Praktische informatie voor ieder die wil wonen en leven in een ecologische en meer sociale omgeving, in een duurzaam huis, in een woongroep of leefgemeenschap


Servicepagina'sElektronische nieuwsbrief
Anders Wonen Anders Leven

Nu lezen
Gratis abonnementOp het gebied van anders wonen en leven vinden voortdurend allerlei ontwikkelingen plaats. Op deze pagina bieden we een selectie van nieuws, dat betrekking heeft op de thema's van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven. Raadpleeg voor aankondigingen van activiteiten de agenda.Reacties

Noteer hier vragen, opmerkingen, reacties en suggesties voor de redactie van deze website.
Als u een antwoord wilt, vermeld dan ook uw mailadres. Klik daarna op 'Verzenden'.Servicepunt
Anders Wonen Anders
         Leven
Een initiatief van Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

Actueel nieuws en prikborden


Nieuwsbrief Anders Wonen Anders Leven

Op 1 november verscheen weer een inspirerende nieuwsbrief Anders Wonen Anders Leven. De frequentie verandert van eens per maand tot 'komt uit als het uitkomt'. 

In deze editie veel nieuwe initiatieven rond sociaal en ecologisch gemeenschappelijk wonen. Met daarnaast volop kort actueel nieuws en berichten met betrekking tot 'anders' wonen en leven en duurzaam bouwen. Naast volop informatie en inspiratie over ontwikkelingen in bestaande projecten, oproepen van mensen die medestanders zoeken bij het realiseren van hun woondromen, wonen in (zeer) kleine huizen en nog veel meer.

De nieuwsbrief bevat ook de vaste rubrieken 'Nieuwe initiatieven rond gemeenschappelijk wonen', 'Woongroepen zoeken bewoners' en 'Kennismaken met projecten'. Er is aandacht voor actuele ontwikkelingen rond wonen in een tiny house, duurzaam bouwen en nieuws over verwante ontwikkelingen in andere landen.

Klik hier om nieuwsbrief #135 te lezen.

Belangstellenden kunnen zich gratis abonneren op rechtstreekse toezending per e-mail.

De nieuwsbrief wordt verstuurd naar ruim 4.700 belangstellenden, voornamelijk in Nederland en Vlaanderen.

De Nieuwsbrief Anders Wonen Anders Leven wordt samengesteld door het landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven, een initiatief van Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling.

Stuur nieuws, oproepen, aankondigingen en reacties naar: marta (at) omslag.nl

Een abonnement op de nieuwsbrief is gratis. Een vrijwillige donatie wordt zeer op prijs gesteld - donateurs worden (desgewenst) vermeld op de website.

Ook het tijdschrift ZOZ, uitgave van Omslag, bevat telkens een vaste rubriek met nieuws rond 'anders' wonen en leven. Proefnummer aanvragen >>>


Omslag bestaat 25 jaar

In het weekend van 17 t/ 19 mei vierde Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling zijn 25 jarig bestaan met een uitbundig festijn.

In 25 Omslag-jaren is enorm veel werk verzet en zijn tal van ontwikkelingen in beweging gekomen. Van elk Omslag-jaar is een foto-verslag beschikbaar waarin die ontwikkelingen in beeld komen. Bekijk hier het Omslag-jaar 2018 >>>

Kijk hier wat Omslag zoal doet >>>

Ter gelegenheid van 25 jaar Omslag maakten drie muzikanten het lied 'Duizend Doeners Dansen', met een filmpje erbij. Bekijk het hier >>>

Dit lied werd zaterdag 18 mei ook live ten gehore worden gebracht in de tuin van Omslag! Bekijk  het hier >>>

Verspreid over het jaar organiseren we allerlei kleine en grote activiteiten.
Overzicht van activiteiten >>>Wonen en werken in een kleinschalige groene community in Drenthe? 

Er is een plan in ontwikkeling om in de gemeente Westerveld (Dr) een kleine woon-/leefgemeenschap op te zetten op een mooie plek in de natuur: WeL.

De initiatiefnemers zijn al twee jaar bezig om hun idee voor WeL te ontwikkelen en hebben nu contact met de gemeente en de provincie, omdat er wellicht een locatie kan worden gevonden op het terrein van voormalige camping. Een ideale plek voor een kleinschalige woon-werkgemeenschap met als doel: natuur, wonen, een eigen plek en toch samen, duurzaam, 8 of 10 small houses, bewustwording & groei, deels zelfvoorzienend, en iets betekenen voor mens en Aarde.

Op zondagmiddag 15 december 2019 organiseren Jacoline, Martijn en Mischa een informatiemiddag in Uffelte, waar ze hun plannen en visie presenteren en aangeven waar ze nu staan in het proces. Serieuze belangstellenden zijn welkom, mits je in staat bent om een bedrag van +/- 100.000 euro te investeren.

Meer informatie en aanmelden bij Martijn Tiemens tel: 06-26884351 of
Mischa Coolen tel: 06-40487724. Kun je er niet bij zijn, maar heb je wel
belangstellling, neem ook dan contact op.Debatserie 'De stad als utopisch ideaal'

De Idealenfabriek organiseert de komende maanden een serie openbare debatten rond het thema 'De stad als ideaal', gebaseerd op het gedachtegoed van utopist Thomas More. In Amsterdam, Leiden en Wageningen.

De Idealenfabriek is onderdeel van Stichtng Utopa, die zich inzet om het gedachtegoed van Thomas More in de huidige tijd levend en in discussie te houden. More verwierf wereldfaam met zijn boek 'Utopia', dat in 1516 verscheen,

De komende maanden vindt een serie openbare en interactieve
bijeenkomsten plaats rond het thema 'De stad als utopisch ideaal', uitgewerkt in verschillende subthema's:

- Maakbaar geluk à la Thoreau, inleider: Hans Valkhoff
- Geen ideaal kan zonder contrapunt, inleider: Erik de Bom
- Sociale visioenen - de tuinsteden en Mondriaan, inleider: Maarten Hajer
- De droom via een vrouwelijk perspectief - inleider: Hilde Heynen

Rond elk thema is er telkens een bijeenkomst in Amsterdam, Wageningen en Leiden. Aanvang 20:15. Elke avond wordt ingeleid door een deskundige spreker, waarna een gesprek met de aanwezigen op gang komt, dat wordt begeleid door een ter zake kundige moderator. Deelname kost 5 euro per avond. Raadpleeg de website voor data en locaties: idealenfabriek.nlGroen licht voor ecodorp Noordeland!

Op 25 september verleende de  gemeenteraad van Westerwolde (Gr) goedkeuring aan het bestemmingplan voor ecodorp Noordeland in Ter Apel.

De plannen voor Noordeland werden al vanaf 2012 voorbereid door een hechte groep van tien mensen. Hun droom: een gemeenschap van zo’n 50 a 100 bewoners, waarin low budget, ecologisch verantwoord, samenvoorzienend, bewust leven en werken en zorg voor elkaar centraal  staan. In juni 2018 werd een terrein van een voormalige aardappelfabriek in Ter Apel aangekocht, en nu is ook de gemeente akkoord.

Ecodorp Noordeland krijgt een hoge mate van zelfvoorziening op het gebied van energie, voedsel en sanitatie. Gestreefd wordt naar lokale kringlopen en een circulaire economie. Ecodorpers bouwen zelf en samen met anderen hun kleine energie-neutrale woningen van natuurlijke en duurzame materialen. En er komt kleinschalige bedrijvigheid met een  ecologisch, duurzaam, vaak lokaal, educatief en meestal ambachtelijk karakter. Een andere intentie is om te leven vanuit het hart en in het hier en nu. Persoonlijke ontplooiing, bewustzijnsgroei, heling en transformatie worden door de gemeenschap ondersteund.

Momenteel wordt het terrein opgeschoond en voorbereid op de bouw van de eerste onderkomens. Daarbij is veel hulp welkom.

Voor nieuwe ecodorpers geldt op dit moment een voorkeursprofiel, naast een ruime kennismakingsperiode. Wie daarna door wil, betaalt een instapbedrag van 15.000 euro voor algemene voorzieningen. Daarnaast moet je in staat zijn een eigen woning te realiseren voor ongeveer 50.000 euro.  Bewoners verbinden zich ertoe om een dag per week te werken voor Noordeland en deel te nemen aan vergaderingen en andere gemeenschapsvormende activiteiten.  Web: ecodorpnoordeland.nl

Meer ecodorpen in ontwikkeling >>>Frijlân volop in het nieuws: er komen extra open dagen

Frijlân, bij Leeuwarden is een inspiratieplek-in-opbouw voor ecologisch en duurzaam wonen, leren en werken van nature. De bewoners wonen in yurts en kleine houten huizen en leven behoorlijk off the grid.

Ongeveer eens per maand is er een klusdag op  Er is ook een activiteitenprogramma en het is mogelijk om de gastenyurt te huren voor een kort verblijf.

Frijlân was de afgelopen maand veel in de (landelijke) media. Daarom komen er extra Open Dagen: op 15 december van 13.00 – 16.00.

TV programma's bekijken?
- uitzending 'Binnenste Buiten' van 30 oktober met yurt-bewoonster  Elbrecht Claus. Klik hier >>>
- uitzending 'Dennis en de vrije geesten' van 31 oktober met o.a. de jongste bewoonster Anna. Klik hier >>>Tegenlicht-documentaire over bouwen met hout

Nederland staat voor een paradoxale opgave: meer bouwen en minder uitstoten. Om de woningnood op te lossen moeten er voor 2050 meer dan één miljoen woningen worden gebouwd, maar het huidige bouwen met beton overschrijdt de milieunormen. Is houtbouw de oplossing?

Momenteel liggen veel nieuwbouwprojecten stil omdat zij stuiten op internationale afspraken over CO2-reductie en stikstof. Als we op de huidige manier doorbouwen met cement, beton en staal komt bij de bouw van 1 miljoen nieuwe woningen ongeveer 55 miljoen ton CO2 vrij. Maar er is een alternatief: bouwen met hout. Het nieuwe ‘kruislaaghout’ – ofwel CLT: Cross Laminated Timber – veroorzaakt geen uitstoot, maar slaat juist CO2 op. Tevens kan met CLT ‘prefab’ en dus veel sneller worden gebouwd. Omdat met het oersterke en brandveilige CLT zelfs hoogbouw gerealiseerd kan worden kreeg het hout al snel de bijnaam ‘het nieuwe beton.’

Op 20 oktober zond de VPRO in Tegenlicht de documentaire De Houtbouwers uit, met daarin verschillende architecten die ervaring hebben met woningbouw in hout. Bekijk hier de documentaire >>>Wonen in een tiny house in voedselbos

In Hardenberg (Ov) komt ruimte voor een functiecombinatie van een voedselbos en klein wonen. Belangstellenden konden zich voor 15 november melden. Dat waren er ruim 280!

De grond is eigendom van Anneke en Jeroen, die in totaal 28 ha bosgrond in eigendom hebben. Daarvan willen ze twee percelen van vier en zes hectare beschikbaar maken voor de combinatie voedselbos en Tiny Houses. Het terrein is momenteel nog een productiebos met populieren voor de houtindustrie. Ze zijn nu op zoek naar aspirant Tiny House bewoners die actief willen meewerken aan de totstandkoming van dit nieuwe voedselbos en woonproject, bij voorkeur mensen die uit de wereld van alternatieve tuinbouw c.q. landbouw en/of fruitteelt komen, met interesse in permacultuur. Het zou fijn zijn als zij willen leven en werken in een soort levendig voedselbos, met boomkronen en struikgewassen en eetbare planten  waar geoogst kan worden, in de eerste plaats voor eigen consumptie''.
Het gaat om off-grid wonen; de bewoners van de kleine huizen moeten hun voorzieningen zelf op ecologische wijze organiseren. De locatie ligt in het buitengebied nabij het Colenbranderbos (ecologische hoofdstructuur, op 35 km ten oosten van Zwolle en 10 km ten westen van Hardenberg. Lees hier meer >>>

De grote animo voor dit initiatief werd mede gegenereerd via het Tiny House register van Marjolijn Jonker. Meer daarover >>>

Het initiatie is onderdeel van Testlab Nieuwe natuur en Tiny houses en wordt ondersteund voor de provincie Overijssel.  Meer daarover >>>Nieuw boek over wonen in kleine huisjes

Marcel van Mierlo startte in 2012 met het kennisplatform Leven in Tuinen, een interactief podium voor het uitwisselen van kennis over ‘innovatieve en duurzame gebouwtjes in de achtertuin’. In 2015 publiceerde hij een inspirerend boekje ‘Slim Ruimtegebruik’ met tal van voorbeelden van klein en compact bouwen; onlangs verscheen Slim Ruimtegebruik 2 - ruimte-innovatie op de vierkante mm.

Deel 2 verschijnt als E-book (met fllmpjes!) en als hardcover-uitgave. Deze editie bevat 150 pagina's die een overzicht geven van actuele ontwikkelingen uit Nederland en andere landen. Wonen in al dan niet zelfgebouwde huisjes uit duurzame materialen is niet langer een hype, maar wordt steeds meer een trend. Dat blijkt ook uit de twintig  voorbeelden in dit boek: organisch vormgegeven huisjes uit  stro, leem, hout, klei, zand, kalk, aarde, afvalmaterialen, biobased of zelfs van geperst karton. Het boek is een fascinerende reis langs draaiende tuinkantoortjes, (boom)hutten en stulpjes, een onderlandhuis, open source bouwen (WikiHouse), verplaatsbare Tiny Houses op wielen of pootjes, studentenlofts, een fietscamper, zelfvoorzienende sustainer homes, een prefab Hobbit-huis, de Skilpod mantelzorgwoning en verschillende kleine huizen zoals die in Nederland al worden bewoond.

Beide publicaties zijn veel meer dan alleen een lust voor het oog. Je maakt kennis met de bedenkers en bouwers en leest over de lessen die ze daarbij zelf leerden. En je vindt veel praktische informatie over constructies en de gebruikte materialen. Groot voordeel van het e-book is, dat je bij elk ontwerp ook illustratieve filmpjes kunt bekijken.
Preview >>>

Van Mierlo biedt op pinterest een foto-overzicht van ruim 500 kleine huizen. En hij is betrokken bij Tiny Findy, platform voor vraag en aanbod van tiny houses.

Gedrukte exemplaren van Slim Ruimtegebruik 1 zijn nog beperkt leverbaar: klik hier >>>

Zet je (woon)dromen in de steigers

Voor mensen die een ecologisch woon(werk)project willen opzetten in zelfbeheer, biedt Bureau Viertel startersbijeenkomsten en een serie praktische workshops. Op 30 november is er een netwerkmiddag voor initiatiefnemers.

Gemeenschappelijk wonen kan niet georganiseerd worden door een projectontwikkelaar of door de overheid. Het moet vanuit toekomstige bewoners zelf komen. Van mensen die dromen van wonen en leven in een groene, sociale, avontuurlijke en inspirerende omgeving. Mensen die het aandurven om hun idealen in de praktijk vorm te geven. Strowijk Iewan in Lent (Nijmegen), is daarvan een mooi inspirerend voorbeeld. Het is het eerste sociaal-duurzame woon(werk)-project dat door de bewoners zelf in eigen beheer ecologisch werd ontwikkeld.

Om beginnende groepen en losse dromers handvatten te geven, organiseert Bureau Viertel af en toe een startbijeenkomst 'Zet je dromen in de steigers'. De bijeenkomsten worden georganiseerd door Hanneke Beld en Mare Nynke Zijlstra, initiatiefnemers van Iewan: ,,Wij willen dat er veel meer woonprojecten van de grond komen en liefst wat sneller. Het wiel telkens opnieuw uitvinden is niet nodig. Wij delen onze kennis graag!''

Op zaterdag 30 november is er een netwerkbijeenkomst voor leden van  initiatiefgroepen en andere belangstellenden. In Strowijk Iewan. Deelname: E. 13,50. Vooraf aanmelden >>> 

Zet je dromen in de steigers-Academy

Naast startersbijeenkomsten organiseert Bureau Viertel in 2019 ook een serie losse workshops, telkens rond een thema dat van belang is om je eigen woonproject op te kunnen zetten. De nadruk ligt op een praktische aanpak, met ruimte voor vragen en het delen van ervaringen. Waar nodig worden gastspecialisten uitgenodigd.  Je kunt mixen en matchen om precies datgene te leren waar je behoefte aan hebt, of het hele programma volgen.  Bekijk hier het programma >>>

-------
NB: in oktober 2016 organiseerde Omslag de Aanloopdag 'Een sociaal-ecologisch woonproject met zelfbeheer opzetten', waaraan Bureau Viertel ook haat medewerking verleende. Het uitgebreide verslag van deze boeiende dag is nog beschikbaar. Lees het hier >>>

Samenhuizen Academy in België

In België biedt de Samenhuizen Adademy praktische ondersteuning bij het opstarten van een nieuw Cohousingproject. Je komt er alles te weten over de technische kant van samenhuizen: juridische structuren, de nodige centen en documenten. Maar ook de menselijke kant van samenhuizen komt aan bod: hoe je het groepsgewijs aanpakt, beslissingen neemt en tot een gedragen project komt.
Samenjuizen vzw organiseert eens per maand een bijeenkomst. Meer >>>Permacultuur, bouwen en wonen

De zestiende editie van het Nederlands-Vlaamse Permacultuur Magazine heeft als thema 'Bouwen en en Wonen' - zowel door mensen als door dieren.

Permacultuur is een synoniem voor ontwerpen, plannen en nadenken in samenwerking met de natuur. In de herfsteditie van het magazine wordt dit nader uitgewerkt rond bouwen en wonen. Edtie #16  bevat o.a. artikelen over wonen in tiny houses, een portret van woongemeenschap Eikpunt in Lent en bouwen met stro en kalkhennep. Een kennismaking met Labland vzw: experimenteren met stedelijk bouwen en wonen in de toekomst, maar ook over besluitvorming bij honingbijen... Voor deze editie schreef Marta Resink (Omslag) een artikel over 'Anders wonen, anders leven'. Bekijk hier de hele inhoudsopgave >>> 

Het magazine biedt elk kwartaal 42 verrassende pagina's met artikelen, beeldreportages, interviews en recensies rond het volledige permacultuur-spectrum, in full-color.
Losse numers kosten € 8,50, een jaarabonnement € 30,-. Meer >>>Cursussen rond wonen in een tiny house

Vanuit haar eigen ervaring met het oprichten van Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar, heeft Marjolein Jonker een nieuwe online cursus ontwikkeld die Tiny House initiatiefgroepen stap voor stap loodst door het proces naar de oprichting van een stichting of (coöperatieve) vereniging. Niet alleen de keuze voor de rechtsvorm is een belangrijk onderwerp, ook de manier van organiseren en een hele reeks aan afspraken met elkaar over hoe je samen wilt gaan wonen. Van de cursus ‘Van initiatiefgroep naar wooncoöperatie’ is een versie voor individuele cursisten en een versie voor groepen. Kosten  € 35.00. Marjolein Jonker is mede-oprichter en projectleider van Stichting Tiny House Nederland.

Eerder al ontwikkelde zij de verkennende basiscursus 'Jouw Tiny House: van droom naar realiteit’, bestaande uit tien online lessen, vier cursusbijeenkomsten en toegang tot de supportgroep op Facebook. De basiscursus kost € 130,-, Web: marjoleininhetklein.comOntwerp je eigen tiny house 

Een prachtig en praktisch boek over van alles wat je kunt tegenkomen als je eigen kleine huis wilt ontwerpen en/of bouwen.

Jan-Willem van der Male en Noortje Veerman zijn verbonden aan de Tiny House Academy in Rotterdam. Ze bieden persoonlijk advies en (bouw)begeleiding aan mensen die hun eigen kleine huis (willen) bouwen, en ook cursussen en lespakketten. In mei 2019 verscheen van hun hand een geweldig boek, boordevol praktische  informatie over van alles wat je kunt tegenkomen als je eigen kleine huis wilt ontwerpen en/of bouwen: technische aspecten, de regelgeving in Nederland en de keuzes die vroeg of laat opdoemen: mobiel of vast, afmetingen, materiaalkeuze  en allerlei andere praktische overwegingen. Ook hoofdstukken over planning, financiën en budgettering, een werkplaats vinden, materialenlijst maken, gereedschappen,  constructies, isolatie, aansluiting op elektra en water of volledig zelfvoorzienend en interieur. Met tips over samenwerken en om je doorzettingsvermogen te behouden. Bij het boek krijg je twee unieke officiële bouwtekeningen, waarmee je bijna direct zelf aan de slag kunt. Het kloeke boek zit in een stevige kartonnen omslag. Prijs: € 65. Web:  www.tinyhouseacademy.nlEcodorp Boekel zoekt bewoners

Nu coöperatie Ecodorp Boekel de grond heeft aangekocht voor de  bouw van een ecodorpje met dertig zeer energiebewuste huizen en allerlei innovatieve voorzieningen, worden nog enkele bewoners gezocht.

De tijdelijke woningen op de locatie zijn momenteel allemaal bewoond en er zijn er nog tien in aanbouw. Inmiddels is ook gestart met het bouwrijp maken van de locatie voor de bouw van de permanente woningen.
Ecodorp Boekel telt nu ruim twintig (aspirant-)leden: volwassenen en kinderen. Van de 30 nieuw te bouwen woningen zijn er al dertien gekozen door huidige leden. Daarnaast zijn er verschillende mensen in de aanmeldingsprocedure om lid te worden. Als ze lid zijn mogen ook zij een huis kiezen.
Er is nu nog ruimte voor een paar nieuwe bewoners. Zij doorlopen een intensieve kennismakingsperiode alvorens lid te worden van de wooncoöperatie. Van alle bewoners wordt ook een actieve investering qua tijd en financiën verwacht.

Elke derde zondagmiddag van de maand is er een uitgebreide presentatie, met rondleiding door het ecodorp-in-aanbouw. Meer >>>

Meer over Ecodorp Boekel >>>    Mee-investeren in Ecodorp Boekel >>>  

Meer ecodorpen in ontwikkeling >>>Rondleidingen door ecologische woon(werk)projecten

Da afgelopen jaren zijn verschillende nieuwe sociaal-ecologische woon(werk)projecten opgeleverd. De trotse bewoners - soms ook de bouwers - leiden belangstellenden graag in hun wijk. Daarbij vertellen ze over de totstandkoming en het bouwproces, maar natuurlijk ook over het dagelijks wonen en leven in hun wijk.- Wijk met 23 aardehuizen in Olst: eens per maand een rondwandeling door de wijk met uitleg over de achtergronden, het bouwproces en het huidige wonen in deze bijzondere wijk, die door de bewoners zelf werd ontwikkeld en gebouwd. Opgeleverd in 2014. 21 koop en 2 sociale huur. Start om 14:00 uur bij het parkeerterrein aan de noordzijde van de wijk, aan de Rietgors. Richtprijs € 3 p.p.. Geschikt voor deelnemers vanaf 12 jaar. Web: www.aardehuis.nl.

- Strowijk IEWAN in Lent: elke eerste zondag van de maand een rondleiding met uitleg in het eerste ecologische woon-werkproject in de sociale huursector,met zelfbeheer. Ontwikkeld en (goeddeels) zelf gebouwd door de bewoners. Opgeleverd in mei 2015. Start om 14:00 uur bij gemeenschapsgebouw De Kleine Wiel, Karl Marxstraat 101. www.iewan.nl.  Er zijn aparte bijeenkomsten voor potentiële woonbelangstellenden.

- Woongemeenschap Eikpunt in Lent (Nijmegen) biedt eens per twee maanden een rondleiding voor algemeen geïnteresseerden. De pijlers van deze woongemeenschap zijn: meergeneratiewonen, stilte en bezinning, ecologisch en duurzaam en gemeenschapsvorming. Op de lange wachtlijst hebben dertigers en veertigers voorrang. www.woongemeenschapeikpunt.nl

- Ecowijk Mandora in Houten (U)
werd in mei 2017 opgeleverd. Ook hier zijn eens per maand rondleidingen.   Vooraf aanmelden! Web: www.ecowijkmandora.nl

-
Elke eerste eerste zaterdag van de maand is er een klusdag op Frijlân, bij Leeuwarden: inspiratieplek voor ecologisch en duurzaam wonen, leren en werken. Gezellig, leerzaam en altijd met koffie, thee en iets lekkers. Web: frijlan.nl

-
Het mobiele ecodorp Ppauw op de Wageningse Berg in Wageningen organiseert rondleidingen en bedrijfsuitjes, pannenkoekenavonden, klusweekends, theecafees en meer. Web: ppauw.nl

-  Elke eerste zondag van de maand wordt een rondleiding gegeven met uitleg over (het terrein van) Ecodorp Bergen (NH). Aanvang 14:00 uur. Vrijwillige bijdrage, vooraf aanmelden. Elke donderdag is er een meewerkdag en (bijna) elk 3e weekend van de maand een meewerkweekend. Web: ecodorpbergen.nl

- In Alkmaar is een buurtje met vijf Tiny Houses die permanent worden bewoond: wooncoöperatie Tiny House Alkmaar >>>i

- Elke laatste woensdag van de maand is er een rondleiding door Minitopia in Den Bosch, een project waar geëxperimenteerd wordt met zelfbouw van nieuwe woonvormen: klein, innovatief, duurzaam, demontabel, flexibel en tijdelijk. Aan de Vaartgraaf in de wijk Poeldonk. Vooraf aanmelden.

Kijk voor meer rondleidingen en info-bijeenkomsten bij bestaande woonprojecten in de Aktie Agenda.

Nieuwe ecodorp-initiatieven in Nederland

Voortdurend ontstaan er nieuwe initiatieven voor het opzetten van een ecodorp in Nederland. De meeste groepen verkeren nog in een initiatieffase.

Nieuwe en lopende initiatieven in 2019 zijn:

- Ecodorp Bergen (NH): grond aangekocht; groep en plek in opbouw
- Ecodorp Boekel (NB): grond aangekocht; bouwvoorbereidingen gestart; groep in opbouw, nu nog tijdelijke woningen
- Ecodorp Noordeland (Noord-Oost Nederland) - locatie verworven in Vlagtwedde, volop in ontwikkeling
- Woldwijk, coöperatie voor duurzame initiatieven, Ten Boer (Gr) - zeer ruime locatie. Ook wonen
- Anastasia-dorp in Borger Odoorn (Dr). Medio 2017 locatie aangekocht
- Ecodorp Nederasselt - locatie beschikbaar, groep wordt gevormd
- Cooperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland (CVEG)  Div. locaties in ontwikkeling
- Ecodorp Zuiderland, Nijmegen-Noord - locatie toegewezen, in 2019 in opstart
- Ecodorp Bolderburen, Almere (in 2019 in aanbouw + 2 vervolgprojecen)
- Ecodorp Allemansland in Deurne/Venray - iin 2019 in opstartfase
- Natuurdorp Maashorst, Uden - in 2019i n opstart (nog geen locatie, Facebookpagina
- EcoHof Texel - bezig met groepsvorming
- Ecodorp Limburg: 'Lowakimo' (geen website, uitgebreide folder op verzoek) Info: 06-46157821, lowakimo(at)gmail.com
-
Ecodorp Zeeland: pril initiatief, nog geen locatie, actief op Facebook
- Volwaardig Leven (afsplitsing van Anastasiadorp Twente, zoeken locatie)
- Ecodorp Akasha - nog zeer pril. Initiatiefnemers wonen in Loosdrecht: www.ecodorp-akasha.nl
- Ecodorp Natuurlijk Gaia in Venhorst/Boekel (NB). Pril initiatief
- Zelfbouw-ecodorp Terra Libertas in Groningen - opgestart in december 2015

Omslag houdt een (bij lange na niet volledig) overzicht bij van initiatieven-van-onderop. Bekijk hier meer nieuwe initiatieven, die soms nog een in zeer pril stadium van ontwikkeling verkeren.

Klik hier voor een overzicht van initiatieven (rijp en groen) die zijn aangesloten bij het Nederlandse Ecodorpennetwerk (GEN NL) 

Nieuw boek: Ecovillages around the world

Met zoveel initiatieven voor ecodorpen in Nederland op stapel, heeft Omslag een inspirerend boek in de wederverkoop genomen: Ecovillages around the world.

Als eerbeton en dankjewel aan Hildur Jackson, oprichter van het Global Ecovillage Network, verscheen een prachtig boek met portretten van twintig gerealiseerde ecodorpen wereldwijd.

Van de al lang bestaande en bekende gemeenschappen als Findhorn in Schotland, Auroville in India en Ithaca in de VS, tot initiatieven als Hua Tao in China, SEKEM in Egypte, Choloco in Tanzania en Narara in Australië. De beschreven ecodorpen in Europa zijn: Solheimar (IJsl.), Damanhur en Torri Superiore (It), Svanholm en Permatopia (De), Lilleoru (Estl.) Tamera (Po), Sieben Linden (Du) en Hurdal (No), naast projecten in Brazilië, Mexico en Israël. Overal worden de uitgangspunten van het ecodorp-concept op eigen wijze en binnen de eigen cultuur tot leven gebracht. En dat leverde een enthousiasmerend boek op met ook nog eens 300 kleurenfoto’s. Met achterin een uitleg van de werkwijze van het Global Ecovillage Netwerk, de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en een toelichting op de wereldwijd toegepaste, holistische ‘duurzaamheids-mandala’. Blader door het boek: www.findhornpress.com

Het full colour boek telt 176 pagina's en wordt uitgegeven door Findhorn Press in de VS.
Om hoge portokosten en omslachtige betalingshandelingen te voorkomen, heeft Omslag het boek in de wederverkoop genomen, zodat het nu snel en makkelijk te bestellen is voor maar € 20,00 + € 2,- porto.
Hier bestellen >>>

Overzicht van ecodorp-initiatieven in Nederland: www.omslag.nl


 

Verslag Aanloopdag over gemeenschapsvorming beschikbaar

Op zaterdag 30 maart vond bij Omslag een drukbezochte en boeiende Aanloopdag plaats over de CLIPS-methodiek:  een ondersteuningsprogramma voor (eco)gemeenschapsprojecten. Paul Hendriksen verzorgde een introductie van dit nieuwe model voor gemeenschapsontwikkeling.

Een vitale, duurzame gemeenschap vormen is niet altijd zo eenvoudig. Uit internationaal onderzoek blijkt dat 80% van de initiatieven het niet redt, meestal om sociale redenen. Hoe neem je met elkaar besluiten, hoe ga je om met conflicten, hoe maak je collectieve dromen waar? Hoe zorg je dat je/jullie enthousiasme van het begin, ook werkelijk op aarde komt en een duurzame gemeenschap wordt?
CLIPS staat voor: Community Learning Incubator Programme for Sustainability. In 2018 werd deze methode ook in Nederland geïntroduceerd. De basis is een handig model voor gemeenschapsontwikkeling, met aandacht voor vier elkaar aanvullende domeinen: het individu (‘Ik’), de gemeenschap (‘Wij’), de gezamenlijke visie en missie en doelen (‘Intentie’), en de organisatie en omgeving van het initiatief (‘Structuur’).

CLIPS kwam tot stand als resultaat van een samenwerkingsverband van ecodorp-initiatieven uit negen Europese landen, waaronder Nederland.
Feitelijk is CLIPS een praktische bundeling van ervaringen en inzichten van reeds langere tijd bestaande ecodorp-projecten in heel Europa.  Binnen CLIPS zijn die uitgewerkt in een oplossingsgericht programma om bestaande en kersverse gemeenschapsprojecten te ondersteunen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een goedgevulde gereedschapskist aan manieren en middelen die zichzelf in de Europese ecodorpen-praktijk meermaals hebben bewezen.

Van deze dag is een uitgebreid inhoudelijk verslag gemaakt. Hier te lezen >>>


 

CLIPS Handleiding ook te koop bij Omslag

Omslag heeft de informatieve, Nederlandstalige handleiding over de CLIPS-methodiek in de verkoop genomen: een praktische gids voor wie betrokken is bij (de opstart van) een gemeenschapsinitiatief.

CLIPS staat voor: Community Learning Incubator Programme for Sustainability. Het is een ondersteuningsprogramma voor (eco)gemeenschapsprojecten. CLIPS kwam tot stand als resultaat van een samenwerkingsverband van ecodorp-initiatieven uit negen Europese landen. Ook het Nederlandse Ecodorpennetwerk (GEN Nederland) heeft hierin deelgenomen. Op dit moment zijn er twee CLIPS-trainers in Nederland actief en het plan is om er op termijn meer op te leiden.

Ben je net aan het opstarten met een ecodorp- of ander gemeenschapsinitiatief? Draai je al een tijdje met een groep en ben je op zoek naar wat de volgende stap moet zijn? Of loop je misschien vast op bepaalde onderdelen in dat proces? Initiatiefnemers hebben niet alleen een grote verantwoordelijkheid bij de opstart, maar juist ook om het project op een zodanige manier te laten groeien dat de gemeenschap sterker wordt en dat hoop en doel overeind blijven. Elk van de vier domeinen – individu, gemeenschap, intentie en structuur – wordt uitgebreid behandeld en voorzien van praktijkvoorbeelden, van persoonlijke behoeften en groepsidentiteit, communicatie, besluitvorming en omgaan met conflicten, tot eigendom en juridische organisatie, projectmanagement en het belang van vieren, rituelen en gezamenlijke activiteiten.

De brochure telt 60 pag. A4. Prijs € 10.- (plus € 2 porto) . Bestellen >>>

NB: De CLIPS-methodiek werd op 30 maart 2019 bij Omslag gepresenteerd door Paul Hendriksen, tijdens een  drukbezochte Aanloopdag. Het verslag van deze boeiende dag is beschiikbaar. Klik hier >>>Enquête praktijkervaringen gemeenschappelijk wonen

De Vereniging Gemeenschappelijk Wonen verzamelt praktijkvoorbeelden voor de publicatie van een inspiratieboekje.

‘Waarom moeilijk doen als het samen kan?’ is een bekende Loesje-tekst. Toch blijkt in de praktijk dat samen leven, samen werken en samen beslissingen nemen, niet altijd makkelijk is. De Vereniging Gemeenschappelijk Wonen gaat daarom op onderzoek uit: hoe kan je het samenwonen in woongemeenschappen makkelijker en prettiger maken? Op basis van de honderden jaren aan ervaring maken ze een boekje met voorbeelden van wat woongemeenschappen doen om het samenleven zo plezierig mogelijk te maken. Daarbij doen ze een beroep op mensen met ervaringen. 

Centraal Wonen-projecten, woongroepen, woonwerkgemeenschappen, woongemeenschappen van ouderen, ecodorpen, wooncoöperaties, CPO-projecten en andere woongemeenschappen worden opgeroepen om de  enquête in te vullen op: www.gemeenschappelijkwonen.nl/vragenlijst-inspiratieboekje. Ook zal een aantal  woongemeenschappen worden benaderd voor een telefonisch interview.

Het inspiratieboekje zal worden gepubliceerd op de website van de vereniging en wordt daarmee gratis toegankelijk.Veelbelovende kansen voor kleine huizen in nieuw bos

Tijdens een informatiebijeenkomst op 17 december 2018 werden de mogelijkheden verkend voor de functiecombinatie nieuw bos en wonen in kleine huizen. Het was ook de kick off voor het Testlab Nieuw Bos en Tiny Houses.

In februari 2018 presenteerde het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI) het rapport 'Nieuw bos en klein wonen'. Het geeft weer hoe de ambitie van onze overheid om 20.000 hectare nieuw bos te creëren financieel rendabel gemaakt kan worden door het te combineren met Tiny House bewoning. Volgens Guido Enthoven van het IMI kunnen maar liefst 60.000 Tiny Houses gerealiseerd worden in deze praktische functiecombinatie.

Gemeenten moeten aan de slag met de klimaatdoelstellingen en hebben een behoorlijke woningopgave. Tiny House aspirant bewoners kloppen daarnaast in toenemende bij hen aan met de vraag waar wonen in een Tiny House is toegestaan en of de gemeente een locatie beschikbaar wil stellen. Er komen dus behoorlijk wat vragen op de gemeenten af waar men niet direct een antwoord op heeft en er is vaak beperkt capaciteit beschikbaar om deze antwoorden te vinden. De meest efficiënte weg is om samen met andere gemeenten de functiecombinatie nieuwe natuur en klein wonen te onderzoeken, met ondersteuning van een team van ervaren specialisten op het gebied van natuurontwikkeling en Tiny Housing.

De gemeenten Wageningen, Zwiindrecht, Nijmegen, Horst aan de Maas en Zeewolde namen deel aan de eerste Community of Practice, om samen oplossingen te zoeken voorde vraagstukken die bij een dergelijk project komen kijken. De resultaten van de eerste business cases zien er veelbelovend uit. 
Gemeenten, provincies, boeren, ondernemers en initiatiefnemers die ook willen deelnemen aan Testlab Nieuw Bos en Tiny Houses kunnen zich nog steeds aanmelden. Het initiatief ligt in handen van het IMI en de Natuurverdubbelaars, met steun Tiny House Nederland, Staatsbosbeheer en Link in Green.
Uitgebreide informatie over de kick off en het Testlab >>>

Ook wonen in een klein huis in het bos?

Marjolein Jonker (Tiny House Nederland) is een register gestart om (aspirant) bewoners van Tiny Houses die een woonlocatie zoeken te koppelen aan nieuwe en bestaande initiatieven voor tiny housing. 
Gemeenten en corporaties die (aspirant) bewoners zoeken kunnen een overzicht van de geregistreerde bewoners in hun werkgebied opvragen zodat zij contact op kunnen nemen met deze mensen. Registratie voor particulieren kost 10 euro.
Lees verder >>>De meerwaarde van gemeenschappelijk wonen van ouderen

Gemeenschappelijk wonen van senioren heeft grote meerwaarde. Dat blijkt uit een enquête van de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van  Ouderen (LVGO). Contact met anderen, de  steundie men ervaart, en de levensloopbestendigheid van de woningen maakt dat bewoners verwachten  langer zelfredzaam te blijven.       

Uit de enquête 'Meerwaarde en knelpunten gemeenschappelijk wonen' blijkt onder meer dat nagenoeg alle ouderen die in woongroepen wonen (96%) de onderlinge steun en hulp, zonder in de hulpmodus te schieten, het meest waarderen. Ook het goede buren zijn (85%), gezelligheid en sociaal contact (84%) staan hoog in de top tien. Maar: bijna driekwart (74%) van de ouderenwoongroepen in de (sociale) huursector, ondervindt problemen met de maximale inkomensgrenzen, als gevolg van het ‘passend toewijzen’; 44% moet daarom soms geschikte kandidaten weigeren. 43% heeft moeite om geschikte nieuwe huurders te vinden. Enkele conclusies:
 • Gemeenschappelijk wonen heeft grote meerwaarde, deze moet beter bekend worden
 • Huurprojecten hebben veel last van de strakke regels voor passend toewijzen. Woongemeenschappen hebben meer invloed nodig op wie er komt wonen
 • Koopgroepen hebben behoefte aan goede juridische informatie over verkoop.
Naar de enquete >>>      Lees het persbericht >>>

De enquête van de LVGO bevestigt de bevindingen van het onlangs verschenen rapport ‘Wisselend bewolkt’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De LVGO is in 1984 opgericht om ouderen te informeren, adviseren en ondersteunen bij het oprichten van een woongemeenschap. Inmiddels zijn er 150 woongemeenschappen van ouderen aangesloten bij de LVGO. De meeste woongroepen zijn zelfstandige, levensloopbestendige woningen met gemeenschappelijke ruimtes en gedeelde voorzieningen. Web: www.lvgo.nl

Nuttige brochures om te downloaden:
- Stappenplen 'Samen met andere ouderen een woongemeenschap starten (pdf)
- Een woongemeenschap is dat iets voor mij? (pdf)
   
KilimanjaroWonen begeleidt groepen 50plussers bij het realiseren van gemeenschappelijk wonen (CPO in de koopsector). Er zijn al flink wat projecten gerealiseerd en er lopen nieuwe initiatieven, voornamelijk in Noord-Brabant. Een filmpje over hun aanpak >>> 
Duitse GLS Bank verkent Nederland

Met de medefinancierng van twee sociaal-ecologische woon(werk)projecten in zelfbeheer, verkent de Duitse GLS Bank nu ook de mogelijkheden in Nederland. Een belangrijke financiële steun in de rug voor Ecodorp Boekel.

De Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken (GLS) werd in 1974 opgericht vanuit een antroposofische achtergrond. Het was de eerste sociale en ecologische bank in Duitsland die met zijn geld niet speculeert op de internationale financiële markten, maar onder zeer gunstige voorwaarden kredieten verstrekt aan duurzame ondernemers die sociaal, ecologisch en economisch zinvolle projecten willen creëren.

De GLS Bank is ook de ‘huisbankier’ van de wooncollectieven die zijn aangesloten bij het Mietshäuser Syndikat, een Duits initiatief, dat al ruim twintig jaar opereert als netwerk van groepen die collectief een woongebouw kopen en daar als individu hun woon- en/of werkruimte huren tegen een sociale huur. Het collectief blijft eigenaar. De aanpak is onder meer gebaseerd op collectieve aankoop en financiering, solidaire medefinanciering, zelforganisatie, zelfbeheer en het oprichten van een coöperatie door leden/bewoners (die alle mede-eigenaar zijn) voor het organiseren van onderhoud, besluitvorming etc.

Het eerste project in Nederland dat door de GLS Bank werd medegefinancierd is woonwerkpand Soweto in Amsterdam. Het volgende project dat in aanmerking komt is Ecodorp Boekel. Hopelijk zullen ook de Nederlandse ethische banken zich door de GLS Bank laten inspireren.

Om de kansen en mogelijkheden van collectieve aankoop van panden in zelfbeheer in Nederland te vergroten, werd in 2015 VrijCoop opgericht. Dit netwerk heeft inmiddels ook goede contacten opgebouwd met de GLS Bank.

TIP: ZOZ148 bevat een uitgebreider verhaal over de GLS Bank. Proefummer aanvragen >>>

Fllm (NL ondertiteld) met uitleg over het Mietshauser Syndikat >>>Erfdelen: collectief wonen op het platteland - in Salland?

Erfdelen is een concept voor herbestemming van leegstaande boerderijen op het platteland tot een collectieve woonvoorziening. Momenteel loopt een onderzoek naar de mogelijkheden voor Proeftuin Erfdelen Salland. Recent kwam er financiële steun van diverse kanten.

Elke dag komen er op het Nederlandse platteland vijf boerderijen leeg. Tegelijkertijd groeit bij veel mensen de behoefte om kleiner te wonen, met meer mensen samen te wonen en elkaar te helpen. Tel daarbij op de noodzaak om minder fossiele brandstoffen te gebruiken en de CO2 uitstoot te beperken. En als je dan ook nog de leefbaarheid van het platteland wilt vergroten, dan ligt het voor de hand dat er nieuwe plannen worden ontwikkeld.

Pieter Parmentier bedacht het concept 'Erfdelen’, waarbij een kleine groep oudere mensen samen een boerderij betrekt en voorzieningen deelt, zoals een eetkeuken, werkplaats, logeerkamers, wasserette en bibliotheek). Daarnaast heeft ieder een eigen kleine vrijstaand woning in of rond de boerderij. Een eerste pilot wordt momenteel ontwikkeld voor Salland. Als de wijziging van het bestemmingsplan in Salland dit  jaar nog wordt goedgekeurd, kan het eerste Erfdelen-project  van start gaan. Daarna zullen snel meer projecten starten

Laatste nieuws
Eind november 2018 werd bekend dat Provinciale Staten van Overijssel twee miljoen euro beschikbaar heeft gesteld om pilots zoals Erfdelen mogelijk te maken. De regeling wordt op dit moment uitgewerkt en het voornemen is om niet teveel regels in te bouwen. Daarnaast hebben de rentmeesters van ASR zich bereid verklaard om mee te werken (ASR is eigenaar en beheerder van 38.000 hectare en daarmee ook van veel landgoederen en erven). Ook de Rabobank ziet mogelijkheden en de Ter Steege Groep is eveneens bereid om te investeren.
Web: www.erfdelen.nl  Interview met Pieter Parmentier >>>Na de eerste Knarrenhof volgen er spoedig meer...

Na een aanlooptijd van zes jaar, is in Zwolle de eerste Knarrenhof opgeleverd: een buurtje met 48 grote en kleine koop- en huurwoningen verdeeld over drie hofjes, met een gemeenschappelijk gebouw: het Hofhuys.

Een Knarrenhof is een nieuw concept voor wonen in een hofje door ouderen, binnen de grenzen van de sociale huur. Knarrenhof stelt privacy en wooncomfort centraal in een veilige en afsluitbare hof. Ieder heeft een eigen voordeur, inpandige berging, terras, zolder en eigen afsluitbare schuur op het terrein. Door de combinatie van ouderwets burenfatsoen en 'noaberschap' voelt een bewoner zich nooit alleen. Met de gemeenschappelijke tuin en hobbyruimte is er namelijk mogelijkheid voor ontmoeting.
Een Knarrenhof is geen woongroep, want niets moet (!) gezamenlijk, maar het kan wel. De bewoners organiseren samen het onderhoud, de zorg, energie etc. met hulp van de landelijke Stichting Knarrenhof.
Alles wat ze zelf kunnen doen, doen de bewoners liever zelf. Want als je dat laat doen door gebruikers zelf, is het altijd actiever, leuker, beter en goedkoper.

Nu het Knarrenhof-concept ook door 'politiek Den Haag' wordt omarmd, biedt dat een stroomversneller voor andere initiatieven, zoals bijvoorbeeld in Assen, Hoorn (NH), Sappemeer, Emmen, Zutphen, Gouda, Zeewolde, Hasselt, Garmerwolde, Oldenzaal, Alkmaar en Katwijk: knarrenhof.nl/waar.
Het streven is dat woningen in een Knarrenhof tegen een sociale huurprijs kunnen worden aangeboden; helaas lukt dat niet overal. Ook wordt bij sommige initiatieven de leeftijdsgrens van 50+ minder stringent gehanteerd, zoals bij het ‘Lutterhöfke’ in De Lutte.

Actueel Knarrenhof-nieuws nieuws wordt ook geplaatst op Facebook>>>


Verslagen van Aanloopdagen bij Omslag 

Omslag organiseert op de eigen locatie in Eindhoven regelmatig Aanloopdagen rond een specifiek thema. Elke dag wordt ingeleid door een of meer personen vanuit de praktijk. De Aanloopdagen worden steevast zeer goed bezocht door deelnemers vanuit het hele land.

Van elke dag wordt een uitgebreid inhoudelijk verslag gemaakt.

DSC03995.JPG DSC03595.JPG DSC03615.JPG

Meer over Aanloopdagen bij Omslag >>>


ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers

ZOZ is het tweemaandelijks tijdschrift van Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. Elk nummer bevat ook nieuws en artikelen rond 'anders' wonen en leven.

ZOZ 154 verscheen op 1 november  2019.

Elke twee maanden brengt Omslag het papieren tijdschrift ZOZ uit: 48 pagina's boordevol nieuws en verhalen van en over mensen die werken aan een kleurrijke, duurzame samenleving. Ook: boek- en filmrecensies, lekkere vegetarische recepten, oproepen en de uitgebreide Aktie Agenda.

Elk nummer van ZOZ bevat ook altijd verschillende bijdragen over 'anders' wonen en leven, en een vaste rubriek met nieuws van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven.

Een jaarabonnement op ZOZ kost € 17,50  (€ 25- voor abonnees buiten Nederland). Ook als losse nummers te koop,  Vrijblijvend nader kennismaken met ZOZ?  Vraag een proefnummer >>>

TIP: geef iemand een abonnement op ZOZ cadeau >>>


Omslag op Facebook

Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling heeft een eigen pagina op Facebook: facebook.com

Ook daar worden af en toe berichten gepost rond 'anders wonen en leven'.


Schapen op
        milieuproject Stoutenburg

WoonvormenVraag en aanbod

Prikborden van anderen     ^© 2008 Omslag, Hoogstraat 301a, 5654 NB Eindhoven. Tel. 040-2910295. | Deze site staat op de computer van dDH | Best viewed with Any Browser | | Eindredactie: Marta Resink