Praktische informatie voor ieder die wil wonen en leven in een ecologische en meer sociale omgeving, in een duurzaam huis, in een woongroep of leefgemeenschapServicepagina's

Op het gebied van anders wonen en leven vinden voortdurend allerlei ontwikkelingen plaats.

Op deze pagina bieden we een selectie van nieuws, dat betrekking heeft op de thema's van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven.

Raadpleeg voor aankondigingen van activiteiten de agenda


                   
                                         


Omslag is een landelijke,
niet-gesubsidieerde onafhankelijke organisatie.

Steun Omslag met een gulle donatie: NL66 TRIO 0784 8731 86 t.n.v. Omslag, Eindhoven
Servicepunt
Anders Wonen Anders
         Leven
Een initiatief van Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

Actueel nieuws en prikborden

Actueel nieuws in het kort:

- De Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen 50+ belegt op 5 april een themamiddag ‘Wonen met gelijkgestemden? Of juist niet?’  Meer info >>>
- Klein Wonen Magazine en de organisatie Wonen voor Iedereen gaan samenwerken om betaalbaar klein en compact wonen in Nederland te stimuleren bij provincies, gemeenten en woningcorporaties. Lees hier meer >>>
- Artikel over zelfbouw-wooncoöperatie Boschgaard in Den Bosch. Hier lezen >>>      Meer over Boschgaard >>>
- Zwolle
krijgt een tweede Knarrenhof: in de duurzame nieuwbouwwijk Stadshagen komt de Veecatenhof, met 19 koopwoningen en 32 sociale en middendure huurwoningen. Meer >>>
    - Op Kennislink verscheen een uitgebreid artikel over biobased bouwen: 'Wonen in een huis van stro, leem en hout', over Strowijk Iewan in Nijmegen. Hier lezen >>>
- Actueel portret van woon-werkvereniging het WG-terrein in AmsterdamHier lezen >>>
- Korte documentaire (15 min.) over klein, duurzaam en sociaal wonen in De Olstergaard (Olst), Minitopia (Den Bosch) en Buurtschap Ter Veld (Eindhoven). Hier te bekijken >>>
   

Veel vraag en aanbod 'anders wonen' op Omslag-website 

Op de advertentiepagina van de website van Omslag zijn vooral de oproepen rond 'anders' wonen favoriet. De oproepen zijn onderverdeeld in rubrieken, zoals: mensen gevraagd (van alles wat), woongroepen zoeken bewoners, woonruimte gezocht, woonruimte aangeboden, nieuwe initiatieven rond gemeenschappelijk wonen, Tiny Houses, off-grid, zelfvoorzienend, meewerken/meeleven op ecologische projecten in Nederland en in andere landen en meer.

Soms willen mensen en initiatieven alleen op de website van Omslag adverteren, omdat dan de kans groot is om de juiste mensen te bereiken. Naar de oproepen >>>

De website vervult een belangrijke rol in de doelstelling van Omslag: doen-denkers met elkaar in contact te brengen. Op de advertentiepagina vind je oproepen en advertenties van mensen en initiatieven uit de kringen rond Omslag:

Iedereen kan een specifieke niet-commerciële oproep laten plaatsen in een rubriek. Die blijven ongeveer een maand staan. Een vrijwillige donatie wordt op prijs gesteld.
Agenda van activiteiten rond 'anders' wonen en leven

Overal in het land zijn voortdurend activiteiten en bijeenkomsten rond vormen van 'anders' wonen en leven: rondleidingen, infodagen, cursussen, webinars, meewerk- en meeleefmogeljkheden, etc.

Veel van deze activiteiten worden aangekondigd in de Aktie Agenda. Kijk hier voor een overzicht >>>

De Aktie Agenda biedt een uitgebreid overzicht van acties en activiteiten van mensen en organisaties die werken aan een betere wereld. De Agenda bestaat al sinds 1994 en is een initiatief van Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling in samenwerking met anderen.

Iedereen die iets organiseert kan deze activiteit zelf in de Aktie Agenda invoeren en is zo verzekerd van een belangrijk stuk (gratis) publiciteit.
 
Check voor invoer altijd even of er op de door jou geplande datum misschien al een evenement is gepand dat mogelijk kan gaan concurreren en belangstellenden voor lastige keuzes stelt.  Naar de Aktie Agenda >>>     Naar het invoerscherm >>> 

Centraal Wonen na 50 jaar nog steeds springlevend

Op 13 februari verscheen in de Britse krant The Guardian een groot artikel over Centraal Wonen (CW) in Nederland. Er werd een bezoek gebracht aan CW Delft, een van de eerste projecten in Nederland, waar ook architect/bewoner Flip Krabbendam werd geïnterviewd. Lees hier het artikel. >>>

Centraal Wonen (of 'Cohousing') is een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij ieder huishouden over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikt en daarnaast gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar deelt. Centraal Wonen heeft in Nederland een lange traditie. Al in 1977 werd in Hilversum het  eerste CW-poject opgevelerd: de Wandelmeent. Nu, 50 jaar later, zijn er nog steeds zo'n 100 grote en kleine projecten, waarvan vele in de sociale huursector.  Lees hier meer >>>

Flip Krabbendam (architect) is al sinds 1973 bij Centraal Wonen betrokken en ontwierp verscheidene CW projecten, waaronder CW Delft. Krabbendam: ,,De wens om samen te wonen in groepen was reactie én kritiek op de overheersende ieder-voor-zich-mentaliteit van de jaren vijftig en zestig. Er waren in die tijd veel meer initiatieven voor groepswonen, de communebeweging was daarvan misschien wel de bekendste en meest fanatieke. Centraal Wonen was veel gematigder, maar de basis was hetzelfde: maatschappijkritiek. De eerste CW-ers wilden zich niet langer isoleren in de burcht van het eigen huis, en stoorden zich aan de ongelijkheid tussen de verschillende maatschappelijke klassen. Door in groepen te wonen kon je het 'ieder voor zich' en de ongelijkheid de rug toekeren. In een groep stond je open voor de anderen en in het contact met die anderen kon je de sociale strijd en de ongelijkheid achter je laten als iets primitief van vroeger."

Centraal Wonen heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot allerlei andere vormen van gemeenschappelijk wonen: cohousings, ecowijken en -dorpen en - vooral de laatste jaren wooncoöperaties.

Deze ontwikkelingen vormden in 2005 voor Omslag de aanleiding voor het opzetten van het landelijk Servicepunt Anders Wonen Andes Leven: omslag.nl/wonen 

Nieuw platform voor samen bouwen: Crowdbuilding

CrowdBuilding is een nieuw (2024) platform voor collectief bouwen en wonen in Nederland. De website biedt een overzicht van initiatiefgroepen en bouwlocaties voor collectieve en alternatieve woonvormen. Met als doel de woningmarkt eerlijker, duurzamer en socialer te maken door bottom-up woningbouw te stimuleren.

De website biedt een ruim overzicht van collectieve initiatieven waarbij je mogelijk kunt aansluiten. En je kunt in contact komen met mensen die jouw woondroom, ene kun je samen op zoek naar een geschikte bouwlocatie.

Ook worden - per provincie - bouwlocaties genoemd voor seniorencollectieven, intergenerationeel wonen, Single Parents Community’s, erfdelen, ecodorpen, tiny houses, karakterpanden, zelfbouw, waterwonen en meer.

Naar de website >>> 
 

16 maart: Landelijke leefgemeenschappendag

Op 16 maart belegt de Vereniging Religieuze Leefgemeenschappen een landelijke dag voor onderlinge uitwisseling. In klooster Nieuw Sion in Diepenveen.   

Deze jaarlijkse bijeenkomst staat in het teken van ontmoeting. Er is een gevarieerd programma met o.a. een rondleiding over het terrein, een keuzeprogramma met zingen, intervisie, sporten of moestuinieren, een middaggebed in de kloosterkerk, een bierproeverij en voor de kinderen is er een apart kinderprogramma.

Wie van ver komt kan in het klooster overnachten. Vooraf aanmelden is nodig (voor uiterlijk 9 maart). Lees hier meer >>>

De Vereniging van Religieuze Leefgemeenschappen (VRL) is een netwerk van religieuze leefgemeenschappen met als doel informatie, inspiratie, ontwikkelingen en evenementen te delen en ontmoeting, verbinding en uitwisseling tussen gemeenschappen te bevorderen.
 

18 mei: Landelijke Gemeenschappelijk Wonen Dag

Op zaterdag 18 mei zetten veel gemeenschappelijk wonenprojecten verspreid over het hele land hun deuren gastvrij open voor belangstellende bezoekers.

Tijdens de landelijke Gemeenschappelijk Wonen Dag kun je op bezoek gaan bij een of meer deelnemende woongemeenschappen, om te kijken en te horen hoe bewoners hun idealen proberen te verwezenlijken. En om te proeven of het ook iets voor jou is.

Er doen grote en kleine gemeenschappen mee: woongroepen en leefgemeenschappen, maar ook ecowijkjes en ecodorpen. Deelnemende projecten worden hier >>>  vermeld.

De dag wordt dit jaar voor de 17e keer georganiseerd door de landelijke verenigingen  Gemeenschappelijk Wonen en Gemeenschappelijk Wonen 50+ en het Nederlandse ecodorpennetwerk GEN-NL.  Ook in België en Italië. Binnenkort meer op de website >>>
 

26 t/m 30 juni: ecodorpen introductieweek

Het terrein van ecodorp Bergen (NH) is eind juni de locatie voor een vijfdaagse introductie voor wie wil kennismaken met het gedachtengoed van ecodorpen.  Er is plek voor maximaal 25 deelnemers.

Wil je graag in een ecodorp of eco-gemeenschap wonen of sta je al op de wachtlijst bij een ecodorp? Wil je graag leren over de dimensies van leven in een gemeenschap? Deze vijfdaagse training., georganiseerd vanuit het Nederlandse ecodorpennetwerk GEN-NL,   is een inspirerende manier om het ecodorp-gedachtengoed te leren kennen. De vijf dimensies van ecodorpen staan centraal in deze training: Sociaal, Ecologisch, Economisch, Wereldbeeld en Holistisch Design. Je eigen wensen komen aan bod via allerlei oefeningen waarbij je jezelf en elkaar leert kennen. Het programma is deels buiten, zeker bij mooi weer. Het inhoudelijke programma wordt verzorgd door trainers die zijn verbonden aan GEN-NL. Ze hebben een achtergrond als coach/trainer en zijn ervaringsdeskundigen in het ontwikkelen van een ecodorp.

Je kunt overnachten in je eigen tent of camper of op een kamer. De maaltijden worden verzorgd en zijn vegetarisch/veganistisch en biologisch. 
De kosten voor de training  bedragen € 225. Voor de maaltijden en overnachting komt daar nog € 225 (eigen tent) of € 250 (camper of kamer) bovenop.

Meer over deze introductieweek >>> 

Assen krijgt wijkje met 21 tiny houses

Aan de rand van Assen ligt een terrein voor 21 tiny houses. Je kunt er één zelf bouwen of één laten plaatsen. Maximale afmeting is 50 m2. Zowel groen als stad zijn in de buurt. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Het initiatief komt van een groep enthousiastelingen die graag een nieuwe manier van wonen willen opzetten in Assen: kleinschalig met een kleine ecologische voetafdruk. Duurzaam wonen met een laag energiegebruik, leven in verbinding met elkaar en balans met de natuur en de omgeving.staan centraal.

Er kan een pilot starten aan de Witterhoofdweg, met 21 kavels van elk 150 m2. Wie serieuze belangstelling heeft kan zich melden. Lees hier meer >>>    

Permananente Tiny cohousing in sociale huur

In Deventer is het eerste cohousingproject met acht tiny houses voor permanente bewoning in de sociale huur bewoond. Er is ook een gemeenschapshuis en een gezamenlijke tuin. De bewoners namen zelf het initiatief voor Groeneweerd.

Het wijkje kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen de toekomstige bewoners, woningcorporatie Rentree en de architecten van Woonpioniers. Op een kavel van 1800 m2 staan acht woningen: vier huisjes van 35 m2 met een ruime vide en vier van 50 m2 met twee of drie slaapkamers. Daarnaast beschikken de bewoners elk over een eigen tuintje van gemiddeld zo’n 100 m2, een gemeenschapsgebouw en een collectieve tuin. Meer >>>

Ter stimulering van nieuwe inititatiefnemers stelde Woonpioniers een informatieve brochure samen. Hier downloaden >>>

Deze publicatie is ook opgenomen in de Omslag-bibliotheek.

In de nieuwe wijk Ecowieck in Ewijk wordt binnenkort tiny house project Calimero opgeleverd, met zo'n 20 kleine huisjes. Dit is een beheercoöperatie in combinatie met CPO, op initiatief van woningbouwvereniging Gelderland en woningcorporatie Woonwaarts.
Meebouwen aan ecodorp Land van Aine in Ter Apel (Gr)

Er wordt volop gebouwd aan ecodorp Land van Aine in Ter Apel (Gr). De eerste huisjes zijn al bewoond. Er zijn rondleidingen, workshops en speciale bouwweken, waar je kunt (leren) bouwen met stropanelen. 

Ecodorp Land van Aine wil een vitale leefgemeenschap van 50-100 bewoners creëren rond de kernwaarden respectvolle en zorgzame omgang met elkaar en met de aan hen toevertrouwde grond, duurzaamheid, samenwerkend en samenvoorzienend, uitwisselen met de omgeving en geïnteresseerden, oprecht verbinden, hier en nu zijn, transparantie en eigen verantwoordelijkheid. Het dorp is volop opbouw. De meeste bewoners wonen nu nog in  yurts en pipowagens.

Voor serieuze belangstellenden om in het Land van Aine te komen wonen, geldt een instroomprocedure >>>  

Meewerken en logeren in het ecodorp      

Wie benieuwd is naar het ecodorpleven en daaraan wil bijdragen, is tot eind oktober welkom om 2 tot 8 weken mee te werken en mee te leven. Gevraagd wordt om 25 uur per week mee te werken. Daar tegenover staan drie biologische maaltijden per dag en een mooie ecodorp-ervaring. De nadruk ligt op fysieke klussen zoals werken in de moestuin, het voedselbos, opschonen van het terrein, technische- en timmerklussen, assisteren bij het koken of zelfstandig koken voor ca 45 personen. Tussendoor kun je zwemmen in het kanaal, wandelen, meedoen met yoga, meditatie of genieten van een kampvuur.
Er zijn enkele logeerbedden. maar verblijf in een eigen tent, caravan of camper heeft de voorkeur.  Mail Fenna voor vragen en opgave: receptie ( at ) ecodorplandvanaine.nl

Elke vrijdag is er een samenwerkdag
. Er worden dan allerlei klussen gedaan; ook een fijne manier om nader kennis te maken. Voor mensen met specifieke bouwvaardigheden is een apart aanbod. En er zijn regelmatig workshops. Naar de website >>>


 


Verslag excursie naar wooncoöperaties in Amsterdam

Onder de noemer 'Ontmoeten in de praktijk' organiseerden CoopLink en ZorgSaamWonen op 14 december een excursie naar twee wooncoöperatie in Amsterdam-IJburg: De Groene Gemeenschap op het Steigereiland en zelfbouw-/vastgoedcoöperatie De Waren op het Centrumeiland. 

De 33 deelnemers gingen eerst op bezoek bij De Groene Gemeenschap, een kleine wooncoöperatie met zes huurwoningen, gestart in 2011. Hun gemeenschappelijke huiskamer stellen zij ook open voor de buurt.

Vervolgens ging de groep op bezoek bij de in april 2023 opgeleverde wooncoöperatie De Warren: 36 appartementen voor sociale- en middenhuur. Dertig procent van de ruimte is collectief, zoals de woonkeukens, muziekstudio, auditorium, speelkamer, het dakterras en de hal. Hier werd ook de splinternieuwe film over de totstandkoming van de Warren bekeken.

Van de excursie is een uitgebreid inhoudelijk verslag beschikbaar. Bekijk het hier >>>

De komende tijd zullen vaker excursies worden georganiseerd. Meer over CoopLink >>>

40 jaar klooster 'nieuwe stijl'

In 2023 vierde het Kloosterhof van Gestel in Eindhoven twee jubilea: 40 jaar geleden kreeg het voormalige klooster een nieuwe bestemming als dak boven veel hoofden. In 2008 kreeg het complex ook een nieuwe naam en richtten de huurders een vereniging op waarbinnen ze samenwerken: het Kloosterhof van Gestel.

Het voormalige klooster, gebouwd in 1883, is een aansprekend voorbeeld van maatschappelijke herbestemming.

Omslag is een van de zeven organisaties die in het grote pand ruimten huren. Hier is ook het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven gevestigd. Omslag-medewerkster Marta Resink werkt en woont hier al 23 jaar. Ze verzorgde een rondleiding door het grote complex voor (nieuwe) bewoners en medewerkers. En maakte een uitgebreid (foto)verslag als nadere kennismaking met het unieke  pand. Het verslag gaat ook (kort) in op de rijke historie.
Je kunt het hier bekijken: omslag.nl


In 2024 komen er gelegenheden tot nadere kennismaking.

 

.

Voedselbos met tien tiny houses op Goeree-Overflakkee

Op biologisch en regeneratief akkerbouwbedrijf BI-JOVIRA op Goeree-Overflakkee gaat akkerbouwer Cornelis Mosselman een voedselbos van 2,3 hectare aanplanten. 
Onderdeel van het plan is ook het plaatsen van tien tiny houses op 1,2 hectare.

Het voedselbos is voor Mosselman een manier om te experimenteren met een divers en natuurinclusief landbouwsysteem waarin meerjarige gewassen een plek hebben. Het voedselbos en de tiny houses zijn in zijn visie nauw verbonden met elkaar.
De landbouwgrond die uit gebruik wordt genomen voor het voedselbos, wordt financieel deels gecompenseerd door de verhuur van de tien tiny houses die in 2024 zullen worden gerealiseerd. De bewoners zullen zich verbonden voelen met het voedselbos door onder andere te helpen in het onderhoud.

Dit project is onderdeel van een pilot van de gemeente Goeree-Overvlakee. Hier wordt gezocht naar verbinding tussen een ‘tiny house community’ en een duurzame boerderij. Het is een pilot van 10 jaar, waarbij geen bestemmingswijziging benodigd was.

Lees hier verder >>>.

Transitie Nederland overlegt on-line

Om de onderlinge contacten tussen lokale activisten te versterken, belegt Transitie Nederland af en toe een on-line TT Treffen.

Uit een recente enquête over de Transitiebeweging blijkt duidelijk dat alle respondenten de Transition Towns juist nu relevant vinden. Het is heel hard nodig dat er lokaal verbinding wordt gelegd in een tijd van polarisatie, een jaar vol weer records en veel internationale conflicten en oorlogen. Lokale veerkracht (resilience) is een belangrijk principe om de eigen omgeving leefbaar de houden. Bestaanszekerheid is een thema dat je daar ook goed aan kunt koppelen.
Een lokaal Transitie initiatief is heel goed in staat om verschillende losse initiatieven te verbinden: een voedselinitiatief aan autodelers of een Repair Café aan een Recycle SamenWerkplaats. Juist in die verbinding kunnen lokale initiatieven groeien en bloeien, ook letterlijk. Meer over Transitie Nederland/Transition Towns >>>

Voor 2024 staan er drie on-line Transitie Treffen’s op het programma, telkens met  interessante sprekers en wisselende onderwerpen:
– woensdag 13 maart: Wat is de Transitie beweging en hoe werk je lokaal aan bewegingsopbouw? M.m.v. Peter Kodde, medeoprichter en trainer bij Stroomversnellers.   Meer info >>>
– maandag 17 juni: Regeneratieve landbouw in jouw buurt en lokale initiatieven tegen ecocide
– dinsdag 8 oktober: Samenwerken – kom met jouw onderwerp waar je samenwerkpartners voor zoekt – pitch & openspace

Lees hier meer >>


Transitie Nederland is de Nederlandse tak van het internationale Transition Town Network.
Europese video over ecodorp Boekel

In het kader van de EU Sustainable Development Goals Award 2023 werd Ecodorp Boekel (NB) door een publieksjury verkozen tot winnaar van SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen. Er werd een korte film gemaakt.

In 2021 werd ecodorp Boekel benoemd tot de meest duurzame organisatie van Nederland. De meertalige nieuwszender Euronews besteedde daar aandacht aan door een video te maken en een artikel te schrijven.

Begin december werd deze Engelstalige mini docu vijftien keer uitgezonden in 155 landen. Bekijk 'm hier >>>

Het artikel met een interview met ecodorp-initiatiefnemer Ad Vlems over ecodorpinitiatieven in Nederland kun je hier lezen >>> 

etwerk WSamen duurzaam wonen in STEK, Rosmalen (NB)

In de wijk In De Groote Wielen in Rosmalen (gemeente 's-Hertogenbosch) is een bijzonder woonproject in ontwikkeling: STEK. Het totale plan voorziet in 200 houtbouw woningen op twaalf  groene woonerven. Op 5 januari startte de inschrijving voor 24 woningen in fase 2.

STEK is een initiatief van woningbouwvereniging Zayaz en JOOST. Elk woonerf wordt ontwikkeld in samenwerking met de toekomstige bewoners: stellen, gezinnen en singles. De  woningen worden duurzaam gebouwd om duurzaam in te wonen.

Samen met je buren maak je werk van een fijne buurt. Ieder zet hier zijn talenten voor in. Je kunt er met een laag en middeninkomen terecht, want alle huizen hebben een sociale huurprijs. De erven liggen in het groen en er zijn buurtontmoetingsplekken

Als erfgenoot wordt er wel wat van je verwacht. Dat je betrokken bent bij je buren en bij de natuur bijvoorbeeld. Dat je bewust omgaan met je spullen en de ruimte. Ook een portie creativiteit en flexibiliteit is nodig. Denken in oplossingen en niet in problemen, zoals slim delen van spullen met je buren.En dat je bereid bent om je auto te delen als je er een hebt.
Je handen uit je mouwen steken hoort er ook bij. Bijvoorbeeld om het vele groen dat wordt aangelegd mee te onderhouden. Het hart van elk woonerf wordt door de bewoners samen ingericht, zodat de hele buurt ervan kan genieten.
.
Voor woonbelangstellenden geldt een speciale procedure. Lees hier meer >>>

Meer over STEK >>>: 

Samenhuizen-reis 2024 naar Frankrijk

Elk jaar organiseert de Belgische koepel voor gemeenschappelijk wonen Samenhuizen vwz, een groepsreis per bus naar cohousingprojecten in andere landen. Van 8 t/m 12 mei 2024 worden negen projecten in Frankrijk bezocht. Aanmelden kan al!

Het is elk jaar weer een unieke reis: een groep geestverwanten reist met een eigen touringcar langs heel diverse vormen van gemeenschappelijk wonen. Op elk project wordt een uitgebreide rondleiding gegeven is kunnen vragen worden gesteld.

Van 8 t/m 12 mei worden uiteenlopende projecten bezocht zowel op het platteland als in de stad, in de regio Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon, Grenoble en de Drôme. Lees hier meer >>>

De reis begint in Lyon en eindigt in Valence. Voor vervoer vanaf treinstation Brussel-Zuid (heen en terug) kan gebruik worden gemaakt van een groepsticket per TGV.

Deelname aan de busreis kost €  900,-, inclusief alle maaltijden en overnachtingen (excl. TGV).

De website van Samenhuizen biedt meer informatie over deze reis. Daar zijn ook verslagen van enkele eerdere reizen beschikbaar.
 
Naar de website >>> 

Film over zelfbouw wooncoöperatie De Warren

Op 15 november was de première van de documentaire 'Samenwonen: het verhaal van De Warren' over de totstandkoming van de eerste zelfbouw-wooncoöperatie van Nederland: De Warren, op het Centrumeiland in Amsterdam. De film is nu op tour door Nederland.

Kenmerken van De Warren zijn: sociaal en betaalbaar, energiepositief, gebouwd met duurzame, circulaire en natuurlijke materialen. En: een plek waar mensen samenleven en voor elkaar zorgen. Het gebouw werd op 21 april 2023 opgeleverd en won meteen al de publieksprijs voor Amsterdamse Architectuur. Naar de website van De Warren >>>
 
De film begint bij KONIJN, een vriendengroep die feestjes en festivals organiseert. Na de oprichting van een permacultuurboerderij in Portugal ontstaat het idee om te gaan samenwonen en werd het idee voor De Warren geboren. Het project is ambitieus: de eerste van zijn soort in Nederland en binnen de groep jonge woonpioniers heeft nog nooit iemand een huis gebouwd.

De documentaire, die maar liefst 75 minuten duurt, werd gemaakt door bewoner en filmmaker Sam van Zoest en bestaat vooral uit archiefmateriaal gefilmd door mensen uit de groep. Bekijk hier alvast de trailer >>>

De pioniers willen hun kennis en ervaringen graag delen en hopen meer mensen te inspireren om ook een zelfbouw-wooncoöperatie te starten. Daarom tourt de documentaire nu langs filmtheaters is het land. Lees hier meer >>>

In Amsterdam zijn nog meer woonco
öperaties in aanbouw: Stroom, De Nieuwe Meent en Eureka.

En in Den Bosch nadert z
elfbouw-coöperatie Boschgaard zijn voltooiing. Meer daarover >>>

Meer documentaires over vormen van gemeenschappelijk wonen >>>
Cooplink start serie podcasts over wooncoöperaties

Cooplink, landelijk kennisnetwerk wooncoöperaties is gestart met een serie podcasts met praktijkverhalen en kennis om wooncoöperaties vooruit te helpen.

Je kunt de podcasts hier beluisteren >>>

1: Wat is collectief wonen? Wat voor soorten en vormen zijn er voor wooncollectieven?
2: Hoe start je een wooncoöperatie?
3: Startverhalen van wooncoöperaties Eikpunt, Stroom en de Warren
4: De wooncrisis belicht. Bernard Smits, Arie Lengkeek en Josta van Bockxmeer laten hun licht schijnen op waar het voor hen daadwerkelijk over gaat.
5. De invloed van de Woningwet, met Els le Large, Julian van de Sande en Bernard Smits.

Wat is een wooncoöperatie?
Een wooncoöperatie is een woonvorm waarbij de leden (bewoners) gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen over hun huisvesting. Het is een vorm van zelforganisatie waarbij bewoners samen hun eigen wooncomplex besturen en beheren. Ze maken bijvoorbeeld afspraken over in welke mate ze  ruimtes en voorzieningen met elkaar delen, over het innen van de huren en het aannemen van nieuwe bewoners. Zowel (al lang) bestaande projecten als nieuwe initiatieven, zoals ecodorpen, kunnen een wooncoöperatie oprichten. Het kan gaan om een kleine hechte gemeenschap, maar ook een grote losse groep. Of juist andersom. Welke groepssamenstelling het initiatief ook heeft, een noodzakelijke voorwaarde is een gemeenschappelijke visie en gedeelde verantwoordelijkheid. Met een wooncoöperatie heb je zelf de regie over je leefomgeving. Je bepaalt met elkaar met wie je woont en hoe je een gebouw beheert of zelfs bouwt. Overzicht van bij Cooplink aangesloten initiatieven >>>

Sinds de wooncoöperatie in 2015 werd verankerd in de Woningwet, ontstaan er steeds meer initiatieven. Maar voor velen is het nog wennen aan deze vergaande vorm van zelfbeheer. Om kennis en ervaringen te delen werd CoopLink opgericht, als landelijk kennisplatform van, voor, door en over wooncoöperaties. Het platform organiseert een veelheid van workshops, cursussen en bijeenkomsten, ook online.
Meer over Cooplink >>>


Verspreid over het hele land zijn er inmiddels honderden wooncoöperaties: al lang bestaande en nieuwe projecten. Overall artikel (okt. 2023) in De Correspondent 'Het woonbeleid is stuk' >>>
            

Bouw van ecodorp Klein Oers (Veldhoven NB) vordert gestaag

In Veldhoven vordert de (zelf)bouw van ecodorp Klein Oers: een wijkje met 40 zeer duurzame woningen met een kleine ecologische footprint, gebouwd uit hout, stro en leem. Je kunt meehelpen met de bouw. Ook komen er een dorpshuis, gemeenschappeijke moestuin en een voedselbos. Streven is om op den duur volledig off-grid te worden.

Klein Oers verrijst op een kavel van 1 hectare in de nieuwe wijk Zilverackers, te midden van andere CPO-projecten. Het wijkje gaat bestaan uit vijf woonblokken, een dorpshuis en een centrale permacultuurtuin. In elk woonblok komen acht woningen van verschillende grootte:1 of 2 persoons levensloopbestendige woningen, kleine en grotere appartementen, tussenwoningen en gezins-hoekwoningen. Er komen zowel sociale huur- als koopwoningen. De bouwmethode is houtskelet in combinatie met strobalen, aan de binnenkant afgewerkt met leem. Klein Oers heeft de ambitie het meest duurzame ecodorp van Nederland te worden.

Het dorp krijgt een sociaal en gezellig karakter. De bewoners delen kernwaarden als ecologisch, duurzaam en gezond leven. Binnen het dorp is sprake van een sociocratische besluitvorming. In het dorpshuis zullen diverse activiteiten worden georganiseerd, door de bewoners, maar ook door anderen van buiten het ecodorp. Naar de website >>>

De gezamenlijke moestuin wordt opgezet op basis van permacultuur; misschien komen er ook kippen. Samen met de naaste buren - Boserf - zal een klein voedselbos worden aangelegd.

Interview met initiatiefneemster Cynthia van Schendel >>>
 

Ecodorpen Netwerk verbindt ecodorpers (in spe)

Het Ecodorpen Netwerk (GEN-NL) heeft als doel de gezamenlijke kennis en ervaringen te delen en krachten te bundelen rond gedeelde belangen van ecodorpen. Er is een actief aanbod, ook on-line.

GEN-NL is de Nederlandse tak van het Global Ecovillage Network en vormt een verbindende schakel tussen zeer uiteenlopende ecodorp-initiatieven. Kijk hier voor een overzicht >>>

GEN-NL organiseert een scala van virtuele en fysieke activiteiten om de onderlinge contacten tussen ecodorpers (in spe) te stimuleren, variërend van trainingen en Nederlands- en Engelstalige webinars rond specifieke thema's, tot een virtueel filmhuis met elke maand een toepasselijke fysieke uitwisselingen. GEN-NL heeft een eigen youtube-kanaal, waar o.a. webinars zijn terug te kijken.

Groepen die ondersteuning willen bij het proces van groepsvorming, kunnen een beroep doen op het CLIPS-team. Er zijn regelmatig webinars en trainingen.  Meer daarover >>>

Naar de website >>> 

GEN-Nl is aangesloten bij GEN-Europe het wereldwijde Global Ecovillage Network, met afdelingen in vijf continenten en een speciale jongerensectie. 

GEN-Nl heeft een eigen youtube-kanaal, waar o.a. de webinars zijn terug te kijken.Ecodorpen wereldwijd Federation of Intentional Communities (FIC) is een verbindende schakel tussen 'intentional' communities wereldwijd. Er zijn regelmatig (online) events en eens per maand een  virtuele rondleiding door ecodorpen in verschillende landen.
Naar de agenda >>>     De website biedt ook een zoekmachine>>>                       

Nieuwe ecodorp-initiatieven in Nederland

Voortdurend ontstaan er initiatieven voor het opzetten van een ecodorp in Nederland. De meeste groepen verkeren nog in een initiatieffase.

Sommige initiatieven hebben inmiddels een locatie verworven en zijn nu druk bezig met de opbouw, o.a. in Bergen (NH), Boekel (NB), Ter Apel (Gron), Nijmegen-Noord, Veldoven en Deurne. 

Omslag houdt een (onvolledig) overzicht bij van initiatieven-van-onderop. Bekijk hier meer nieuwe initiatieven, die soms nog een in zeer pril stadium van ontwikkeling verkeren.

Klik hier voor een overzicht van initiatieven (rijp en groen) die zijn aangesloten bij het Nederlandse Ecodorpennetwerk (GEN NL).
 

Erfdelen op het platteland

Stichting Erfdelen maakt zich sterk voor herbestemming van (leegstaande) boerderijen in het buitengebied tot een collectieve woonvoorziening: sociaal, duurzaam, kleinschalig en samen.

De animo voor het Erfdelen-concept neemt hand over hand toe, maar de praktijk is weerbarstig. Pieter Parmentier, bedenker van het Erfdelen-concept legt uit hoe het zou kunnen. Video >>>
De website geeft uitgebreide (achtergrond)informatie: www.erfdelen.nl. En je kunt je abonneren op een nieuwsbrief.

Recente ontwikkelingen
Op een voormalig boerenerf tussen Lettele en Okkenbroek, nabij Deventer, is het eerste Erfdelen-project gerealiseerd: Buitendelen. Interview met de initiatiefnemers >>>     Kijk  hier >>>

Erfdelen Nijhof is een nieuw initiatief in Doesburg: acht woningen op een prachtig boerenerf voor acht huishoudens van verschillende samenstelling en leeftijden. Meer >>>

Erfdelen De Kempen is een initiatief voor een collectieve, duurzame en betaalbare woonvorm met een meerwaarde voor elkaar en het buitengebied, bij voorkeur in de gemeente Hilvarenbeek. Doel: leven in samenwerking met en respect voor de natuur, elkaar en de maatschappij.

Erfdelen-initiatieven die bewoners zoeken >>>

Ook in de regio's Arnhem, Brabant, Salland, Achterhoek, Utrecht, Limburg, de Betuwe en Drenthe zoeken gelijkgestemden elkaar regelmatig op om erachter te komen of daar sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen op het platteland haalbaar is. Volg de ontwikkelingen in de weblog >>>
 

CoopLink: kennis delen rond wooncoöperaties

CoopLink is het landelijk kennisplatform van, voor, door en over wooncoöperaties. De aangesloten leden organiseren een veelheid van workshops, cursussen en bijeenkomsten, ook online.

Wat zijn de voordelen van een woonco
öperatie? >>>

De missie van Cooplink is de opkomst van de wooncoöperatie als nieuwe woonvorm aan te jagen en er een succes van te maken. Dat gebeurt vooral door kennis te delen. Niet als commercieel adviesbureau, maar als  club van initiatieven die tegen hetzelfde aanliepen en -lopen. En zodoende samen de weg te plaveien voor bestaande en nieuwe initiatieven, zodat het steeds eenvoudiger wordt om een gemeenschappelijke woondroom te realiseren. Daarbij worden zeven coöperatieve principes gehanteerd. Interview met (wijlen) Trevor James, voorzitter van Cooplink >>>

Naast online basiscursussen over het opzetten van een wooncoöperatie, zijn er regelmatig kennisdeelsessies over uiteenlopende onderwerpen, zoals collectieve financiering, rechtsvormen en papierwerk, succesvol vergaderen, op zoek naar een locatie, het sociocratisch kringgesprek en schrijven van een businessplan. Uitgebreide agenda van relevante workshops, cursussen en bijeenkomsten >>>

Actueel nieuws
Met de groeiende belangstelling voor wooncollectieven, verschijnen er steeds meer artikelen, Cooplink selecteert daaruit opvallende ontwikkelingen rond (nieuwe) wooncoöperties, maar ook m.b.t. ecodorpen, Tiny Houses en het fenomeen 'Knarrenhof'. Lees hier meer >>>

Cooplink is ontstaan dankzij een duwtje in de rug van de founding fathers !Woon, de Woonbond, de WBVG en de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen. Naar de website >>>

In nauwe samenwerking met CoopLink ondersteunt Platform31 veertien pilots. Meer>>>.

Enkele aansprekende voorbeelden van wooncoöperaties zijn: De Nieuwe Meent (Amsterdam), de Boschgaard (Den Bosch), Stroom (Amsterdam) en De Warren (Amsterdam)

Wooncoop is de Belgische koepel voor wooncoöperaties: waar wonen uit de speculatie wordt gehaald en de harde grens tussen kopen en huren verdwijnt. Een  filmpje >>>

De Duitse GLS Bank is een belangrijke solidaire financier van wooncoöperaties. 

Actieplan Wooncoöperaties: leidraad voor gemeenten

Veel initiatieven kloppen aan bij de gemeente, maar niet alle gemeenten zijn hierop voorbereid. Om die reden schreef Cooplink een leidraad voor de gemeenten, met acht tips hoe zij wooncoöperaties in spe binnen hun gemeente goed kunnen ondersteunen. De tips gaan over locaties, over duidelijke informatie, over één contactpersoon, en nog veel meer.
Naar de leidraad >>>

VRIJCoop - collectief kopen en samen huren

VRIJCoop, de Nederlandse vereniging voor collectief kopen en samen huren, is niet geïnteresseerd in koopwoningen, maar in collectief eigendom en betaalbaar huren. Want: 'vastgoed hoort thuis binnen een solidaire economie onder het beheer van bewoners en gebruikers'. VRIJCoop is de Nederlandse zusterorganisatie van het Mietshauser Syndikat. Meer over VRIJCoop >>>

Nieuwe initiatieven rond gemeenschappelijk wonen

Meer oproepen van nieuwe initiatieven >>>

Wonen in de Toekomst is een nieuw CPO-initiatief in het FabriekskwartierTilburg:  max. 24 betaalbare en zelfstandige (koop)wooneenheden, met daarnaast gemeenschappelijke ruimtes zoals een huiskamer, wasgelegenheid, fietsenhok, klusruimte en tuin. Nieuwe leden kunnen zich nog melden.  Naar de website >>>

Wooncoöperatie Eureka! is een multigenerationeel initiatief voor de bouw van een complex met 100 woningen in de Kolenkitbuurt in Amsterdam: 80% middenhuur en 20% vrije sector. Naar verwachting gaat begin 2025 de eerste paal de grond in. Er is nog ruimte voor nieuwe leden! Elke maand is er een  informatieavond voor geïnteresseerden. Lees hier meer >>>


Casa Calor wil een wooncoöperatie opzetten binnen de gemeentegrenzen van Utrechteen broedplaats van maatschappelijk bewustzijn en creativiteit, met eigen zeggenschap en betaalbaar wonen in een complex voor zo'n 15-20 huishoudens, met  een mix van sociale en middenhuur. En een grote tuin en een gemeenschappelijke ruimte. Lees hier meer >>>

In december 2023 startte de bouw van Knarrenhof Feansterhof in het centrum van Surhuisterveen (Fr). Er zijn nog een paar woningen te koop. Meer lezen >>>


Hunkapi Circle
is een initiatief van een groep enthousiastelingen die geloven dat anders leven mogelijk is. Leven in verbinding met elkaar en de natuur op een inspirerende plek. Om dit in de wereld te zetten zijn we bezig met het vormen van een kerngroep. Een team van 10 tot 20 mensen die het opzetten van deze plek en de community samen wil dragen. Naar de website >>>
 

Natuurdorp Maashorst is een initiatief voor een ecologisch en sociaal duurzame manier van wonen en leven in Uden (NB) in kleine huizen in de natuur. Website >>>  De groep zoekt aansluiting bij het concept Natuurdorpen in de Peel en ziet ook mogelijkheden binnen CreaBbita


In Zetten (gem. Overbetuwe, 5 km van Wageningen) is het duurzame buurtje De Groene Morgen
in ontwikkeling: dertien duurzame huizen (huur en koop) met veel gemeenschappelijkheid. Het buurtje maakt onderdeel uit van de wijk Veldzicht. De bewoners van de wijk gaan samen zorg dragen voor hun leefomgeving. Zij delen de gemeenschappelijke buitenruimte zoals een moestuin en een klein voedselbos. Naast de verschillende wooneenheden komt er een multifunctioneel gemeenschapsgebouw. Er zijn nog een paar koopwoningen beschikbaar. Meer lezen >>>
 

In oktober 2023 start de bouw van Cohousing Arnhem: een woongebouw met 32 appartementen en gemeenschappelijk ruimtes. Het complex komt op loopafstand van het centraal station, in de wijk Coehoorn. Er zijn nog paar appartementen te koop. De Cohousing wordt ontwikkeld via C.P.O. Er komen koopappartementen van verschillende grootte, verdeeld over zeven woonlagen. Naar de website >>>


Op de Wageningse Berg wordt de komende vijf jaar Ecodorp Wageningen gerealiseerd:
een ecologische woongemeenschap met 150 woningen.  Lees hier meer >>>


Aan de rand van Zwolle, in nieuwbouwwijk De Tippe, komen verschillende collectieve woonprojecten: Mens- en Milleuvriendelijk Wonen De Tippe (koop en sociale huur), appartementencomplex de Groeneburenhof (actieve 50 plussers, In CPO) en Klein Wonen De Tippe (koop in CPO)  In alle projecten is nog ruimte voor nieuwe instappers.


In Groesbeek ontwikkelt zich wooncoöperatie De Wereldbuur, een gemeenschap van 20-25 huishoudens. Op het landgoed van Dekkerswald is plaats voor meerdere woongemeenschappen. Meer over De Wereldbuur >>>


- In Weert (ZO Limburg) ontwikkelt zich
ecologische woongemeenschap Ecodorp Hof van Weleert. Doel: 8 permanente biobased huisjes bouwen en een gemeenschappelijke ruimte vanuit de ambities wonen in verbinding met elkaar en de natuur, betaalbaar, duurzaam, coöperatief wonen in goed nabuurschap. Er wordt samengewerkt met Ecodorp Boekel. Meer >>>


In Ede Veldhuizen komt wooncollectief  Vredehorst, met naar verwachting 33 adressen: kleine appartementen en kleine en grotere woningen in de categorieën sociale koop (max inkomen 50.000) en sociale huur en vrije koop (grotere woningen). Met gezamenlijke tuinen en een grote gemeenschappelijke ruimte. Elke laatste zaterdag van de maand is er een Meet & Greet.
Meer lezen >>>


Op een ruime kavel in het dorp De Glind (gem Barneveld, Gld) komt CPO Ecowonen Midden Nederland: 24 ecowoningen en een gemeenschappelijk gebouw. Er zijn regelmatig info-avonden voor nieuwe belangstellenden. www.ecowonen.org
 
  

Erve Bakhuys is het initiatief van een eigenzinnige en creatieve CPO groep voor een duurzaam woonerf in de stijl van een oud Betuws Boerenerf, aan de rand van Arnhem-ZuidMeer info >>>


V
ereniging Groene Buren wil in de gemeente Kampen een duurzame, groene en sociale woonbuurt realiseren: Het Groene Burenerf. In de nieuwe wijk De Terpen, aan de rand van Onderdijks, komt een buurtje met 26 woningen. In CPO. Er zijn nog een paar woningen te koop. Meer informatie >>>


Aan de oever van de IJssel in Deventer komt een groen wijkje met tien kleine en grotere woningen voor mensen in verschillende levensfasen. De plannen worden ontwikkeld door CPO vereniging Sjalot.
 

Op een kavel van 3000 m2 in de wijk Hees in Nijmegen realiseert CPO Vereniging Toekomstmuziek een wijkje met tien privé-wooneenheden met enkele gemeenschappelijke ruimtes, waaronder een ontmoetingsruimte en logeerkamers.  Naar de website >>>


In april 2023 startte de bouw van ecodorp Klein Oers, het  eerste zelfbouw off-grid ecodorp in Nederland. Het wordt in CPO gerealiseerd in de wijk Zilverackers in Veldhoven (NB) en zal gaan bestaan uit vijf grote langgevelhoeves, een dorpshuis en een permacultuur-moestuin. In elke hoeve komen acht woningen, zowel koop als sociale huur.  Naar de websuite >>>


Ecodorp Allemansland wordt een dorpje in Deurne NB), geïnspireerd door Bolderburen in Almere: wonen in het groen in kleine houten duurzame huizen, met een gemeenschapshuis. Er komen 22 woningen en veel ruimte om te genieten, ontspullen, samen beslissen, een moestuin, kruidentuin, dierenweide, en een natuurlijk speelparadijs voor kinderen. Voor mensen van alle leeftijden. De oplevering staat gepland voor 2024/25. Er worden nog bewoners (kopers) gezocht voor tien huisjes, bij voorkeur gezinnen (al dan niet in spe). Naar de website >>>  
 

Buurtschap De Gast is een particulier initiatief met medeopdrachtgeverschap in Zuidhorn (Gron.) met als doel duurzaam wonen in een groene omgeving. Er komen 9 geschakelde grondgebonden woningen, 6 appartementen en een gezamenlijk buurthuis.  Meer  >>>


Erfdelen Nijhof: nieuw initiatief in het buitengebied van Doesburg (Gld): acht woningen op een prachtig boerenerf voor acht huishoudens van verschillende samenstelling en leeftijden. Koop in CPO. Samen ontwikkelen. Meer >>>  


In de Olstergaard, aan de zuidrand van Olst (Ov.) wil Grijs en Groen Wonen een kleinschalig woonproject voor actieve 50 plussers realiseren met 10 à 12 wooneenheden van 70 tot 120 m2. Met gemeenschappelijke ontmoetingsruimte en tuin. In CPO. Vanaf het begin hebben de toekomstige bewoners de regie bij de planontwikkeling en de indeling van de appartementen. Web: grijsengroenwonen.nl   Interview >>>


KilimanjaroWonen ontwikkelt samen met toekomstige bewoners gemeenschappelijk wonen-projecten in CPO-verband in onder meer Helmond, Cuijk, Veldhoven en Horst aan de Maas. In voorbereiding zijn projecten in verschillende gemeenten in Brabant en Limburg.  Meer >>>

Meer nieuwe initiatieven >>>

  

7-delige documentaire serie over collectief wonen

Filmmakers Eric Creemers en Ron Blom maakten een 7-delige documentaire serie over vormen van collectief wonen. In elke aflevering staan twee of drie woongemeenschappen centraal.

De serie Samen Leven Samen Wonen laat zien hoe samenleven in een woongemeenschap eraan toe gaat en wat het belang is van deze woonvorm. De makers onderzoeken de drijfveren van mensen om op deze manier te gaan wonen, waarom het leuk is, maar ook waar ze tegenaan lopen en hoe je een gemeenschappelijk woonproject opstart.

De kijker maakt kennis met bewoners die samen hun straat beheren, ouderen die gezamenlijke recreatieavonden organiseren, creatieve jongeren die samenwonen in een voormalig kraakpand, een gemeenschap die samen de tuin onderhoudt, een Turkse woongroep, een woongroep die jongeren begeleidt om zelfstandig te worden...

Naast portretten van bewoners, komen ook initiatiefnemers, bestuurders, architecten, corporaties, adviseurs en wetenschappers aan het woord over de maatschappelijke betekenis van collectief wonen. Zij geven hun visie op trends, belemmeringen en oplossingen.

Thema's:

1: Zorg voor elkaar
2. Gezellig samen oud worden in de wijk
3. Samen wonen tegen klimaatverandering
4. Samen leven voor creativiteit: over woon-werkpanden (voorheen gekraakt)
5. Meer samen door te delen: over Centraal Wonen
6. Samen wonen met je buren
7. Samen aan de slag in een wooncoöperatie

Naar de website >>>

Rondleidingen door ecologische woonwijken

De afgelopen jaren zijn verschillende nieuwe sociaal-ecologische woon(werk)projecten opgeleverd. De trotse bewoners - soms ook de bouwers - leiden belangstellenden graag rond in hun wijk. Daarbij vertellen ze over de totstandkoming en het bouwproces, maar natuurlijk ook over het dagelijks wonen en leven in hun wijk.


- Elke eerste zondag van de maand wordt een rondleiding gegeven door de nieuwe natuurinclusieve duurzame wijk Olstergaard in Olst. Om 12:30 verzamelen op hoek Vink/Rietgors. Meer info: rondleiding ( at ) olstergaard.nl   Meer over deze wijk >>>

- De ecologische wijk Lanxmeer in Culemborg werd al in 2000 opgeleverd. In een groen landschap van 24 hectare staan zo'n 350 duurzame - soms zeer experimentele - woningen, verdeeld over 17 hoven, en allerlei bedrijven, kantoren en werkplaatsen. Daarnaast is er een biologische stads-/zorgboerderij. De wijk ligt vlakbij het NS station. Door de wijk is een doe-het-zelf wandelroute uitgezet, maar er worden ook begeleide rondleidingen gegeven. Meer over Lanxmeer >>>

- De Soesterhof in Amersfoort is een bijzonder duurzaam buurtje met 42 huur- en koopwoningen dat door de bewoners zelf werd bedacht en vormgegeven. Het project werd voorjaar 2021 opgeleverd. Er zijn regelmatig kennismakingsbijeenkomsten.  Naar de website >>>

- Strowijk IEWAN in Lent (Nijmegen): elke eerste zondag van de maand een rondleiding met uitleg in het eerste ecologische woon-werkproject in de sociale huursector, met zelfbeheer. Ontwikkeld en (goeddeels) zelf gebouwd door de bewoners. Opgeleverd in mei 2015. www.iewan.nl.  Een paar keer per jaar zijn er aparte bijeenkomsten voor potentiële woonbelangstellenden. Filmpje >>> 

- Woongemeenschap Eikpunt in Lent (Nijmegen) in principe is er  iedere derde zaterdag van het kwartaal een uitgebreide rondleiding voor geïnteresseerden. De pijlers van deze woongemeenschap zijn: meergeneratiewonen, stilte en bezinning, ecologisch en duurzaam en gemeenschapsvorming. Op de lange wachtlijst hebben dertigers en veertigers voorrang.  www.woongemeenschapeikpunt.nl 

- Ecodorp Zuiderveld, Nijmegen-Noord: biedt elke eerste zondag van de maand een fysieke presentatie over de tot standkoming van de wijk, gevolgd door een rondleiding. Ook is er ongeveer eens in de 2 maanden een online informatiebijeenkomst via Zoom (videochatten), waarin uitleg wordt gegeven over (de projecten van) Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland, waaronder ecodorp Zuiderveld.  Vooraf aanmelden >>>

- Ecowijk De Woongaard in Serooskerke
is sinds begin 2023 bewoond. De trotse bewoners van de 25 woningen verzorgen regelmatig rondleidingen. www.dewoongaard.info

- Schoon Schip, Amsterdam:
drijvende woonwijk, ecologisch en sociaal duurzaam met 46 huishoudens op 30 arken, bewoond sinds 2020. Op verzoek worden rondleidingen gegeven aan groepen. Meer daarover >>>

-
Elke eerste zaterdag van de maand is er een klusdag op Frijlân, bij Leeuwarden: inspiratieplek voor ecologisch en duurzaam wonen, leren en werken. Gezellig, leerzaam en altijd met koffie, thee en iets lekkers. Vooraf informeren en aanmelden! Web: frijlan.nl

- Ecodorp Boekel (NB): elke eerste of tweede zondagmiddag van de maand is er een rondleiding met volop gelegenheid om vragen te stellen. Ook voor mensen die zelf een wooninitiatief willen starten. Vooraf aanmelden >>>

- Wijk met 23 aardehuizen in Olst: elke eerste zondag van de maand is een rondwandeling door de wijk met uitleg over de achtergronden, het bouwproces en het huidige wonen in deze bijzondere wijk, die door de bewoners zelf werd ontwikkeld en gebouwd. Opgeleverd in 2014. De rondleiding. Start om 14:00 uur bij het parkeerterrein aan de noordzijde van de wijk, aan de Rietgors. Richtprijs € 3 p.p. Geschikt voor deelnemers vanaf 12 jaar. Kort filmpje als voorproefje >>> Web: www.aardehuis.nl

- Ecowijk Mandora in Houten (U):
wijkje met 36 prachtige, energiezuinige huizen en een buurthuis voor gezamenlijk gebruik. Opgeleverd in 2017. Bewoners verzorgen regelmatig een presentatie over de wijk met rondleiding.  Vooraf aanmelden! Web: www.ecowijkmandora.nl

- Minitopia, Den Bosch: experimenteerplek met zelfbouw van nieuwe woonvormen: klein, innovatief, duurzaam, demontabel, flexibel en tijdelijk. Er worden regelmatig rondleidingen gegeven. Aanmelden! Website >>>      Facebook >>>

-
Het Vriendenerf in Olst, kleinschalig CPO-project woonproject voor en door actieve vijftigplussers, houdt af en toe rondleidingen en informatiedagen voor startende gemeenschappen. www.vriendenerf.nl

- Elke eerste zondag van de maand wordt een rondleiding gegeven met uitleg over (het terrein van) Ecodorp Bergen (NH). Aanvang 14:00 uur. Vrijwillige bijdrage, vooraf aanmelden. Elke vrijdag (soms ook zaterdag) is er een meewerkdag  Web: ecodorpbergen.nl

- Het GWL-terrein in Amsterdam is de eerste ecowijk in Nederland (1997). Op verzoek worden rondleidingen gegeven aan groepen. Lees hier meer >>>

Kijk voor meer rondleidingen en info-bijeenkomsten bij bestaande woonprojecten in de Aktie Agenda.

Meer voorbeelden van ecologische woonwijken >>> 

Kennismaken met gemeenschappelijk wonen

Wie zich wil oriënteren op vormen van gemeenschappelijk wonen, is bij allerlei projecten welkom voor een rondleiding ter nadere kennismaking. Een willekeurige greep uit het aanbod.

Woonc
oöperatie De Warren in Amsterdam werd in april 2023 opgeleverd. De trotse bewoners verzorgen op aanvraag rondeidingen voor groepen. Naar de website >>>

-
Een paar keer per jaar verzorgen de bewoners van de nog jonge leefgemeenschap De Huijberg in Huijbergen (NB) een informatiemiddag met rondleiding.  Website >>>

- Elke eerste en derde zondag van de maand tussen 10:30 en 12:00 kun je koffie komen drinken bij Woongemenschap Eikpunt in Lent (Nijmegen). Belangstellenden, leden, bewoners en anderen zijn van harte welkom. Soms wordt er iets leuks georganiseerd met muziek bijvoorbeeld, maar het kan ook ontmoeten in een ontspannen sfeer zijn. Voor uitgebreid kennismaken zijn er speciale rondleidingen.  Zie website >>>

- Centraal Wonen De Wonenwij in Ede (Gld)
organiseert af en toe een informatieavond over hun vereniging met 47 huishoudens en hun manier van wonen waarbij de bewoners bewust kiezen voor onderlinge betrokkenheid.  Website >>>

- Centraal Wonen project de Vuurplaats in Heerhugowaard (NH)
is een bijzondere plek waar de bewoners méér zijn dan goede buren voor elkaar. De 14 huurwoningen bieden plek aan mensen die vanuit eigenheid willen verbinden. Een eigen huis binnen een woongemeenschap waar ruimte is om elkaar te ontmoeten. Een paar keer per jaar worden rondleidingen gegeven.  Website >>>

- Vier keer per jaar organiseert Centraal Wonen Het Aardrijk in Breda een informatieochtend voor belangstellenden, met na afloop desgewenst de mogelijkheid je in te schrijven voor de wachtlijst.  Website >>>

- Buurzame Grond is een kleine community van drie gezinnen (naaste buren) die sinds 2011 samen duurzaam leven en iets moois maken van een groot stuk land in Wijnjeterp (Frl). Ze organiseren af en toe een open dag. Website >>>

- Wie wil kennismaken met Centraal Wonen Deventer, is eens per maand welkom op een zondagse koffie-ochtend. Website >>>

- Zes keer per jaar organiseert Centraal Wonen Klopvaart in Utrecht-Overvecht een informatiemiddag om geïnteresseerden een beeld te geven van wat Centraal Wonen in de praktijk inhoudt. Deelname aan een rondleiding is een voorwaarde voor inschrijving om in de Klopvaart te wonen. Er komt regelmatig woonruimte vrij. Vooraf aanmelden via de website

- Woonkollektief Purmerend (WKP) - tien woongroepen, elk bestaande uit een gezamenlijke ruimte en zeven woningen - biedt vrijwel eens per maand een algemene rondleiding ter nadere kennismaking. Vooraf aanmelden is verplicht. Website >>>

- Twee keer per jaar organiseert Centraal Wonen Drielandenhuis in Haarlem op een zaterdag een koffieochtend om kennis te maken met een aantal bewoners. Dan is er ook een korte rondleiding door het gebouw met verdere informatie. Vooraf aanmelden! Website >>>

- Iedere eerste zondag van de maand houdt Centraal Wonen Lismortel in Eindhoven Open Huis van 11 tot 13 uur. Samen koffie drinken en de sfeer proeven. Website >>>

- Ongeveer eens per maand is er een rondleiding door woon-werkpand Casa de Pauw in Arnhem: 45 bewoners verspreid over tien woongroepen in verschillende gebouwen. Sociale huurprijzen.  Meer >>> 

- Eens per maand een informatiebijeenkomst in/over Centraal Wonen De Heerd in Groningen. Aanmelden via de website of telefonisch bij Margo op 06-114 855 70 of 050-7851424. Website >>>

- Ongeveer eens per twee maanden organiseert Centraal Wonen Opaalstraat in Nijmegen een rondleiding voor mensen die zich daarvoor hebben opgegeven. Website >>>

- Elke eerste zondag van de maand: rondleiding in het grote woon-werkpand De Refter in Ubbergen (bij Nijmegen). Aanvang 16:00 uur. Meer >>>

- Centraal Wonen Zevenkamp in Rotterdam biedt eens per twee maanden op de derde zaterdag een informatierondleiding voor potentiële woonbelangstellenden. Website >>>

- Bijna elke eerste zaterdag van de even maanden is er 's middags tussen 13:00 en 15:00 een spreekuur bij woon-werkproject Pander in Den Haag. Een zeer gewild project met een forse wachtlijst. Website >>>     Beschrijving >>>

Kijk voor meer rondleidingen en open dagen in de Aktie Agenda >>>

Meer voorbeelden van gemeenschappelijk wonen >>>


Kennismaken met Tiny House-projecten

Langzaam maar zeker komen er steeds meer pilot-projecten met tiny houses, soms voor permanente bewoning. Meestal voor een periode van vijf of tien jaar.

Elf voorbeelden van tiny house-projecten waar permanent kan worden gewoond >>>

Wat voorbeelden van projecten die af en toe een open dag organiseren:

- Sinds eind september 2023 is een buurtje met zes tiny houses in Amersfoort bewoond: Mayordomio. Ze  mogen vijftien jaar blijven staan. 

- In de nieuwbouwwijk Olstergaard in Olst-Wijhe worden opvallend veel tiny houses gebouwd.  Meer daarover >>>

- De Kleine Brug: off-grid Tiny House community op de Keyenburg in het Zuiderpark in Charlois, Rotterdam. Pilot gestart in 2021 voor een periode van tien jaar. Meer lezen >>>

- In aanbouw: wijkje met ongeveer 30 tiny houses voor permanente bewoning. In de Falgatuinen in Den Helder. Twee huisjes worden verhuurd door Woningstichting Den Helder; de andere huisjes zijn particulier eigendom op gehuurde grond. Naar de website >>>

- Minitopia, Den Bosch:
tijdelijk, experimenteel wijkje (tot 2O28) met veelal zelfgebouwde innovatieve, circulaire woonvormen. Elke laatste woensdag van de maand een rondleiding.  Zie ook hier >>>

Er zijn/komen meer Minitopia's in andere plaatsen. Volg de ontwikkelingen op Minitopia's eigen YouTube kanaal  

- Tiny Oevers Roosendaal (NB):
tien (tijdelijke) tiny houses (tot 2028). Initiatief van Minitopia. Meer lezen >>>
Interview met bewoners Stephanie en Stijn (nov. 2022)  >>>

- In een weiland in Sint Laurens/Middelburg ligt een tijdelijk Tiny House project aan met zeven huisjes; ze zijn sinds april 2023 bewoond. Interview >>> 

- Na vijf moeizame jaren, komt er vanaf zomer 2023 een groepje van vier tiny houses aan de Monnikenlaan in Naaldwijk  Interview >>>
                 
- Tiny House community Alkmaar: 5 huisjes. Maximaal vijf jaar. Vanaf april 2020 geven de bewoners rondleidingen, met uitleg over hun woonstijl. Doorgaans op elke 1e zaterdag van de maand, maar raadpleeg vooraf de website >>>

- Onderdeel van de ecologische wijk Lanxmeer in Culemborg is een wijkje met acht prefab tiny houses. Naar de website >>>

- Tiny Houses Midden Delfland:
Kluit! Een Tiny House gemeenschap met negen huisjes. Pilot voor vijf jaar. De bewoners houden af en toe een open dag. Website >>>     Facebook >>>

- Tiny Village Kleinhuizen, Zeist. Na een proefperiode van vijf jaar in Nieuwegein, verhuisden de negen tiny houses en hun bewoners eind 2019 naar een tijdelijke locatie in Zeist. Ook hier komen af en toe open dagen. Binnenkijken kan nu via de website Website >>>    Facebook >>>

- Tiny Houses Duinvallei, Katwijk aan Zee: tienjarig project. De bewoners van 8 huisjes mogen hun duurzame visie loslaten op het braakliggende terrein in de Zanderij. Met bloemen, planten en leuke projecten voor de buurtbewoners ontstaat er een groen en bloeiend park dat open is voor iedereen.  Facebook >>>

- Kattegat, Zwolle: tijdelijk
containercomplex aan de Oostzeelaan. De bewoners organiseren o.a. het Kattegatfestival. Meer daarover >>>   Facebookpagina >>>

- Tiny Houses Hengelo: Op het veld van de oude bierbrouwerij staan sinds 2020  tien tiny houses voor een periode van vijf jaar. De groep bestaat uit jonge gezinnen tot aan gepensioneerden. Facebook >>>     Uitgebreid interview >>>  

- 't Landjegoed:
circulaire tiny house woon-werkwijk, onderdeel van coöperatie Woldwijk in Ten Boer (Gron). Web: www.landjegoed.nl

- LiberTerra, Geestmerambacht (NH):
Op het terrein staan 10 huizen en een kenniscentrum. Het kleinste huisje is 23 m2, de grootste 62m2. Er zijn regeelmatig open dagen. 

- Buurtje met Tiny Houses (koop) in het Lievingerveld in Beilen (Dr). In ontwikkeling.  Facebook >>>

- In het Waterwinpark in Zeist ontstaat sinds najaar 2020 een buurtje met zes tiny houses. De bewoners betalen erfpacht aan de gemeente. De vergunningen en contracten gelden voor vijf jaar.  Meer >>>

- Tiny Houses Westpark, Groningen: burgerinitiatief voor een tijdelijke, duurzame Tiny-wijk (max. tien jaar). Op 1,5 ha komen vanaf eind 2020 zo'n 30 particuliere huisjes van maximaal 50 m2. Er is een wachtlijst. Website >>>

-
Klein Zuidbroek, Apeldoorn: tien off the grid tiny houses voor een periode van maximaal vijf jaar. Elk max. 28 m2 netto gebruiksoppervlakte. Website: kleinzuidbroek.nl  Reportage na een jaar bewoning >>> 

- Tiny House project Klein Dalem, Gorinchem (ZH): pilot met tien verplaatsbare Tiny Houses, max
30 m2. Voorlopig voor vijf jaar. Website: www.kleindalem.nl

In 2017 startte een bijzonder project met tien permanente kleine huisjes: Tiny Houses Techum. Een initiatief van de gemeente Leeuwarden. Nadere kennismaking >>>  Op Facebook >>>

Ook op andere locaties in Friesland zijn tiny houses gebouwd: Hurdegaryp (5) en Sneek (20). In Gorredijk loopt een initiatief voor zeven huisjes.  Een kort filmpje >>>

In het najaar van 2022 startte de bouw van
Tiny/Small-house gemeenschap Calimero: 27 huisjes (koop en sociale huur). in de nieuwe wijk Ecowieck in Ewijk (vlakbij Nijmegen)Naar de website >>>


KIJKTIP: een korte docu (15 min.) over klein, duurzaam en sociaal wonen in De Olstergaard (Olst), Minitopia (Den Bosch) en Buurtschap Ter Veld (Eindhoven). Hier te bekijken >>>
 
Meer Tiny House woonpropjecten >>>      Meer over Tiny Houses in Nederland >>>

Nieuwe publicaties rond 'anders' wonen

Recent verschenen informatieve en inspirerende publicaties rond 'anders' wonen.
Publicaties met *) zijn opgenomen in de bibliotheek van Omslag.

*) Sociale architectuur
over het sociale bouwproces van woongemeenschappen. Door Johan de Kleuver. Meer over deze uitgave >>>


*)  In Deventer is het eerste cohousingproject met acht tiny houses voor permanente bewoning in de sociale huur gerealiseerd. Met een gemeenschapshuis en een gezamenlijke tuin. Ter stimulering van nieuwe inititatiefnemers stelde Woonpioniers een informatieve brochure samen. Pdf hier downloaden >>>

*)
Pak Mokum Terug: woonstijd in een krakende stad. Over de (recente) geschiedenis van het kraken van panden en broodnodige inspiratie om in actie te komen.  Meer over dit boek >>>

 
TOGETHER Ruimte voor collectief wonen
: een verzameling van essays, data en casestudies in Nederland en andere Europese landen. Het boek illustreert de dilemma’s en kansen voor een nieuw paradigma, over hoe we in de 21ste eeuw samen kunnen leven. 160 pag. Verkrijgbaar in twee talen; ook als E-book.  Meer over dit boek >>>


*)  Tiny Houses: van droom naar realiteit. Vanuit haar rijke ervaring bundelde Tiny House-pionier Marjolein Jonker tal van tips en tricks rond het realiseren van een eigen kleine huis. O.a. over waarom zou je tiny willen wonen, zelf ontwerpen of laten doen, financiering, ontspullen, hoe vind je een kavel? 240 pag. Meer over dit boek >>>
 
.
*)  Jubileumboek KIJK! - over de ontwikkeling van herbestemming van cultureel erfgoed. 220 pagina's met honderden foto’s, interviews en voorbeelden. 28 projecten worden uitgebreid beschreven. Uitgave van Stichting BOEiMeer over het boek >>>


*) Samen wonen ontwerpen - Het recente archief van de Vlaamse Bouwmeester als inspiratiebronMeer over deze uitgave >>>

    *)  In Gemeenschap - bundel met beschrijvingen van ruim zestig leefgemeenschappen op religieuze grondslag, verspreid over heel Nederland. Aangevuld met informatie over verwante gemeenschappen en netwerken. Uitgave van Vereniging Religieuze leefgemeenschappen, december 2022.

*)  Verbind de verschillen - indrukwekkend boek over vier zusters van Liefde, die een voormalig klooster in Eindhoven een nieuwe bestemming gaven als dak boven veel hoofden.  Meer over de inhoud  >>>


- In mei 2022 verscheen de Nederlandstalige versie van de Transitie Startgids: een introductie voor iedereen die betrokken is bij Transition Towns, voorzien van een praktische handleiding: 65 pagina's full-color. Gratis download >>>


- *)  Operatie Wooncoöperatie  - over de ‘wooncoöperatie’ als een derde alternatief tussen huur en koop. Niet de individuele vraag ‘hoe wil ik wonen?’, maar het gezamenlijk vormgeven aan de vraag ‘hoe willen wij samenleven?’ valiz.nl


  'Zeggenschap zonder bezit' gaat over de veertigjarige geschiedenis van woon-werkpand Tetterode in Amsterdam: de grootste woon-werkgemeenschap in Oud-West. Van anarchistisch kraakpand tot succesvol pioniersproject met betaalbare en alternatieve vormen van wonen en werken, met zelfbeheer en zelfwerkzaamheid. Meer >>> 
Achtergrondverhaal in Het Parool >>>    Bestellen: underbelly.nu


*) 'Minitiopia, ruimte voor je woonwens'. Over de experimentele bouw- en woonvormen in mini-staatje Minitopia in Den Bosch: compact, flexibel, kant en klaar of modulair.
 Meer >>>

*) 'Tiny Houses Living': een boek vol met heel veel verschillende tiny houses en tiny house locaties. Samengesteld door Monique van Orden (St. Tiny House Nederland). Ook verkrijgbaar als e-book als e-book.  Bestellen: www.bookspot.nl    Inkijkexemplaar: issuu.comCursussen rond wonen in een tiny house

Vanuit haar eigen ervaring met het oprichten van Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar, heeft Marjolein Jonker een online cursus ontwikkeld die Tiny House initiatiefgroepen stap voor stap loodst door het proces naar de oprichting van een stichting of (coöperatieve) vereniging. Niet alleen de keuze voor de rechtsvorm is een belangrijk onderwerp, ook de manier van organiseren en een hele reeks aan afspraken met elkaar over hoe je samen wilt gaan wonen. Van de cursus ‘Van initiatiefgroep naar wooncoöperatie’ is een versie voor individuele cursisten en een versie voor groepen. Marjolein Jonker is mede-oprichter en projectleider van Stichting Tiny House Nederland.
In 2023 verscheen haar boek .Tiny Houses: van droom naar realisatie'.

On-line basiscursus 'Jouw tiny house'
Tiny House-pioniers Marjolein Jonker en Monique van Orden ontwikkelden de verkennende on-line basiscursus Jouw Tiny House: van droom naar realiteit’, bestaande uit tien online lessen, vier cursusbijeenkomsten en toegang tot de supportgroep op Facebook. De basiscursus kost € 145,-.

Speciaal voor Vlaanderen
Er is veel overlap tussen de Nederlandse en Vlaamse situatie als het gaat om Tiny Houses, maar er zijn ook duidelijke verschillen. Bijvoorbeeld waar het gaat om regelgeving. Daarom is er nu ook de online-basiscursus Jouw Tiny House – van droom naar realiteit – Vlaanderen. Kosten: € 145,-.


Off the grid wonen

Speciaal voor bouwers van een tiny house en anderen die ecologisch en of biobased willen bouwen, ontwikkelde Niels Gorisse de praktische cursus zelfvoorzienend off-grid: ,,Leer alle basisbegrippen over ecologisch isoleren, zonneboilers, regenwateropvang, waterfiltering, helofytenfilters, composttoiletten, zonnepanelen en meer. De cursus wordt op verschillende locaties in het land gegeven, maar ook on-line.  Meer >>>

Duitse GLS Bank verkent Nederland

Met de medefinancierng van twee sociaal-ecologische woon(werk)projecten in zelfbeheer, verkent de Duitse GLS Bank nu ook de mogelijkheden in Nederland. Een belangrijke financiële steun in de rug voor Ecodorp Boekel.

De Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken (GLS) werd in 1974 opgericht vanuit een antroposofische achtergrond. Het was de eerste sociale en ecologische bank in Duitsland die met zijn geld niet speculeert op de internationale financiële markten, maar onder zeer gunstige voorwaarden kredieten verstrekt aan duurzame ondernemers die sociaal, ecologisch en economisch zinvolle projecten willen creëren.

De GLS Bank is ook de ‘huisbankier’ van de wooncollectieven die zijn aangesloten bij het Mietshäuser Syndikat, een Duits initiatief, dat al ruim twintig jaar opereert als netwerk van groepen die collectief een woongebouw kopen en daar als individu hun woon- en/of werkruimte huren tegen een sociale huur. Het collectief blijft eigenaar. De aanpak is onder meer gebaseerd op collectieve aankoop en financiering, solidaire medefinanciering, zelforganisatie, zelfbeheer en het oprichten van een coöperatie door leden/bewoners (die alle mede-eigenaar zijn) voor het organiseren van onderhoud, besluitvorming etc.

Het eerste project in Nederland dat door de GLS Bank werd medegefinancierd is woonwerkpand Soweto in Amsterdam. Het volgende project dat in aanmerking kwam was Ecodorp Boekel. Hopelijk zullen ook de Nederlandse ethische banken zich door de GLS Bank laten inspireren.

Om de kansen en mogelijkheden van collectieve aankoop van panden in zelfbeheer in Nederland te vergroten, werd in 2015 VrijCoop opgericht. Dit netwerk heeft inmiddels ook goede contacten opgebouwd met de GLS Bank.

Fllm (NL ondertiteld) met uitleg over het Mietshauser Syndikat >>>

Verslagen van Aanloopdagen bij Omslag 

Omslag organiseert op de eigen locatie in Eindhoven regelmatig DoenDenkDagen (v/h Aanloopdagen) rond een specifiek thema. Elke dag wordt ingeleid door een of meer personen vanuit de praktijk. De Aanloopdagen worden steevast zeer goed bezocht door deelnemers vanuit het hele land.

Van elke dag wordt een uitgebreid inhoudelijk verslag gemaakt.
DSC03595.JPG DSC03995.JPG

Meer over Aanloopdagen bij Omslag >>>

   

Omslag op Facebook

Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling heeft een eigen pagina op Facebook: facebook.com

Ook daar worden af en toe berichten gepost rond 'anders wonen en leven'.

Schapen op milieuproject Stoutenburg

Woonvormen
Vraag en aanbod groepswonen© 2008 Omslag, Hoogstraat 301a, 5654 NB Eindhoven. Tel. 040-2910295. | Deze site staat op de computer van dDH | Best viewed with Any Browser | | Eindredactie: Marta Resink