Nieuwsbrief
Anders Wonen Anders Leven

Een uitgave van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven, een initiatief van
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

Nummer 125 - mei/juni 2018

Deze nieuwsbrief bevat flitsen over een mix van onderwerpen rond 'anders' wonen en leven en duurzaam bouwen. Vanuit de link(s) in een bericht kunt u eenvoudig doorklikken naar meer informatie.

Verzoek om vrijwillige donatie

Van de ontvangers van deze nieuwsbrief vragen we een vrijwillige donatie. Om het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven in stand te houden en om deze gratis nieuwsbrief maandelijks te laten verschijnen. Maakt(e) u ook een donatie over? Hartelijk bedankt! meer >>

Activiteiten bij Omslag in Eindhoven

 • Op alle vrijdagmiddagen in de maand mei is er van 14.00-17.00 uur Theetuin in de Omslag-tuin: een leuke manier om nader kennis te maken met de mensen, de plek en activiteiten van Omslag en om andere mensen te ontmoeten. Welkom zonder aanmelding. meer >>
 • Elke eerste vrijdag van de maand is bij Omslag een Vuur & Soep-bijeenkomst in de tuin, vanaf 17:00 uur. Neem zelf iets mee (bio-vega) voor in of bij de soep. Er kan ook akoestische muziek worden gemaakt. Eerstvolgende data: 1 juni en 3 augustus. Vooraf aanmelden hoeft niet. meer >>
 • Op zaterdag 2 juni organiseert Niels Gorrisse (Strohplatz) bij Omslag de cursus Zelfvoorzienend Off-Grid. Er kunnen maximaal 17 mensen deelnemen. Na afloop desgewenst Vuur & Soep in de Omslag-tuin. Tijdig aanmelden. meer >>
 • In het weekend van 29 juni t/m 1 juli: interactief kampeerweekend in de tuin van Omslag. Deelnemers bepalen zelf het programma. Tijdig aanmelden! meer >>
 • Omslag fungeert als afhaalpunt van wekelijkse groentepakketten van permacultuur-tuinderij De Voedselketen. Er kunnen nog een paar abonnementen bij; afhalen op vrijdagmiddag. meer >>
 • Het Landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven, ondergebracht in de bibliotheek van Omslag, is elke vrijdagmiddag geopend voor bezoekers. Vooraf aanmelden hoeft niet, mag wel. Welkom tussen 14:00 en 17:00 uur. In de maand juli gesloten. meer >>
 • Op zoek naar een verantwoord cadeau(tje)? Kijk eens rond in de webwinkel van Omslag. meer >>
 • Een erg leuk cadeau is een jaarabonnement op het tijdschrift ZOZ, met desgewenst een persoonlijke boodschap erbij. meer >>
 • Meer activiteiten bij Omslag meer >>

Nieuws en oproepen

 • 'Naaste Buren' in Den Haag is een belangenvereniging voor sociaal, duurzaam en betaalbaar wonen in Den Haag. Ze zoeken panden voor koop-woonprojecten voor hun leden. Versterking gezocht! Reacties naar: naasteburen15 ( at ) gmail.com Facebook meer >>
 • Nieuwsoverzicht van Platform31 - kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio. meer >>
 • Tijdens een landelijk congres op 28 mei in Den Haag wordt de balans opgemaakt van de ontwikkelingen rond wooncoöperaties: 'De wooncoöperatie, die komt er wel! Voor bewoners(initiatieven), woongroepen, belangenverenigingen, gemeenten, woningcorporaties en experts/kennispartners. Met sprekers, koplopers en praktijkgerichte themasessies. Gratis, maar niet vrijblijvend. meer >>
 • Van 30 mei t/m 3 juni organiseert de Vlaamse organisatie Samenhuizen vzw een cohousing-studiereis naar Zuid-Duitsland en een klein deel Frankrijk (Strasbourg). Met de reis per bus kunnen 50 mensen mee; er zijn nog twee plekken beschikbaar. meer >>
 • Bij WOON! in Amsterdam zijn verschillende vacatures voor de programma’s Ontwikkelbuurten en Aardgasvrij. Gezocht worden sterke projectmedewerkers met ervaring en inzicht op het gebied van wijkontwikkeling, participatie en ‘community development’. meer >>
 • Laatste nieuws van de Woonbond - de stem van hurend Nederland. meer >>
 • Kijk voor meer actueel nieuws en oproepen regelmatig in de rubriek 'Actueel Nieuws' van de website van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven. meer >>

Deze nieuwsbrief telt nu ruim 4.550 abonnees, voornamelijk in Nederland en België. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt begin juni 2018. Meld nieuws, oproepen en tips bij: marta (at) omslag.nl

Nieuwe initiatieven rond gemeenschappelijk en/of ecologisch wonen:

 • Op 18 april was de feestelijke start van Frijlân in Leeuwarden, een vrijstaatje op een stuk grond van bijna 1 ha. Frijlân wil binnen tien jaar uitgroeien tot een inspirerende en veel bezochte broedkamer van permacultuur op ecologisch, sociaal en economische gebied. De grond om de stallen wordt klaargemaakt voor zes wooneenheden, natuurlijk eetbaar landschap, dierenweide, moestuin, waterpartijen en een minicamping. Een kleine groep vaste bewoners heeft er inmiddels haar intrek geneomen. Zie Facebook meer >>
 • Het Oererf is een initiatief om in West-Brabant (regio Roosendaal) een woongemeenschap vorm te geven. Het plan is om samen met een aantal huishoudens een stuk grond te kopen en daar zelf een woongelegenheid te bouwen in combinatie met een stuk boerenerf (moestuin, kleinvee). Er wordt gestreefd naar een duurzame levensstijl, met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. meer >>
 • Mede-geinteresseerden gezocht voor het opstarten van een woon-leefproject in Twente. Eenvoudig, groen wonen in combinatie met zorg voor elkaar en een rol in de regio met bv voedselbos, theetuin of streekwinkel. Levensloopbestendig! Interesse? Marijke vander Burg, (59), 06-17444407
 • EcoBosch is een vereniging van mensen met een wens om in een gemeenschap te wonen en/of werken in het buitengebied rond Den Bosch. Pijlers: natuur, openheid en vrijheid, gemeenschapsvorming en ontwikkeling, en stilte en bezinning meer >>
 • In Zeewolde is een prachtige kans voor een Knarrenhof, nabij supermarkt, de bushalte, het strand, een park en dichtbij het centrum. Op 8 mei is er een info-avond. meer >>
 • Komt er ook een Knarrenhof in Alkmaar? Stichting Knarrenhof is in gesprek met de gemeente over een mogelijke locatie. meer >>
 • Interview met Jan van der Kamp, betrokken bij Knarrenhof Hardenberg. meer >>
 • Ook in Oldenzaal loopt nu een stevig gedragen initiatief voor een Knarrenhof: Vereniging Noabershof. Er is al een optie op een stuk grond. meer >>
 • Meer over Stichting Knarrenhiof Nederland en andere initiatieven. meer >>
 • Het nieuwe platform Vereniging Groene Buren Kampen (i.o.) wil in de wijk De Terpen een duurzaam, groen en sociaal woonproject ontwikkelen met gedeelde voorzieningen. Voor mensen met verschillende leeftijden, huishoudenssamenstellingen en leefstijlen. Mix van huur en koop. meer >>
 • In Nijmegen-Noord komt een ecodorpje/-wijk met 50 duurzame (zorg)woningen van verschillende grootte (sociale huur en koop): Zuiderveld. Met gemeenschapelijke voorzieningen, zorg voor elkaar, moestuinen, voedselbos... Een initiatief van Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland. Op 9 mei is er een infomatie-avond. meer >>
 • De initiatiefgroep Het Groene Dorp - levensloopbestendig meergeneratie Centraal Wonen complex in het centrum van Groningen met daarbij een kleinschalig verpleeghuis - belegt informatiebijeenkomsten voor belangstelenden. Op 23 mei en 16 juni. Info: 050-3121400. meer >>
 • De initiatiefgroep die in Deurne/Venray een groene woongemeenschap wil opzetten, heeft daarvoor de naam Ecodorp Allemansland bedacht. De groep is nog klein, maar de ambities zijn groot. Ze komen graag in contact met nieuwe belangstellenden. meer >>
 • Powerpointpresentatie Allemansland meer >>
 • Ecodorp Allemansland i.o. laat zich sterk inspireren door het in aanbouw zijnde Ecodorp Bolderburen in Almere. meer >>
 • Nabij de nieuwe verticale bosflat Trudo Tower in de Eindhovense wijk Strijp S, zijn op 9 april de eerste bomen geplant. De bouw van groene woontoren van 70 meter met 19 verdiepingen voor 125 sociale huurwoningen (appartementen voor starters) begint komende zomer. In en bij de toren worden ook 135 inheemse bomen worden geplant, 5200 planten en struiken en een gemeenschappelijke tuin van 350 vierkante meter. meer >>
 • KilimanjaroWonen informeert en begeleidt (groepen) actieve 50-plussers die samen met anderen in CPO verband gemeenschappelijk willen wonen in bestaande panden. Er zijn veel projecten in ontwikkeling, voornamelijk in Noord-Brabant. Belangstellenden kunnen zich ook abonneren op de nieuwsbrief. meer >>
 • Ecodorp Boekel (NB) wil nog dit jaar starten met de bouw van de eerste tien woningen. Voor de financiering daarvan is een certificatenactie gestart. meer >> en meer >>
 • Diverse oproepen m.b.t. zelfvoorzienend leven meer >>
 • Overzicht van al lopende CPO-projecten verspreid over het land waar nog ruimte is voor nieuwe bewoners. meer >>
 • Onvolledig overzicht van ecodorp en -wijkinitiatieven in Nederland, in diverse stadia van ontwikkeling. meer >>
 • Overzicht van nieuwe initiatieven met betrekking tot gemeenschappelijk wonen van ouderen meer >> en meer >>
 • Vraag en aanbod van grote panden met/voor een maatschappelijke bestemming meer >> meer >>
 • Herbestemming van cultureel erfgoed (restauratie, verkoop en verhuur): BOEi in Amersfoort. meer >>
 • Aanbod van onroerend overheidsvastgoed in België: Fed-Net meer >>
 • Rubriek 'zoekertjes' op de website van VELT (vereniging voor Ecologisch Leven en tuinieren). meer >>
 • Op de website van Samenhuizen vzw staat een overzicht van bijeenkomsten rond (nieuwe) Cohousing-initiatieven in België (linkerkolom op de homepage). Ook een rubriek 'zoekertjes'. meer >> en overzicht van initiatief- en startgroepen in België meer >>

Woongroepen zoeken bewoners

 • Huis/kleine woongroep 4 mensen zoekt nieuw bewoner m/v. We eten soms samen en vullen elkaar aan waar nodig in het huishouden. Centrale ligging in Leidse Rijn Utrecht. Reacties naar: mark (at )markwestbroek.nl
 • Wooncollectief i.o. de Symfonie in Den Haag zoekt medebewoners < 50 jr. voor koopapartementen. Onderdeel van 'Naaste Buren Den Haag': duurzaam en sociaal met behoud van privacy. Reacties naar: naasteburen15 (at) gmail.com. Facebookpagina Naaste Buren meer >>
 • Woonvereniging 't Rondeel (in oprichting) zoekt met name jonge mensen (gezinnen en alleenstaanden) die mee willen denken en doen over de toekomstige woonbestemming in voormalig klooster in Tongelre / Eindhoven. Het betreft 10 - 12 appartementen voor sociale huursector. Interesse? Mail naar janssenmieke ( at ) hotmail.com meer >>
 • Meer oproepen van groepen die medebewoners zoeken, in binnen- en buitenland. Ook tijdelijk. meer >>
 • Oproepen van mensen die een plek in een woongroep of leefgemeenschap zoeken. meer >>
 • Facebookgroep 'Vegan huisgenoot gezocht' meer >>
 • Overzicht van woongroepen voor mensen met een beperking. Ook rubriek 'vraag en aanbod'. meer >>
 • MEE Woonwinkels: woonvormen met een combinatie van wonen en zorg die nieuwe bewoners zoeken. Landelijk overzicht. meer >> Pagina 'bewoners gezocht' meer >>
 • Overzicht van Thuishuizen in Nederland: kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen en/of (dreigen te) vereenzamen. meer >> Promotiefilmpje 'Wat is een thuishuis?' meer >>
 • De website BeschermdWonen is een startpunt voor iedereen die beschermd wil gaan wonen of informatie over beschermd wonen zoekt. Voor wanneer zelfstandig wonen geen optie (meer) is. meer >>

Particulieren en niet-commerciële initiatieven kunnen een gratis oproep plaatsen op de (veelbekeken!) Omslag-website: meer >>

Andere nuttige prikborden met vraag en aanbod m.b.t. groepswonen:

 • Woongroep.net meer >>
 • STUT Consult (groepswonen binnen collectief eigendom) meer >>
 • Samenhuizen vzw (gemeenschappelijk wonen in België) - vraag en aanbod woongroepen meer >>
 • website van Cohousingprojects België - ook aanbod koop en huur. meer >>

Kennismaken met projecten in Nederland en Vlaanderen

Kennismaken met woongroepen, woon(werk)projecten en leefgemeenschappen. Een willekeurige greep uit het aanbod:

 • Centraal Wonen Hallehuis in Amersfoort houdt op 13 mei van 11:00 tot 13:00 open huis voor belangstellenden. Vooraf aanmelden. meer >>
 • Op zaterdag 19 mei is in Nederland de Landelijke Gemeenschappelijk wonen-dag: allerlei woon-/werkprojecten, leefgemeenschappen, Centraal Wonen en Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen zetten die dag gastvrij hun voordeur open voor belangstellende bezoekers. Zie overzicht op website. Groepen die ook willen meedoen kunnen zich nog aanmelden. Ook in enkele andere Europese landen. meer >>
 • In het weekend van 19 en 20 mei is het in België 'Samenhuizendag'. Voor geïnteresseerden in cohousing, huisdelen of een andere vorm van samenhuizen. Bestaande en opstartende woongemeenschappen openen hun deuren en vertelen graag over hun manier van samen wonen. meer >>
 • In ecowijk Mandora in Houten (U) worden regelmatig rondleiding gehouden. Eerstvolgende data: 19 mei, 22 juni, 1 september. Aanvang 11.00 uur. Vooraf aanmelden. meer >>
 • Elke laatste donderdag van de maand is er een inschrijfavond bij de woongroep in het Poortgebouw in Rotterdam. Nieuwe leden gezocht voor de wachtlijst. Meenemen: motivatiebrief in het Engels + foto. Meer info: newpeople.poortgebouw ( at ) gmail.com meer >>
 • Leefgemeenschap De Hobbitstee in Wapserveen (Dr) biedt af en toe meewerkdagen met allerhande klussen in tuinen, landschap en aan gebouwen. Vooraf aanmelden. meer >>
 • De Hof van Moeder Aarde, kleinschalige woon-werkcoöperatie in opbouw, houdt elke tweede zaterdag van de maand een groene klussendag. Een ideale gelegenheid om heerlijk buiten te werken, nieuwe mensen te leren kennen en nader kennis te maken met Hof van Moeder Aarde. In Neede (Achterhoek) van 9:00-17:00, incl. lunch. Vooraf aanmelden bij joke ( at ) hofvanmoederaarde.nl. meer >>
 • De nieuwe meergeneratie-woongemeenschap Eikpunt in Lent (Nijmegen-Noord) biedt verschillende mogelijkheden om nader kennis te maken. Er zijn algemene rondleidingen en verdergaande informatiebijeenkomsten voor potentiële nieuwe bewoners. Pijlers: meergeneratiewonen, stilte en bezinning, ecologisch en duurzaam en gemeenschapsvorming. Op de wachtlijst hebben dertigers en veertigers voorrang. Ter afsluiting soep rond een vuurtje. Vrijwillige bijdrage. Vooraf aanmelden! meer >>
 • Een kijkje nemen in en alles horen over Strowijk IEWAN in Lent (Nijmegen) kan op elke eerste zondag van de maand. Start om 14:30 uur, vanaf 14:00 is er koffie. meer >>
 • Vrijwel eens per maand worden er rondleidingen gegeven door de wijk met aardehuizen in Olst. Aanvang telkens om 14:00 uur. meer >>
 • Elke derde zondagmiddag van de maand is er een informatiemiddag met uitleg en rondleiding over (het terrein van) Ecodorp Boekel. Er zijn ook meewerkmogelijkheden op andere dagen. En er is nog plek voor nieuwe daadkrachtige woonpioniers. meer >>
 • Laatste nieuwsbrief Ecodorp Boekel meer >>
 • Elke eerste zondag van de maand wordt een rondleiding gegeven met uitleg over (het terrein van) Ecodorp Bergen (NH). Aanvang 14:00 uur. Vrijwillige bijdrage, vooraf aanmelden. Elke donderdag is er een meewerkdag en elk 3e weekend van de maand een meewerkweekend. meer >>
 • Woongroep met cursuscentrum Erve Veldink in Haarlo biedt regelmatig tuinmeewerkdagen. Er is ook een oproep voor een nieuwe meedragende bewoner. meer >>
 • Zes keer per jaar organiseert Centraal Wonen Klopvaart in Utrecht-Overvecht een informatiemiddag om geïnteresseerden een beeld te geven van wat Centraal Wonen in de praktijk inhoudt. Deelname aan een rondleiding is een voorwaarde voor inschrijving om in de Klopvaart te wonen. Er komt regelmatig woonruimte vrij. Vooraf aanmelden via de website. meer >>
 • Woonkollektief Purmerend (WKP) - tien woongroepen, elk bestaande uit een gezamenlijke ruimte en zeven woningen - biedt vrijwel eens per maand een algemene rondleiding ter nadere kennismaking. Vooraf aanmelden is verplicht. meer >>
 • Elke eerste zaterdag van de maand (niet op feestdagen) biedt Centraal Wonen Drielandenhuis in Haarlem een open inloop tussen 11.00 en 11.30 uur. Vooraf aanmelden per e-mail: belangstellenden ( at ) drielandenhuis.nl meer >>
 • Iedere eerste zondag van de maand houdt Centraal Wonen Lismortel in Eindhoven Open Huis van 11 tot 13 uur. Samen koffie drinken en de sfeer proeven. Welkom zonder afspraak. meer >>
 • Ongeveer eens per maand, op zaterdag, is er een rondleiding door woon-werkpand Casa de Pauw in Arnhem: 45 bewoners verspreid over tien woongroepen in verschillende gebouwen. Sociale huurprijzen. meer >>
 • Eens per maand een informatiebijeenkomst in/over Centraal Wonen De Heerd in Groningen. Aanmelden via de website of telefonisch bij Margo op 06-114 855 70 of 050-7851424. Web: www.cwdeheerd.nl
 • Ongeveer eens per twee maanden organiseert Centraal Wonen Opaalstraat in Nijmegen een rondleiding voor mensen die zich daarvoor hebben opgegeven. meer >>
 • Elke eerste zondag van de maand: rondleiding in het grote woon-werkpand De Refter in Ubbergen (bij Nijmegen). Aanvang 16:00 uur, vooraf aanmelden hoeft niet. meer >>
 • Centraal Wonen Zevenkamp in Rotterdam biedt iedere derde zondag van de maand een informatierondleiding voor potentiële woonbelangstellenden. meer >>
 • Bijna elke eerste zaterdag van de even maanden is er 's middags tussen 13:00 en 15:00 een spreekuur bij woon-werkproject Pander in Den Haag. Een zeer gewild project met een forse wachtlijst. meer >>
 • Overzicht van Centraal Wonen-projecten in Nederland, voor zover aangesloten bij de Landelijke Vereniging meer >>
 • Overzicht van 50+ woongroepen, voor zover aangesloten bij de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen (LVGO). Ook nieuwe initiatieven. meer >>
 • Nieuws van Samenhuizen vzw, Belgische koepelorganisatie voor gemeenschappelijk wonen. Met activiteitenagenda; ook nieuwe initiatieven. meer >>
 • Frederik Janssens, bewoner van het eerste uur van cohousing de Haringrokerij in Antwerpen, vertelt over het groepsleven in dit monumentale pand in hartje Antwerpen: “We delen veel met elkaar, leuke en minder leuke dingen, maar dat past bij ons als mensen”. meer >>
 • Nieuwsbrief van CoHousing Berlin (Du) meer >>

Meewerken en/of -leven bij een inspirerend project in Nederland of een ander land? meer >>

 • Vraag en aanbod wonen in gers, yurts etc. meer >>
 • Kijk voor een uitgebreid overzicht van open dagen, rondleidingen, lezingen, workshops en andere publieksactiviteiten rond 'anders' bouwen en wonen in de 'Bouwen en Wonen'-agenda. meer >>

Bouwen en Wonen-agenda

Omslag coördineert de landelijke Aktie Agenda: een overzicht van acties, bijeenkomsten en andere maatschappelijke activiteiten van mensen die werken aan een betere wereld. Deze agenda bevat ook een rubriek 'Bouwen en Wonen' meer >> De Aktie Agenda heeft een eigen website en wordt dagelijks bijgewerkt. meer >> De Aktie Agenda kan alleen bestaan dankzij betrokken medewerking. Iedereen kan zelf relevante activiteiten in de Agenda invoeren - deze worden (na moderatie) opgenomen in de totaal-agenda.

VERZOEK aan personen, projecten en organisaties die relevante publieksactiviteiten kennen en/of organiseren: voer deze activiteiten zelf in in de Bouwen en Wonen-agenda. Zo krijgen ze een brede, landelijke verspreiding. Naar het invoerscherm: meer >>

Inspiratie

 • Op 19 mei organiseert de Groene Gemeenschap in Amsterdam een netwerkbijeenkomst over collectieve woonprojecten. Vanaf 14.00 uur: Barkasstraat 7A Amsterdam. Met rondleiding door hhun eigen pand. meer >>
 • Stichtng Erfdelen - sociaal, duurzaam, kleinschalig en goed wonen op het platteland - belegt op 26 mei een informatiebijeenkomst in Salland, van 10 tot 12 uur. Bijtijds aanmelden. Kosten 10 euro. Locatie: De Oorsprong Spanjaardsdijk 68, Schalkhaar. In drie gemeenten in Salland is een pilot in ontwikkeling. meer >>
 • Voorbeeld van een voor Erfdelers geschikte boerderij in Salland. meer >>
 • Sustainer Homes heeft een nuttige inventarisatie gemaakt van allerlei aspecten rond het zoeken en vinden van een geschikte bouwkavel. meer >>
 • Kloosterboerderijen is een netwerk van mensen die willen samenleven in harmonie met de natuur en met elkaar. De intentie is het oprichten van één of meerdere leefgemeenschappen op spirituele basis. Ook wordt verbinding gezocht met leefgemeenschappen en andere initiatieven die al vanuit een dergelijke instelling leven. meer >>
 • Stichting SamenbeLeving is op zoek naar duurzame alternatieven voor bouwen, landbouw, economie en vernieuwende vormen van onderwijs en samen leven. Misschien groeit er ooit wel een ecodorpje uit. Op zondagmiddag 13 mei is er een mogelijkheid op een ontspannen manier kennis te maken met de groep. In Amersfoort. meer >>
 • Van 18 t/m 24 juni is in Dalfssen het Living Village Festival, met een uitgebreid programma voor jong en oud rond bouwen, wonen, leven, cultuur, ambachten,. muziek, ceremonies, theater en meer. meer >>
 • In opinieblad De Groene schrijft journaliste Mirjam de Rijk een serie over de afbraak van het betaalbare wonen. meer >>
 • The Fellowship for Intentional Communities - een Amerikaanse organisatie die alle vormen van coöperatieve en duurzame gemeenschappen ondersteunt en promoot - gaat als experiment enkele jaargangen van haar tijdschrift Communities online verspreiden; gratis of tegen een vrijwillige donatie. meer >>
 • De eerste bijeenkomsten i.h.k.v. de prijsvraag Brood en Spelen (nieuwe perspectieven voor het platteland in Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant) hebben plaatsgevonden en worden vervolgd. Verslagen zijn beschikbaar. meer >>
 • De gemeente Nijmegen, VNG en anderen iorganiseren op 21 juni in Lent/Nijmegen het congres De veranderende stad, met sprekers en excursies naar sociaal-duurzame projecten. Doelgroep: iedereen die werkzaam is in het ruimtelijke en maatschappelijke domein bij o.a. andere rijk, provincies, gemeenten, universiteiten, ontwikkelaars, woningcorporaties, architecten- en stedenbouwkundige bureaus, zorgpartijen en andere maatschappelijke organisaties. meer >>
 • In een column op de website Gebiedsontwikkeling.nu bepleit bestuurskundige Arnoud Leerling de bouw van nieuwe dorpen in de schil rond de Randstad. meer >>
 • Jonge vluchtelingen die samenwonen met Vlamingen zijn beter geïntegreerd en raken makkelijker aan werk. Dus breidt Cohousing-project Curant in Antwerpen zich uit in Merksem (Be). meer >> Cohousing Curent meer >>
 • Nieuws van het Nederlandse Ecodorpen Netwerk meer >>
 • Vraag en aanbod van Toekomstboeren (boerderijen, land, opvolging, samenwerking). In Nederland en andere landen. meer >>
 • Redres: overzicht van aanbod van historisch, industrieel en monumentaal erfgoed voor diverse bestemmingen. meer >>
 • Overzicht van bijeenkomsten georganiseerd door Platform31 - kennis voor stad en regio - over een groot aantal thema's (ook bouwen, wonen, wooncoöperaties, zorg. etc.) meer >>

ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers

Meer inspiratie opdoen? Eind april verscheen ZOZ 145 - tijdschrift voor doen-denkers. Met verhalen, nieuws en artikelen over onder meer: zelfvoorzienend leven in de EIfel (+ oproep), de bouw van de leemoven bij Omslag, voedselkaravaan trekt door Nederland, manifest 'Maak repararen goedkoper', hoger beroep Klimaatzaak Urgenda, zelfvoorzienend off-grid leven (+ cursus bij Omslag), stoken met hout, ecologisch stadsdorp Nobelhorst in Almere en kamperen bij Omslag. Ook: de vaste rubriek over het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven, en veel korte berichten, oproepen, boek- en filmrecensies, vegetarische recepten en nog veel meer informatie en inspiratie die je vrijwel nergens anders leest. Bekijk de inhoudsopgave, ook van eerdere edities van ZOZ. meer >>

 • Gratis kennismaken met ZOZ? Vraag een proefnummer - zolang de voorraad strekt. meer >>
 • Een jaarabonnement op ZOZ (6 nummers) kost slechts E. 17,50. Buitenland E. 25,-. Losse nummers E 4,-. meer >>

  ZOZ, tijdschrift voor doen-denkers, is het tweemaandelijks tijdschrift van Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. meer >>

  Tiny Houses

  • Op de kleinschalige Tiny House pilotlocatie aan de Helderseweg 28 in Alkmar, zijn inmiddels nog twee kleine huizen geplaatst voor permanente bewoning gedurende maximaal 5 jaar. Binnenkort komt er nog een huisje bij. meer >> En voor de vijfe (en laatste) plek is nu een oproep. meer >>
  • Een groepje mensen bereidt zich voor om in Amersfoort grond te kopen voor de bouw van Tiny Houses. Op 17 mei is er een eerste informatie-avond, in Amsterdam. meer >>
  • Dankzij een geslaagde crowdfunding zal het digitale Klein Wonen Magazine eens per kwartaal gaan verschijnen. Het eerste nummer komt in de loop van mei 2018. meer >>
  • De zeer ervaren Tiny House-bewoners Marjolein Jonker en Monique Orden ontwikkelden een on-line cursus 'Jouw Tiny House - van droom naar realiteit'. Met tien online lesmodules, een cursus meet-up (1 x per kwartaal) en drie optionele expert workshops. Het hele lespakket kost € 125,-. meer >>
  • Artikel over de on-line cursus: 'In vijf stappen naar je eigen Tiny House'. meer >>
  • Wie een Tiny House wel eens wil ervaren, kan er ook een huren voor een korte vakantie. meer >>
  • Een onderzoek onder 350 Nederlandse sociale huurders leverde de conclusie op dat een op de tien huurders een Tiny House wil: een flexibele woonruimte van maximaal 50 m2, die geheel zelfvoorzienend is. meer >>
  • Agenda met veel meer Tiny House-ontmoetingen en lezingen meer >>
  • De Nederlandse Tiny House Academy biedt goede raad, advies en ondersteuning bij het zelf leren ontwerpen en bouwen van je eigen tiny house. Met cursussen, workshops, bouwbegeleiding en bijeenkomsten. Een initiatief van Pseudos Architecture en Tiny House Rotterdam. meer >>
  • Marjolein Jonker houdt op elke eerste zaterdag van de maand 'open huis' in haar Tiny House in Alkmaar. Van 13:00-16:00 uur. Daarbuiten alleen bezoek op afspraak. Adres: Helderseweg 28, meer >>
  • Nieuwsbrief van Marjolein Jonker meer >>
  • Website 'Tiny Findy' met vraag en aanbod van (tweedehands) Tiny Houses in Nederland, bouwkavels en meer. meer >>
  • Website over Tiny Houses in België meer >> Ook op Facebook meer >>
  • The Tiny House Town is een Amerikaanse blog waar foto's, tips en ervaringen worden gedeeld rond (wonen in) Tiny Houses. meer >>

  Ontwikkelingen rond duurzaam bouwen

  • Strobouw Nederland organiseert op 19 en 26 mei dagworkshops strobouw in respectievelijk Ooltgensplaat (ZH) en op De Enk in Haaren (NB). Met theorie en praktijk. meer >>
  • Bio-constructor Pim Hondeveld (Straw Blocks Systems B.V.) bedacht een bouwsysteem met geperste geprofileerde stroblokken in alle denkbare maten. meer >> Zo ontstond ook de Steltloper: een mooi afgewerkt energiezuinig gebouwtje. meer >>
  • Als vervolg op zijn boek 'Slim Ruimtegebruik' schreef Marcel van Mierlo een nieuw e-book over wonen in (zeer) kleine huizen. met extra interactie, boeiende uitvoeringsvideo's, mooie verhalen, veel illustraties en prachtig beeldmateriaal. Preview op website. meer >>
  • Op 24 mei organiseert Woonder vzw i.s.m. Het Leemniscaat een dagworkshop kalkhennepbouw in een strobalen nieuwbouwwerf met stamplemen muren, in Buggenhout (Be). F acebook-event meer >>
  • Duurzaam wonen in het hoogste houten gebouw van Nederland: uniek maar peperduur. 21 verdiepingen aan de Amstel in Amsterdam. meer >>
  • De genomineerden voor de BNA Beste Gebouw van het Jaar Publieksprijs zijn bekend. Daaronder ook twee collectieve woongebouwen die samen met de bewoners werden ontwikkeld. Op 18 mei wordt de winnaar bekend gemaakt. meer >>
  • Op 7 en 8 juni organiseert De Architectuurwijzer een tweedaagse (bus)excursie door Amsterdam langs een groot aantal vernieuwende woningbouwprojecten. Voor architecten en andere beroepsgerelateerde professionals. Het aantal plaatsen is beperkt. Vertrek vanuit Hasseelt (Be). meer >>
  • Op het terrein van Ecotribe Teuge (tussen Apeldoorn en Twello) wordt gebouwd aan de prachtig organisch vormgegeven Temple of Nature, helemaal opgetrokken uit natuurlijke materialen. Er zijn regelmatig meewerkdagen en -weekends, en andere activiteiten. Meebouwers en -klussers zijn altijd welkom na vooraf gemaakte afspraak. meer >>
  • Bij leefgemeenschap De Hobbitstee in Wapserveen (Dr) wordt nog steeds gebouwd aan een super duurzaam dubbel woonhuis, uit regionale bouwmaterialen en hergebruik. Meehelpers gevraagd. meer >>
  • Stichting Agrodome in Wageningen - voorbeeldproject met vier woonhuizen, gebouwd op basis van duurzame of hergroeibare materialen - is doorgaans elke tweede zaterdag van de maand geopend van 14.00 - 17.00 uur. Een woning is ingericht als kantoor en voorbeeldhuis. De stichting biedt ook advies en workshops. Raadpleeg de website voor data. meer >>
  • Diverse vragen en aanbiedingen m.b.t. ecologisch bouwen meer >>
  • Overzicht van rondleidingen, workshops, excursies, lezingen etc. m.b.t. energieneutraal wonen. Deze proefwoningen voldoen (nog) niet aan het Bouwbesluit. meer >> meer >>
  • Agenda van het Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen in Rotterdam. meer >>
  • Overzicht van cursussen en andere activiteiten van Strobouw Nederland. meer >>
  • Open Deur-dagen van ecobouwers in België in november. meer >>
  • Woonder cvba is een coöperatie voor natuurlijk bouwen in België. Ze willen natuurlijk bouwen toegankelijk en haalbaar maken samen met bouwprofessionals en andere enthousiastelingen. Aansluiten bij deinfo@hetleemniscaat.be coöperatie is mogelijk. meer >>
  • Uitgebreide agenda m.b.t. duurzaam bouwen in België. meer >>
  • Overzicht van cursussen door het Europees Leembouwcentrum in Mecklenburg, Duitsland meer >>
  • Strobouw-activiteiten in België, o.a. workshops meer >>

  Een kijkje over de grens

  • Onder leiding van een ervaren bouwer begint op 4 juni een Earthbag project in Andalusie. Reacties naar: wendimsimeon ( at ) gmail.com
  • De Bretonse boer Jean-Bernard Huon zoekt een opvolger, die de boerderij gratis en voor niks mag overnemen. Op één voorwaarde: hij of zij moet op dezelfde manier blijven werken als Huon dat al 70 jaar doet. meer >>
  • Centre Ecolonie, drukbezocht (Nederlandstalig) ecologisch vakantieoord voor bewust levende mensen in de Vogezen, zoekt in de periode 1 juni t/m 31 augustus tijdelijke participanten voor de receptie en de biowinkel, zo mogelijk in combinatie met meewerken in de tuin. Minimaal 3 a 4 weken. Ook andere werkzaamheden gedurende langere periode. Onkosten- cq. reiskostenvergoeding is mogelijk. meer >>
  • Mas con Menos verzorgt van 27 mei t/m 3 juni in Portugal een workshop Ecohuis bouwen met stro, rondhout, leem en reciprocaal dak. Er wordt gebouwd in een kleinschalige eco-village. Tijdig aanmelden. Richtprijs voor deelname 520 euro. Ook filmpje op website. meer >>
  • Van 28 juni t/m 1 juli is in Castilblanco de los Arroyos (Spanje) de jaarlijkse uitwisseling tussen bewoners van ecodorpen en -dorpjes in Spanje. Overige bezoekers ook welkom. Programma met workshops, debatten, muziek, projectpresentaties en producten. La comunidad los Portales. Div. tarieven. Vooraf inschrijven. meer >>
  • Van 10 t/m 14 juli is de Europese Ecovillage Conferentie in Estland. Thema: The Wisdom of Conscious Communities. meer >>
  • Uitgebreid overzicht van projecten rond 'anders' wonen en leven in Groot-Brittannië (zoeken op project of regio); ook oproepen van woongroepen. meer >> De gids Diggers and Dreamers is ook exclusief bij Omslag te koop. meer >>
  • Overzicht van meewerk- en meeleefmogelijkheden op sociaal-ecologische projecten in diverse Europese landen en daar buiten. meer >>
  • Nog meer oproepen meer >>
  • Ecodorp Sieben Linden, in Poppau (Du) biedt o.a. kennismakingsweekends en -weken en er zijn verschillende meewerkmogelijkheden. Ook ruim cursusaanbod. meer >>
  • Overzicht van Ecovillage Experience-weken in Findhorn (Schotland) meer >>
  • Kennismakingsaanbod van de politieke Kommune Niederkaufungen (bij Kassel, Du). Ook kennismakingsweken Anders leben, anders arbeiten, anders entscheiden. meer >>
  • Overzicht van kennismakings- en meewerkmogelijkheden in Ecodorp ZEGG (Du) meer >>
  • Uitgebreide website van Cohousing Berlin - gemeenschappelijk bouwen en wonen. Ook vraag en aanbod en abonneren op de nieuwsbrief. meer >>
  • Overzicht van ecodorpen in Portugal meer >>

  Kijk ook bij de oproepen en advertenties op de website van Omslag. meer >>

  Aanwinsten in de bibliotheek van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven:

  • Boek: Einfach Anders Wohen - 66 voorbeelden van anders wonen die in Duitsland al vrij gangbaar zijn, of snel zullen worden. (Recensie in ZOZ 145). meer >>
  • Boek: Knarrenhof. Een plek om 113 te willen worden. Over het fenomeen Knarrenhof en de totstandkoning van de eerste Knarrenhof in Zwolle. (Recensie in ZOZ 145). meer >>
  • Boek: Tijdloze eenvoud. Creatief leven in een consumptiemaatschappij. (Recensie in ZOZ 145). meer >>
  • Boek De natuur behagen. Over wat je kunt doen om je tuin, balkon of andere buitenplek te veranderen in een paradijs van overvloed voor planten en dieren. meer >>

  Kijk hier voor een overzicht van tijdschriften en nieuwsbrieven rond 'anders' wonen en duurzaam bouwen die in de Omslag-bibliotheek aanwezig zijn. meer >>

  Meer lezen en zien over 'anders' wonen, leven en bouwen? Snuffel eens rond in de database van de uitgebreide Omslag-bibliotheek. U kunt zoeken op titel, auteur of trefwoord. Zowel boeken als films. Uitleen is in beperkte mate mogelijk. meer >>

  PS: ontvangt u deze nieuwsbrief via TTLokaal, de Permacultuurlijst of doorgestuurd door iemand anders, dan kunt u zich NIET persoonlijk afmelden.

 • MEER NIEUWS OVER ANDERS WONEN

  OP ZOEK naar een plek in een woongroep of leefgemeenschap, naar nieuwe bewoners of initiatiefnemers?
  Raadpleeg de advertenties op de Omslag-site. Of plaats zelf een (gratis) advertentie

  Steun dit initiatief als donateur

  AFMELDEN voor deze nieuwsbrief? Klik hier