Nieuwsbrief
Anders Wonen Anders Leven

Een uitgave van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven, een initiatief van
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

Nummer 132 - februari/maart 2019

Deze nieuwsbrief bevat flitsen over een mix van onderwerpen rond 'anders' wonen en leven en duurzaam bouwen. Vanuit de link(s) in een bericht kunt u eenvoudig doorklikken naar meer informatie.

Verzoek om vrijwillige donatie

Het samenstellen van deze nieuwsbrief kost erg veel tijd. Om het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven in stand te houden en om deze gratis nieuwsbrief maandelijks te laten verschijnen, vragen we van de ontvangers van deze nieuwsbrief een vrijwillige donatie. Omslag is een onafhankelijke basisorganisatie, die geen subsidies ontvangt. Maakt(e) u ook een donatie over? Hartelijk bedankt! meer >>

Activiteiten bij Omslag in Eindhoven

 • Op 1 januari begon het jubileumjaar, waarin Omslag zijn 25-jarig bestaan viert. Verspreid over het jaar komen er verschillende feestelijke activiteiten, met als hoogtepunt het weekend van 17 t/m 19 mei. Reserveer de datum alvast in je agenda! meer >> Een mooi cadeau aan Omslag is een (extra) donatie. meer >>
 • Elke eerste vrijdag van de maand is bij Omslag een Vuur & Soep-bijeenkomst in de tuin, vanaf 17:00 uur. Neem zelf iets mee (bio-vega) voor in of bij de soep. Er kan ook akoestische muziek worden gemaakt. Eerstvolgende data: 1 maart, 5 april. Vooraf aanmelden hoeft niet. meer >>
 • Elke laatste vrijdagavond vertoont Omslag een inspirerende film rond een thema op het brede terrein van duurzame ontwikkeling. Na afloop is er een nagesprek. Eerstvolgende films: 22 februari 'Achter de horizon': reisverslag door Midden-Amerika op zoek naar 'anders' wonen. 29 maart: Green Tales of the City: over inspirerende duurzame initiatieven in vijf Nederlandse steden. Vooraf aanmelden! meer >>
 • In het weekend van 16/17 februari organiseren Marc en Caroline Siepman bij Omslag de cursus 'Dweilen met de kraan dicht'. Tijdig aanmelden! meer >>
 • Op alle vrijdagochtenden in maart en april gaat een groepje mensen samen aan de slag in de grote Omslag-tuin om deze weer mooi te maken voor het komende jaar. Er zijn zowel groene als technische klussen. We sluiten af met een gezamenlijke (bio-bega) lunch. Meld je vooraf even aan: 040-2910295, omslag ( at ) omslag.nl
 • Op zaterdag 30 maart: Aanloopdag over de CLIPS-methode: voor wie bezig is met of interesse heeft in het opstarten van een ecodorp- of ander gemeenschapsinitiatief. M.m.v. Paul Hendriksen en Monique Wijn. Maximaal 50 deelnemers. Tijdig aanmelden! meer >>
 • In voorbereiding voor maandag 22 april (2e paasdag): viering van de Dag van de Aarde in de tuin van Omslag, met inhoudelijke workshops, creativiteit, muziek en samen pizza's bakken. Meer info volgt z.s.m.
 • Het Landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven, ondergebracht in de bibliotheek van Omslag, is elke vrijdagmiddag geopend voor bezoekers. Vooraf aanmelden hoeft niet, mag wel. Welkom tussen 14:00 en 17:00 uur. meer >>
 • Omslag fungeert als afhaalpunt van wekelijkse groentepakketten van permacultuur-tuinderij De Voedselketen. Er kunnen nog een paar abonnementen bij; afhalen op vrijdagmiddag. meer >>
 • Op zoek naar een verantwoord cadeau(tje)? Kijk eens rond in de webwinkel van Omslag. meer >>
 • Meer activiteiten bij Omslag meer >>

Nieuws en oproepen

 • Het ministerie van BZK heeft een nieuwe stimuleringsregeling aangekondigd om de financiering van nieuwe vormen van wonen-met-zorg voor ouderen vlot te trekken. De regeling is vooral interessant voor ouderen met lagere- en middeninkomens. meer >> Stichting Knarrenhof heeft een belangrijke inbreng gehad bij de totstandkoming van deze regerling. Er zullen dan ook snel meer Knarrenhoven gaan komen. meer >>
 • Voor Cooplink is deze regeling een forse stap voorwaarts om wooncoöperaties tot realisatie te brengen. meer >>
 • Ook de Woonbond roept op tot deelname aan de Eerlijke Klimaatmars in Amsterdam op 10 maart. Evenals Omslag. Een initiatief van Milieudefensie, Greenpeace de FNV e.a. meer >>
 • Het Omslag-team zoekt versterking met een of twee mensen die minimaal een dagdeel in de week en gedurende een langere periode in Eindhoven willen meewerken met administratieve werkzaamheden, als gastheer/vrouw tijdens activiteiten en voor andere werkzaamheden. We bieden geen salaris, maar wel een inspirerende werkomgeving met boeiende contacten. Daarnaast wordt op alle vrijdagochtenden in de maanden maart en april met een groepje in de tuin gewerkt om deze weer klaar te maken voor het komende seizoen. Graag vooraf aanmelden i.v.m. gezamenlijke lunch. meer >>
 • Er zijn nog twee plekken beschikbaar voor experimentele zelfbouw en bewoning van (kleine) huizen in Minitopia in Den Bosch. Een project voor tijdelijk wonen van Rezone en woningbouwvereniging Zayaz. Er komt ook een tweede project. meer >>
 • Op verzoek van de provincie Noord-Brabant deed het PON onderzoek naar de belemmeringen bij de realisatie van niet-traditionele woonvormen, zowel binnenstedelijk als in het buitengebied. meer >> Resultaten en aanbevelingen in het rapport 'Ruim baan voor nieuwe woonvormen'. meer >>
 • Nieuws uit het Nederlandse ecodorpen Netwerk. Met link naar jaarverslagen 2013->2018. meer >>
 • Laatste nieuws van Platform31. meer >>
 • Laatste nieuws van de Woonbond - de stem van hurend Nederland. meer >>
 • Laatste nieuws van Transitie Nederland (v/h Transition Towns). meer >>
 • Kijk voor meer actueel nieuws en oproepen regelmatig in de rubriek 'Actueel Nieuws' van de website van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven. meer >>

Deze nieuwsbrief telt nu ruim 4.550 abonnees, voornamelijk in Nederland en België. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt medio maart 2019. Meld nieuws, oproepen en tips bij: marta (at) omslag.nl

Nieuwe initiatieven rond gemeenschappelijk en/of ecologisch wonen:

 • In Lent (Nijmegen) komt alweer een nieuwe duurzame woongemeenschap met twintig betaalbare ecologische woningen en gemeenschappelijke ruimtes: Wijland Woonpioniers. Het wordt tevens de eerste wooncoöperatie van Nijmegen. Trefwoorden zijn: duurzaamheid, faciliteren en stimuleren van ontmoeting, zorgzaamheid, samenwerking, solidariteit en ecologisch wonen. Op 2 maart is er een informatiebijeenkomst voor nieuwe leden. meer >>
 • In de Waalsprong, locatie Ressen (Gld) is ruimte voor een nieuw woonproject, verwant aan woongemeenschap Eikpunt in Lent. Op 20 februari belegt Bouwen voor Mensen een bijeenkomst om de belangstelling daarvoor te peilen. Doelgroep: mensen met belangstelling voor wonen in projecten zoals Eikpunt en die daar een eigen invulling aan willen geven, met b.v. zorg, onderwijs, werkplaatsen, moestuinen, ateliers of nog anders. Er is een beperkt aantal plaatsen en vooraf aanmelden is noodzakelijk, via info ( at ) bouwenmetmensen.nl. De bijeenkomst is 's avonds in de activiteitenruimte van Eikpunt. Bouwen met mensen meer >> Woongemeenschaop Eikpunt meer >>
 • EcoBoz is een initiatief voor een ecobuurtschap in de regio Bergen op Zoom met de ambitie om ecologisch, off-grid en circulair te bouwen en wonen. Onlangs voltooide de groep hun visiedocument Visiedocument (per e-mail op te vragen: info ( at ) ecoboz.nl. Er wordt nog gezocht naar een toepasselijke locatie; in de loop van maart komt er een infobijeenkomst voor belangstellenden. meer >>
 • De voorbereidingen zijn gestart voor ecodorp Nederasselt, op de grens tussen Brabant en Gelderland. Einddoel: een ambitieuze leef-, woon-, werk- en zorggemeenschap, met aandacht voor alle domeinen van leven, en ook plaats voor mensen in een kwetsbare positie. Er is al een locatie, met twee rijksmonumenten, een molen en een boerderij aan de rand van een natuurgebied. meer >>
 • Vitalius realiseert 20 appartementen in Bergansiuskazerne in Ede voor actieve 50-plussers in een bosrijke omgeving. Er zijn er nog 6 beschikbaar! meer >>
 • In Winterswijk is eco woon-werkproject De Zwerm in ontwikkeling. Er is een Facebookpagina. meer >>
 • In de historische pastorie van Schaarsbergen gaat zich in april een christelijke leefgemeenschap vestigen. Er worden nog drie jonge mensen (18-30 jr) gezocht als medebewoners om zich samen in te zetten voor de samenleving en met elkaar bezig te zijn met geloof. Meer informatie via dhschaarsbergen at ) kpnmail.nl
 • Eens per twee maanden belegt Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland (CVEG) een informatiebijeenkomst over de mogelijkheden tot aansluting bij een van de initiatieven. Momenteel in ontwikkeling: ecowijk Zuiderveld West in Nijmegen Noord: een woongemeenschap met 50 woningen waarvan een aantal zorgwoningen verdeeld in drie rijen. Met grote gezamenlijke permacultuurtuin. Realisatie: eind 2019 uiterlijk begin 2020. meer >>
 • Marilene Eijgenraam zoekt leuke buren in een bouwinitiatief van acht gezinnen die in Almere-Oosterwold een gebouw bouwen op 1 ha. Casco: ieder bouwt zelf in. Daarna samen de grote moestuin & boomgaard bewerken. Woningen van 120/160m2 gelijkvloers. Pionieren? Flexibel? Reacties naar marilene100 ( at ) yahoo.com
 • Mede-participanten gezocht voor een toekomstige ecologische woon- en leefgemeenschap in de omgeving van Bosschenhoofd, tussen Roosendaal en Rucphen (NB). De initiatiefneemster heeft een mooie locatie in de bossen op het oog. Reacties naar: esseline-disveld ( at ) hotmail.com
 • KilimanjaroWonen informeert en begeleidt (groepen) actieve 50-plussers die samen met anderen in CPO verband gemeenschappelijk willen wonen in bestaande panden. Er zijn veel projecten in ontwikkeling, voornamelijk in Noord-Brabant. Belangstellenden kunnen zich ook abonneren op de nieuwsbrief. meer >> Een filmpje over de aanpak van KilimanjaroWonen meer >>
 • Er zijn al 45 serieuze belangstellenden voor een Krasse Knarrenhof in Heemskerk. Ook in andere regio's zijn initiatiefgroepen. meer >>
 • Diverse oproepen van initiatiefnemers die medestanders zoeken. meer >>
 • Overzicht van al lopende CPO-projecten verspreid over het land waar nog ruimte is voor nieuwe bewoners. meer >>
 • Onvolledig overzicht van ecodorp en -wijkinitiatieven in Nederland, in diverse stadia van ontwikkeling. meer >>
 • Overzicht van nieuwe initiatieven met betrekking tot gemeenschappelijk wonen van ouderen meer >> en meer >>
 • Vraag en aanbod van grote panden met/voor een maatschappelijke bestemming meer >> meer >>
 • Herbestemming van cultureel erfgoed (restauratie, verkoop en verhuur): BOEi in Amersfoort. meer >>
 • Aanbod van onroerend overheidsvastgoed in België: Fed-Net meer >>
 • Rubriek 'zoekertjes' op de website van VELT (vereniging voor Ecologisch Leven en tuinieren). meer >>
 • Op de website van Samenhuizen vzw staat een overzicht van bijeenkomsten rond (nieuwe) Cohousing-initiatieven in België (linkerkolom op de homepage). Ook een rubriek 'zoekertjes'. meer >> en overzicht van initiatief- en startgroepen in België meer >>

Woongroepen zoeken bewoners

 • Strowijk Iewan, ecologisch gemeenschappelijk woonproject met zelfbeheer in het Nijmeegse Lent zoekt contact met jongeren tussen 25 en 35 jaar voor een van de drie jongerenwoongroepen. Met enige regelmaat verhuizen er mensen uit deze groepen. Op 3 maart is er een rondleiding met aansluitend een infosessie waar belangstellenden zich kunnen inschrijven. meer >>
 • Woonvereniging Thedinghsweert, 35 volwassenen en 19 kinderen op een historisch landgoed nabij Tiel, zoekt per 1 juli nieuwe bewoners: 1 t/m 4 personen. Gezamenlijk dragen ze zorg voor het behoud van het landgoed aan de Linge en de bebouwing hierop. Alle 18 huishoudens zijn zelfstandig én maken deel uit van de gezamenlijkheid. Op 9 maart is er een informatieochtend. meer >>
 • Centraal Wonen Zevenkamp in Rotterdam noemt zichzelf 'Het Gezelligste Dorp van Rotterdam', met 60 volwassenen, gezinnen, alleengaanden, 30 kinderen/jongeren, honden, katten, konijnen, een café en een moestuin. Er worden woonkandidaten gezocht! Op 16 februari is de maandelijkse rondleiding, vooraf aanmelden. meer >>
 • Centraal Wonen Spijkenisse zoekt nieuwe bewoners voor driekamerwoning, kale huur 650,- euro. Er is ook een gemeenschappelijke ruimte, tuin, berging/washok en fietsenstalling. Reactie via verenigingcwspijkenisse ( at ) live.nl
 • Centraal Wonen Arnhem zoekt een gezin voor vierkamer woning: eigen privé plek in een 'wonen voor gevordenden'-omgeving. Op deze plek gaat wonen niet meer alleen om jezelf . Info: werving.selectie.cwa ( at ) gmail.com
 • Meedoen met een actieve en groene woongemeenschap? In ecowijk Polderdrift in Arnhem komen twee sociale huurwoningen vrij. Daarvoor worden jonge enthousiaste gezinnen of andere huishoudens gezocht van minstens drie personen. Een eigen plek onder de zon met veel gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes. meer >>
 • Kleine woongroep in Utrecht Leidsche Rijn zoekt twee huisgenoten voor twee ruime kamers in het huis, met gedeelde keuken en badkamer. Samen met een bewust en creatief koppel van in de 40. Reacties naar: omslag ( at ) msss.nl
 • Oproepen van groepen die medebewoners zoeken, in binnen- en buitenland. Ook tijdelijk. meer >>
 • Oproepen van mensen die een plek in een woongroep of leefgemeenschap zoeken. meer >>
 • Facebookgroep 'Vegan huisgenoot gezocht' meer >>
 • Overzicht van woongroepen voor mensen met een beperking. Ook rubriek 'vraag en aanbod'. meer >>
 • MEE Woonwinkels: woonvormen met een combinatie van wonen en zorg die nieuwe bewoners zoeken. Landelijk overzicht. meer >> Pagina 'bewoners gezocht' meer >>
 • Overzicht van Thuishuizen in Nederland: kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen en/of (dreigen te) vereenzamen. meer >> Promotiefilmpje 'Wat is een thuishuis?' meer >>
 • De website BeschermdWonen is een startpunt voor iedereen die beschermd wil gaan wonen of informatie over beschermd wonen zoekt. Voor wanneer zelfstandig wonen geen optie (meer) is. meer >>

Particulieren en niet-commerciële initiatieven kunnen een gratis oproep plaatsen op de (veelbekeken!) Omslag-website: meer >>

Andere nuttige prikborden met vraag en aanbod m.b.t. groepswonen:

 • Woongroep.net meer >>
 • STUT Consult (groepswonen binnen collectief eigendom) meer >>
 • Samenhuizen vzw (gemeenschappelijk wonen in België) - vraag en aanbod woongroepen meer >>

Kennismaken met projecten in Nederland en Vlaanderen

Kennismaken met woongroepen, woon(werk)projecten en leefgemeenschappen. Een willekeurige greep uit het aanbod:

 • Korte kennismakingsfilm met ecowijk Mandora in Houten (U): 36 zeer duurzame woningen in CPO gebouwd, met gemeenschapshuis en veel groene ruimte. meer >> Meer filmpjes op de website. Door de wijk worden regelmatig rondleidingen gehouden. Vooraf aanmelden. Eerstvolgende data 8 februari, 13 april. meer >>
 • Meergeneratie-woongemeenschap Eikpunt in Lent (Nijmegen-Noord) biedt verschillende mogelijkheden om nader kennis te maken. Er zijn algemene rondleidingen en verdergaande informatiebijeenkomsten voor potentiële nieuwe bewoners. Pijlers: meergeneratiewonen, stilte en bezinning, ecologisch en duurzaam en gemeenschapsvorming. Op de wachtlijst hebben dertigers en veertigers voorrang. Doorgaans is er een introductiemiddag op iedere eerste zaterdag van het kwartaal. Ter afsluiting soep rond een vuurtje. Vrijwillige bijdrage. En: elke eerste en derde woensdag van de maand tussen 10.30 uur en 12.00 uur een info-café in de gemeenschappelijke huiskamer. meer >> Elk kwartaal verschijnt een nieuwsbrief met videoblog met impressies van de omgeving van de woongemeenschap en een interview met een van de bewoners. meer >>
 • Artikel over het Eikpunt in het magazine van de Katholieke Bond van Ouderen. (pdf) meer >>
 • Het mobiele ecodorp Ppauw heeft zich al een poos gevestigd op de Wageningse Berg in Wageningen. De groep organiseert rondleidingen en bedrijfsuitjes, pannenkoekenavonden, klusweekends, theecafees en meer. Er is meestal ook plek voor tijdelijke - meewerkende! - bewoners en/of bedrijfjes. meer >>
 • Elke derde zondagmiddag van de maand is er een informatiemiddag met uitleg en rondleiding over het terrein van Ecodorp Boekel. Er is nog plek voor een paar nieuwe daadkrachtige woonpioniers. meer >>
 • Laatste nieuwsbrief Ecodorp Boekel meer >>
 • Eens per maand, op elke 2e zaterdag tijdens de tuinonderhoudsdag, is er een mogelijkheid voor een rondleiding door ecologisch woonproject Het Groene Dak in Utrecht-Voordorp. Vooraf aanmelden! meer >>
 • Elke laatste woensdag van de maand is er een rondleiding door Minitopia in Den Bosch, een project waar geëxperimenteerd wordt met zelfbouw van nieuwe woonvormen: klein, innovatief, duurzaam, demontabel, flexibel en tijdelijk. Aan de Eekbrouwersweg in de wijk De Rompert op een braakliggend stuk grond van woningcorporatie Zayaz. Vooraf aanmelden voor de rondleiding; aanvang: 14.00 uur. meer >>
 • Het Poortgebouw in Rotterdam zoekt regelmatig nieuwe leden voor de woongroep. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor een introductiebijeenkomst via de website of een mailtje sturen naar newpeople.poortgebouw ( at ) gmail.com meer >>
 • De Hof van Moeder Aarde, kleinschalige woon-werkcoöperatie in opbouw, houdt elke tweede zaterdag van de maand een groene klussendag. Een ideale gelegenheid om heerlijk buiten te werken, nieuwe mensen te leren kennen en nader kennis te maken met Hof van Moeder Aarde. In Neede (Achterhoek) van 9:00-17:00, incl. lunch. Vooraf aanmelden bij joke ( at ) hofvanmoederaarde.nl. meer >>
 • Een kijkje nemen in en alles horen over Strowijk IEWAN in Lent (Nijmegen) kan op elke eerste zondag van de maand. Start om 14:30 uur, vanaf 14:00 is er koffie. meer >>
 • Vrijwel eens per maand worden er rondleidingen gegeven door de wijk met aardehuizen in Olst. Aanvang telkens om 14:00 uur. meer >>
 • Elke eerste zondag van de maand wordt een rondleiding gegeven met uitleg over (het terrein van) Ecodorp Bergen (NH). Aanvang 14:00 uur. Vrijwillige bijdrage, vooraf aanmelden. Elke donderdag is er een meewerkdag en (bijna) elk 3e weekend van de maand een meewerkweekend. Langer meewerken kan ook, maar dan wel na overleg vooraf. meer >>
 • Woongroep met cursuscentrum Erve Veldink in Haarlo biedt regelmatig tuinmeewerkdagen. Er is ook een oproep voor een nieuwe meedragende bewoner. meer >>
 • Zes keer per jaar organiseert Centraal Wonen Klopvaart in Utrecht-Overvecht een informatiemiddag om geïnteresseerden een beeld te geven van wat Centraal Wonen in de praktijk inhoudt. Deelname aan een rondleiding is een voorwaarde voor inschrijving om in de Klopvaart te wonen. Er komt regelmatig woonruimte vrij. Vooraf aanmelden via de website. meer >>
 • Woonkollektief Purmerend (WKP) - tien woongroepen, elk bestaande uit een gezamenlijke ruimte en zeven woningen - biedt vrijwel eens per maand een algemene rondleiding ter nadere kennismaking. Vooraf aanmelden is verplicht. meer >>
 • Elke eerste zaterdag van de maand (niet op feestdagen) biedt Centraal Wonen Drielandenhuis in Haarlem een open inloop tussen 11.00 en 11.30 uur. Vooraf aanmelden per e-mail: belangstellenden ( at ) drielandenhuis.nl meer >>
 • Iedere eerste zondag van de maand houdt Centraal Wonen Lismortel in Eindhoven Open Huis van 11 tot 13 uur. Samen koffie drinken en de sfeer proeven. Welkom zonder afspraak. meer >>
 • Ongeveer eens per maand is er een rondleiding door woon-werkpand Casa de Pauw in Arnhem: 45 bewoners verspreid over tien woongroepen in verschillende gebouwen. Sociale huurprijzen. meer >>
 • Eens per maand een informatiebijeenkomst in/over Centraal Wonen De Heerd in Groningen. Aanmelden via de website of telefonisch bij Margo op 06-114 855 70 of 050-7851424. Web: www.cwdeheerd.nl
 • Ongeveer eens per twee maanden organiseert Centraal Wonen Opaalstraat in Nijmegen een rondleiding voor mensen die zich daarvoor hebben opgegeven. meer >>
 • Elke eerste zondag van de maand: rondleiding in het grote woon-werkpand De Refter in Ubbergen (bij Nijmegen). Aanvang 16:00 uur, vooraf aanmelden hoeft niet. meer >>
 • Centraal Wonen Zevenkamp in Rotterdam biedt iedere derde zondag van de maand een informatierondleiding voor potentiële woonbelangstellenden. meer >>
 • Bijna elke eerste zaterdag van de even maanden is er 's middags tussen 13:00 en 15:00 een spreekuur bij woon-werkproject Pander in Den Haag. Een zeer gewild project met een forse wachtlijst. meer >>
 • Overzicht van Centraal Wonen-projecten in Nederland, voor zover aangesloten bij de Landelijke Vereniging meer >>
 • Overzicht van 50+ woongroepen, voor zover aangesloten bij de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen (LVGO). Ook nieuwe initiatieven. meer >>
 • Nieuws van Samenhuizen vzw, Belgische koepelorganisatie voor gemeenschappelijk wonen. Met activiteitenagenda; ook nieuwe initiatieven. meer >>
 • Nieuwsbrief van CoHousing Berlin (Du) meer >>

Meewerken en/of -leven bij een inspirerend project in Nederland of een ander land? meer >>

 • Vraag en aanbod wonen in gers, yurts etc. meer >>
 • Kijk voor een uitgebreid overzicht van open dagen, rondleidingen, lezingen, workshops en andere publieksactiviteiten rond 'anders' bouwen en wonen in de 'Bouwen en Wonen'-agenda. meer >>

Bouwen en Wonen-agenda

Omslag coördineert de landelijke Aktie Agenda: een overzicht van acties, bijeenkomsten en andere maatschappelijke activiteiten van mensen die werken aan een betere wereld. Deze agenda bevat ook een rubriek 'Bouwen en Wonen' meer >> De Aktie Agenda heeft een eigen website en wordt dagelijks bijgewerkt. meer >> De Aktie Agenda kan alleen bestaan dankzij betrokken medewerking. Iedereen kan zelf relevante activiteiten in de Agenda invoeren - deze worden (na moderatie) opgenomen in de totaal-agenda.

VERZOEK aan personen, projecten en organisaties die relevante publieksactiviteiten kennen en/of organiseren: voer deze activiteiten zelf in in de Bouwen en Wonen-agenda. Zo krijgen ze een brede, landelijke verspreiding. Naar het invoerscherm: meer >>

Inspiratie

 • Op 24 januari organiseerden de provincie Gelderland en Woningbouwvereniging Gelderland een bijzonder inspirerend kenniscafé 'Samen bouwen aan de buurt', met als insteek: het kan wél. Het uitgebreide verslag is nu beschikbaar. meer >> De dag werd geopend met een vlammende video-toespraak door Adri Duivesteijn, met een oproep aan politiek, provincies en gemeenten: geef meer ruimte aan bewonersinitiatieven. Juist nu! Hier te bekijken. meer >>
 • Sinds 2012 heeft Earth Awareness op het terrein van de Ecotribe in Teuge gebouwd aan de NatuurTempel: een uniek en enorm rond kunstwerk, gemaakt van dikke stammen en kronkelige takken, gekleurd glas en leem: 40 verschillende houtsoorten in een combinatie van duurzame en ambachtelijke bouwstijlen. Op zaterdagmiddag 16 maart kan de tempel worden bezichtigd. Tevens een leuke gelegenheid om informeel kennis te maken met de EcoTribe. meer >>
 • Marit Geluk maakte een film over de ontwikkeling van ecowijk Oosterwold in Almere: een agrarisch stuk land van 43 km2 waar initiatiefnemers met elkaar hun ideale leefomgeving inrichten. Zij gaan ook over de gehele buitenruimte: de wegen, paden, het water, groen en stadslandbouw. 'De spelers van Oosterwold' gaat op 12 februari in première bij Pakhuis De Zwijger in Amsterdam, met een nagesprek met o.a. Adri Duivesteijn. meer >> Website van Almere Oosterwold meer >>
 • Vanwege de grote belangstelling, organiseert Bureau Viertel op 13 april opnieuw een informatiebijeenkomst over het Erfdelen-concept voor sociaal, duurzaam, kleinschalig en gemeenschappelijk wonen op het platteland. In Lent (Nijmegen). Tijdig aanmelden! meer >>
 • 'Alles wat je moet weten over duurzaam wonen in een ecodorp'. Interview met Arne Broekhoven, bewoner van de Strowijk IEWAN in Nijmegen. meer >>
 • Samen-huis is een platform voor ontmoeting en uitwisseling tussen collectieve wooninitiatieven en -groepen en hun vertegenwoordigers in Amsterdam. Af en toe zijn er fysieke bijeenkomsten. meer >>
 • De gemeente Zundert (NB) heeft een (digitaal) lokaal geopend voor mensen met vragen over leegstaande boerderijen en boerenschuren en nieuwe mogelijkheden. meer >>
 • Dit voorjaar organiseren BOKD, Doarpswurk en Groninger Dorpen samen met KNHM het trainingstraject ‘Pitchen voor impact in je dorp’. Voor dorpshuizen of bewonersgroepen in de drie noordelijke provincies die vanuit ondernemerschap hun dorp willen verbeteren op fysiek, sociaal en/of economisch vlak en waarbij bewoners aan het roer staan. meer >>
 • Uit een enquête van de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO) blijkt dat groepswonen op allerlei terreinen meerwaarde biedt. Maar er zijn ook verbeterpunten. meer >>
 • Op 14 februari organiseert Platform31 het jaarcongres Stedelijke transformatie: de woningvraag stijgt fors en dat vraagt om een enorme transformatie van onze steden. Een transformatie die niet alleen gaat over woningbouw. Ook veranderingen in mobiliteit, duurzaamheidsvraagstukken en een veranderende arbeidsmarkt zorgen voor grote uitdagingen in de stad. Hoe deze opgaven aan elkaar te verbinden en te versnellen?In het Evoluon in Eindhoven. Gratis voor specifieke doelgroepen. meer >>
 • Het Nederlandse Ecodorpen Netwerk (GEN-Nl) organiseert van 22 juni t/m 20 juli een intensieve internationale training Ecovillage Design & Education. Ook in losse onderdelen te volgen. Lees uit uitgebreide prospectus. meer >>
 • Op 19 maart start in Lent (Nijmegen) een scholingstraject rond 'gedragen besluitvorming'. Op vier dinsdagen bij woongemeenschap Eikpunt. Gedragen besluitvorming is een succesvolle methode om besluitvormingsprocessen binnen een (woon)project of organisatie zo vorm te geven, dat er steeds draagvlak binnen de gemeenschap gecreëerd wordt. meer >>
 • Woon-werkpand De Paap in het centrum van Den Bosch zoekt een huurder voor de kapel en zes aanliggende ruimtes in het grote monumentale complex. Gevraagd: maatschappelijke betrokkenheid, sympathie voor de woonwerkgemeenschap en zelfwerkzaamheid voor de eigen ruimtes. Er mag niet worden gewoond; onderhuur is mogelijk. meer >>
 • Van 19 t/m 23 juni is er weer een groots Living Village Festival, in Dalfsen (Ov). Er worden ook veel vrijwilligers gevraagd. meer >>
 • Overzicht van diverse woonvormen voor ouderen, ook met zorg. meer >>
 • Vraag en aanbod van Toekomstboeren (boerderijen, land, opvolging, samenwerking). In Nederland en andere landen. meer >>
 • Redres: overzicht van aanbod van historisch, industrieel en monumentaal erfgoed voor diverse bestemmingen. meer >>
 • Overzicht van bijeenkomsten georganiseerd door Platform31 - kennis voor stad en regio - over een groot aantal thema's (ook bouwen, wonen, wooncoöperaties, zorg. etc.) meer >>

ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers

Meer inspiratie opdoen? Eind december verscheen ZOZ 149 - tijdschrift voor doen-denkers. Met verhalen, nieuws en artikelen over onder meer: 25 jaar Omslag: een ode, en over de impact van 25 jaar Omslag, de opmars van 'anders' wonen, pleidooi voor brede welvaart en petitie aan 2e Kamer voor verkleining ecologische voetafdruk, verslag workshop Zet je woondromem in de steigers, kurk als alternatief voor leer, een rendabele kleine tuinderij opzetten, de illusie van afgescheidenheid, en revitalisering van het platteland. Ook: de vaste rubriek over het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven, en veel korte berichten, oproepen, boekrecensies, vegetarische recepten en nog veel meer informatie en inspiratie die je vrijwel nergens anders leest. Bekijk de inhoudsopgave, ook van eerdere edities van ZOZ. meer >>

 • Gratis kennismaken met ZOZ? Vraag een proefnummer - zolang de voorraad strekt. meer >>
 • Een jaarabonnement op ZOZ (6 nummers) kost slechts E. 17,50. Buitenland E. 25,-. Losse nummers E 4,-. meer >> Je kunt ook iemand een abonnement op ZOZ cadeau doen. meer >>

  ZOZ, tijdschrift voor doen-denkers, is het tweemaandelijks tijdschrift van Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. meer >>

  Tiny Houses

  • De gemeente Harderwijk zoekt pioniers die mee willen doen aan de pilot met drie tiny houses: off-grid, dus zonder aansluiting op gas, water, riolering of elektriciteit (ook niet als back-up). Kandidaten ontwerpen en bouwen zelf hun huis van maximaal 50 m2 en moeten ook overigens voldoen aan enkele criteria. Aanmelden voor uiterlijk 3 maart via info ( at ) harderwijk.nl. Tel. 0341-411911 (T. Meuwissen). meer >>
  • Het Friese dorp Berltsum (gem. Waadhoeke) wil een pilotproject starten voor een duurzaam hofje met kleine woningen voor oud en jong, op het terrein van de voormalige basisschool. meer >>
  • Elke eerste zaterdag van de maand tussen 13:00 en 16:00 houden de bewoners van de vijf tiny houses in Alkmaar open huis. Welkom om de huizen te bekijken en de bewoners vertellen graag over hun filosofie en lifestyle die erbij hoort. Het delen van kennis en mensen inspireren is een onderdeel van hun pilot-project. Raadpleeg vooraf wel de website. meer >>
  • Kleinhuizen is een dorpje met tien permanent bewoonde kleine huizen in Nieuwegein. De bewoners organiseren eens per maand een open dag waarbij je niet alleen minimaal twee Tiny Houses van binnen kunt bewonderen, maar er is ook allerlei ander leuks te beleven. meer >> Fotodocumentaire over Kleinhuizen door Annemarie/No Cheese Please meer >>
  • Djavan Braumuller deed een afstudeeronderzoek naar de succesbepalende factoren van Tiny House project, met de kleine huizen in Alkmaar als voorbeeld. meer >>
  • Tijdens een bijeenkomst op 17 december werden de mogelijkheden verkend voor de functiecombinatie nieuw bos en Tiny Housing. Het was ook de kick off voor het Testlab Nieuw Bos en Tiny Houses. De eerste resultaten zien er veelbelovend uit. meer >>
  • Marjolein Jonker, initiator van de Nederlandse Tiny Housebeweging hield op 21 januari een Engelstalige TED Talk in Alkmaar over 'Create more space to live by downsizing your living space'. Thema van deze eerste editie van TEDx Alkmaar waren de Sustainable Development Goals. meer >> Marjolein over deze TED Talk meer >>
  • Tiny Houses Assen is een werkgroep van Transition Town Assen, die zich sterk maakt voor de bouw van kleine woningen in die gemeente. meer >>
  • 'Tiny Findy' is een website met vraag en aanbod van (tweedehands) Tiny Houses in Nederland, bouwkavels en meer. Ook Tiny House gerelateerde bouwproducten, installaties en interieur artikelen. meer >>
  • Agenda met Tiny House-ontmoetingen en lezingen, op de website van Stichting Tiny House Nederland. meer >>
  • De Nederlandse Tiny House Academy biedt goede raad, advies en ondersteuning bij het zelf leren ontwerpen en bouwen van je eigen tiny house. Met cursussen, workshops, bouwbegeleiding en bijeenkomsten. Een initiatief van Pseudos Architecture en Tiny House Rotterdam. meer >>
  • Elk kwartaal verschijnt een nieuwe editie van het digitale magazine Klein Wonen, over wonen in kleine woonomgevingen (huisjes, boten, kampeerwagens, etc.). Abonnement: 2 euro per nummer. meer >>
  • Website over Tiny Houses in België meer >> Ook op Facebook meer >>
  • The Tiny House Town is een Amerikaanse blog waar foto's, tips en ervaringen worden gedeeld rond (wonen in) Tiny Houses. meer >>

  Ontwikkelingen rond duurzaam bouwen

  • Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) heeft onderzocht waar producenten van bouwmaterialen staan als het gaat om het verduurzamen van hun productportfolio. Hoofdvraag hierbij was: Hoe bewust wordt duurzaamheid ingezet als strategisch beleidsinstrument en welke initiatieven blijken succesvol? De website biedt ook een benchmark-test. meer >>
  • Twee Britse ontwerpers en een onderzoeker hebben samen een nieuw bouwmateriaal ontwikkeld op basis van aardappelschillen: Chip(s) Board. Een biologisch afbreekbaar alternatief voor MDF dat aan het einde van de levensduur biologisch kan worden afgebroken tot meststof. Er is patent op aangevraagd. meer >>
  • Op 12 februari is in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam een presentatie van het plan voor het verticale dorp MARK in Leidsche Rijn. I.h.k.v. het programma Groenbouw - Architectonische projecten voor een natuurinclusieve stad. meer >>
  • In Amsterdam-Sloterdijk wordt HABITAT ontwikkeld: een combinatie van co-wonen, co-mobility en co-working. Er komen 175 woningen verspreid over twee 'groene' torens met dakakkers. meer >> Het complex wordt onderdeel van de Stadsoase Sloterdijk. meer >>
  • In Kopenhagen komt het UN17 ecovillage, een nieuwbouwproject waarin alle 17 Sustainable Development Goals worden geimplementeerd. Er komen 37 verschillende soorten huizen met een mix van gezinssamenstellingen van jongeren tot senioren. In totaal komen er 800 mensen te wonen en er komt een duurzaam restaurant, zonnepanelen, een gemeenschappelijke keuken, kantoorruimte. En ook een badhuis staat in de planning. meer >> Naar de website van UN17 https//lendager.com/en/
  • Diverse vragen en aanbiedingen m.b.t. ecologisch bouwen meer >>
  • Overzicht van rondleidingen, workshops, excursies, lezingen etc. m.b.t. energieneutraal wonen. meer >>
  • Agenda van het Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen in Rotterdam. meer >>
  • Overzicht van cursussen en andere activiteiten van Strobouw Nederland. meer >>
  • Woonder cvba is een coöperatie voor natuurlijk bouwen in België. Ze willen natuurlijk bouwen toegankelijk en haalbaar maken samen met bouwprofessionals en andere enthousiastelingen. Aansluiten bij de coöperatie is mogelijk. meer >>
  • Uitgebreide agenda m.b.t. duurzaam bouwen in België. meer >>
  • Overzicht van cursussen door het Europees Leembouwcentrum in Mecklenburg, Duitsland meer >>
  • Strobouw-activiteiten in België, o.a. workshops meer >>

  Een kijkje over de grens

  • Samenhuizen vzw, Belgische koepel voor gemeenschappelijk wonen, organiseert van zaterdag 27 april t/m woensdag 1 mei 2019 een inspiratiereis per bus naar Denemarken en Zweden - via Duitsland - met uitgebreide bezoeken aan cohousingprojecten. meer >>
  • Centre Ecolonie, ecologisch-spirituele vakantie-, werk- en leerplek met cursusaanbod in de Franse Vogezen, heeft ruimte voor nieuwe bewoners, permanente of tijdelijke participanten en stagiaires die taken op zich willen nemen. Je maakt deel uit van de woon-werkgemeenschap (ecovillage). Minimaal veertien dagen, tegen kost en inwoning. meer >>
  • Centre Lothlorien is een Nederlandstalig, kleinschalig internationaal gastenverblijf en cursuscentrum midden in de natuur van de Vogezen (Fr). Van 30 maart tot 14 april zijn er klus- en schilderweken om de plek nog mooier te maken. Er worden wat mensen gezocht die zes dagen per week zeven uren per dag komen meehelpen. Daar tegenover staat gratis verblijf op een mooie gastenkamer en drie uitgebreide vegetarisch-biologische maaltijden per dag. Minimaal zeven dagen. meer >>
  • Mare Nynke Zijlstra en Hanneke Beld van Bureau Viertel verzorgen van 18 t/m 24 augustus een cursusweek 'Zet je (woon)dromen in de steigers bij Centre Lothlorien in de Franse Vogezen. meer >>
  • Savita is een Nederlandstalig centrum rond natuurlijke leef- en geneeswijzen in het Sauerland (Du), nabij Winterberg. Gestart in 2013 en nog volop in opbouw. Het wordt geheel gedragen door vrijwilligers en er is ook ruimte voor meewerkende bewoners voor een langere periode, mits het natuurlijk klikt met de anderen. meer >>
  • Bij de internationale leefgemeenschap/ecodorp Vlierhof in Keeken (Du, net over de grens bij Millingen) zijn actieve vrijwilligers welkom, ook om een poosje mee te leven. meer >>
  • Van 14 t/m 17 juli is in La Comune Di Bagnaia in Toscane (It) de Europese Ecodorpen Conferentie: jaarlijkse uitwisseling van bewoners van ecodorpen in heel Europa. Ook overige belangstellenden zijn welkom. meer >>
  • In Gent komt het grootste cohousingproject van België: de Malmarsite in Sint-Amandsberg, een voormalige fabriek, wordt omgevormd tot een collectief woonproject met 57 woonunits en een wijkgezondheidscentrum: Cohousing Bijgaardehof. meer >>
  • In het voorjaar van 2019 start een fietstocht langs ecodorp-initiatieven in Frankrijk. Met ​​bezoek of deelname aan het gemeenschapsleven voor een paar dagen. Meer info (Franstalig) via thierus.lydia ( at ) hotmail.fr meer >>
  • Franstalig overzicht van ecodorpen in Europa, met vertaalfunctie (ook NL). meer >>
  • Franstalige website met voorbeelden en flmpjes van tot de verbeelding sprekende ronde hobbitachtige huisjes in de Morvan (Fr). meer >>
  • Overzicht van ecodorpen en leefgemeenschappen in Portugal, Spanje en Baskenland, die je kunt bezoeken en/of waar je een poosje kunt verblijven en meewerken. meer >>
  • De Bauhaus Campus in Berlijn is ook de thuishaven van de Tinyhouse University. Er staan zo'n 100 kleine huisjes. meer >>
  • Uitgebreid overzicht van projecten rond 'anders' wonen en leven in Groot-Brittannië (zoeken op project of regio); ook oproepen van woongroepen. meer >> De gids Diggers and Dreamers is ook exclusief bij Omslag te koop. meer >>
  • Overzicht van meewerk- en meeleefmogelijkheden op sociaal-ecologische projecten in diverse Europese landen en daar buiten. meer >>
  • Nog meer oproepen meer >>
  • Ecodorp Sieben Linden, in Poppau (Du) biedt o.a. kennismakingsweekends en -weken en er zijn verschillende meewerkmogelijkheden. Ook ruim cursusaanbod. meer >>
  • Overzicht van Ecovillage Experience-weken in Findhorn (Schotland) meer >>
  • Kennismakingsaanbod van de politieke Kommune Niederkaufungen (bij Kassel, Du). Ook kennismakingsweken Anders leben, anders arbeiten, anders entscheiden. meer >>
  • Overzicht van kennismakings- en meewerkmogelijkheden in Ecodorp ZEGG (Du) meer >>
  • Uitgebreide website van Cohousing Berlin - gemeenschappelijk bouwen en wonen. Ook vraag en aanbod en abonneren op de nieuwsbrief. meer >>
  • Overzicht van ecodorpen in Portugal meer >>

  Kijk ook bij de oproepen en advertenties op de website van Omslag. meer >>

  Aanwinsten in de bibliotheek van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven:

  • Boek 'Ecovillages around the world', met beschrijvingen van twintig ecodorpen verspreid over de wereld. Omslag overweegt dit boek in de wederverkoop te nemen. meer >>
  • Praktisch handboek Voedselbosen: ontwerp, aanleg en onderhoud van een eetbare bostuin. Door Martin Crawford, Nederlandse vertaling. Uitgave van Schildpad Boeken. meer >>
  • Boek 'Permacultuur van appelboom tot zeekool'. Door Linder van den Heerik. Uitgave van VELT. meer >>
  • Boek 'De verborgen impact' - alles voor een eco-positief leven. Door Babette Porcelijn. meer >>
  • Boek 'Gebroken kringlopen. Naar een volhoudbaar gebruik van bronnen. Door Ronald Rovers. meer >>
  • Guide de la transition ecologique et citoyen, editie Alpes Maritimes & Alpes du Sud. meer >>
  • Boek 'Learning from co-housing initiatives'. Between Passivhaus engineers and active inhabitants. Door Lidewij Tummers. Uitgave van TU Delft. meer >>

  Kijk hier voor een overzicht van tijdschriften en nieuwsbrieven rond 'anders' wonen en duurzaam bouwen die in de Omslag-bibliotheek aanwezig zijn. meer >>

  Meer lezen en zien over 'anders' wonen, leven en bouwen? Snuffel eens rond in de database van de uitgebreide Omslag-bibliotheek. U kunt zoeken op titel, auteur of trefwoord. Zowel boeken als films. Uitleen is in beperkte mate mogelijk. meer >>

  PS: ontvangt u deze nieuwsbrief via een mailinglijst (TT, aktie, duurzaam, permacultuur) of doorgestuurd door iemand anders, dan kunt u zich NIET persoonlijk afmelden.

 • MEER NIEUWS OVER ANDERS WONEN

  OP ZOEK naar een plek in een woongroep of leefgemeenschap, naar nieuwe bewoners of initiatiefnemers?
  Raadpleeg de advertenties op de Omslag-site. Of plaats zelf een (gratis) advertentie

  Steun dit initiatief als donateur

  AFMELDEN voor deze nieuwsbrief? Klik hier