OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

Omslag gaat door!

EINDHOVEN, 1 december 2020 - In 2021 zijn er veranderingen op komst bij Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. De veranderingen zijn een direct gevolg van het onverwachte vertrek van Omslag-medewerker van het eerste uur Dick Verheul. Hij besloot afgelopen zomer om per eind 2020 zijn werkzaamheden voor Omslag te beëindigen en naar elders te verhuizen.

Afgelopen november verscheen de allerlaatste editie van ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers. Met ZOZ #160 kwam een einde aan dit legendarische tijdschrift, dat 27 jaar lang verscheen onder eindredactie van Dick Verheul.

Met het vertrek van Dick komen ook sommige andere activiteiten waarbij hij nauw betrokken was voorlopig stil te liggen, misschien tijdelijk, misschien definitief. We weten het nu nog niet. Over de overdracht van sommige taken zijn nog gesprekken gaande.

Dick's besluit leidde tot veel commotie en er volgde een intensieve periode van bezinning, waarin allerlei mensen zich met goede bedoelingen hebben ingezet. Op enig moment was er zelfs sprake van het definitief beëindigen van Omslag, maar dat leidde tot fel verzet binnen het Omslag-team. En ook de brede achterban van Omslag roerde zich; er kwamen heel veel klemmende verzoeken met als strekking: 'Zo jammer dat ZOZ stopt, maar Omslag blijft toch wel bestaan.' Dus: Omslag gaat door!

2021: een Omslag-jaar in dubbele betekenis

In januari 2021 wordt het Omslag-team uitgebreid met nieuwe mensen. Marta Resink (mede-initiatiefneemster in 1994 en al 27 jaar werkzaam bij Omslag) en Anita Hermens (al twintig actief betrokken) vormen voorlopig het kernteam; sommige medewerkers vroegen even om een time-out. Daarnaast hebben zich nieuwe mensen aangediend die taken op zich willen gaan nemen. Afhankelijk van hun beschikbaarheid en voorkeuren zal begin 2021 een plan van aanpak ontstaan, met ruimte voor nieuwe accenten en activiteiten. Er is nu vooral nog grote behoefte aan een 'computernerd' die kan helpen met de ingewikkelde computersystemen.

Hoogstwaarschijnlijk is er vanaf 5 januari (nog) niet dagelijks iemand bij Omslag aanwezig is en zullen we niet altijd telefonisch bereikbaar zijn. Daarvoor vragen we ieders begrip. Nadere berichten zullen verschijnen op de website www.omslag.nl en de Omslag-pagina op Facebook: www.facebook.com

Netwerken en mensen verbinden

Wat natuurlijk doorgaat is het brede en landelijke netwerken om mensen en initiatieven te verbinden die zich inzetten voor een mooiere wereld voor iedereen. Het is nog steeds wennen dat er geen tweemaandelijks tijdschrift voor doen-denkers meer zal verschijnen. Maar wie weet ontstaat er iets nieuws... iets digitaals?

De websites en de Facebook-pagina van Omslag zullen vaker worden ingezet om inspirerend nieuws te verspreiden. En zodra het weer kan, komen er fysieke ontmoetingen in Eindhoven. De term ‘verbinding’ zal zich daarbij vaker manifesteren, niet alleen als woord. Want, als mensen elkaar binnen Omslag ontmoeten is de kans groot dat er ook een verbinding ontstaat op intermenselijk en maatschappelijk niveau. En er zullen nieuwe activiteiten worden ontwikkeld.

Landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven

Wat zeker ook doorgaat zijn de werkzaamheden van het Landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven; vooral Marta zal daarin een belangrijke rol blijven vervullen. Het Servicepunt wordt breed gewaardeerd en geniet landelijke bekendheid, vooral via de website www.omslag.nl Het fysieke servicepunt, ondergebracht in de bibliotheek van Omslag, zal in de toekomst ruimer worden opengesteld - voorlopig (vanwege corona) nog alleen op vrijdagmiddag, na afspraak vooraf. Ook de elektronische nieuwsbrief, die vrijwel maandelijks wordt verstuurd naar ruim 4.700 abonnees, blijft verschijnen. Daarnaast zal het thema ’anders wonen' de komende tijd ook op andere manieren actief aandacht krijgen; te denken valt aan kleinschalige uitwisselingen, workshops en projectpresentaties. Misschien af en toe een inspirerende excursie?

Bibliotheek en winkeltje

De bibliotheek van Omslag blijft vooralsnog op vrijdagmiddag geopend: maximaal twee bezoekers tegelijkertijd. Uitleen van publicaties en dvd’s is in beperkte mate mogelijk. Neem een kijkje in de database: www.omslag.nl

Het internet-winkeltje op de website van Omslag zal stoppen, maar we blijven producten aanbieden die je elders vrijwel niet tegenkomt, zoals vredesvlaggen, boeken, brochures, posters, dvd’s, stickers, ansichtkaarten, enz. Producten bestellen kan voortaan telefonisch of per e-mail, maar langskomen in Eindhoven kan ook. Er kan dan alleen contant worden betaald. Kijk voor het aanbod: www.omslag.nl

Voorbereiden op 2021

De komende tijd zullen de werkruimten van Omslag anders worden ingericht, ook om ruimte te maken voor (nieuwe) activiteiten met kleine gezelschappen, zoals filmavonden, maaltijden, workshops en presentaties. Ook in de grote tuin zullen - zodra het weer kan - kleinschalige ontmoetingen worden georganiseerd: Vuur & Soep, samen muziek maken, workshops en meer. Voorlopig in aangepaste (1,5 m) vorm.

Nieuwe mensen, nieuwe activiteiten

Het deels vernieuwde Omslag-team bruist nu al van nieuwe ideeën: van verdiepingsdagen, ontmoetingen in de (winter)tuin en kunst- en cultuurmiddagen tot muziek en dans, samen pizza’s bakken in de leemoven, activistisch knutselen en kampeerweekends. Ook: meer samenwerkingen aangaan met anderen en vaker op stap naar festivals en markten. Begin 2021 zal het nieuwe Omslag-team zich voorstellen.

In 2021 komt er ook een gastenkamer beschikbaar, speciaal voor mensen die wat verder weg wonen en graag eens bij Omslag op bezoek komen (permanente bewoning is geen optie!). Een bezoek aan Omslag is desgewenst ook te combineren met een dagje meewerken en/of een wandeling of fietstocht naar duurzame initiatieven op korte afstand. Maak altijd vooraf een afspraak!

Kortom: 2021 wordt een jaar met veranderingen en verrassingen: een Omslag-jaar in dubbele betekenis.

Blijf Omslag steunen!

Naast alle personele en inhoudelijke veranderingen, hebben we ook te maken met de gevolgen van de corona-pandemie: al een half jaar zijn er geen groepsactiviteiten meer mogelijk en er komen nog maar heel weinig mensen langs. We missen de aanloop en de contacten met zoveel mensen die ook ons als Omslag-team inspireren...

Dit heeft ook een weerslag op de financiën van Omslag. Als niet-gesubsidieerde basisorganisatie zijn we afhankelijk van sympathisanten die af en toe een bedrag overmaken op IBAN NL66 TRIO 0784 8731 86 van Omslag in Eindhoven. Donateurs zijn voor Omslag een onmisbare steun. Geld kan afhankelijk maken. En Omslag is graag afhankelijk van medestanders.

Ook meewerken met Omslag?

Mocht je in de gelegenheid zijn een fysieke bijdrage te leveren aan het werk van Omslag in Eindhoven: neem dan gerust contact op. Er zijn allerlei mogelijkheden, van tuinwerk en technische klusjes tot administratie, netwerken en praktische ondersteuning bij activiteiten. We maken graag een afspraak om nader kennis te maken. Vacature: www.omslag.nl

Voor wie actief op de hoogte wil worden gehouden van de ontwikkelingen en activiteiten bij Omslag, overwegen we een periodieke elektronische nieuwsbrief te gaan uitbrengen met nieuws uit de Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. Wil je je daar alvast op abonneren? Stuur dan een mail naar: omslag@omslag.nl met als onderwerp: 'Omslag Nieuws'.

Graag tot ziens bij Omslag!

(Omslag is van 19 december t/m 5 januari gesloten wegens vakantie en reorganisatie)

Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling (opgericht op 1-1-1994) brengt mensen bijeen rond de thema's milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit. Met bijeenkomsten, acties, doe-activiteiten en publicaties werkt Omslag aan een duurzame, kleurrijke samenleving.


Meer nieuws


 ^   © 2019 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact