OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

Jan Juffermans komt naar Eindhoven

EINDHOVEN, 1 februari 2017 - De bekende milieuactivist Jan Juffermans zal dinsdag 14 februari een lezing geven in Eindhoven. Hij spreekt daar over de Ecologische Voetafdruk. De lezing vindt plaats in 'Het Kloosterhof van Gestel', het gebouw waar ook Omslag is gevestigd. De avond wordt georganiseerd door de werkgroep De Verandering.

Juffermans is een goede bekende van Omslag. Hij verzorgde op 20 november in Heerenveen de Ferdinand Domela Nieuwenhuislezing. Omslag kreeg die dag de Domenla Nieuwenhuis Penning uitgereikt. Jan Juffermand sprak toen over de noodzaak om een 'eerlijk Aarde aandeel' te erkennen als fundamenteel mensenrecht.

De groei van de wereldwijde mondiale Voetafdruk tijdens de vorige eeuw is een grote mensenrechtenkwestie geworden, die echter nog nauwelijks wordt onderkend, betoogde Juffermans. Het onrecht van deze tijd is de ongelijke verdeling van de milieugebruiksruimte, die blijkt uit de berekeningen van de Mondiale Voetafdruk.

Juffermans: "Ieder mens gebruikt een gedeelte van de ruimte op Aarde. Hoeveel ruimte hangt af van iemands consumptie en leefstijl. Met behulp van de Ecologische Voetafdruk zijn we in staat om met één getal, uitgedrukt in mondiale hectares, aan te geven hoeveel oppervlakte Aarde dat per persoon is."

Tijdens de bijeenkomst op 14 februari zullen al deze aspecten van de Mondiale Voetafdruk ongetwifeld ter sprake komen. Ieder is welkom, het begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Locatie: Hoogstraat 301-A in Eindhoven.

De officiële uitnodiging is hier te lezen: hetkloosterhofvangestel.dse.nl

Meer over de werkgroep de Verandering: hoogstraatgemeenschap.nl


Meer nieuws


 ^   © 2017 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact