OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

Tijdschrift ZOZ stopt na 27 jaargangen

EINDHOVEN, 28 augustus 2020 - ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers - gaat na 27 jaar stoppen. Dit is bekendgemaakt in ZOZ 159, die vandaag en morgen bij de abonnees in de bus valt. Op 1 november zal het laatste nummer verschijnen. Iedereen die nu abonnee is zal dat laatste nummer nog ontvangen.

Het stoppen van ZOZ is onderdeel van een herbezinning op de toekomst van Omslag. Het aantal abonnees loopt sinds 2010 gestadig terug. Belangrijker nog is dat de groep die Omslag draagt geslonken is tot twee personen, waarvan er nu een heeft beslten te stoppen met zijn aandeel in Omslag.

Een groep betrokken mensen zal op 9 september bieenkomen om te spreken over de situatie.

Op de eerste pafgina van ZOZ159 wordt het einde van ZOZ zo verwoord.


De een-na-laatste!

Dit is het een-na-laatste nummer van ZOZ. Over twee maanden verschijnt nummer 160 en daarmee komt een einde aan 27 jaargangen ZOZ. Het was een moeilijk besluit en voelt als het einde van een tijdperk. Hoe het verder gaat met de rest van het werk van Omslag was bij het ter perse gaan van dit nummer nog onderwerp van discussie. Er gaan zeker dingen veranderen en hopelijk kan in het volgende en laatste nummer daarover meer duidelijkheid worden gegeven.

In dit nummer staan we stil bij de huidige situatie en blikken we terug op de totstandkoming van ZOZ. En we kijken een klein beetje vooruit naar de toekomst, vooral de nabije toekomst. Hoe zal het verdergaan of aflopen met Omslag?

Omslag is een prachtige organisatie, die in 1994 vanaf de grond is opgebouwd. Een bijzondere organisatie, die in 27 jaar tijd vaak betrokken was bij nieuwe ontwikkelingen. En met een werkveld dat zo breed is, dat veel mensen maar een deel ervan kennen. Voor sommigen is Omslag de organisatie die kennis rond alternatieve woonvormen verzamelt, anderen kennen ZOZ of de Aktie Agenda op internet, de vredesactiviteiten, de advertentiepagina van de Omslag-website, Aanloopdagen, de Nieuwsbrief Anders Wonen of nog een ander aspect van het werk van Omslag.

Anno 2020 lijkt de unieke aanpak van Omslag niet meer te werken. In hoogtijdagen was er soms een team van zeven mensen bezig met het dagelijkse werk. Maar de laatste jaren is dat aantal gestadig afgenomen. Enthousiaste oproepen in ZOZ wisten geen nieuwe mensen te trekken en ook de ‘noodkreet’ in ZOZ 155, het eerste nummer in het nieuwe jaar leidde niet tot versterking.

Uiteindelijk waren het vooral twee oprichters van Omslag die de activiteiten gaande hielden. En toen een van de twee in het vorige nummer van ZOZ zijn vertrek aankondigde, was duidelijk dat er iets moest gebeuren.

De discussie over de toekomst gaat nog voort, maar de productie van ZOZ is een trein die tijdig gestopt moet worden. Daarom is daarover als eerste een besluit genomen.

Het was prachtig om ZOZ te maken en de steun van de abonnees in de loop der tijd was hartverwarmend. Nu laten we het los, in de hoop dat de geest blijft leven. Wie weet komt er een nieuw initiatief?Meer nieuws


 ^   © 2019 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact