Praktische informatie voor ieder die wil wonen en leven in een ecologische en meer sociale omgeving, in een duurzaam huis, in een woongroep of leefgemeenschap


Servicepagina'sElektronische nieuwsbrief
Anders Wonen Anders Leven

Nu lezen
Gratis abonnementOp het gebied van anders wonen en leven vinden voortdurend allerlei ontwikkelingen plaats. Op deze pagina bieden we een selectie van nieuws, dat betrekking heeft op de thema's van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven. Raadpleeg voor aankondigingen van activiteiten de agenda.Reacties

Noteer hier vragen, opmerkingen, reacties en suggesties voor de redactie van deze website.
Als u een antwoord wilt, vermeld dan ook uw mailadres. Klik daarna op 'Verzenden'.Servicepunt
Anders Wonen Anders
         Leven
Een initiatief van Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

Actueel nieuws en prikborden


Nieuwsbrief #126 'Anders Wonen Anders Leven' is uit!

Op 21 juni 2018 verscheen weer een verse elektronische nieuwsbrief Anders Wonen Anders Leven. In deze editie vooral veel nieuwe initiatieven rond sociaal en ecologisch gemeenschappelijk wonen. Met daarnaast volop kort actueel nieuws en berichten met betrekking tot 'anders' wonen en leven en duurzaam bouwen.

De nieuwsbrief biedt ook de vaste rubrieken 'Nieuwe initiatieven rond gemeenschappelijk wonen', 'Woongroepen zoeken bewoners' en 'Kennismaken met projecten'. Er is aandacht voor actuele ontwikkelingen rond wonen in een tiny house, duurzaam bouwen en nieuws over verwante ontwikkelingen in andere landen.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Belangstellenden kunnen zich gratis abonneren op rechtstreekse toezending.

De nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd naar ruim 4.550 belangstellenden, voornamelijk in Nederland en Vlaanderen.

De Nieuwsbrief Anders Wonen Anders Leven wordt samengesteld door het landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven, een initiatief van Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling.

De eerstvolgende editie verschijnt eind augustus 2018.

Stuur nieuws, oproepen, aankondigingen en reacties naar: marta (at) omslag.nl

Een abonnement op de nieuwsbrief is gratis. Een vrijwillige donatie wordt zeer op prijs gesteld - donateurs worden (desgewenst) vermeld op de website.

Ook het tijdschrift ZOZ, uitgave van Omslag, bevat telkens een vaste rubriek met nieuws rond 'anders' wonen en leven. Proefnummer aanvragen >>>15 september: landelijke woongroependag

'Verwachtingen' is dit jaar het thema van de landelijke woongroependag die deze keer wordt gehouden in centraal wonenproject Lismortel in Eindhoven, op zaterdag 15 september.

De landelijke woongroependag is een jaarlijks treffen voor en door bewoners van woongroepen en leefgemeenschappen in het hele land om elkaar te ontmoeten en ervaringen en ideeën uit te wisselen. De dag wordt elk jaar door een andere groep georganiseerd. Het thema voor 2018 is 'Verwachtingen': wat hoop je  te vinden in je huidige of toekomstige woongemeenschap?

Het thema wordt verkend in verschillende werkgroepen waarin de deelnemers met elkaar nagaan of de huidige woongemeenschap je geeft wat je echt wilt. Misschien is er een ‘match’, misschien is die er ten dele of wellicht helemaal niet. In dat laatste geval ligt een nieuwe woongemeenschap zoeken wellicht voor de hand. Maar misschien willen de (meeste) anderen binnen je woongemeenschap het ook anders dan het nu gaat: hoe bereik je dat andere dan, samen. Durven we het met elkaar anders te doen? Steekwoorden:doelen nastreven, projecten aanpakken,lief en leed delen,buren, familie, vrienden of collega's,persoonlijke ontwikkeling, voorbeeld zijn, en elkaar meetrekken of vrijblijvend.

De dag woprdt georganiseerd door en vindt plaats in CW Lismortel, van 10:00-16:30 uur aan de Tourslaan 22, Eindhoven. Vooraf aanmelden! Web: www.woongroependag.nl
. Facebook-event >>>Duurzaam wonen in de Over-Betuwe

Aan de Veldstraat in Zetten (5 km van Wageningen) komt een sociaal en ondernemend duurzaam wijkje: De Groene Morgen.

Na jarenlange voorbereidingen heeft initiatiefgroep Duurzaam Wonen Over-Betuwe (DWO) overeenstemming bereikt met de gemeente en woningstichting Valburg voor het realiseren van een duurzaam, sociaal en ondernemend wijkje aan de Veldstraat in Zetten (5 km van Wageningen). Ook de omwonenden zijn enthousiast.

Het wijkje krijgt de naam De Groene Morgen en zal gaan bestaan uit 20-24 energiezuinige en betaalbare woningen van verschillende grootte voor 44 bewoners en gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen.
De bewoners van de wijk gaan samen zorgdragen voor hun leefomgeving. Zij delen een aantal gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen en er is ook de mogelijkheid om werkruimtes te huren. Naast verschillende wooneenheden komt er een multifunctioneel ruimte met een openbare functie, waar verschillende (buurt)activiteiten georganiseerd kunnen worden.
Naast het project van DWO is het de bedoeling dat op het perceel ook een aantal zorgwoningen, een particulier initiatief voor senioren en enkele vrije sectorwoningen komen, alles onder een ecologische paraplu.

De woningen worden van ecologische en duurzame materialen gebouwd en de bouwmaterialen kunnen bij afbraak van de woningen worden hergebruikt of gecomposteerd. De woonwijk gaat in haar eigen energiebehoefte voorzien en reinigt haar eigen afvalwater. Hemelwater komt niet in het riool maar wordt terug gegeven aan de aarde. Het woningaanbod in de wijk bevindt zich voornamelijk in het sociale huur- en koopsegment.

Er kunnen nog een paar actieve mensen instappen. Op zaterdag 2 september is er een informatiebijeenkomst in Hemmen. Web:  www.duurzaamwonenoverbetuwe.nlDe Boschgaard: sociaal ecologisch wonen/werken in Den Bosch

De Boschgaard is een initiatief van een groep jonge idealisten die samen met woningcorporatie Zayaz een zelfgeorganiseerd ecologisch woonproject met sociale wijkruimten aan het opzetten zijn in Den Bosch: een sociaal, ecologisch woonwerkpand in zelfbeheer.

Boschgaard is een collectief van Bosschenaren die samen een pand willen beheren waarin ze kunnen wonen, werken en een sociale buurtfunctie vervullen. Voor de initiatiefnemers is het logischer om samen een pand te delen waarin iedereen zijn eigen stek heeft, maar waar ook een boel ruimte is om samen te werken. Samen een kantoor te delen, een werkplaats of een atelier, maar dan in je eigen huis. Dit scheelt kosten, en je kunt nog eens om hulp vragen als je dat nodig hebt. Daarnaast willen ze een deel van het pand als sociale ruimte gebruiken, waarvan ook de buurt gebruik kan maken. Dat kan varieren van vergaderruimte tot theater, tuinieren, fietsreparatie of een taalcursus.

Woningcorporatie Zayaz bleek bereid de plannen te steunen en stelde een locatie beschikbaar aan het Mgr. van Roosmalenplein 32, waar voorheen gemeenschapshuis de Patio was gevestigd. Dit pand werd al in 2005 gekraakt door een groep idealistische jongeren die steeds goed voor het pand hebben gezorgd, evenals voor het aangrenzende terrein en haar bewoners  Zo groeide de Patio uit tot een betekenisvolle plek voor veel mensen uit de omgeving. De huidige bewoners hebben al een hoop voorwerk gedaan om de plek weer voor de buurt in te zetten, en de nieuwe bewoners gaan die initiatieven nog verder verstevigen en vergroten.
De Boschgaard zal uit negentien units gaan bestaan, waar ongeveer 30 mensen kunnen wonen. Daarbij wordt gestreefd naar een diverse groep singles, duo’s en gezinnen. Een deel van het pand zal bestaan uit groepswoningen en een deel uit individuele woningen tegen sociale huurprijzen. De bewoners gaan een vereniging vormen die samen verantwoordelijk is voor de onderhoud en beheer van het pand.

Er is nu nog ruimte voor een paar gemotiveerde bewoners met een duurzame leefstijl, die collectief willen wonen, graag actief willen zijn om het pand draaiende te houden en die ook iets leuks kunnen bijdragen aan de sociale buurtruimes.

Reacties naar: wonen@boschgaard.nl. Web: www.boschgaard.nlBouw van 'Zweeds' ecodorpje Bolderburen in Almere start

Binnenkort wordt gestart met de bouw van de eerste huizen/huisjes in het 'Zweedse' ecodorpje Bolderburen in Almere-Oosterwold. Er zijn nog een paar woningen te koop.

In Almere-Oosterwold is ecodorpje Bolderburen in aanbouw: een groene oase op een terrein van 2 hectare biologische landbouwgrond. Er komen 22 vrijstaande houten huizen naar Zweeds model, goed geïsoleerd, 
ecologisch en energieneutraal. Er komt een mix aan huizen, die als uitgangspunt hebben: groter wonen op een kleiner oppervlakte. De huizen zijn ontworpen voor verschillende gezinssamenstellingen en levensfasen. Van een villa met vijf slaapkamers, tot een Tiny House voor een persoon. De locatie biedt volop ruimte voor moestuinen en fruitboomgaarden. Water wordt op eigen terrein gezuiverd en energie wordt grotendeels zelf opgewekt. 
Allle woningen zijn inmiddels verkocht. Inspiratiebron voor het dorpje zijn de boeken van Astrid Lindgren over Bolderburen en Michiel van de Hazelhoeve. 

Intussen is ook gestart met de vervolgprojecten Hazelhoeve I en Hazelhoeve II. De huizen hiervan zullen naar verwachting in 2019 en 2020 opgeleverd worden. En misschien komen er nog meer projecten.
Meer op de website >>>

Allemansland in Brabant

Geïnspireerd door Bolderburen ontstond het plan voor ‘Allemansland’, nabij de grens van Noord-Brabant en Limburg. Momenteel zijn gesprekken gaande met de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel en Venray. Er zijn regelmatig bijeenkomsten voor geïnteresseerden, en in de zomer komt er misschien een kampeerweekend voor belangstellenden. Web: allemans.land Wonen in de voormalige Zonnehuizen in Zeist?

Coöperatie Nieuw Veldheim doet binnenkort een indicatief bod op drie voormalige Zonnehuizen-locaties in Zeist. Plan is om de drie grote locaties te herontwikkelen tot inclusieve ecologische buurten op basis van duurzaamheid, bewuste leefstijl, gemeenschap en inclusie. Er worden nu met spoed (woon)belangstellenden en donateurs gezocht.

Sinds half april 2018 staan in Zeist de voormalig Zonnehuizenlocaties, Veldheim, Stenia en Peronnik, te koop. De locaties werden sinds 1931 gebruikt als woon-, werk- en leefplek van honderden kwetsbare kinderen en hun begeleiders, die er verbleven op basis van het gedachtegoed van professor Bernard Lievegoed en zijn vrouw Nel Schatborn.

Azarias Buurtontwikkeling heeft het plan opgevat om de drie bijzondere locaties aan te kopen en te transformeren naar inclusieve zorgzame buurten, waarmee wordt voorgebouwd op de historie van aandacht voor elkaar en de omgeving in de ruimste zin van het woord. Initiatiefneemster Alexandra Buijsman: ,,Het gaat erom de functies wonen, werken en zorgen samen te brengen in levendige buurten met een voorbeeldfunctie voor de samenleving. Daarmee houden we ook het gedachtegoed van Bernard Lievegoed levend''.
Azarias, een burgerinitiatief, heeft al ontwerpschetsen laten maken en in samenspraak met omwonenden de plannen verder ontwikkeld. In de plannen is plaats voor diverse soorten woningen en maatschappelijke organisaties (opleidingen, zorg, werkplaatsen), met als doel dat meerdere generaties en doelgroepen wonen, samenleven en werken vanuit een bewuste mensvisie. Het gaat om tientallen woningen, werkplaatsen en andere ruimten van uiteenopende grootte, variërend van 33 tot 174 m2. Overzicht >>>

Azarias heeft in februari 2018 Coöperatie Nieuw Veldheim opgericht om de locaties Veldheim, Stenia en Peronnik aan te kopen en vervolgens te transformeren. De locaties liggen aan de Utrechtseweg 69, 86 en 119 in Zeist en behoren tot de Stichtse Lustwarande. De Stichtse Lustwarande strekt zich uit van de Bilt tot Rhenen en kent meer dan honderd buitenplaatsen en landgoederen langs de zuidwestelijke rand van de Utrechtse Heuvelrug.

Er is haast geboden, omdat er op 2 juli 2018 een bod zal worden uitgebracht. Daarbij is belangrijk dat op dat moment 50 van de in totaal 89 geplande woningen zijn verkocht.

Meer over Coöperatie Nieuw Veldheim >>>       Meer over Azarias Buurtontwikkeling >>>:Het is een feit: ecodorp Noordeland komt in Vlagtwedde!

Na jaren van noeste voorbereiding, is op 13 juni de koopovereenkomst getekend voor het realiseren van Ecodorp Noordeland in Vlagtwedde (Gr).

De gemeente Vlagtwedde is enthousiast over de vestiging van een ecodorp in hun gemeente en heeft samen met de initiatiefgroep gezocht naar een geschikte locatie voor een ecodorp met 50 tot 100 inwoners. Die is nu gevonden: het terrein van de oude aardappelzetmeelfabriek in Ter Apel, een locatie van 9,3 ha.
Wat nu nog rest is de goedkeuring van het bestemmingsplan (6 maanden) voor 30 ecowoningen, duurzame bedrijvigheid en voedselnatuur.

Ecodorp Noordeland wil uitgroeien tot een woonwerkgemeenschap van 50 tot 100 bewoners van alle leeftijden. De vele gemeenschappelijke voorzieningen in het dorp bieden ruimte aan samen zijn, samen delen en samen doen. Denk hierbij o.a. aan een dorpshuis, groepsruimte, restaurant, bibliotheek, houtwerkplaats, verscheidende ateliers, een podium, moestuinen en voedselbos, een kinderspeelplaats, zwemvijver, sauna en een stilteplek.
Centraal in dit initiatief staan veerkracht, diversiteit en het opbouwen van een rijk web van verbondenheid, met ecologische duurzame woningen en diverse collectieve voorzieningen waaronder bedrijfs- en kantoorruimten voor (lokale) economische bedrijvigheid. ,,Zo willen we een bijdrage leveren aan manieren van wonen en werken die meer in harmonie zijn met de natuurlijke omgeving en houdbaar zijn voor de toekomst''

Binnen het initiatief is nu nog ruimte voor mensen die zich willen aansluiten. Ook mensen die willen ondersteunen met specifieke deskundigheid zoals: een financieel adviseur, een fiscalist, een notaris, een jurist, een boekhouder, een websitebouwer/lay-outer, techneuten en eco-bouwers en een eco-architect zijn van harte welkom.

Op zaterdagmiddag 22 september 2018 is er op de locatie een open middag  voor belangstellenden.
Web: www.ecodorpnoordeland.nl

Meer nieuwe initiatieven in zeer verschillende stadia van ontwikkeling >>>Nieuw magazine over Klein wonen  - eerste nummer is uit!

Op 1 juni 2018  verscheen het eerste nummer van het nieuwe digitale magazine Klein Wonen; het gaat elk kwartaal verschijnen.

Nu de vraag naar wonen in kleine huisjes fors toeneemt, en er steeds meer plekken komen waar tiny houses kunnen worden gebouwd en bewoond, werd het tijd voor een heus magazine dat de ontwikkelingen rond dit nieuwe fenomeen volgt en in beeld brengt. De redactie koos voor een digitaal magazine, omdat  zo optimaal gebruik kan worden gemaakt van interactie, zoals ; hyperlinks naar video’s, extra foto’s (o.a. 360 graden beelden), websites, sociale media en downloads.

Elke editie zal een keur brengen van interviews, achtergrondverhalen, columns, fotoreportages en nieuwtjes over wonen in tiny houses, campers, woonboten en andere klerine woonvormen, de laatste ontwikkelingen op het gebied van klein wonen, zelfbouw, projecten en het buitenleven rond kleine woningen.

De redactie van Klein Wonen wordt gevormd door mensen die stevig zijn geworteld in de tiny house-beweging, zoals Marjolein Jonker, Raymond Kool, Mick van Zadelhoff en Regina Frakking. Daarnaast kunnen artikelen worden aangeleverd door gastschrijvers.

Het eerste nummer is meteen dubbeldik en is voor 2 euro te bestellen. Een abonnement kost 8 euro voor een jaar of 14 euro voor twee jaar.  Meer >>>Groen licht voor wooncoöperaties

Er komt overheidssteun bij het oprichten van een wooncoöperatie: een organisatievorm waarbij de zeggenschap van huurwoningen primair bij de bewoners zelf ligt.

Op 28 mei organiseerde Platform31 het congres 'De wooncoöperatie, die komt er wél'! Daar kondigde BZK-minister Ollongren een aantal regelingen aan die de verdere ontwikkeling van wooncoöperaties moeten stimuleren en ze gaat onderzoeken hoe zij initiatieven financieel kan ondersteunen. Ook staat zij achter het idee van een landelijk expertise- of kenniscentrum voor wooncoöperaties, ‘anders moet iedereen het wiel zelf uitvinden’. Een uitgebreid kennisdossier over wooncoöperaties staat op www.platform31.nl.

De structuur van een wooncoöperatie is zoals bij een vereniging, de coöperatie exploiteert en/of beheert de woningen voor de leden. Sinds de nieuwe Woningwet van kracht is, hebben huurders van woningcorporaties de wettelijke mogelijkheid om een wooncoöperatie te starten. Daarbuiten zijn er ook mogelijkheden en varianten. Het kan gaan om bestaande of nieuwe woningen. Zo blijven er meer sociale huurwoningen beschikbaar voor mensen die daarvoor in aanmerking komen.

Nieuwe taak voor CoopLink
Mede door deze ontwikkeling ziet CoopLink, kennisnet wooncoöperaties dat in 2016 werd opgericht voor en door initiatieven voor wooncoöperaties, een nieuwe taak voor zich weggelegd. De initiatiefnemers - !Woon, de WBVG en de Woonbond - zagen en zien in wooncoöperaties de ultieme vorm van zelfbeheer door bewoners. Het doel was altijd al om na drie jaar (2016-2018) te komen tot een zelfstandig functionerend platform van wooncoöperaties, want een beweging voor meer wooncoöperaties staat of valt met de kracht van de initiatiefnemers. En zonder een goede kennis en representatie van de initiatieven is er geen krachtige groei van de wooncoöperaties mogelijk.  Meer over Cooplink >>>

De organisatievorm van een wooncoöperatie is ook heel goed toepasbaar bij bestaande of nieuwe gemeenschappelijkwonen-projecten.


Ook wonen in een Tiny House?

In steeds meer gemeenten komen mogelijkheden om op legale wijze in een Tiny House te wonen, al is het meestal voor een beperkte periode.
Zomaar wat voorbeelden.

Tiny Villlage Kleinhuizen is een gemeenschap van tien permanent bewoonde Tiny Houses, in een weiland met boongaard in Nieuwegein. Ieder huisje is ontworpen en vaak ook gebouwd door de bewoners. De huisjes zijn duurzaam gebouwd en (deels) zelfvoorzienend door gebruik van composttoilet, zonnepanelen en regenwateropslag. Met toestemming van de gemeente mag er twee jaar worden gewoond; daarna zal er op dit terrein nieuwbouw komen. Eens per maand houden de bewoners een Open Dag.

- De gemeente Delft wil ruimte maken voor 20 tot maar liefst 60 Tiny Houses voor een periode van vijf tot tien jaar. Meer >>>

- In Hengelo (Ov) is nog plek voor enkele Tiny Houses vanaf komend najaar. Een initiatief van Tiny Housing Twente op het Brouwerij terrein. Er komen in totaal tien huisjes, zelfbouw met of zonder wielen, max. 50 m2 huisoppervlak, 25,- servicekosten per maand, geen huur. Noaberschap is belangrijk (springt in op de deeleconomie); in eerste instantie voor maximaal 5 jaar.  Meer >>>

- In aanloop naar de realisatie van de duurzame wijk Proeftuin Erasmusveld in Den Haag is een tijdelijke proeftuin gerealiseerd met een stadsakker, een timmer- en werkloods, een klein evenemententerrein en 5 tiny houses. De tiny house bewoners mogen vanaf de zomer van 2017 voor een periode van 2 jaar, op de proeftuinlocatie wonen. Op 2 juni zijn er rondleidingen door dit wijkje.

- De vrijwilligerswerkgroep Kleiner Wonen in Berltsum (Fr) is bezig met de realisatie van een duurzaam hofje voor ouderen. Berltsum ligt in de gemeente Waadhoeke, Friesland. Er is een Facebookpagina >>>

- Deze zomer worden de eerste twee van de (voorlopig) tien kleine huisjes geplaatst en bewoond in Woldwijk, coöperatie voor duurzame initiatieven in Ten Boer (Gr).

Meer initiatiefgroepen >>>Plannen voor 'Ecodorp Zuiderveld' in Lent (Nijmegen Noord)

Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland (CVEG) ontwikkelt plannen voor woon-/zorggemeenschap Zuiderland in Lent, Nijmegen-Noord. Het concept omvat 50 sociale huurwoningen van diverse grootte, met  gemeenschappelijke voorzieningen. Ecologie, zelfbeheer, nabuurschap en zorg voor elkaar worden belangrijke kenmerken.

De plannen worden ontwikkeld in samenwerking met woningcorporatie Talis (bouw-opdrachtgever en verhuurder), Hoogte Twee Architecten en Woningbouwvereniging Gelderland. De gemeente Nijmegen staat positief tegenover de plannen. Alle woningen worden gerealiseerd binnen de grenzen van sociale woningbouw, zodat de bewoners zonodig in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag. Er wordt gestreefd naar een gemengde leeftijdsopbouw van mensen met en zonder kinderen, in totaal zo'n 100 a 120 bewoners. .

De toekomstige bewoners bepalen in hoge mate zelf hoe en wat er gebouwd gaat worden en hoe de gemeenschappelijke zaken worden geregeld: de woningindeling, keuze van ecologisch/duurzaam bouwmateriaal, woningtoewijzing, etc.. Maar ook de keuze van beplanting, indeling van het terrein en aanleg en onderhoud van een grote gezamenlijke (eetbare) tuin volgens de permacultuur principes.
De 50 woningen - met een oppervlak varierend van 26 tot 120 m2 - worden verdeeld over drie meerlaagse woongebouwen die onderling zijn verbonden.  Er komt ook een aantal zorgwoningen. De situering biedt direct uitzicht op het aangrenzende 'archeologisch park' van 7 ha, waar ook een voedselbos zou kunnen komen.

Alle leden tezamen vormen een (niet commerciële) coöperatie waarin de besluitvorming langs sociocratische weg verloopt. Alle werkzaamheden worden door bestuur en leden op vrijwilligersbasis verricht.
Woonbelangstellenden moeten lid worden van de CVEG en actieve betrokkenheid tonen, door inzet in minimaal een van de themakringen: Zorg, Organisatie en communicatie, Interne activiteiten en Bouw en omgeving.

Meer over Ecodorp Zuiderveld >>>

De CVEG ontwikkelt ook plannen voor de gemeenten Overbetuwe, Arnhem en Neerijnen. Meer daarover >>>Vrijstaat Frijlân (Leeuwarden) is gestart

Op 18 april was de feestelijke start van Frijlân: een kleine vrijstaat op bijna een hactare grond, gelegen aan de Boksumerdyk 5 in Goutum, bij Leeuwarden. Frijlân zal in tien jaar uitgroeien tot een inspirerende broedkamer van permacultuur op ecologisch, sociaal en economische gebied.

Stichting Frijlân heeft een bijzondere plek verworven in goed overleg met de gemeente Leeuwarden. Op het stukje grond staat nu een oude boerderij, die gedeeltelijk gesloopt is. De stallen die er nog staan worden opgeknapt. Daarin komen sanitair, een atelier, de Wolkom Thus-plak, een binnenruimte voor campinggasten, een energie-opwekdeel met een bio-meiler, hometrainers, een woonkamer, keuken en een grote activiteitenruimte, dierenstal, en opslagruimten. De grond om de stallen wordt klaar gemaakt voor zes (mobiele) wooneenheden, natuurlijk eetbaar landschap, dierenweide, moestuin, waterpartijen en een minicamping. Op de plek zijn geen nutsvoorzieningen. 

Sinds de gemeente Leeuwarden het dak van de boerderij heeft gerepareerd, wordt Frijlân bewoond door een groep van zes volwassenen en twee kinderen. Meer vaste bewoners mag niet. Zij wonen in yurts en kleine woonwagens. Samen met heel veel vrijwilligers gaan ziJ de plek steeds meer leefbaar en bewoonbaar maken. Er komen regelmatig meewerkdagen. De verbouwingswerkzaamheden zijn nu gestart en er is al een begin gemaakt met de inrichting van de moestuin en ander eetbaar groen.

Elke derde zaterdag van de maand is er van 13.00 tot 16.00 uur Open Huis met een rondleiding en uitleg van de plannen. Op deze dagen kan er ook worden meegewerkt. Daarnaast zullen regelmatig praktische workshops en meewerkdagen worden georganiseerd. De locatie biedt ook ruimte aan enkele gasten; zij kunnen overnachten in een zelf mee te nemen tent of in een  gastenyurt. Tijdig reserveren!  Website van Frijlan >>>

Wie graag mee wil helpen kan zich aanmelden via de Facebookpagina, per e-mail: frijlan18 ( at ) gmail.com of  telefonisch: 06-26934356.

NB:
ZOZ #144, tijdschrift van Omslag, bevat een uigebreid artikel over Stichting Frijlân. Proefnummer vragen >>>


Zet je (woon)dromen in de steigers

Voor mensen die een ecologisch woon(werk)project willen opzetten in zelfbeheer, biedt Bureau Viertel in 2018 een startersbijeenkomst en een serie praktische workshops.

Gemeenschappelijk wonen kan niet georganiseerd worden door een projectontwikkelaar of door de overheid. Het moet vanuit toekomstige bewoners zelf komen. Van mensen die dromen van wonen en leven in een groene, sociale, avontuurlijke en inspirerende omgeving. Mensen die het aandurven om hun idealen in de praktijk vorm te geven. Strowijk Iewan in Lent (Nijmegen), is daarvan een mooi inspirerend voorbeeld. Het is het eerste sociaal-duurzame woon(werk)-project dat door de bewoners zelf in eigen beheer ecologisch werd ontwikkeld.

Om beginnende groepen en losse dromers handvatten te geven, organiseert Bureau Viertel af en toe een startbijeenkomst 'Zet je dromen in de steigers'. De bijeenkomsten worden georganiseerd door Hanneke Beld en Mare Nynke Zijlstra, initiatiefnemers van Iewan: ,,Wij willen dat er veel meer woonprojecten van de grond komen en liefst wat sneller. Het wiel telkens opnieuw uitvinden is niet nodig. Wij delen onze kennis graag!

Zet je dromen in de steigers-Academy

Naast startbijeenkomsten organiseert Bureau Viertel in 2018 ook een serie losse workshops, telkens rond een thema dat van belang is om je eigen woonproject op te kunnen zetten. De nadruk ligt op een praktische aanpak, met ruimte voor vragen en het delen van ervaringen. Waar nodig worden gastspecialisten uitgeneodigd.  Je kunt mixen en matchen om precies datgene te leren waar je behoefte aan hebt, of het hele programma volgen.  Bekijk hier het programma >>>

-------
NB: in oktober 2016 organiseerde Omslag de Aanloopdag 'Een sociaal-ecologisch woonproject met zelfbeheer opzetten', waaraan Bureau Viertel ook haat medewerking verleende. Het uitgebreide verslag van deze boeiende dag is nog beschikbaar. Lees het hier >>>Waar is plek voor een Tiny House?

Op veel plekken in het land zijn mogelijkheden om (tijdelijk) een zeer klein huis te plaatsen. Tiny House-pionier Marjolein Jonker en Marcel van Mierlo (Leven in Tuinen) lanceren eind december 2017 een website, waar mensen Tiny Houses en Tiny House woonlocaties kunnen opzoeken en aanbieden. 

Bedrijven en eigenaren van Tiny Houses die bestemd zijn voor primaire bewoning, kunnen hun huisjes te huur of te koop aanbieden. Daarnaast kunnen eigenaren van gronden die geschikt zijn of geschikt gemaakt kunnen worden voor Tiny Houses, deze aanbieden op de website. En wie op zoek is naar een Tiny House of een stukje grond voor een klein huis, kan rondneuzen op de kaart, in de blog of op het forum. Je kunt zelfs een alert instellen zodat je een berichtje in je mailbox krijgt wanneer er een nieuw aanbod wordt geplaatst in de door  jou gewenste regio. Ook komt er een nieuwsbrief. Websites: tinyfindy.nl. Zie ook www.marjoleininhetklein.comEerste boek over Tiny Houses in Nederland

Monique van Orden schreef het eerste uitgebreidee boek over wonen in een Tiny House in Nedereland. 'Tiny Houses: minder huis, meer leven' verscheen medio november 2017. Al in januari 2018 verscheen een tweede druk.

Naast veel informatie over ‘wat is een tiny house’ en een stukje geschiedenis,  volgen hoofdstukken over het grote ontspullen, opbergen, ontwerpen, bouwen, wonen en een kijkje in de toekomst. Afgewisseld met verhalen, praktische oplossingen en prachtige kleurenfoto's uit de praktijk van 25 pioniers: ontwerpers, bouwers en bewoners van heel verschillende huisjes. De stap naar zeer klein wonen zet je niet zomaar, het is een groeiproces waarin je tegen allerlei onverwachte praktische en technische zaken aanloopt. Dat maakt dit boek ze enorm inspirerend! Van de royalties gaat 10% naar Stichting Tiny House Nederland.

Monique van Orden is bestuurslid van Stichting Tiny House Nederland en wordt een van de eerste bewoners van de wijk met kleine  huisjes in Den Helder.     Meer over dit boek >>>Nieuw boek 'Anders Wonen' te koop bij Omslag

Marleen Hartog schreef een bijzonder leuk en inspirerend boek met verhalen van en over mensen die bewust kiezen voor een andere manier van wonen en leven dan gangbaar is: 'Anders Wonen'. Omdat de verhalen erg aansluiten bij de interesses van Omslag, hebben we het boek in de wederverkoop genomen.

Veel mensen dromen van een hutje op de hei, een plekje in de natuur en een eenvoudiger leven. Uit de ratrace van méér en sneller stappen en kiezen voor eenvoud, rust, aandacht, duurzaamheid en levenskwaliteit.
Sommige dromers zetten daadwerkelijk de stap om hun vleugels uit te slaan en verder te kijken dan de verwachtingen van de maatschappij. In haar boek ‘Anders wonen - verhalen van paradijsvogels' laat Marleen ons kennismaken met unieke mensen en hun verhalen. De een woont in een (zelfgebouwde) woonwagen, een ander op een schip of op een afgelegen plekje tussen het groen in een yurt, een woongemeenschap of in een Tiny House.
De avonturiers vertellen waarom zij voor hun alternatieve woonplek kozen. Wat was de drijfveer, hoe hebben ze dit aangepakt en wat heeft het hen gebracht? Een boek vol ervaring, inspiratie en lef! Prijs: € 19,95.

Meer over dit boek >>>       Dit boek bestellen bij Omnslag >>>     In ZOZ 142 staat een uitgebreide recensie >>>
Ook gemeenten willen kleine huizen bouwen

In steeds meer gemeenten ontstaan initiatieven voor het bouwen van kleine huizen, in straatjes, wijken of losstaand.

In Hardegarijp (Frl) werd recent het eerste straatje met zeven kleine huizen bewoond. Een primeur voor Nederland. Het college van B&W van Haarlem heeft ingestemd met de plaatsing van 10 Tiny Tims op het terrein aan de Zwemmerslaan en ook de gemeente Lelystad wil zich op de woningmarkt profileren met Tiny Houses.
In Den Helder wordt de belangstelling gepeild voor 36 duurzaam gebouwde tiny houses in de Falgabuurt. De huisjes van ongeveer 30m2 zijn niet voor de verhuur. De gemeente Harderwijk wil graag in contact komen met mensen die in een (zeer) klein huis zouden willen wonen. Ook in Beverwijk en Aarle-Rixtel worden de mogelijkheden verkend.  De Stuurgroep Tiny Housing Twente spant zich in om in meerdere gemeenten in Twente wijkjes samen te stellen met tussen de 10 en 25 kleine woningen. Er lopen contacten met welwillende gemeenten.

Meer over deze en andere initiatieven in de nieuwsbrief Anders Wonen Anders Leven, en in het tijdschrift ZOZ.

Rapport 'Klein Wonen: trend of hype?'

Voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelde De Stec Groep het rapport 'Klein Wonen trend of hype?' op. Hoe kijken gemeenten, provincies en corporaties aan tegen deze trend en waar lopen zij in de praktijk tegenaan? Het rapport telt 34 pagina's en kan worden gedownload als pdf-bestand >>>Eerste Knarrenhof komt in Zwolle

Na een aanlooptijd van zes jaar, was op 5 april eindelijk het officiële openingsfeest van de eerste Knarrenhof, in Zwolle. Een buurtje met 48 grote en kleine koop- en huurwoningen verdeeld over drie hofjes, met een gemeenschappelijk gebouw: het Hofhuys.

Een Knarrenhof is een nieuw concept voor wonen in een hofje door ouderen, binnen de grenzen van de sociale huur. Knarrenhof stelt privacy en wooncomfort centraal in een veilige en afsluitbare hof. Ieder heeft een eigen voordeur, inpandige berging, terras, zolder en eigen afsluitbare schuur op het terrein. Door de combinatie van ouderwets burenfatsoen en 'noaberschap' voelt een bewoner zich nooit alleen. Met de gemeenschappelijke tuin en hobbyruimte is er namelijk mogelijkheid voor ontmoeting.
Een Knarrenhof is geen woongroep, want niets moet (!) gezamenlijk, maar het kan wel. De bewoners organiseren samen het onderhoud, de zorg, energie etc. met hulp van de landelijke Stichting Knarrenhof.
Alles wat ze zelf kunnen doen, doen de bewoners liever zelf. Want als je dat laat doen door gebruikers zelf, is het altijd actiever, leuker, beter en goedkoper.

Ook in andere plaatsen in Nederland zijn Knarrenhofjes in voorbereiding, zoals bijvoorbeeld in Almelo, Gouda, Uden en Zutphen:  knarrenhof.nl/waar. Het streven is dat woningen in een Knarrenhof tegen een sociale huurprijs kunnen worden aangeboden; helaas lukt dat niet overal.

Meer over Knarrenhof Uden: knarrenhof.nlErfdelen door ouderen op het platteland - in Salland?

Erfdelen is een concept voor herbestemming van leegstaande boerderijen op het platteland tot een collectieve woonvoorziening. Momenteel loopt een onderzoek naar de mogelijkheden voor Proeftuin Erfdelen Salland.

Elke dag komen er op het Nederlandse platteland vijf boerderijen leeg. Tegelijkertijd groeit bij veel mensen de behoefte om kleiner te wonen, met meer mensen samen te wonen en elkaar te helpen. Tel daarbij op de noodzaak om minder fossiele brandstoffen te gebruiken en de CO2 uitstoot te beperken. En als je dan ook nog de leefbaarheid van het platteland wilt vergroten, dan ligt het voor de hand dat er nieuwe plannen worden ontwikkeld.

Pieter Parmentier bedacht het concept 'Erfdelen’, waarbij een kleine groep oudere mensen samen een boerderij betrekt en voorzieningen deelt, zoals een eetkeuken, werkplaats, logeerkamers, wasserette en bibliotheek). Daarnaast heeft ieder een eigen kleine vrijstaand woning in of rond de boerderij. Een eerste pilot wordt momenteel ontwikkeld voor Salland.

Web: www.erfdelen.nl  Interview met Pieter Parmentier >>>Rondleidingen door nieuwe ecologische woon(werk)projecten

Recent zijn verschillende nieuwe sociaal-ecologische woon(werk)projecten opgeleverd. De trotse bewoners - soms ook de bouwers - leiden belangstellenden graag in hun wijk. Daarbij vertellen ze over de totstandkoming en het bouwproces, maar natuurlijk ook over het dagelijks wonen en leven in hun wijk.- Wijk met 23 aardehuizen in Olst: eens per maand een rondwandeling door de wijk met uitleg over de achtergronden, het bouwproces en het huidige wonen in deze bijzondere wijk, die door de bewoners zelf werd ontwikkeld en gebouwd. Opgeleverd in 2014. 21 koop en 2 sociale huur. Start om 14:00 uur bij het parkeerterrein aan de noordzijde van de wijk, aan de Rietgors. Richtprijs € 3 p.p.. Geschikt voor deelnemers vanaf 12 jaar. Web: www.aardehuis.nl.

- Strowijk IEWAN in Lent: elke eerste zondag van de maand een rondleiding met uitleg in het eerste ecologische woon-werkproject in de sociale huursector,met zelfbeheer. Ontwikkeld en (goeddeels) zelf gebouwd door de bewoners. Opgeleverd in mei 2015. Start om 14:00 uur bij gemeenschapsgebouw De Kleine Wiel, Karl Marxstraat 101. www.iewan.nl.  Er zijn aparte bijeenkomsten voor potentiële woonbelangstellenden.

- Woongemeenschap Eikpunt in Lent (Nijmegen) biedt eens per twee maanden een rondleiding voor algemeen geïnteresseerden. De pijlers van deze woongemeenschap zijn: meergeneratiewonen, stilte en bezinning, ecologisch en duurzaam en gemeenschapsvorming. Op de lange wachtlijst hebben dertigers en veertigers voorrang. www.woongemeenschapeikpunt.nl

- EcowijkMandora in Houten (U)
werd in mei 2017 opgeleverd. Ook hier zijn eens per maand rondleidingen.   Vooraf aanmelden! Web: www.ecowijkmandora.nl

Kijk voor meer rondleidingen en info-bijeenkomsten bij bestaande woonprojecten in de Aktie Agenda.

Ecodorp Boekel bouwt en zoekt nieuwe bewoners

De eerste twaalf volwassenen en drie kinderen wonen inmiddels al (tijdelijk) op het terrein. En er is nog ruimte voor een paar bewoners in Ecodorp Boekel. Elke eerste zondagmiddag van de maand is er een informatiemiddag met uitleg en rondleiding.

Het eindplaatje ziet er fantastisch uit: een ecologisch dorpje met 35 zeer duurzame (zelfgebouwde?) huizen in drie organisch vormgegeven clusters, met een gemeenschapshuis en veel gedeelde voorzieningen. De bewoners leven er grotendeels zelfvoorzienend: met moestuinen, een permacultuur voedselbos, eigen duurzame energie-opwekking en waterzuivering, een boomhutten-hotel, educatiecentrum en allerlei andere bedrijvigheid.

De gemeente Boekel ziet de plannen ook wel zitten en heeft een kavel van zes ha beschikbaar waar het dorp zou kunnen worden gerealiseerd. Er kan welstandsvrij worden gebouwd en ook nog eens binnen de verruimde regels van de Crisis- en Herstelwet. De eerste vijf jaren kan de grond worden gepacht.

Sinds juni 2015 zijn er enkele provisorische bouwunits geplaatst en wonen de eerste pioniers ter plekke. Er is een begin gemaakt met de aanleg van een permacultuur-tuin en er wordt gebouwd aan een buurthuis.

Meehelpen, meer informatie en rondleidingen 
Bij de ontwikkeling, inrichting en bebouwing van het terrein zijn heel veel helpende handen nodig. Op vaste dagen in de week van worden meegewerkt. Wie interesse heeft om in het ecodorp te komen wonen kan nog aansluiten! Elke derde zondag van de maand is er een informatiemiddag met rondleiding over het terrein voor potentiële toekomstige bewoners en andere belangstellenden.
De website biedt uitgebreide informatie en doet verslag van de vorderingen: www.ecodorpboekel.nl

----> Laatste nieuws augustus 2018: het ziet er naar uit dat eindelijk medefinanciering is gevonden  voor de realisatie van de eerste fase van Ecodorp Boekel. De GLS Bank overweegt een gunstige lening te verstrekken. Deze bank is in Duitsland al tientallen jaren actief en is ook min of meer vaste financiele partner van het Mietshauser Syndikat: groepen bewoners die gezamenlijk panden aankopen, collectief beheren en bewonen zonder prive-eigenaar te worden. Ecodorp Boekel wordt ondermeer begeleid door CoopLink, die het Mietshauser-concept ook in Nederland wil introduceren.

Meer ecodorp(achtige) initiatieven in Nederland >>Meewerken aan Ecodorp Bergen

In mei 2013 werd Ecodorp Bergen eigenaar van een 15 ha grote locatie aan de Groeneweg. Veel mensen kunnen praktisch bijdragen om op deze plek een ecodorp te realiseren. Maar dat gaat stap voor stap.

Ecodorp Bergen wordt een woon-werkgemeenschap met de ambities: versterken van natuurwaarden, duurzaam samenleven, ateliers en werkplaatsen, zelfvoorziening in voedsel en energie, beheer van het landschap en bijdragen aan duurzaam toerisme. Concreet betekent dat: duurzame huizen bouwen, gebouwen te bestemmen voor ateliers, theater, muziek, dans, tentoonstelling, restaurant, winkel, kringloop, healing, cursussen/seminars, werkplaatsen en gemeenschappelijke voorzieningen. Verder wordt ruimte geschapen voor recreatie, permacultuur tuinen, dieren, waterzuivering en het opwekken van duurzame energie.

De opbouw van Ecodorp Bergen is een proces waaraan ook veel vrijwilligers kunnen meewerken. Daartoe is er elke donderdag een meewerkdag en zijn er af en toe klusweekends. Tijdens het meewerken maak je ook kennis met het terrein en toekomstige bewoners en kun je het samenleven en werken in een community ervaren. Wie meerdere dagen achter elkaar meewerkt kan overnachten in de daarvoor bestemde gebouwen. Lees hier de laatste nieuwsbrief >>>
 
Voor belangstellenden is er elke eerste zondag van de maand om 14:00 uur een rondleiding over het terrein met uitleg van de plannen en vorderingen. Website: www.ecodorpbergen.nlNieuwe ecodorp-initiatieven in Nederland

Voortdurend ontstaan er nieuwe initiatieven voor het opzetten van een ecodorp in Nederland. De meeste groepen verkeren nog in een prille initiatieffase.

Nieuwe en lopende initiatieven in 2018 zijn:

- Ecodorp Bergen (NH): grond aangekocht; groep en plek in opbouw
- Ecodorp Boekel (NB): locatie in (voorlopig) gebruik; groep in opbouw, tijdelijke woningen
- Ecodorp Noordeland (Noord-Oost Nederland) - locatie op het oog in Vlagtwedde
- Anastasia-dorp in Borger Odoorn (Dr). Medio 2017 locatie aangekocht
- Cooperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland (CVEG)  Div. locaties in ontwikkeling
- Ecodorp Zuiderland, Nijmegen-Noord - locatie toegewezen, in 2018 in opstart
- Ecodorp Gelderland  (in ontwikkelfase, groepsvorming)
- Ekodorp Elst. Meer info via  hans ( at ) schaaij.eu  en op Facebook
- Ecodorp Veluwezoom  (pril initiatief uit 2016, alleen Facebookpagina)
- Ecodorp Bolderburen, Almere  (in 2018 in aanbouw)
- Ecodorp Allemansland in Deurne/Venray (in 2018 in prille opstartfase)
- EcoHof Texel - bezig met groepsvorming
- Ecodorp Limburg: 'Lowakimo' (geen website, uitgebreide folder op verzoek) Info: 06-46157821, lowakimo(at)gmail.com
- Eco aan de Zaan  (prille oriëntatiefase)

- Ecodorp Zeeland: pril initiatief, nog geen locatie, actief op Facebook
- Volwaardig Leven (afsplitsing van Anastasiadorp Twente, zoeken locatie)
- Ecodorp Akasha - nog zeer pril. Initiatiefnemers wonen in Loosdrecht: www.ecodorp-akasha.nl
- Ecodorp Natuurlijk Gaia in Venhorst/Boekel (NB). Pril initiatief
- Zelfbouw-ecodorp Terra Libertas in Groningen - opgestart in december 2015

Omslag houdt een (bij lange na niet volledig) overzicht bij van initiatieven-van-onderop.

Bekijk hier meer nieuwe initiatieven, die soms nog een in zeer pril stadium van ontwikkeling verkeren.
Te koop bij Omslag: de gids Diggers and Dreamers

De nieuwste editie van de gids 'Diggers and Dreamers' is nu verkrijgbaar bij Omslag. De gids (200 pagina's) biedt een uitgebreid overzicht van leefgemeenschappen en andere vormen van gemeenschappelijk wonen in Groot-Brittannië, naast inhoudelijke verhalen.

Diggers and Dreamers is al 25 jaar een bron van informatie en inspiratie voor dromers en doeners die zich willen oriënteren op leefgemeenschappen, cohousings en andere vormen van gemeenschappelijk wonen in Groot-Brittannië. De paperback staat barstensvol informatie over zeer uiteenlopende vormen van ‘communal living’ in steden, op het platteland, in ‘housing co-ops’, seculier, samen onder één dak, cohousings, woongroepen, seniorengroepen en nog veel meer.
Daarnaast bevat de gids informatie over het starten van nieuwe gemeenschappen en over het actief en levendig houden van bestaande groepen. Het belangrijkste deel van de gids is een opsomming van bestaande projecten, met informatieve beschrijvingen, foto’s, contactgegevens en eventuele mogelijkheden om een poosje mee te wonen en werken. In het Verenigd Koninkrijk is WWOOF-en erg populair.
De bijbehorende website www.diggersanddreamers.org.uk biedt veel extra informatie en een zoekmachine om projecten te zoeken.

Om de zeer hoge portokosten bij verzending vanuit Engeland te vermijden, heeft Omslag de 25ste editie van Diggers and Dreamers in de wederverkoop genomen. De gids telt 200 pagina's full color en kan via de webwinkel van Omslag worden besteld. Prijs: € 17,- plus € 2,- verzendkosten. Bestellen >>>

In het laatste nummer van ZOZ, tweemaandelijks tijdschrift van Omslag, wordt 'Diggers and Dreamers' besproken door Omslag-medewerkster Marta Resink, die in 2016 een studiereis maakte langs woonprojecten in het Verenigd Koninkrijk. Lees meer >>>Startgids voor Samenhuizers

Samenhuizen is de Vlaamse term voor gemeenschappelijk wonen. Hoe zet je de eerste stappen voor een nieuw initiatief? Samenhuizen vzw maakte daarover de Samenhuizen Startgids, een zeer informatief werkboek voor co-housing en co-wonen. Ook te bestellen bij Omslag.

De Startgids is vooral gemaakt voor individuen en groepen die zelf een gemeenschappelijkwonen-project willen starten. Naast algemene informatie over de verschillende vormen van samenhuizen, volgen hoofdstukken die stap voor stap de aanpak beschrijven: de aanloop: drie pijlers, hoe vind ik een startgroep, de grondvesten, structureren van het proces en de mate van participatie tijdens de ontwikkeling. Hoofdstuk 3 gaat over de juridische en financiële aspecten. Dit hoofdstuk is op onderdelen anders dan de situatie in Nederland, maar is wel informatief. Zoeken naar een geschikte locatie komt in het vierde hoofdstuk aan bod: ruimtelijke ordening, welke informatie heb je nodig, kopen, ontwerp en bouwen of verbouwen. Het laatste hoofdstuk gaat over ‘de groep’: vergaderen, groepsprocessen, nieuwe bewoners en mogelijke spanningen en conflicten.

Je kunt goed merken dat deze brochure vanuit de praktijk is geschreven, en herschreven. In het verleden heeft Omslag een eerdere versie van deze startgids in de wederverkoop genomen. We hebben nu besloten ook de nieuwste versie in het Omslag-winkeltje op te nemen. De brochure kwam tot stand met steun van de Vlaamse overheid en het Luchtkasteelfonds. De Startgids is ook integraal beschikbaar als bestand op de website van Samenhuizen: www.samenhuizen.be/startgids

Nu ook te bestellen bij Omslag!. Prijs: €. 15,-. Bestellen: www.omslag.nl

Een uitgebreide recensie van deze Startgids staat in ZOZ 132, uitgave van Omslag. Proefnummer aanvragen >>>Aanloopdag 'Opzetten van een sociaal-ecologisch woonproject in zelfbeheer'

Op zaterdag 1 oktober 2016 organiseerde Omslag in Eindhoven een Aanloopdag rond het opzetten van een sociaal-ecologisch woonproject in zelfbeheer. Ervaringsdeskundigen Hanneke Beld en Mare Nynke Zijlstra, betrokken bij Strowijk IEWAN, vertelden vanuit hun ervaringen. En ze presenteerden een nieuwe workshop.

Strowijk IEWAN  in Lent (bij Nijmegen) is de eerste ecologische woonwijk in Nederland, die door de bewoners zelf werd geïnitieerd en (deels) gebouwd in samenwerking met een woningcorporatie. Het leverde een prachtig project op met woningen van verschillende grootte in zelfbeheer binnen de sociale huursector. Hanneke Beld en Mare Nynke Zijlstra zijn vanaf het eerste keukentafelgesprek (1999) tot aan de oplevering (2015) betrokken bij Strowijk IEWAN. Ze wonen er ook. Vanaf het allereerste begin hebben de toekomstige bewoners de regie stevig in eigen hand gehouden en ze hebben hun huizen goeddeels zelf gebouwd met hulp van heel veel vrijwilligers.

Tijdens deze Aanloopdag vertelden Hanneke en Mare Nynke over de totstandkoming van Strowijk IEWAN en over de samenwerking met Talis. Daarna onthulden ze hun plannen met Bureau Viertel, met aansluitend de try-out van een workshop voor startende groepen, waaraan alle deelnemers actief en enthousiast deelnamen.

Lees hier het inhoudelijke verslag van deze zeer informatieve dag >>>
Verslagen van Aanloopdagen bij Omslag 

Omslag organiseert op de eigen locatie in Eindhoven regelmatig Aanloopdagen rond een specifiek thema. Elke dag wordt ingeleid door een of meer personen vanuit de praktijk. De Aanloopdagen worden steevast zeer goed bezocht door deelnemers vanuit het hele land.

Van elke dag wordt een uitgebreid inhoudelijk verslag gemaakt.

DSC03995.JPG DSC03595.JPG DSC03615.JPG

Meer over Aanloopdagen bij Omslag >>>


ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers 

ZOZ is het tweemaandelijks tijdschrift van Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. Elk nummer bevat ook nieuws en artikelen rond 'anders' wonen en leven.

ZOZ 146 verscheen eind juni 2018. Bekijk hier de inhoudsopgave van ZOZ >>>

Elke twee maanden brengt Omslag het papieren tijdschrift ZOZ uit: 48 pagina's boordevol nieuws en verhalen van en over mensen die werken aan een kleurrijke, duurzame samenleving. Ook: boek- en filmrecensies, lekkere vegetarische recepten, oproepen en de uitgebreide Aktie Agenda.
Elk nummer van ZOZ bevat ook altijd verschillende bijdragen over 'anders' wonen en leven, en een vaste rubriek met nieuws van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven.

Een jaarabonnement op ZOZ kost € 17,50  (€ 25- voor abonnees buiten Nederland). Ook als losse nummers te koop,

Vrijblijvend nader kennismaken met ZOZ?  Vraag een proefnummer >>>


Omslag op Facebook

Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling heeft een eigen pagina op Facebook: facebook.com

Ook daar worden af en toe berichten gepost rond 'anders wonen en leven'.


Schapen op
        milieuproject Stoutenburg

WoonvormenVraag en aanbod

Prikborden van anderen     ^© 2008 Omslag, Hoogstraat 301a, 5654 NB Eindhoven. Tel. 040-2910295. | Deze site staat op de computer van dDH | Best viewed with Any Browser | | Eindredactie: Marta Resink