OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

22 januari: aanbieding petitie voor verkleining van de ecologische voetafdruk

DEN HAAG, 8 januari 2019 - Op dinsdag 22 januari zal aan de Nederlandse overheid een petitie worden aangeboden tot verlaging van de ecologische voetafdruk. De petitie 'Brede Welvaart 2019 -2030' wordt om 13.30 overhandigd aan Isabelle Diks, voorzitter van de vaste kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. Omslag is mede-ondertekenaar van de petitie.

De petitie, opgesteld door het Platform Duurzame en Solidaire Economie (PDSE), bepleit het hanteren van een ander en breder begrip en beleid voor welvaart, en een dashboard met indicatoren.

Eerdere nspanningen van het PDSE leidden al tot een besluit van Regering en Kamer om een breed welvaartsbegrip te gaan hanteren, dus breder dan het BBP. De resultaten van die inzet komen vooral tot uitdrukking in de jaarlijkse Monitor Brede Welvaart van het CBS. In 2018 werd de eerste Monitor gepubliceerd en besproken in het Parlement.

In vervolg hierop besloot PDSE om bij de overheid een petitie in te dienen om te komen tot een beleid voor verkleining van onze mondiale voetafdruk, mede verwijzend naar de mensenrechten.

De petitie wordt ondersteund door 26 organisaties: Bestuur VVM-sectie Biodiversiteit - Both Ends - De Natuur- en Milieu Federaties – Economy for the Common Good NL - ESA Group, Wageningen University and Research – Fair Climate Fund – FNV - Greenpeace - Institute for Environmental Security - IVN - Liga voor de Rechten van de Mens - Milieudefensie - Natuurmonumenten - NIVON - Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - One Planet Foundation – Oxfam Novib - Platform Duurzame en Solidaire Economie - StandUpForYourRights - Stichting Aarde – Stichting LIFT - Transitie Nederland – Ware Winst Brabant - Werkgroep Voetafdruk Nederland - Women Engage for a Common Future NL

De petitie zal op 22 januari worden aangeboden door Jan Juffermans (Platform DSE) en Kitty Jong (FNV). Achteraf, zo rond 14.00, is er gelegenheid om na te praten bij De Haagsche Kluis aan het Plein, en een mogelijk vervolg te bespreken.

Bij de aanbieding zal Juffermans ook teruggrijpen op het rapport van de Taskforce Biodiversiteit, dat o.l.v. Hans Alders in 2011 verscheen. Enkele van de huidige ondertekenaars maakten deel uit van die commissie, maar ook Wisse Dekker, Loek Hermans en Roger van Boxtel. Hun gezamenlijke vraag aan de regering was toen o.a.: 'Streef naar een halvering van de ecologische voetafdruk van de Nederlandse burger, uiterlijk in 2030' (Aanbeveling 2). Onze petitie sluit daar mooi op aan, het is hoog tijd om nu alsnog te beginnen met het uitvoeren van die aanbeveling!

Lees hier de tekst van de petitie 'Brede Welvaart 2019 -2030: platformdse.org


Meer nieuws


 ^   © 2018 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact