Praktische informatie voor ieder die wil wonen en leven in een ecologische en meer sociale omgeving, in een duurzaam huis, in een woongroep of leefgemeenschapServicepagina's


Het Servicepunt Anders Wonen Anders leven is er voor mensen die anders-dan-gangbaar willen wonen en leven:
in een woongroep of woon-werkpand, binnen een wooncollectief of leefgemeenschap, in een Centraal Wonen-project of in een woongroep van ouderen en/of in een duurzaam gebouwd huis in een ecowijk of een ecodorp.
Kortom: samen met anderen in een sociaal-duurzame omgeving.Elektronische nieuwsbrief
Anders Wonen Anders Leven


Nu lezen

Gratis abonnement

Servicepunt
Anders Wonen Anders Leven
Een initiatief van Omslag Werkplaats voor Duurzame OntwikkelingWelkom bij het Servicepunt
Anders Wonen - Anders Leven

Kernwoorden voor het
Servicepunt Anders Wonen Anders Leven zijn:
ecologie,
collectiviteit, gemeenschapszin,
zelfbeheer en autonomie,
zelfwerkzaamheid,
sociale duurzaamheid, interculturele wijkopbouw,
ecologisch leven en
duurzaam bouwen.

De focus ligt bij projecten in Nederland, die zijn ontstaan vanuit de basis.

Daarnaast is er aandacht voor verwante initiatieven in andere landen.


.

De collectie bestaat uit boeken, brochures, tijdschriften, folders en films.

Het Servicepunt bestaat uit een website en een informatiepunt voor bezoekers.

Het Servicepunt is een initiatief van Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling.

De website werd begin 2005 operationeel. De informatie wordt vrijwel wekelijks geactualiseerd.

Vanaf januari 2006 verstuurt het Servicepunt maandelijks gratis een elektronische nieuwsbriefBezoekers-informatiepunt

Het bezoekers-informatiepunt werd in mei 2005 geopend, tijdens een Open Dag bij Omslag.


Het Servicepunt is een onderdeel van de bibliotheek van Omslag, aan de Hoogstraat 301a in
Eindhoven.


Bezoekers
kunnen zelfstandig de aanwezige informatie in de bibliotheek raadplegen.

Ter plekke kunnen ook video's en dvd's worden bekeken en er staat een computer ter beschikking.

Het Servicepunt is iedere vrijdagmiddag geopend van 14:00-17:00 uur
(bezoek op andere tijden alleen na afspraak vooraf).


WELKOM!


Omslag biedt deze service gratis aan. Dat kan dankzij tientallen donateurs die het Servicepunt steunen met een vrijwillige donatie.
 
  Meld u ook aan als donateur!Woonvormen


Wat zochten anderen?


Het aanbod in het bezoekers-informatiepunt bestaat uit: boeken, bladen, folders, tijdschriften en naslagwerken over allerlei aspecten van 'anders' wonen en leven. Ook video's, cd-roms en dvd's kunnen ter plekke worden bekeken. De meeste informatie betreft initiatieven in Nederland, daarnaast is er ook volop materiaal van en over verwante initiatieven in andere landen.

 ^   © 2005 Omslag, Eindhoven. Tel. 040-2910295. | Deze site staat op de computer van dDH |
Best viewed with Any Browser | Eindredactie: Marta Resink


De opstart van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven werd mede mogelijk gemaakt door

... en vooral door honderden donateurs van Omslag die grote en kleinere bedragen overmaakten op IBAN NL66 TRIO 0784 8731 86 van Omslag in Eindhoven.