OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

'Bewust kiezen' met het nieuwe nummer van ZOZ

EINDHOVEN, 28 augustus 2017 - ZOZ nummer 141 is afgelopen zaterdag in de bus gevallen bij de abonnees. Een overzicht van de inhoud van het zojuist verschenen nummer, met relevante links naar websites, is te vinden op de pagina ZOZ van deze website.

Onderstaand het redactioneel op de eerste pagina van het nieuwe nummer van het tijdschrift voor doen-denkers.


Spreek uit waarvoor je staat

Mensen zijn enerzijds kuddedieren, maar hebben ook gevoel en een geweten, eigen gedachten, dromen en idealen, die soms dwars tegen het gangbare denken in gaan. Wat doe je: schik je je naar de heersende norm, of laat je je leiden door je eigen ideeën over milieubewust leven, sociale rechtvaardigheid en verantwoord wereldburgerschap?

In sommige gezelschappen kan het bedreigend overkomen als je je daarover uitspreekt. Je wordt weggezet als idealist, naïeveling of erger. Soms voelen anderen zich aangevallen als je zegt dat je vegetariër of veganist bent, dat je niet zoveel hecht aan spullen, kunt leven met weinig geld, genoeg hebt aan een klein huis of bewust geen auto hebt. Eigenlijk is dat raar, want je zegt alleen iets over je eigen keuzes, maar mensen vatten dat soms toch op als een verwijt aan hun adres en schieten in de verdediging of gaan in de tegenaanval.

Als je weet waarom je je keuzes maakt, kun je daaruit kracht putten om je vrij uit te spreken naar anderen. En stel anderen ook eens de vraag waarom zij de keuzes maken die zij maken. Word je er echt gelukkig van?

‘Spreek uit waar je voor staat’ is de lijfspreuk van de idealistische en activistische componist Merlijn Twaalfhoven, die met zijn nieuwe stuk ‘Four Drifting Seasons’ de deelnemers aan de algemene vergadering van de VN nader tot elkaar wil brengen om zich uit te spreken en in te zetten voor een werkelijke duurzame ontwikkeling van de wereld.

Door de tijden heen zijn het altijd de positieve dwarsdenkers geweest die vernieuwingen aanzwengelden en ermee aan de slag gingen. Dat geldt nu zeker ook voor de trend naar wonen in kleine huizen. De Tiny House-pioniers boeken successen, steeds vaker in samenwerking met gemeenten. Al moeten ambtenaren en andere instanties er nog wel aan wennen. Ook daarover meer in deze ZOZ.

Omslag heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een vruchtbare ontmoetingsplek en platform voor positieve en actieve doen-denkers. Dat blijkt ook telkens weer tijdens bijeenkomsten waar mensen elkaar kunnen en zich uitspreken over de idealen waarmee ze bezig zijn. Het is bijzonder dat Omslag daar al meer dan 23 jaar aan werkt, dankzij een achterban die bijdraagt met raad en daad, werkkracht, donaties en ondersteunende woorden. Daar willen we graag nog een poos mee door. Doet u mee?


Meer nieuws


 ^   © 2017 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact