OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

Verklaring vredesgroep: 'Geen bommen op Syrië'

Oorlog is geen Oplossing

UTREHT, 29 januari 2016 - De landelijke groep 'Oorlog is geen Oplossing' vindt het onbegrijpelijk dat de Nederlandse regering juist vandaag heeft besloten om de bombardementen die Nederlandse F16's al anderhalf jaar boven Iraaks grondgebied uitvoeren nu ook uit te breiden naar het Syrische grondgebied. Juist vandaag zouden eindelijk, na maandenlange voorbereidingen de door VN-onderhandelaar Staffan de Mistura, de vredesonderhandelingen tussen de diverse bij de oorlog in Syrië betrokken partijen beginnen.

In een verklaring zegt 'Oorlog is geen oplossing':

"Hoe weinig hoopvol die onderhandelingen er op voorhand ook uit mogen zien, ze vormen volgens 'Oorlog is geen Oplossing' de enige weg naar een einde van het al maar toenemende en zich uitbreidende geweld in Syrië en de bredere regio. In plaats van, juist ook als EU-voorzitter, deze vredeonderhandelingen te ondersteunen, geeft de Nederlandse regering met dit besluit het signaal af weinig vertrouwen te hebben in de onderhandelingstafel en de oplossing voor de oorlog te zoeken in de inzet van nog meer geweld. Het besluit is daarmee een slag in het gezicht van allen die zich inspannen voor een vredesproces, inclusief de VN-veiligheidsraad waarvan Nederland volgend jaar graag lid wil worden.

Met haar huidige inzet van 4 F16's boven Irak, behoort Nederland nu al tot de meest actieve landen die in het Midden-Oosten bombardementsvluchten uitvoeren. Al sinds het begin van deze bombardementsvluchten, in oktober 2014, bepleitten verschillende partijen in de Tweede Kamer een uitbreiding van het operatiegebied tot Syrië, hoewel dit in strijd zou zijn moet het internationaal recht. Voor bombardementen boven Syrisch grondgebied bestaat immers noch een Veiligheidsraadsresolutie, noch een verzoek van de Syrische regering die hierom vraagt of hierin toestemt. Ondanks de intensieve bombardementen door de internationale coalitie, bleek ISIS het afgelopen jaar nog volop in staat nieuwe gebieden te veroveren en is deze organisatie ook nauwelijks teruggedrongen, terwijl het verslaan van ISIS de doelstelling van deze operatie was. Aan de effectiviteit van de operatie kan dus getwijfeld worden, maar deze heeft de afgelopen anderhalf jaar nauwelijks ter discussie gestaan.

Dat de effectiviteit van de bombardementen niet ter sprake komt en het besluit deze uit te breiden op het moment komt dat de vredesbesprekingen zouden moeten beginnen, wijst erop dat de werkelijke redenen voor dit besluit, niet gebaseerd zijn op ontwikkelingen in het betreffende oorlogsgebied, maar in binnenlandse politieke overwegingen. Dat hebben we ook bij eerdere besluitvorming over de inzet van Nederlandse militairen gezien. In dit geval gaat het om een redeloze angst voor aanslagen van ISIS in Europa en de aanhoudende stroom vluchtelingen. De intensivering van de strijd tegen ISIS zal de kans op aanslagen, de stroom vluchtelingen en de angst van de bevolking echter alleen maar verder laten toenemen en dat ten koste van de burgerbevolking in Syrië en Irak en van een uiterst fragiel vredesproces. Oorlog is geen Oplossing."

Oorlog is Geen Oplossing NL werd opgericht op 11 februari 2013 in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. De groep die zich in Oorlog is geen Oplossing verenigd heeft kwam voor het eerst samen bij een picketline bij het Ministerie van Defensie tegen de uitzending van Nederlandse Patriots naar Turkije.

Zie verder: www.oorlogisgeenoplossing.nl


Meer nieuws


 ^   © 2016 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact