Nieuwsbrief
Anders Wonen Anders Leven

Een uitgave van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven, een initiatief van
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

Nummer 130 - november/december 2018

Deze nieuwsbrief bevat flitsen over een mix van onderwerpen rond 'anders' wonen en leven en duurzaam bouwen. Vanuit de link(s) in een bericht kunt u eenvoudig doorklikken naar meer informatie.

Verzoek om vrijwillige donatie

Het samenstellen van deze nieuwsbrief kost erg veel tijd. Van de ontvangers van deze nieuwsbrief vragen we een vrijwillige donatie. Om het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven in stand te houden en om deze gratis nieuwsbrief maandelijks te laten verschijnen. Omslag is een onafhankelijke basisorganisatie, die geen subsidies ontvangt. Maakt(e) u ook een donatie over? Hartelijk bedankt! meer >>

Activiteiten bij Omslag in Eindhoven

 • Elke eerste vrijdag van de maand is bij Omslag een Vuur & Soep-bijeenkomst in de tuin, vanaf 17:00 uur. Neem zelf iets mee (bio-vega) voor in of bij de soep. Er kan ook akoestische muziek worden gemaakt. Eerstvolgende data: 7 december en 4 januari. Vooraf aanmelden hoeft niet. meer >>
 • Elke laatste vrijdagavond vertoont Omslag een inspirerende film rond een thema op het brede terrein van duurzame ontwikkeling. Na afloop is er een nagesprek. Eerstvolgende data: 30 november: Down to Earth - verslag van een indringende wereldreis van een Nederlands gezin en hun ontmoeting met de Keepers of the Earth. Wel vooraf aanmelden! meer >>
 • Het Landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven, ondergebracht in de bibliotheek van Omslag, is elke vrijdagmiddag geopend voor bezoekers. Vooraf aanmelden hoeft niet, mag wel. Welkom tussen 14:00 en 17:00 uur. meer >>
 • Omslag fungeert als afhaalpunt van wekelijkse groentepakketten van permacultuur-tuinderij De Voedselketen. Er kunnen nog een paar abonnementen bij; afhalen op vrijdagmiddag. meer >>
 • Op zoek naar een verantwoord cadeau(tje)? Kijk eens rond in de webwinkel van Omslag. meer >>
 • Een erg leuk cadeau is een jaarabonnement op het tijdschrift ZOZ, met desgewenst een persoonlijke boodschap erbij. meer >>
 • Meer activiteiten bij Omslag meer >>

Nieuws en oproepen

 • Ecodorp Boekel heeft de benodigde 1,2 miljoen bijeen om van de gemeente Boekel de 1,2 ha bouwgrond voor het dorp te kopen. De provincie Noord-Brabant verstrekte een subsidie van € 200.000, daarnaast heeft het Nationaal Groenfonds een investering gedaan van € 900.000. Op 28 november wordt bij de notaris de koopovereenkomst getekend; daarna is er een feestje. meer >> Er is nu nog zo'n 200.000 euro nodig om de bouw goed voor te bereiden, zoals technische bouwtekeningen, inschakelen van allerlei experts en het opstellen van het energieplan. Voor deze financiering loopt een crowdfunding. meer >>
 • Nieuws uit het Nederlandse ecodorpen Netwerk. meer >>
 • Ons Kantelhuis heeft locatie verworven in het dorpje Vierhuizen (prov. Groningen). Op dit terrein van bijna 5ha in een prachtige landelijke omgeving komt het eerste Kantelhuis: een plek waar mensen die in een sociale financieel kwetsbare positie zijn gekomen tegen andere waarden dan geld de ruimte voor een therapeutische time-out van een paar weken kunnen krijgen; onafhankelijk gedragen door een betrokken en bewuste groep van vaste bewoners en vrijwilligers. Met permacultuur als model voor een duurzamere samenleving. meer >> Interview met de initiatiefnemers Quinta Ansem en Sandra de Leeuw. meer >>
 • Het project Superlofts Blok Y, onderdeel van CPO propject Geworteld Wonen in Rijswijk Buiten, is beloond met de Architectenweb Award voor beste Woongebouw 2018 in de categorie Social Impact Design. meer >>
 • Geworteld Wonen wordt momenteel ontwikkeld op de voormalige buitenplaats Sion. Er komen ongeveer 50 verschillende woningen, een gemeenschappelijke schuur om te werken of te hobbyen en vooral heel veel (moes)tuin. meer >>
 • Laatste nieuws van Platform31. meer >>
 • Laatste nieuws van de Woonbond - de stem van hurend Nederland. meer >>
 • Laatste nieuws van Transitie Nederland (v/h Transition Towns). meer >>
 • Kijk voor meer actueel nieuws en oproepen regelmatig in de rubriek 'Actueel Nieuws' van de website van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven. meer >>

Deze nieuwsbrief telt nu ruim 4.500 abonnees, voornamelijk in Nederland en België. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt eind december 2018. Meld nieuws, oproepen en tips bij: marta (at) omslag.nl

Nieuwe initiatieven rond gemeenschappelijk en/of ecologisch wonen:

 • Op het terrein van de Wagenwerkplaats in Amersfoort is een nieuw duurzaam buurtje in ontwikkeling: de Soesterhof. Er komen huur- en koopwoningen, bedacht en vormgegeven door de groep toekomstige bewoners. meer >> Omdat de gemeente meer huurwoningen wil, worden nu nog enkele stellen met of zonder kind(eren) gezocht voor de huurappartementen. Voor de koopwoningen is een wachtlijst. Zie de oproep in de nieuwsbrief. meer >>
 • Na een serie tegenslagen wordt (na 13 jaar voorbereiding) in de binnenstad van Zutphen nu toch het Ubuntuplein gerealiseerd: 74 levensloopbestendige appartementen, 36 zorgappartementen en werk- en atelierruimtes voor de bewoners rond een gemeenschappelijke binnentuin. meer >>
 • Naast het Ubuntuplein komt een Knarrenhof: 'Hof van Zutphen', met 51 appartementen en grondgebonden woningen en een gemeenschapshuis. meer >>
 • Ook in Oldenzaal en De Lutte zijn Knarrenhoven in voorbereiding. William Bunskoek (70) en Hendrike Herbrink (67) zijn al een jaar bezig om het ‘Lutterhöfke’ van de grond te krijgen, ook voor 'jonge' knarren. Een interview. meer >>
 • In Leiden is een burgerinitiatief voor Knarrenhof ‘Natuurlijk Samen Wonen’ aan het Bizetpad. meer >> . Meer Knarrenhof-initiatieven meer >>
 • In Almere-Oosterwold is nu het 'Zweedse' ecodorpje Bolderburen in aanbouw. Vanwege de grote belangstelling komen er twee vervolgprojecten: Hazelhoeve I en Hazelhoeve II. Ook voor deze wijkjes zijn de bewonersgroepen al samengesteld, maar er is een wachtlijst. meer >>
 • In navolging van Bolderburen ontstond in de Brabantse Peel de initiatiefgroep Allemansland. Zij hebben verschillende locaties op het oog in Deurne en Gemert-Bakel. (Griendtsveen is inmiddels afgevallen). Een interview. meer >> Op 6 januari is er een laatste samenkomst om tot de groep bewoners voor de eerste twaalf huisjes te komen. Meer over Allemansland meer >>
 • In het plan Kalterbroeken in Diever (Dr) is gestart met de bouw van appartementencomplex De Zandroos: 11 koop- en 11 sociale huurappartementen voor actieve, spirituele en milieubewuste 50-plussers. Centraal in het grote gebouw komt een gemeenschappelijke ruimte, waar naast bewoners ook buurt- en dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Op 8 december organiseert vereniging Zandroos een informatiebijeenkomst. meer >>
 • In de campuszone in het hart van Lelystad is de vedische Vredeswijk in ontwikkeling. Er komen circa 70 woningen met voorzieningen. Doordat alle woningen en gebouwen worden ontworpen en gebouwd volgens de vedische richtlijnen, komt er alleen al daardoor samenhang en harmonie in de wijk. De woningen worden ontwikkeld in 2 categorieën: middencategorie huur- en koopwoningen en dure koopwoningen. meer >>
 • In nieuwbouwwijk De Terpen aan de rand van Kampen, ontwikkelt zich het Groene Burenerf: een woongebouw met 27 woningen (huur en koop in diverse prijsklassen) rond een gemeenschappelijke tuin (boerenerf) met gemeenschappelijke voorzieningen, en de natuur als achtertuin. Met bewoners van uiteenlopende generaties die actief worden betrokken bij de realisatie van hun wijk. meer >>
 • Coöperatie Wunderbar is een initiatief voor kleinschalig wonen met zorg voor mensen met lichamelijke beperkingen, die dromen over een passende woonplek waar hun wensen en manier van leven het uitgangspunt zijn. Op 8 december is er een informatiemiddag in Oisterwijk (NB). Vooraf aanmelden. meer >>
 • Sicho van der Zee zou in Bolsward (Fr) graag een ecowijkje zien ontstaan. Hij heeft al contact met de gemeente, en zoekt nu medestanders om een dergelijk wijkje te realiseren. meer >>
 • Gezocht: enkele jong volwassenen (18 -> 30 jr) die zich willen inzetten om in een voormalige pastorie met bostuin in Schaarsbergen (L) een leefgemeenschap te vestigen. Om samen te groeien in geloof, leren wat het is om in een leefgemeenschap te leven, en wat het is om zich vanuit geloof in te zetten voor de samenleving, en werken aan de verbinding tussen de kerk en het dorp. Meer informatie bij Jeske Alblas, 026-4422860, e-mail: dhschaarsbergen ( at ) kpnmail.nl
 • In het Groningse Ten Boer is coöperatie Wolwijk volop in ontwikkeling: een duurzaam gebied van ongeveer 40 hectare met als leden o.a. agrarisch natuurbeheer, Energiecoöperatie Ten Boer, Tiny House Noord-Nederland en CareX. Onder de noemer 'Op Stee' ontwikkelt CareX twee andere initiatieven: de zelfoogsttuin en Mas con Menos. Er kan ook experimenteel worden gebouwd en gewoond. meer >> Laatste nieuwsbrief meer >>
 • De 13e Stichting (doel: mens, cultuur, religie en natuur samenbrengen) wil in west-Friesland een ecodorpje met 13 huurwoningen opzetten: gezinswoningen, seniorenwoningen, kinderloze woningen, zorg- en asielzoekerswoningen, enz. De woningen komen in een 3/4 cirkel tegen de schuur aan te staan, waar zich ook een wasserette en een eet/feestzaal bevinden. Ambitie is ook diversiteit aan vormgeving en bouwmaterialen. meer >>
 • De Bergansiuskazerne in Ede wordt omgebouwd naar een woon-werk-zorgcomplex met levensloopbestendige appartementen voor actieve senioren. Coöperatieve vereniging Vitalius huurt het complex van Hermon Erfgoed; de leden van de coöperatie (toekomstige bewoners) bepalen samen het beleid. Er komen 20 appartementen, deels in sociale huur, deels duurder, enkele gemeenschappelijke ruimten en een grote tuin. Er is nog ruimte voor nieuwe leden. meer >>
 • De Warmoezenier is een pril initiatief voor een ecodorpje in Almere-Oosterwold: de droom van Petra Overwater. meer >>
 • Marjan Driessen (57) en Piet Vloemans (72) willen een kleinschalige eco-woongemeenschap ontwikkelen in Noord-Limburg/Oost-Brabant. Ze richten zich in eerste instantie op 40 plussers. Hun oproep: Wie wil met ons meedenken om tot een goed plan te komen. Tel. 047-8512205, e-mail: pietvloemans ( at ) kpnmail.nl
 • Aan de Noordweg 76 in Den Haag is Proeftuin Erasmusveld in ontwikkeling. Het wordt een nieuwe en duurzaam stedelijke woonbuurt en experimenteerplek voor mensen die bewust anders willen wonen in een groene omgeving. Er komen hoofdzakelijk koopwoningen en -appartementen, maar wellicht ook huurwoningen. meer >> In de proeftuin staan ook vijf mobiele tiny houses voor tijdelijke bewoning (maximaal twee jaar). meer >>
 • Natu-Ecodorp Oosterwold is een initiatief voor een vorm van naturistisch wonen in combinatie met zelfvoorzienend leven met een zo minimaal mogelijke klimatologische voetafdruk. meer >>
 • Op de Veemarkt in Utrecht is meergeneratiehof Kas & Co in ontwikkeling, voor gezinnen van verschillende samenstelling en leeftijd die zelfstandig wonen rondom een gezamenlijke binnentuin met een grote kas als gemeenschappelijke ruimte. In het duurdere koopsegment. meer >> Er zijn nog een paar woningen te koop. meer >>
 • Vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe is bezig met de ontwikkeling van een zeer duurzaam sociaal-ecologisch woon(werk)wijkje in Hemmen/Zetten: De Groene Morgen. I.s.m. Woningcorporatie Valburg komen er 24 sociale koop- en huurwoningen met tal van gemeenschappelijke voorzieningen. De bewonersgroep wordt nu samengesteld en bestaat uit mensen van verschillende generaties. Voorwaarde is dat alle toekomstige bewoners nu al een actieve inbreng hebben in de totstandkoming van de wijk. Er is al een wachtlijst voor de categorie 'huurwoning 60+', voor sommige andere woningen worden nog gemotiveerde bewoners gezocht. In januari komt voor hen een informatiebijeenkomst. De website wordt binnenkort bijgewerkt. meer >>
 • In december ontvangen de bewoners van Woongemeenschap Oosterburen in ’s Hertogenbosch hun sleutels. Samen met KilimanjaroWonen ontwikkelden zij een complex met 14 appartementen – 11 koop- en 3 sociale huurwoningen rondom een gemeenschappelijke tuin en met een gemeenschappelijke huiskamer en keuken. Op de locatie Vrij Spel. Het is een bijzonder experiment waar nauwelijks regels waren en waar geen Welstand betrokken was. meer >>
 • In het centrum van Eindhoven, op het voormalige energieterrein van het NRE aan de Nachtegaallaan, ontwikkelden bewoners samen twaalf levensloopbestendige appartementen met een grote gemeenschappelijke ruimte. Alle bewoners waren actief betrokken bij de ontwikkeling van hun gebouw. NRE-Twee is een initiatief van KilimanjaroWonen. meer >>
 • KilimanjaroWonen informeert en begeleidt (groepen) actieve 50-plussers die samen met anderen in CPO verband gemeenschappelijk willen wonen in bestaande panden. Er zijn veel projecten in ontwikkeling, voornamelijk in Noord-Brabant. Belangstellenden kunnen zich ook abonneren op de nieuwsbrief. meer >>
 • Diverse oproepen van initiatiefnemers die medestanders zoeken. meer >>
 • Diverse oproepen m.b.t. zelfvoorzienend leven meer >>
 • Overzicht van al lopende CPO-projecten verspreid over het land waar nog ruimte is voor nieuwe bewoners. meer >>
 • Onvolledig overzicht van ecodorp en -wijkinitiatieven in Nederland, in diverse stadia van ontwikkeling. meer >>
 • Overzicht van nieuwe initiatieven met betrekking tot gemeenschappelijk wonen van ouderen meer >> en meer >>
 • Vraag en aanbod van grote panden met/voor een maatschappelijke bestemming meer >> meer >>
 • Herbestemming van cultureel erfgoed (restauratie, verkoop en verhuur): BOEi in Amersfoort. meer >>
 • Aanbod van onroerend overheidsvastgoed in België: Fed-Net meer >>
 • Rubriek 'zoekertjes' op de website van VELT (vereniging voor Ecologisch Leven en tuinieren). meer >>
 • Op de website van Samenhuizen vzw staat een overzicht van bijeenkomsten rond (nieuwe) Cohousing-initiatieven in België (linkerkolom op de homepage). Ook een rubriek 'zoekertjes'. meer >> en overzicht van initiatief- en startgroepen in België meer >>

Woongroepen zoeken bewoners

 • 50+ woongroep van 20 zelfstandige 2 en 3- kamerapp. in Duivendrecht (soc. huur rond 700,- pm) zoekt actieve, sociaal ingestelde medebewoners. Activiteiten o.a.: Happy hour, koffiedrinken, dartavond, tuinieren. Reacties naar: debolsterwoongroep ( at ) gmail.com
 • Woonvereniging de Hof van Heden in Zutphen - 7 woningen met bewonerszelfbestuur in een hofje met monumentenstatus - zoekt een nieuwe bewoner voor een eenvoudige vierkamerwoning: een man tot 50 jaar. Alle bwoners worden bestuurslid van de woonvereniging en dragen medeverantwoordelijkheid. Er is veel onderlinge betrokkenheid en zelfwerkzaamheid. Nieuwe bewoners worden eerst aspirant-lid. Meer informatie via info ( at ) woonhofvanheden.nl meer >>
 • Christelijke woongroep Hodshonhof, op het terrein van de Protestantse Diaconie Amstelhoven in Amsterdam, zoekt vanaf januari 2019 uitbreiding met een nieuwe kernbewoner. Voorkeur voor vrouw, single, 26 plus. Momenteel bestaat de kerngroep uit drie gezinnen met kinderen (0-16 jr) en twee singles. Zij leven samen met vier jongeren tussen 16 en 23. De kernbewoners zijn een goede buur voor de jongeren. meer >>
 • Woongroep Abshof in Munstergeleen zoekt enthousiaste 50'ers die vanaf 2019 samen in een kleinschalig, energiezuinig en levensloopbestendig woonproject willen gaan wonen met zeven woningen en twee gemeenschappelijke ruimtes. Locatie is al aangekocht. Nog twee koopwoningen beschikbaar. Zelfstandig wonen met privacy en respect voor elkaar. Reacties naar: Rianvandesande ( at ) kpnmail.nl Op Facebook: 'Woongroep Abshof'.
 • Nieuwe huisgenoot gezocht (tussen 25 en 50 jaar) voor prachtige stadsboerderij in Groningen, per 1 januari (in overleg waarschijnlijk eerder). Reacties naar: wervens ( at ) gmail.com
 • Woonboerderij Op de Voshaer in Dwingeloo zoekt een of twee nieuwe huurders: kleine leefgemeenschap, mooie, groene omgeving tussen actieve boerderijen, 7 km uit de dorpskern. Trefwoorden: creativiteit, zelfredzaamheid, tuinieren, go with the flow! De woongroep bestaat nu uit vier mannen (28-66 jr). meer >>
 • Oproepen van groepen die medebewoners zoeken, in binnen- en buitenland. Ook tijdelijk. meer >>
 • Oproepen van mensen die een plek in een woongroep of leefgemeenschap zoeken. meer >>
 • Facebookgroep 'Vegan huisgenoot gezocht' meer >>
 • Overzicht van woongroepen voor mensen met een beperking. Ook rubriek 'vraag en aanbod'. meer >>
 • MEE Woonwinkels: woonvormen met een combinatie van wonen en zorg die nieuwe bewoners zoeken. Landelijk overzicht. meer >> Pagina 'bewoners gezocht' meer >>
 • Overzicht van Thuishuizen in Nederland: kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen en/of (dreigen te) vereenzamen. meer >> Promotiefilmpje 'Wat is een thuishuis?' meer >>
 • De website BeschermdWonen is een startpunt voor iedereen die beschermd wil gaan wonen of informatie over beschermd wonen zoekt. Voor wanneer zelfstandig wonen geen optie (meer) is. meer >>

Particulieren en niet-commerciële initiatieven kunnen een gratis oproep plaatsen op de (veelbekeken!) Omslag-website: meer >>

Andere nuttige prikborden met vraag en aanbod m.b.t. groepswonen:

 • Woongroep.net meer >>
 • STUT Consult (groepswonen binnen collectief eigendom) meer >>
 • Samenhuizen vzw (gemeenschappelijk wonen in België) - vraag en aanbod woongroepen meer >>

Kennismaken met projecten in Nederland en Vlaanderen

Kennismaken met woongroepen, woon(werk)projecten en leefgemeenschappen. Een willekeurige greep uit het aanbod:

 • Het Ecodorpen Netwerk Nederland houdt op 11 t/m 13 januari een netwerkweekend in Neede, met als thema 'Een ecodorp als gezamenlijke onderneming'. Hoe geef je dat vorm? Deelname staat open voor leden van bij het Netwerk aangesloten ecodorp-initiatieven. Maximaal 40 personen. meer >>
 • Irma Abelskamp, mede-initiatiefnemer van Frijlan in Leeuwarden, verzorgt op 1 december een presentatie 'Hoe zet je een kleinschalige ecogemeenschap op?' Met Frijlan als voorbeeld. Van 11:00-14:00. Locatie: Boksumerdyk 5. Met uitgebreide rondleiding en potluck (dus zelf lunch meenemen). Kosten 10 euro. Vooraf aanmelden bij irma.abelskamp ( at ) gmail.com meer >>
 • Op 1 december is er een rondleiding door Centraal Wonen Houtwijk in Den Haag: meer contact met je buren, gemeenschappelijke ruimtes en tuin, jaarfeest, samen klussen, vergaderen, koffie drinken etc. meer >>
 • Elke derde zondagmiddag van de maand is er een informatiemiddag met uitleg en rondleiding over het terrein van Ecodorp Boekel. Er zijn ook meewerkmogelijkheden op andere dagen. Er is nog plek voor een paar nieuwe daadkrachtige woonpioniers. meer >>
 • Laatste nieuwsbrief Ecodorp Boekel meer >>
 • In ecowijk Mandora in Houten (U) worden regelmatig rondleiding gehouden. Vooraf aanmelden. meer >>
 • Eens per maand, op elke 2e zaterdag tijdens de tuinonderhoudsdag, is er een mogelijkheid voor een rondleiding door ecologisch woonproject Het Groene Dak in Utrecht-Voordorp. Vooraf aanmelden! meer >>
 • Elke laatste donderdag van de maand is er een inschrijfavond bij de woongroep in het Poortgebouw in Rotterdam. Nieuwe leden gezocht voor de wachtlijst. Meenemen: motivatiebrief in het Engels + foto. Meer info: newpeople.poortgebouw ( at ) gmail.com meer >>
 • De Hof van Moeder Aarde, kleinschalige woon-werkcoöperatie in opbouw, houdt elke tweede zaterdag van de maand een groene klussendag. Een ideale gelegenheid om heerlijk buiten te werken, nieuwe mensen te leren kennen en nader kennis te maken met Hof van Moeder Aarde. In Neede (Achterhoek) van 9:00-17:00, incl. lunch. Vooraf aanmelden bij joke ( at ) hofvanmoederaarde.nl. meer >>
 • Meergeneratie-woongemeenschap Eikpunt in Lent (Nijmegen-Noord) biedt verschillende mogelijkheden om nader kennis te maken. Er zijn algemene rondleidingen en verdergaande informatiebijeenkomsten voor potentiële nieuwe bewoners. Pijlers: meergeneratiewonen, stilte en bezinning, ecologisch en duurzaam en gemeenschapsvorming. Op de wachtlijst hebben dertigers en veertigers voorrang. Doorgaans is er een introductiemiddag op iedere eerste zaterdag van het kwartaal. Ter afsluiting soep rond een vuurtje. Vrijwillige bijdrage. meer >>
 • Een kijkje nemen in en alles horen over Strowijk IEWAN in Lent (Nijmegen) kan op elke eerste zondag van de maand. Start om 14:30 uur, vanaf 14:00 is er koffie. meer >>
 • Vrijwel eens per maand worden er rondleidingen gegeven door de wijk met aardehuizen in Olst. Aanvang telkens om 14:00 uur. meer >>
 • Elke eerste zondag van de maand wordt een rondleiding gegeven met uitleg over (het terrein van) Ecodorp Bergen (NH). Aanvang 14:00 uur. Vrijwillige bijdrage, vooraf aanmelden. Elke donderdag is er een meewerkdag en (bijna) elk 3e weekend van de maand een meewerkweekend. Langer meewerken kan ook, maar dan wel na overleg vooraf. meer >>
 • Woongroep met cursuscentrum Erve Veldink in Haarlo biedt regelmatig tuinmeewerkdagen. Er is ook een oproep voor een nieuwe meedragende bewoner. meer >>
 • Zes keer per jaar organiseert Centraal Wonen Klopvaart in Utrecht-Overvecht een informatiemiddag om geïnteresseerden een beeld te geven van wat Centraal Wonen in de praktijk inhoudt. Deelname aan een rondleiding is een voorwaarde voor inschrijving om in de Klopvaart te wonen. Er komt regelmatig woonruimte vrij. Vooraf aanmelden via de website. meer >>
 • Woonkollektief Purmerend (WKP) - tien woongroepen, elk bestaande uit een gezamenlijke ruimte en zeven woningen - biedt vrijwel eens per maand een algemene rondleiding ter nadere kennismaking. Vooraf aanmelden is verplicht. meer >>
 • Elke eerste zaterdag van de maand (niet op feestdagen) biedt Centraal Wonen Drielandenhuis in Haarlem een open inloop tussen 11.00 en 11.30 uur. Vooraf aanmelden per e-mail: belangstellenden ( at ) drielandenhuis.nl meer >>
 • Iedere eerste zondag van de maand houdt Centraal Wonen Lismortel in Eindhoven Open Huis van 11 tot 13 uur. Samen koffie drinken en de sfeer proeven. Welkom zonder afspraak. meer >>
 • Ongeveer eens per maand is er een rondleiding door woon-werkpand Casa de Pauw in Arnhem: 45 bewoners verspreid over tien woongroepen in verschillende gebouwen. Sociale huurprijzen. meer >>
 • Eens per maand een informatiebijeenkomst in/over Centraal Wonen De Heerd in Groningen. Aanmelden via de website of telefonisch bij Margo op 06-114 855 70 of 050-7851424. Web: www.cwdeheerd.nl
 • Ongeveer eens per twee maanden organiseert Centraal Wonen Opaalstraat in Nijmegen een rondleiding voor mensen die zich daarvoor hebben opgegeven. meer >>
 • Elke eerste zondag van de maand: rondleiding in het grote woon-werkpand De Refter in Ubbergen (bij Nijmegen). Aanvang 16:00 uur, vooraf aanmelden hoeft niet. meer >>
 • Centraal Wonen Zevenkamp in Rotterdam biedt iedere derde zondag van de maand een informatierondleiding voor potentiële woonbelangstellenden. meer >>
 • Bijna elke eerste zaterdag van de even maanden is er 's middags tussen 13:00 en 15:00 een spreekuur bij woon-werkproject Pander in Den Haag. Een zeer gewild project met een forse wachtlijst. meer >>
 • Overzicht van Centraal Wonen-projecten in Nederland, voor zover aangesloten bij de Landelijke Vereniging meer >>
 • Overzicht van 50+ woongroepen, voor zover aangesloten bij de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen (LVGO). Ook nieuwe initiatieven. meer >>
 • Nieuws van Samenhuizen vzw, Belgische koepelorganisatie voor gemeenschappelijk wonen. Met activiteitenagenda; ook nieuwe initiatieven. meer >>
 • Nieuwsbrief van CoHousing Berlin (Du) meer >>

Meewerken en/of -leven bij een inspirerend project in Nederland of een ander land? meer >>

 • Vraag en aanbod wonen in gers, yurts etc. meer >>
 • Kijk voor een uitgebreid overzicht van open dagen, rondleidingen, lezingen, workshops en andere publieksactiviteiten rond 'anders' bouwen en wonen in de 'Bouwen en Wonen'-agenda. meer >>

Bouwen en Wonen-agenda

Omslag coördineert de landelijke Aktie Agenda: een overzicht van acties, bijeenkomsten en andere maatschappelijke activiteiten van mensen die werken aan een betere wereld. Deze agenda bevat ook een rubriek 'Bouwen en Wonen' meer >> De Aktie Agenda heeft een eigen website en wordt dagelijks bijgewerkt. meer >> De Aktie Agenda kan alleen bestaan dankzij betrokken medewerking. Iedereen kan zelf relevante activiteiten in de Agenda invoeren - deze worden (na moderatie) opgenomen in de totaal-agenda.

VERZOEK aan personen, projecten en organisaties die relevante publieksactiviteiten kennen en/of organiseren: voer deze activiteiten zelf in in de Bouwen en Wonen-agenda. Zo krijgen ze een brede, landelijke verspreiding. Naar het invoerscherm: meer >>

Inspiratie

 • Het Ecodorpen Netwerk Nederland organiseert op 1 december een trainingsdag over CLIPS: Community Learning Incubator Programme for Sustainability, gebaseerd op de ervaringen en inzichten van al langere tijd bestaande ecodorp-projecten. Een oplossingsgericht programma om bestaande en kersverse gemeenschapsprojecten te ondersteunen. Over o.a. Dragon Dreaming en Deep Democracy, Sociocratie en Deep Ecology. Bij eco-gemeenschap van Phien in Melderslo (L). meer >>
 • Arjan Verschuur en Joke Houwers, bewoners van de Hof van Moeder Aarde in Neede (Achterhoek), organiseren van 25 t/m 27 januari de training 'Bloeiende gemeenschappen vormen'. Doelgroep: betrokkkenen bij het opzetten van een woongemeenschap, ecodorp, (woon-)werkgemeenschap, of een gemeenschap van mensen die de zorg voor een of meer anderen op zich nemen. Deelname kost 388 euro p.p. Tijdig aanmelden! meer >>
 • Er is een Franstalige website over ecodorpen in Europa. De artikelen zijn via een vertaalprogramma ook in andere talen (o.a. NL) te lezen. meer >>
 • In februari 2018 presenteerde het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI) het rapport 'Nieuw bos en klein wonen'. Op 17 december is in Den Bosch de kickstart van een testlab over de mogelijkheden van het aanleggen van 20.000 hectaren nieuw bos in combinatie met 60.000 tiny houses als economische drager. meer >>
 • Het Earth Awareness-project op Ecotribe Teuge (tussen Apeldoorn en Deventer) is een van de winnaars van de provinciale challenge SteenGoed Benutten. Dat leverde o.a. subsidiegeld op en een ondernemerscoach vanuit de provincie Overijssel. De eigenaar van het al 17 jaar gekraakte terrein en de gemeente zien mogelijkheden voor herontwikkeling. meer >> Een interview met bewoners van de EcoTribe. meer >> Website van Earth Awareness meer >>
 • Platform31 heeft een downloadbaar bestand met een Juridische leidraad voor de oprichitng van een wooncoöperatie (31 pag). meer >>
 • Verslag van de vierde bijeenkomst CoP Aanpak vakantieparken, georganiseerd door Platform31: 'Vakantiepark als woonoplossing onder voorwaarden?'. meer >>
 • Tot 1 december herbergt het ZB souterrain in Middelburg de reizende expositie 'AT HOME' van het Deutsches Architekturmuseum DAM. Over vormen van samen bouwen samen wonen in verschillende Europese landen. meer >>
 • Stichting Erfdelen maakt zich sterk voor herbestemming van leegstaande boerderijen op het platteland tot duurzame collectieve woonvoorzieningen. Het bestemmingsplan voor de eerste proeftuin van Erfdelen in Salland wordt waarschijnlijk dit jaar nog goed gekeurd. Daarna zullen snel andere projecten volgen, ook in andere provincies, verwacht initiatiefnemer Pieter Parmentier. meer >> Artikel over het concept 'erfdelen' meer >>
 • Artikel in De Gelderlander: Kaalslag op het platteland: helft van de boeren is verdwenen. meer >>
 • Bureau Viertel organiseert op 12 januari in Lent/Nijmegen een bijeenkomst 'Zet je woondromen in de steigers' met een speciale focus op Erfdelen. Voor startende initiatieven, maar ook voor wie al een poosje bezig is: Hoe start je een initiatief, waar loop je tegenaan, waar moet je rekening mee houden en meer vragen, tips en suggesties - vanuit de praktijk. Tijdig aanmelden! meer >>
 • De Warren is de eerste zelfbouw-wooncoöperatie in Nederland. Deze wooncoöperatie, gevestigd in Amsterdam, realiseert sociale en middeldure huurwoningen in coöperatief verband. Als eerste wordt een complex me 36 appartementen gebouwd op het Centrumeiland in IJburg: ‘Voor en door onszelf. Van ontwerp tot bouw tot beheer zijn we eigen baas’. meer >> Website De Warren meer >>
 • Artikel in De Monitor over het (tijdelijk) delen van een woning: ‘Meer mensen zouden een huis delen als de regels niet zo streng waren’. meer >>
 • Het Global Ecovillage Network Europe organiseert van 14 januari t/m 16 februari 2019 een intensieve training Ecovillage Design & Education (EDE). In Steckborn, Zwitserland. Met een programma rond de vier dimensies van duurzaamheid: wereldbeeld, sociaal, ecologisch en economisch leren. Doel: leren om eco-projecten en gemeenschappen te creëren. Voertaal Engels. Deelname kost E 3.500 all-in. meer >>
 • Het Nederlandse Ecodorpen Netwerk (GEN-Nl) organiseert een soortgelijke training van 22 juni t/m 20 juli in Nederland. Lees uit uitgebreide prospectus. meer >>
 • Platform Love 80's arcitecture is een leuke Nederlandstalige website met tal van voorbeelden van jaren ’80 woongebouwen. Een initiatief van Lidwine Spoormans, architect en docent/onderzoeker aan de TU in Delft bij de leerstoel Heritage & Design. Met als specialisatie vernieuwen van bestaande gebouwen. Iedereen kan nieuwe voorbeelden aandragen. meer >>
 • Daniëlle Harkes en Yvonne Witter schreven het boek 'Bouwstenen voor de toekomst - 15 jaar werken aan samenhang in wonen, werken en zorg'. Op 27 november organiseren ze hierover een masterclass in Amersfoort. meer >>
 • Vraag en aanbod van Toekomstboeren (boerderijen, land, opvolging, samenwerking). In Nederland en andere landen. meer >>
 • Redres: overzicht van aanbod van historisch, industrieel en monumentaal erfgoed voor diverse bestemmingen. meer >>
 • Overzicht van bijeenkomsten georganiseerd door Platform31 - kennis voor stad en regio - over een groot aantal thema's (ook bouwen, wonen, wooncoöperaties, zorg. etc.) meer >>

ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers

Meer inspiratie opdoen? Eind oktober verscheen ZOZ 148 - tijdschrift voor doen-denkers. Met verhalen, nieuws en artikelen over onder meer: verslag ecodorpensymposium, ecodorp Noordeland, ecodorp Boekel, geweldloze communicatie, wandelen buiten de gebaande paden, GLS Bank verkent Nederland, 100% kringloop, het begint waar je bent, en eten uit de natuur. Ook: de vaste rubriek over het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven, en veel korte berichten, oproepen, boekrecensies, vegetarische recepten en nog veel meer informatie en inspiratie die je vrijwel nergens anders leest. Bekijk de inhoudsopgave, ook van eerdere edities van ZOZ. meer >>

 • Gratis kennismaken met ZOZ? Vraag een proefnummer - zolang de voorraad strekt. meer >>
 • Een jaarabonnement op ZOZ (6 nummers) kost slechts E. 17,50. Buitenland E. 25,-. Losse nummers E 4,-. meer >> Je kunt ook iemand een abonnement op ZOZ cadeau doen. meer >>

  ZOZ, tijdschrift voor doen-denkers, is het tweemaandelijks tijdschrift van Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. meer >>

  Tiny Houses

  • Na een goed bezochte informatiebijeenkomst lijkt niets de realisatie van Tiny Houses in Venlo nog in de weg te staan. Eerder zette de gemeente Venlo het licht al op groen. Item op Limburg 1 TV. meer >> Website Tiny House Limburg, die ook plannen heeft voor de gemeente Brunssum. meer >>
  • De gemeente Apeldoorn heeft een locatie aangewezen voor een proef met tien tiny houses: een stuk grond tussen park Zuidbroek en de Nijbroekseweg. Doel van de proef is ervaring opdoen met deze woonvorm. Voorwaarden zijn o.a. tijdelijk gebruik (5 jaar), ‘zelfvoorzienend/off-grid’, gebruik van duurzame materialen en circulariteit. De huisjes hebben een oppervlak van 28 m² netto en maximaal 2 verdiepingen. Belangstellenden kunnen zich al melden. meer >>
  • Aan de rand van de recent ontwikkelde ecologische wijk Droogsehof in Malden worden 18 tiny houses gebouwd voor permanente, tijdelijke bewoning (max. 5 jaar) in verhuur. Type: HeymansOne. Doelgroep: Jongvolwassenen tussen de 20 en 35 jaar, uit of werkend in Malden. meer >> Een initiatief van Poeijers Duurzaam & Sociaal. meer >>
  • En ook in Nijmegen-Noord komt en wijk met tiny houses. meer >>
  • Op de locatie van Coöperatie Woldwijk in Ten Boer (Gr) komen 12 unieke Tiny Houses te staan, allen duurzaam, milieubewust en op termijn zelfvoorzienend. Naar keuze op een trailer of gebouwd op een eigen kavel. Elk huisje krijgt een eigen huisnummer en (dus) postadres. meer >> Op donderdagmiddag 29 november is hierover een informatiebijeenkomst. meer >>
  • De bewoners van de vijf tiny houses in Alkmaar hebben zich verenigd in Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar, een coöperatief samenwerkingsverband. Hun streven: klein, milieuvriendelijk en betaalbaar wonen mogelijk te maken in de gemeente Alkmaar, te beginnen met een pilot project aan de Helderseweg 28 in Alkmaar. Vanaf 2 maart is er weer elke eerste zaterdag van de maand 'open huis'. meer >>
  • De Fri:dom is een superslim bouwpakket voor een tiny house. Ook gebouw en bewoond op proefproject Erasmusveld in Den Haag. meer >>
  • Artikel in de digitale Volkskrant: 'Opmars van kleine, verplaatsbare woningen' meer >> en de reactie daarop van Marjolein Jonker (Stichting Tiny House Nederland) meer >>
  • Artikel op de website van NU.nl 'Groots leven in een tiny house'. meer >>
  • Op de website van Gemeente.nu een artikel over het stijgende aantal proeven met tiny houses. meer >>
  • De website van Stichting Tiny House Nederland, met heel veel nieuws, tips, achtergronden en overzichten. meer >> Op de website is recent een nieuw 'forum' geïnstalleerd voor onderlinge uitwisseling. meer >>
  • 'Tiny Findy' is een website met vraag en aanbod van (tweedehands) Tiny Houses in Nederland, bouwkavels en meer. Ook Tiny House gerelateerde bouwproducten, installaties en interieur artikelen. meer >>
  • Wie een Tiny House wel eens wil ervaren, kan er ook een huren voor een korte vakantie. Niet goedkoop. meer >>
  • Agenda met Tiny House-ontmoetingen en lezingen meer >>
  • De Nederlandse Tiny House Academy biedt goede raad, advies en ondersteuning bij het zelf leren ontwerpen en bouwen van je eigen tiny house. Met cursussen, workshops, bouwbegeleiding en bijeenkomsten. Een initiatief van Pseudos Architecture en Tiny House Rotterdam. meer >>
  • Elk kwartaal verschijnt een nieuwe editie van het digitale magazine Klein Wonen, over wonen in kleine woonomgevingen (huisjes, boten, kampeerwagens, etc.). Abonnement: 2 euro per nummer. meer >>
  • Website over Tiny Houses in België meer >> Ook op Facebook meer >>
  • The Tiny House Town is een Amerikaanse blog waar foto's, tips en ervaringen worden gedeeld rond (wonen in) Tiny Houses. meer >>

  Ontwikkelingen rond duurzaam bouwen

  • Op 30 november is de feestelijke opening van het eerste volledige prefab hennephuis, in Oude-Pekela. Een project van heppenbouwer Dun Agro. meer >> Tijdens een open dag op zaterdag 1 december kunnen ook andere belangstellenden een kijkje komen nemen: tussen 11.00 en 15. uur aan de Tuinbouwwijk 14. Georganiseerd door het Hemp Collective ism Dun Agro. meer >>
  • Mas con Menos organiseert op 8 december een eendaagse workshop Ecobouwen: leemstuccen, ecologisch isoleren en meer! In Ten Boer (Woldwijk), Groningen. Vooraf aanmelden. meer >>
  • FairF is winnaar van de ASN Bank Wereldprijs 2018 in de categorie Natuur en Milieu. Het bedrijf maakt verschillende soorten verf op basis van een natuurlijk bindmiddel van sloophout waardoor per liter 950 gram CO2 wordt bespaard ten opzichte van reguliere verf. meer >>
  • Interview met designer Piet Hein Eek over wonen in de toekomst: 'Klein en simpel'. meer >>
  • In Minitopia, aan de Eekbrouwersweg in Den Bosch, is Patricia Sips (57) begonnen met de bouw van haar duurzame, houten WikiHuis. Op basis van een innovatief open source bouwpakket. Ze kan daarbij hulp gebruiken om zo het eerste WikiHouse in Nederland te realiseren. meer >>
  • Minitopia is een project van woningbouwvereniging Zayaz. Er kan worden geëxperimenteerd met nieuwe woonvormen. Klein, innovatief, duurzaam, demontabel, flexibel, tijdelijk. Er is ruimte voor 25 huisjes. Het experiment loopt tot 2023. Op verzoek kunnen rondleidingen worden verzorgd. meer >>
  • Artikel + filmpje over Sustainer Homes: 'een zelfvoorzienend huis is nog geen duurzaam huis'. meer >>
  • BATIC2 organiseert op 6 december in Roubaix (Fr, op de Belgische grens) de vakbeurs Bouwen met stro. Met prijsuitreiking van de 1ste interregionale wedstrijd voor gebouwen, gerealiseerd met bio-ecologische bouwmaterialen. meer >>
  • Hamer en Hark ontwerpt en bouwt boomhutten, woonhutten, tuinhuizen en andere woon- en speelobjecten uit hout en andere duurzame materialen. Zoals bijvoorbeeld boomhut 'de toren'. meer >>
  • Stichting Agrodome in Wageningen - voorbeeldproject met vier woonhuizen, gebouwd op basis van duurzame of hergroeibare materialen – is nog tot december 2018 elke tweede zaterdag van de maand geopend van 14.00 - 17.00 uur. Een woning is ingericht als kantoor en voorbeeldhuis. De stichting biedt ook advies en workshops. Raadpleeg de website voor data. meer >>
  • Diverse vragen en aanbiedingen m.b.t. ecologisch bouwen meer >>
  • Overzicht van rondleidingen, workshops, excursies, lezingen etc. m.b.t. energieneutraal wonen. meer >>
  • Agenda van het Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen in Rotterdam. meer >>
  • Overzicht van cursussen en andere activiteiten van Strobouw Nederland. meer >>
  • Woonder cvba is een coöperatie voor natuurlijk bouwen in België. Ze willen natuurlijk bouwen toegankelijk en haalbaar maken samen met bouwprofessionals en andere enthousiastelingen. Aansluiten bij de coöperatie is mogelijk. meer >>
  • Uitgebreide agenda m.b.t. duurzaam bouwen in België. meer >>
  • Overzicht van cursussen door het Europees Leembouwcentrum in Mecklenburg, Duitsland meer >>
  • Strobouw-activiteiten in België, o.a. workshops meer >>

  Een kijkje over de grens

  • Ook in België groeit de animo voor wooncoöperaties: de coöperatie verhuurt woningen en alle bewoners zijn aandeelhouder en dus mede-eigenaar van de coöperatie. Er zijn nu 6 projecten en binnenkort 70 bewoners in Gent en Brugge. Binnenkort wordt uitgebreid naar Antwerpen, Brussel en andere Vlaamse centrumsteden. meer >>
  • Er wordt een fietstocht voorbereid langs ecodorp-initiatieven in Frankrijk in 2019. Met ​​bezoek of deelname aan het gemeenschapsleven voor een paar dagen. Meer info (Franstalig) via thierus.lydia ( at ) hotmail.fr meer >>
  • Franstalig overzicht van ecodorpen in Europa, met vertaalfunctie (ook NL). meer >>
  • De Bauhaus Campus in Berlijn is ook de thuishaven van de Tinyhouse University. Er staan zo'n 100 kleine huisjes. meer >>
  • Savita is een Nederlandstalig centrum rond natuurlijke leef- en geneeswijzen in het Sauerland (Du), nabij Winterberg. Gestart in 2013 en nog volop in opbouw. Het wordt geheel gedragen door vrijwilligers en er is ook ruimte voor meewerkende bewoners voor een langere periode, mits het natuurlijk klikt met de anderen. meer >>
  • Uitgebreid overzicht van projecten rond 'anders' wonen en leven in Groot-Brittannië (zoeken op project of regio); ook oproepen van woongroepen. meer >> De gids Diggers and Dreamers is ook exclusief bij Omslag te koop. meer >>
  • Overzicht van meewerk- en meeleefmogelijkheden op sociaal-ecologische projecten in diverse Europese landen en daar buiten. meer >>
  • Nog meer oproepen meer >>
  • Ecodorp Sieben Linden, in Poppau (Du) biedt o.a. kennismakingsweekends en -weken en er zijn verschillende meewerkmogelijkheden. Ook ruim cursusaanbod. meer >>
  • Overzicht van Ecovillage Experience-weken in Findhorn (Schotland) meer >>
  • Kennismakingsaanbod van de politieke Kommune Niederkaufungen (bij Kassel, Du). Ook kennismakingsweken Anders leben, anders arbeiten, anders entscheiden. meer >>
  • Overzicht van kennismakings- en meewerkmogelijkheden in Ecodorp ZEGG (Du) meer >>
  • Uitgebreide website van Cohousing Berlin - gemeenschappelijk bouwen en wonen. Ook vraag en aanbod en abonneren op de nieuwsbrief. meer >>
  • Overzicht van ecodorpen in Portugal meer >>

  Kijk ook bij de oproepen en advertenties op de website van Omslag. meer >>

  Aanwinsten in de bibliotheek van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven:

  • Boek: Op grond van samenwerking: woningen, voedsel en trage wegen als heruitgevonden commons. Door Annette Kuhk e.a. Uitgeverij EPO. meer >>
  • Boek: Zo krijg je een rendabele kleine tuinderij. Door Jean-Martin Fortier. Uitgeverij Jan van Arkel. meer >>
  • Boek: Groene leugens - Duurzaamheid als verkooptruc. Door Kathrin Hartman. Uitgeverij Altas Contact. meer >>
  • Boek: Permacultuur Van appelboom tot zeekool. Door Linder van den Heerik. VELT uigeverij. meer >>
  • Boek: Kook het seizoen. Door Leentje Speybroeck. VELT Uitgeverij. meer >>
  • Jeugdboek Kringloopwinkel Hebbus. Het raadsel rond mevrouw Parel. Door Joke Eikenaar. Uitgeverij De Vier Windstreken. meer >>

  Kijk hier voor een overzicht van tijdschriften en nieuwsbrieven rond 'anders' wonen en duurzaam bouwen die in de Omslag-bibliotheek aanwezig zijn. meer >>

  Meer lezen en zien over 'anders' wonen, leven en bouwen? Snuffel eens rond in de database van de uitgebreide Omslag-bibliotheek. U kunt zoeken op titel, auteur of trefwoord. Zowel boeken als films. Uitleen is in beperkte mate mogelijk. meer >>

  PS: ontvangt u deze nieuwsbrief via een mailinglijst (TT, aktie, duurzaam, permacultuur) of doorgestuurd door iemand anders, dan kunt u zich NIET persoonlijk afmelden.

 • MEER NIEUWS OVER ANDERS WONEN

  OP ZOEK naar een plek in een woongroep of leefgemeenschap, naar nieuwe bewoners of initiatiefnemers?
  Raadpleeg de advertenties op de Omslag-site. Of plaats zelf een (gratis) advertentie

  Steun dit initiatief als donateur

  AFMELDEN voor deze nieuwsbrief? Klik hier