop, erfpacht of huur, kabels en leidingen, bestemmingsplan, welstand,  verkavelingsplan, tijdelijk gebruik,  grondovereenkomsten, omgevingsvergunning en het Bouwbesluit. De meeste pagina’s zijn gewijd aan de beschrijving van de huizen, van super hightech tot ingetogen sober en behoorlijk zelfvoorzienend.
Meer over dit boek >>>Nieuwe ecodorp-initiatieven in Nederland

Voortdurend ontstaan er initiatieven voor het opzetten van een ecodorp in Nederland. De meeste groepen verkeren nog in een initiatieffase.

Sommige initiatieven hebben inmiddels een locatie verworven en zijn nu druk bezig met de opbouw, o.a.in Bergen (NH), Boekel (NB), Ter Apel (Gron) en  Nijmegen-Noord.

Omslag houdt een (bij lange na niet volledig) overzicht bij van initiatieven-van-onderop. Bekijk hier meer nieuwe initiatieven, die soms nog een in zeer pril stadium van ontwikkeling verkeren.

Klik hier voor een overzicht van initiatieven (rijp en groen) die zijn aangesloten bij het Nederlandse Ecodorpennetwerk (GEN NL)


 

Boek Ecovillages around the world

Met zoveel initiatieven voor ecodorpen in Nederland op stapel, heeft Omslag een inspirerend boek in de wederverkoop genomen: Ecovillages around the world.

Als eerbeton en dankjewel aan Hildur Jackson, oprichter van het Global Ecovillage Network, verscheen een prachtig boek met portretten van twintig gerealiseerde ecodorpen wereldwijd.

Van de al lang bestaande en bekende gemeenschappen als Findhorn in Schotland, Auroville in India en Ithaca in de VS, tot initiatieven als Hua Tao in China, SEKEM in Egypte, Choloco in Tanzania en Narara in Australië. De beschreven ecodorpen in Europa zijn: Solheimar (IJsl.), Damanhur en Torri Superiore (It), Svanholm en Permatopia (De), Lilleoru (Estl.) Tamera (Po), Sieben Linden (Du) en Hurdal (No), naast projecten in Brazilië, Mexico en Israël. Overal worden de uitgangspunten van het ecodorp-concept op eigen wijze en binnen de eigen cultuur tot leven gebracht. En dat leverde een enthousiasmerend boek op met ook nog eens 300 kleurenfoto’s. Met achterin een uitleg van de werkwijze van het Global Ecovillage Netwerk, de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en een toelichting op de wereldwijd toegepaste, holistische ‘duurzaamheids-mandala’. Blader door het boek: www.findhornpress.com

Het full colour boek telt 176 pagina's en wordt uitgegeven door Findhorn Press in de VS.
Om hoge portokosten en omslachtige betalingshandelingen te voorkomen, heeft Omslag het boek in de wederverkoop genomen, zodat het nu snel en makkelijk te bestellen is voor maar € 20,00 + € 2,- porto.
Hier bestellen >>>

Overzicht van ecodorp-initiatieven in Nederland: www.omslag.nl


 

Verslag Aanloopdag over gemeenschapsvorming beschikbaar

In 2019 vond bij Omslag een drukbezochte en boeiende Aanloopdag plaats over de CLIPS-methodiek:  een ondersteuningsprogramma voor (eco)gemeenschapsprojecten. Paul Hendriksen verzorgde een introductie van dit nieuwe model voor gemeenschapsontwikkeling.

Een vitale, duurzame gemeenschap vormen is niet altijd zo eenvoudig. Uit internationaal onderzoek blijkt dat 80% van de initiatieven het niet redt, meestal om sociale redenen. Hoe neem je met elkaar besluiten, hoe ga je om met conflicten, hoe maak je collectieve dromen waar? Hoe zorg je dat je/jullie enthousiasme van het begin, ook werkelijk op aarde komt en een duurzame gemeenschap wordt?
CLIPS staat voor: Community Learning Incubator Programme for Sustainability. In 2018 werd deze methode ook in Nederland geïntroduceerd. De basis is een handig model voor gemeenschapsontwikkeling, met aandacht voor vier elkaar aanvullende domeinen: het individu (‘Ik’), de gemeenschap (‘Wij’), de gezamenlijke visie en missie en doelen (‘Intentie’), en de organisatie en omgeving van het initiatief (‘Structuur’).

CLIPS kwam tot stand als resultaat van een samenwerkingsverband van ecodorp-initiatieven uit negen Europese landen, waaronder Nederland.
Feitelijk is CLIPS een praktische bundeling van ervaringen en inzichten van reeds langere tijd bestaande ecodorp-projecten in heel Europa.  Binnen CLIPS zijn die uitgewerkt in een oplossingsgericht programma om bestaande en kersverse gemeenschapsprojecten te ondersteunen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een goedgevulde gereedschapskist aan manieren en middelen die zichzelf in de Europese ecodorpen-praktijk meermaals hebben bewezen.

Van deze dag is een uitgebreid inhoudelijk verslag gemaakt. Hier te lezen >>>


 

CLIPS Handleiding ook te koop bij Omslag

Omslag heeft de informatieve, Nederlandstalige handleiding over de CLIPS-methodiek in de verkoop genomen: een praktische gids voor wie betrokken is bij (de opstart van) een gemeenschapsinitiatief.

CLIPS staat voor: Community Learning Incubator Programme for Sustainability. Het is een ondersteuningsprogramma voor (eco)gemeenschapsprojecten. CLIPS kwam tot stand als resultaat van een samenwerkingsverband van ecodorp-initiatieven uit negen Europese landen. Ook het Nederlandse Ecodorpennetwerk (GEN Nederland) heeft hierin deelgenomen. Op dit moment zijn er twee CLIPS-trainers in Nederland actief en het plan is om er op termijn meer op te leiden.

Ben je net aan het opstarten met een ecodorp- of ander gemeenschapsinitiatief? Draai je al een tijdje met een groep en ben je op zoek naar wat de volgende stap moet zijn? Of loop je misschien vast op bepaalde onderdelen in dat proces? Initiatiefnemers hebben niet alleen een grote verantwoordelijkheid bij de opstart, maar juist ook om het project op een zodanige manier te laten groeien dat de gemeenschap sterker wordt en dat hoop en doel overeind blijven. Elk van de vier domeinen – individu, gemeenschap, intentie en structuur – wordt uitgebreid behandeld en voorzien van praktijkvoorbeelden, van persoonlijke behoeften en groepsidentiteit, communicatie, besluitvorming en omgaan met conflicten, tot eigendom en juridische organisatie, projectmanagement en het belang van vieren, rituelen en gezamenlijke activiteiten.

De brochure telt 60 pag. A4. Prijs € 10.- (plus € 2 porto) . Bestellen >>>

NB: De CLIPS-methodiek werd op 30 maart 2019 bij Omslag gepresenteerd door Paul Hendriksen, tijdens een  drukbezochte Aanloopdag. Het verslag van deze boeiende dag is beschiikbaar. Klik hier >>>Veelbelovende kansen voor kleine huizen in nieuw bos

Tijdens een informatiebijeenkomst op 17 december 2018 werden de mogelijkheden verkend voor de functiecombinatie nieuw bos en wonen in kleine huizen. Het was ook de kick off voor het Testlab Nieuw Bos en Tiny Houses.

In februari 2018 presenteerde het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI) het rapport 'Nieuw bos en klein wonen'. Het geeft weer hoe de ambitie van onze overheid om 20.000 hectare nieuw bos te creëren financieel rendabel gemaakt kan worden door het te combineren met Tiny House bewoning. Volgens Guido Enthoven van het IMI kunnen maar liefst 60.000 Tiny Houses gerealiseerd worden in deze praktische functiecombinatie.

Gemeenten moeten aan de slag met de klimaatdoelstellingen en hebben een behoorlijke woningopgave. Tiny House aspirant bewoners kloppen daarnaast in toenemende bij hen aan met de vraag waar wonen in een Tiny House is toegestaan en of de gemeente een locatie beschikbaar wil stellen. Er komen dus behoorlijk wat vragen op de gemeenten af waar men niet direct een antwoord op heeft en er is vaak beperkt capaciteit beschikbaar om deze antwoorden te vinden. De meest efficiënte weg is om samen met andere gemeenten de functiecombinatie nieuwe natuur en klein wonen te onderzoeken, met ondersteuning van een team van ervaren specialisten op het gebied van natuurontwikkeling en Tiny Housing.

De gemeenten Wageningen, Zwiindrecht, Nijmegen, Horst aan de Maas en Zeewolde namen deel aan de eerste Community of Practice, om samen oplossingen te zoeken voorde vraagstukken die bij een dergelijk project komen kijken. De resultaten van de eerste business cases zien er veelbelovend uit. 
Gemeenten, provincies, boeren, ondernemers en initiatiefnemers die ook willen deelnemen aan Testlab Nieuw Bos en Tiny Houses kunnen zich nog steeds aanmelden. Het initiatief ligt in handen van het IMI en de Natuurverdubbelaars, met steun Tiny House Nederland, Staatsbosbeheer en Link in Green.
Uitgebreide informatie over de kick off en het Testlab >>>

Ook wonen in een klein huis in het bos?

Marjolein Jonker (Tiny House Nederland) is een register gestart om (aspirant) bewoners van Tiny Houses die een woonlocatie zoeken te koppelen aan nieuwe en bestaande initiatieven voor tiny housing. 
Gemeenten en corporaties die (aspirant) bewoners zoeken kunnen een overzicht van de geregistreerde bewoners in hun werkgebied opvragen zodat zij contact op kunnen nemen met deze mensen. Registratie voor particulieren kost 10 euro.
Lees verder >>>Duitse GLS Bank verkent Nederland

Met de medefinancierng van twee sociaal-ecologische woon(werk)projecten in zelfbeheer, verkent de Duitse GLS Bank nu ook de mogelijkheden in Nederland. Een belangrijke financiële steun in de rug voor Ecodorp Boekel.

De Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken (GLS) werd in 1974 opgericht vanuit een antroposofische achtergrond. Het was de eerste sociale en ecologische bank in Duitsland die met zijn geld niet speculeert op de internationale financiële markten, maar onder zeer gunstige voorwaarden kredieten verstrekt aan duurzame ondernemers die sociaal, ecologisch en economisch zinvolle projecten willen creëren.

De GLS Bank is ook de ‘huisbankier’ van de wooncollectieven die zijn aangesloten bij het Mietshäuser Syndikat, een Duits initiatief, dat al ruim twintig jaar opereert als netwerk van groepen die collectief een woongebouw kopen en daar als individu hun woon- en/of werkruimte huren tegen een sociale huur. Het collectief blijft eigenaar. De aanpak is onder meer gebaseerd op collectieve aankoop en financiering, solidaire medefinanciering, zelforganisatie, zelfbeheer en het oprichten van een coöperatie door leden/bewoners (die alle mede-eigenaar zijn) voor het organiseren van onderhoud, besluitvorming etc.

Het eerste project in Nederland dat door de GLS Bank werd medegefinancierd is woonwerkpand Soweto in Amsterdam. Het volgende project dat in aanmerking kwam was Ecodorp Boekel. Hopelijk zullen ook de Nederlandse ethische banken zich door de GLS Bank laten inspireren.

Om de kansen en mogelijkheden van collectieve aankoop van panden in zelfbeheer in Nederland te vergroten, werd in 2015 VrijCoop opgericht. Dit netwerk heeft inmiddels ook goede contacten opgebouwd met de GLS Bank.

Fllm (NL ondertiteld) met uitleg over het Mietshauser Syndikat >>>Erfdelen: collectief wonen op het platteland - in Salland?

Erfdelen is een concept voor herbestemming van leegstaande boerderijen op het platteland tot een collectieve woonvoorziening. Momenteel loopt een onderzoek naar de mogelijkheden voor Proeftuin Erfdelen Salland. Recent kwam er financiële steun van diverse kanten.

Elke dag komen er op het Nederlandse platteland vijf boerderijen leeg. Tegelijkertijd groeit bij veel mensen de behoefte om kleiner te wonen, met meer mensen samen te wonen en elkaar te helpen. Tel daarbij op de noodzaak om minder fossiele brandstoffen te gebruiken en de CO2 uitstoot te beperken. En als je dan ook nog de leefbaarheid van het platteland wilt vergroten, dan ligt het voor de hand dat er nieuwe plannen worden ontwikkeld.

Pieter Parmentier bedacht het concept 'Erfdelen’, waarbij een kleine groep oudere mensen samen een boerderij betrekt en voorzieningen deelt, zoals een eetkeuken, werkplaats, logeerkamers, wasserette en bibliotheek). Daarnaast heeft ieder een eigen kleine vrijstaand woning in of rond de boerderij. Een eerste pilot wordt momenteel ontwikkeld voor Salland. Als de wijziging van het bestemmingsplan in Salland dit  jaar nog wordt goedgekeurd, kan het eerste Erfdelen-project  van start gaan. Daarna zullen snel meer projecten starten

Najaar 2018 stelde Provinciale Staten van Overijssel twee miljoen euro beschikbaar om pilots zoals Erfdelen mogelijk te maken. De regeling wordt op dit moment uitgewerkt en het voornemen is om niet teveel regels in te bouwen. Daarnaast hebben de rentmeesters van ASR zich bereid verklaard om mee te werken (ASR is eigenaar en beheerder van 38.000 hectare en daarmee ook van veel landgoederen en erven). Ook de Rabobank ziet mogelijkheden en de Ter Steege Groep is eveneens bereid om te investeren.
Web: www.erfdelen.nl  Interview met Pieter Parmentier >>>Na de eerste Knarrenhof volgen er spoedig meer...

Na een aanlooptijd van zes jaar, is in Zwolle de eerste Knarrenhof opgeleverd: een buurtje met 48 grote en kleine koop- en huurwoningen verdeeld over drie hofjes, met een gemeenschappelijk gebouw: het Hofhuys.

Een Knarrenhof is een nieuw concept voor wonen in een hofje door ouderen, binnen de grenzen van de sociale huur. Knarrenhof stelt privacy en wooncomfort centraal in een veilige en afsluitbare hof. Ieder heeft een eigen voordeur, inpandige berging, terras, zolder en eigen afsluitbare schuur op het terrein. Door de combinatie van ouderwets burenfatsoen en 'noaberschap' voelt een bewoner zich nooit alleen. Met de gemeenschappelijke tuin en hobbyruimte is er namelijk mogelijkheid voor ontmoeting.
Een Knarrenhof is geen woongroep, want niets moet (!) gezamenlijk, maar het kan wel. De bewoners organiseren samen het onderhoud, de zorg, energie etc. met hulp van de landelijke Stichting Knarrenhof.
Alles wat ze zelf kunnen doen, doen de bewoners liever zelf. Want als je dat laat doen door gebruikers zelf, is het altijd actiever, leuker, beter en goedkoper.

Nu het Knarrenhof-concept ook door 'politiek Den Haag' wordt omarmd, biedt dat een stroomversneller voor andere initiatieven, zoals bijvoorbeeld in Assen, Hoorn (NH), Sappemeer, Emmen, Zutphen, Gouda, Zeewolde, Hasselt, Garmerwolde, Oldenzaal, Alkmaar en Katwijk: knarrenhof.nl/waar.
Het streven is dat woningen in een Knarrenhof tegen een sociale huurprijs kunnen worden aangeboden; helaas lukt dat niet overal. Ook wordt bij sommige initiatieven de leeftijdsgrens van 50+ minder stringent gehanteerd, zoals bij het ‘Lutterhöfke’ in De Lutte.

Actueel Knarrenhof-nieuws nieuws wordt ook geplaatst op Facebook>>>


Verslagen van Aanloopdagen bij Omslag 

Omslag organiseert op de eigen locatie in Eindhoven regelmatig Aanloopdagen rond een specifiek thema. Elke dag wordt ingeleid door een of meer personen vanuit de praktijk. De Aanloopdagen worden steevast zeer goed bezocht door deelnemers vanuit het hele land.

Van elke dag wordt een uitgebreid inhoudelijk verslag gemaakt.

DSC03995.JPG DSC03595.JPG DSC03615.JPG

Meer over Aanloopdagen bij Omslag >>>


ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers

ZOZ is het tweemaandelijks tijdschrift van Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. Elk nummer bevat ook nieuws en artikelen rond 'anders' wonen en leven.

ZOZ 155 verscheen eind december 2019.

Elke twee maanden brengt Omslag het papieren tijdschrift ZOZ uit: 48 pagina's boordevol nieuws en verhalen van en over mensen die werken aan een kleurrijke, duurzame samenleving. Ook: boek- en filmrecensies, lekkere vegetarische recepten, oproepen en de uitgebreide Aktie Agenda.

Elk nummer van ZOZ bevat ook altijd verschillende bijdragen over 'anders' wonen en leven, en een vaste rubriek met nieuws van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven.

Een jaarabonnement op ZOZ kost € 17,50  (€ 25- voor abonnees buiten Nederland). Ook als losse nummers te koop,  Vrijblijvend nader kennismaken met ZOZ?  Vraag een proefnummer >>>

TIP: geef iemand een abonnement op ZOZ cadeau >>>


Omslag op Facebook

Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling heeft een eigen pagina op Facebook: facebook.com

Ook daar worden af en toe berichten gepost rond 'anders wonen en leven'.


Schapen op
        milieuproject Stoutenburg

WoonvormenVraag en aanbod

Prikborden van anderen     ^© 2008 Omslag, Hoogstraat 301a, 5654 NB Eindhoven. Tel. 040-2910295. | Deze site staat op de computer van dDH | Best viewed with Any Browser | | Eindredactie: Marta Resink