Nieuwsbrief
Anders Wonen Anders Leven

Een uitgave van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven, een initiatief van
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

Nummer 139 - oktober/november 2020

Deze nieuwsbrief bevat flitsen over een mix van onderwerpen rond 'anders' wonen en leven en duurzaam bouwen. Vanuit de link(s) in een bericht kun je eenvoudig doorklikken naar meer informatie.

Verzoek om vrijwillige donatie

Het samenstellen van deze nieuwsbrief kost erg veel tijd. Om het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven in stand te houden en om deze nieuwsbrief gratis te kunnen laten verschijnen, vragen we van de ontvangers van deze nieuwsbrief een vrijwillige donatie. Omslag is een onafhankelijke basisorganisatie, die geen subsidies ontvangt.

Vooral nu zijn gulle giften meer welkom dan ooit. Bij voorbaat dank! meer >>

Activiteiten bij Omslag in Eindhoven

 • De wekelijkse theetuinen in de tuin van Omslag zijn gestopt. Maar: Vuur, Soep & Potluck (op 1,5 m afstand) gaat door op sommige vrijdagen. Eerstvolgende keer: vrijdag 16 oktober. meer >> En er komen ook andere activiteiten. Houd de website in de gaten! meer >>
 • De grote tuin van Omslag biedt ook ruimte aan anderen voor het organiseren van kleinschalige workshops, presentaties of evenementen die passen binnen de doelstelling van Omslag. Wie ideeën heeft kan contact opnemen: 040-2910295, omslag ( at ) omslag.nl
 • Het Landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven, ondergebracht in de bibliotheek van Omslag, is gesloten ivm corona. Wel op vrijdagmiddag tussen 14:00 en 17:00 uur beperkt geopend voor bezoekers (max. 2 tegelijk). Vooraf aanmelden is nodig! meer >>
 • Op zoek naar een verantwoord cadeau(tje)? Kijk eens rond in de webwinkel van Omslag. meer >>

Nieuws en oproepen

 • Gelderland biedt een unieke kans om in die provincie je eigen woning te bouwen in een leegstaand gebouw. Diverse locaties. Ook voor woongroepen. meer >>
 • Bij het opzetten en professionaliseren van een wooncoöperatie komt heel wat kijken. Alle feiten, weetjes en antwoorden vind je op de geheel vernieuwde website van kennisnetwerk Cooplink. meer >> Splinternieuw filmpje meer >> Overzicht van workshops, cursussen en andere bijeenkomsten rond (het opzeten van) wooncooperaties. meer >>
 • Nieuws uit het Nederlandse Ecodorpen Netwerk (GEN-Nl) meer >>
 • Overzicht van bijeenkomsten georganiseerd door Platform31 - kennis voor stad en regio - over een groot aantal thema's (ook bouwen, wonen, wooncoöperaties, zorg, etc.) meer >> Op woensdagavond 28 oktober een on-line debat over de renovatie van de volkshuisvesting. meer >>
 • Laatste nieuws van de Woonbond - de stem van hurend Nederland. meer >>
 • Kijk voor meer nieuws en oproepen ook regelmatig in de rubriek 'Actueel Nieuws' van de website van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven. meer >>

Deze nieuwsbrief telt nu ruim 4.750 abonnees, voornamelijk in Nederland en België. Meld nieuws, oproepen en tips bij: Marta (at) omslag.nl

Nieuwe initiatieven rond gemeenschappelijk en/of ecologisch wonen:

 • Wooncoöperatie De Nieuwe Meent in Amsterdam is volledig georganiseerd rondom de principes van commoning: 'Huizen zijn er om in te wonen, niet om winst mee te maken'. Door het samenbrengen van betaalbare woningen, gemeenschappelijk wonen, sociale zorg en solidariteit, dragen ze bij aan een duurzame, inclusieve en eerlijke samenleving. Samen bouwen ze een flat van zeven verdiepingen, waar ruim 50 mensen kunnen wonen'. Nu in vergevorderde opstartfase. meer >>
 • En nog een nieuw initiatief voor een wooncoöperatie in Amsterdam: Stroom. De groep bestaat uit één- en meerpersoonshuishoudens, en wil uiteindelijk enkele tientallen betaalbare wooneenheden realiseren. meer >>
 • Meer over wooncoöperaties in Amsterdam meer >>
 • In Zutphen start in november de bouw van de Hof van Zutphen: een 'Knarrenhof' met 51 koopwoningen. meer >>
 • Ecowonen Midden-Nederland: initiatief voor ecologisch verantwoord leven en wonen met een aantal huishoudens in harmonie met elkaar en de Aarde. Locatie op het oog in De Glind. Online info-avonden (o.v.) op 13 oktober, 10 november en 8 december. meer >>
 • De Hof van Heden Almelo: CPO-initiatief voor een woonproject in Almelo met 15 betaalbare en duurzame koopwoningen met een gemeenschappelijke tuin en liefst ook een gemeenschappelijke ruimte. Hiertoe is vereniging Mens en Milieuvriendelijk Wonen Almelo opgericht. meer >>
 • Klein Groenrijk is een nieuw initiatief voor klein en duurzaam bouwen in de gemeente Vught: zo klein mogelijke voetafdruk, (deels) zelfvoorzienend, natuurversterkend, zelfbouw, (financiële en persoonlijke) vrijheid creëren en wonen in een community. Op 21 oktober is er info-avond, zowel live (20 pers) als via Zoom. meer >>
 • Ecowijk Drimmelen (West-Brabant): nieuw initiatief voor een kleinschalige ecowijk voor mensen van verschillende leeftijden. Kernwaarden: sociaal leven, duurzaam wonen en sociocratisch besturen. meer >>
 • Binnenkort start in Almere Oosterwold de bouw van het Houten Hof in De Kievitswei: 5 sociale huurwoningen uit moderne houtskeletbouw met een netto woonoppervlakte van 50 m2. meer >> Een particulier initiatief in de sociale huursector. meer >>
 • Buurtskap De Tuunen wordt een nieuwe en groene woonbuurt aan de oostkant van Den Burg op Texel, met in totaal zo'n 140 woningen, waarvan 100 in de sociale huur. In september werden 20 zorgwoningen opgeleverd en het Erfhuis met een gemeenschappelijke woonkamer, slaap- en vergaderruimte en een goed geoutilleerde keuken. Een initiatief van gemeente Texel en woningcorporatie Woontij. meer >>
 • Stichting Erfdelen zet zich in voor het vormen van woongroepen op voormalige boerenerven: sociaal, duurzaam, kleinschalig en goed voor het platteland. In verschillende plaatsen lopen initiatieven. meer >>
 • Diverse oproepen van initiatiefnemers die medestanders zoeken bij het opzetten van een nieuw wooproject. meer >>
 • Overzicht van al lopende CPO-projecten verspreid over het land waar nog ruimte is voor nieuwe bewoners. meer >>
 • Onvolledig overzicht van ecodorp en -wijkinitiatieven in Nederland, in diverse stadia van ontwikkeling. meer >>
 • Overzicht van nieuwe initiatieven met betrekking tot gemeenschappelijk wonen van ouderen meer >> en meer >>
 • Op de website van Samenhuizen vzw staat een overzicht van bijeenkomsten rond (nieuwe) Cohousing-initiatieven in België (linkerkolom op de homepage). Ook een rubriek 'zoekertjes'. meer >> en overzicht van initiatief- en startgroepen in België meer >>
 • Cohousing Projects brengt mensen samen en begeleidt hen om samen de dorpjes van morgen te bouwen. Vlaams initiatief. meer >>

Woongroepen zoeken bewoners

 • Fijne, sociale bewoners gezocht bij cohousing community De Nieuwe Proef in Wogmeer (NH). Er komt een instapklare driekamer-koopwoning vrij. Pijlers: gezamenlijkheid, goed nabuurschap en duurzaamheid. meer >>
 • 50+ woongroep Sous Venir in Breda is op zoek naar leuke mede-bewoners. Het comlex bestaat uit 26 moderne 3-kamerappartementen met een ontmoetingsruimte en een heerlijke tuin, nabij het centrum van Breda. Leeftijd: tussen 50-68 jaar. Sociale huur. meer >>
 • Bij woonvereniging Hof te Holt in Gassel (bij Nijmegen) komt woonruimte beschikbaar. De bewoners zijn tezamen eigenaar van de boerderij en het erf en verdelen de taken. meer >>
 • Natuurcamping Wientjesvoort-zuid in Vorden (Gld) staat te koop! Een wonderschone unieke plek waar de natuur zegeviert. Of de eigenaren starten met de bouw van huisjes of... Wie koopt Wientjesvoort vrij? Reacties naar: wietepiet@hotmail.com. meer >>
 • Meer oproepen van groepen die medebewoners zoeken, in binnen- en buitenland. Ook tijdelijk. meer >>
 • Oproepen van mensen die een plek in een woongroep of leefgemeenschap zoeken. meer >>
 • Facebookgroep 'Vegan huisgenoot gezocht' meer >>
 • Overzicht van woongroepen voor mensen met een beperking. Ook rubriek 'vraag en aanbod'. meer >>
 • Overzicht van Thuishuizen in Nederland: kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen en/of (dreigen te) vereenzamen. meer >> Promotiefilmpje 'Wat is een thuishuis?' meer >>
 • De website BeschermdWonen is een startpunt voor iedereen die beschermd wil gaan wonen of informatie over beschermd wonen zoekt. Voor wanneer zelfstandig wonen geen optie (meer) is. meer >>

Particulieren en niet-commerciële initiatieven kunnen nog tot december 2020 een gratis oproep plaatsen op de (veelbekeken!) Omslag-website: meer >>

Andere nuttige prikborden met vraag en aanbod m.b.t. groepswonen:

 • Interactieve Facebookgroep 'Gemeenschappelijk wonen / Wooncoöperaties / Woongroepen meer >>
 • Woongroep.net meer >>
 • STUT Consult (groepswonen binnen collectief eigendom) meer >>
 • Centrum Groepswonen Den Haag meer >>
 • Samenhuizen vzw (gemeenschappelijk wonen in België) - vraag en aanbod woongroepen meer >>

Kennismaken met projecten in Nederland en Vlaanderen

>>> Bij allerlei woongroepen, woon(werk)projecten en leefgemeenschappen kwamen fysieke rondleidingen juist weer voorzichtig op gang, maar de situatie verandert snel. Raadpleeg dus eerst de websites om te zien of samenkomsten ook werkelijk doorgaan, soms in een virtuele variant.

 • Op 25 oktober is er sinds lang weer een meewerkdag bij leefgemeenschap De Hobbitstee in Drenthe: lekker buiten aan de slag om het terrein winterklaar te maken. Ook leuk om de bewoners te ontmoeten en te genieten van een heerlijke vega lunch. Van 9:30-16:00. Neem laarzen en werkkleding mee en meld je vooraf aan: aanmelden ( at ) dehobbitstee.org meer >>
 • In Nijmegen-Noord vordert de bouw van Ecodorp Zuiderveld: 46 woningen (koop/huur) met gemeenschappelijke voorzieningen. Op 30 oktober is er een online infobijeenkomst. meer >>
 • Er zijn weer regelmatig info-middagen bij woongemeenschap Eikpunt in Nijmegen-Lent. Pijlers: meergeneratiewonen, ecologie en duurzaamheid, stilte & bezinning en gemeenschapsvorming. 40 huur- en 9 koopwoningen, plus stilteruimte. meer >> Eikpunt heeft een eigen videokanaal. meer >>
 • Elke eerste zondagmiddag van de maand is er een (aangepaste) rondleiding door Ecodorp Bergen. Elke donderdag kun je meewerken (klussen, tuinieren, koken) en af en toe is er een meewerkweekend. Vooraf aanmelden! meer >>
 • Ook weer hervat: de maandelijkse rondleidingen door de wijk met aardehuizen in Olst. Eerstvolgende: 1 november. Aanvang telkens om 14:00 uur. meer >>
 • Vanaf november is er weer regelmatig een digitale rondleiding door Strowijk Iewan in Nijmegen-Lent: 26 sociaal-ecologische wooneenheden met gemeenschappelijke ruimte. Sociale huur met zelfbeheer. meer >>
 • De fysieke rondleidingen door Ecodorp Boekel (in aanbouw) zijn voorlopig vervangen door een online info-middag op elke 3e zondag van de maand - van 13:00-14:30. meer >> Tijdens de bouw zijn vrijwilligers welkom: van eenvoudig klussen tot serieus bouwen, en van koken tot de kinderen leuk bezig houden. Liefst voor minstens een week volgens de WWOOF-opzet: 7 dagen verblijf = 5 dagen werken van 6 uur per dag tegen gratis kost en inwoning. meer >>
 • Er zijn regelmatig klusdagen-/weken op Frijlan, bij Leeuwarden: inspiratieplek voor ecologisch en duurzaam wonen, leren en werken op basis van permacultuur. Er is ook een activiteitenprogramma en het is mogelijk om een natuurhuisje te huren voor een kort verblijf. meer >>
 • De Huijberg, een nog jonge leefgemeenschap (3 pers.) in Huijbergen (NB): plek met aandacht voor Aarde en adem. Er is een activiteitenprogramma. Tevens een fijne gelegenheid om nader kennis te maken. meer >>
 • Voorlopig geen rondleidingen door ecowijk Mandora in Houten (U): 36 zeer duurzame woningen in CPO gebouwd, met gemeenschapshuis en veel groene ruimte. meer >> Wel virtuele rondleiding meer >>
 • Het mobiele ecodorp Ppauw, op de Wageningse berg, is een vrijplaats voor ecologische experimenten. Er zijn o.a. rondleidingen, klusdagen, bedrijfsuitjes en pannenkoekenavonden. Elke zondag vanaf 13.00 uur open voor publiek. meer >>
 • Elke laatste woensdag van de maand is er een rondleiding door Minitopia in Den Bosch. Hier wordt geëxperimenteerd met zelfbouw van nieuwe woonvormen: klein, innovatief, duurzaam, demontabel, flexibel en tijdelijk. Aan de Vaartgraaf in de wijk Poeldonk. Een project i.s.m. woningcorporatie Zayaz. Vooraf aanmelden voor de rondleiding; aanvang: 14.00 uur. meer >>
 • De Hof van Moeder Aarde, kleinschalige woon-werkcoöperatie in opbouw, houdt elke tweede zaterdag van de maand een groene klussendag. Een ideale gelegenheid om heerlijk buiten te werken, nieuwe mensen te leren kennen en nader kennis te maken met Hof van Moeder Aarde. In Neede (Achterhoek) van 9:00-17:00, incl. lunch. Vooraf aanmelden bij joke ( at ) hofvanmoederaarde.nl. meer >>
 • Zes keer per jaar organiseert Centraal Wonen Klopvaart in Utrecht-Overvecht een informatiemiddag om geïnteresseerden een beeld te geven van wat Centraal Wonen in de praktijk inhoudt. Deelname aan een rondleiding is een voorwaarde voor inschrijving om in de Klopvaart te wonen. Er komt regelmatig woonruimte vrij. Vooraf aanmelden via de website. meer >>
 • Woonkollektief Purmerend (WKP) - tien woongroepen, elk bestaande uit een gezamenlijke ruimte en zeven woningen - biedt vrijwel eens per maand een algemene rondleiding ter nadere kennismaking. Vooraf aanmelden is verplicht. meer >>
 • Elke eerste zaterdag van de maand (niet op feestdagen) biedt Centraal Wonen Drielandenhuis in Haarlem een open inloop tussen 11.00 en 11.30 uur. Vooraf aanmelden per e-mail: belangstellenden ( at ) drielandenhuis.nl meer >>
 • Iedere eerste zondag van de maand houdt Centraal Wonen Lismortel in Eindhoven Open Huis van 11 tot 13 uur. Samen koffie drinken en de sfeer proeven. meer >>
 • Ongeveer eens per maand is er een rondleiding door woon-werkpand Casa de Pauw in Arnhem: 45 bewoners verspreid over tien woongroepen in verschillende gebouwen. Sociale huurprijzen. meer >>
 • Eens per maand een informatiebijeenkomst in/over Centraal Wonen De Heerd in Groningen. Aanmelden via de website of telefonisch bij Margo op 06-114 855 70 of 050-7851424. Web: www.cwdeheerd.nl
 • Ongeveer eens per twee maanden organiseert Centraal Wonen Opaalstraat in Nijmegen een rondleiding voor mensen die zich daarvoor hebben opgegeven. meer >>
 • Elke eerste zondag van de maand: rondleiding in het grote woon-werkpand De Refter in Ubbergen (bij Nijmegen). Aanvang 16:00 uur. meer >>
 • Centraal Wonen Zevenkamp in Rotterdam biedt iedere derde zondag van de maand een informatierondleiding voor potentiële woonbelangstellenden. meer >>
 • Bijna elke eerste zaterdag van de even maanden is er 's middags tussen 13:00 en 15:00 een spreekuur bij woon-werkproject Pander in Den Haag. Een zeer gewild project met een forse wachtlijst. meer >>
 • Overzicht van Centraal Wonen-projecten in Nederland, voor zover aangesloten bij de Landelijke Vereniging meer >>
 • Overzicht van 50+ woongroepen, voor zover aangesloten bij de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen (LVGO). Ook nieuwe initiatieven. meer >>
 • Nieuws van Samenhuizen vzw, Belgische koepelorganisatie voor gemeenschappelijk wonen. Met activiteitenagenda; ook nieuwe initiatieven. meer >>
 • Nieuwsbrief van CoHousing Berlin (Du) meer >>

Meewerken en/of -leven bij een inspirerend project in Nederland of een ander land? meer >>

 • Vraag en aanbod wonen in gers, yurts etc. meer >>
 • Kijk voor een uitgebreid overzicht van open dagen, rondleidingen, lezingen, workshops en andere publieksactiviteiten rond 'anders' bouwen en wonen in de 'Bouwen en Wonen'-agenda. meer >>

Bouwen en Wonen-agenda

Omslag coördineert de landelijke Aktie Agenda: een overzicht van acties, bijeenkomsten en andere maatschappelijke activiteiten van mensen die werken aan een betere wereld. Deze agenda bevat ook een rubriek 'Bouwen en Wonen' meer >> De Aktie Agenda heeft een eigen website en wordt dagelijks bijgewerkt. meer >> De Aktie Agenda kan alleen bestaan dankzij betrokken medewerking. Iedereen kan zelf relevante activiteiten in de Agenda invoeren - deze worden (na moderatie) opgenomen in de totaal-agenda.

VERZOEK aan personen, projecten en organisaties die relevante publieksactiviteiten kennen en/of organiseren: voer deze activiteiten zelf in in de Bouwen en Wonen-agenda. Zo krijgen ze een brede, landelijke verspreiding. Naar het invoerscherm: meer >>

Inspiratie

 • Mare Nynke Zijlstra is een van de initiatiefnemers van Strowijk IEWAN. In een uitgebreid tv-interview op Omroep Gelderland vertelt ze over de totstandkoming van deze unieke wijk vol duurzame aspecten, over haar eigen woonervaringen en hoe zelfbeheer in de praktijk wordt vormgegeven. meer >>
 • !WOON organiseert op 15 december een basiscursus voor bewoners die meer willen weten over het opzetten van een wooncoöperatie. In Amsterdam, maximaal 12 deelnemers. meer >>
 • Stichting Natuurlijk maakte een zesdelige tv-serie over ‘t Natuurlijk Huus in Raalte (Ov) en haar filosofie. Het tv-programma Binnenstebuiten kwam ook langs. meer >>
 • Eens per maand is er een excursie bij Het Natuurlijk Huus in Raalte: kleine groepjes, tijdig aanmelden. meer >>
 • De toekomstige bewoners van het in aanbouw zijnde ecodorp Zuiderveld (Nijmegen-Noord) oefenen in gemeenschapsvorming via de CLIPS-methode. Verslag van een CLIPS-training eind september. meer >>
 • Over CLIPS is een informatieve, Nederlandstalige handleiding beschikbaar. Te bestellen bij Omslag. meer >>
 • Interview van ruim een uur met Michael Reynolds, architect van de earthships (aardehuizen). Helaas geen ondertiteling, maar redelijk goed te volgen. meer >>
 • Interview met Mark Huser en Maya Vaarn over hun zelfgebouwde NatuurTempel in Teuge: ‘We lopen echt niet in een berenvelletje rond’. meer >>
 • Website van holistisch inspiratiecentrum Earth Awareness meer >>
 • Na(ast) een rijdende kerk in een omgebouwde SRV-wagen, is in Almere Poort nu ook een 'Tiny Church' geopend: een klein kerkgebouw dat met de zon mee kan draaien. meer >> Interview met beelden meer >>
 • Jan Ottens lanceerde het hyperambitieuze plan om in de Brabantse Peel vijf of zes natuurdorpen op te richten met plek voor drie- à vierduizend inwoners in combinatie met duurzame landbouw: 3.500 ha nieuwe natuur en 10.000 tiny houses. Boeren en grondeigenaren uit de regio reageren enthousiast. meer >>
 • Huizenbouw op plek van boer die stopt: dé oplossing voor woningnood en stikstofcrisis? Over ontwikkelingen in Overijssel en Gelderland. meer >>
 • In december verschijnt een boek over Minitopia: tijdelijke experimenteerplek voor radicaal anders bouwen en wonen in Den Bosch. Je kunt het alvast bestellen. meer >>
 • Ecosystem Restoration Camps is een van oorsprong Nederlandse non-profitorganisatie die wereldwijd kampen organiseert om ecosystemen te herstellen. meer >>
 • De Floriade - hét podium voor de wereldtuinbouw­tentoonstelling in 2022 in Almere - is volop in aanbouw. Je kunt alvast een kijkje komen nemen op het 60 ha grote terrein, waar ook de basis wordt gelegd voor de nieuwe stadswijk Hortus. Op vr, za en zo t/m 1 november. Vooraf reserveren! meer >>
 • Overzicht van een- en meerdaagse permacultuurcursussen en opleidingen. meer >>
 • Overzicht van diverse woonvormen voor ouderen, ook met zorg. meer >>
 • Vraag en aanbod van Toekomstboeren (boerderijen, land, opvolging, samenwerking). In Nederland en andere landen. meer >>
 • Aanbod van te koop staande woonboerderijen. meer >>
 • Redres: overzicht van aanbod van historisch, industrieel en monumentaal erfgoed voor diverse bestemmingen. meer >>
 • Vraag en aanbod van grote (religieuze) panden met/voor een maatschappelijke bestemming. meer >>
 • Aanbod van maatschappelijk vastgoed meer >>

ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers

Meer inspiratie opdoen? Eind oktober verschijnt het allerlaatste nummer van ZOZ tijdschrift voor doen-denkers. Met verhalen, nieuws, artikelen door en over mensen die werken aan en duurzame wereld, en (dus) ook veel over 'anders' wonen. Ook veel korte berichten, oproepen, boekrecensiesen nog veel meer informatie en inspiratie die je vrijwel nergens anders leest.

 • Omdat eindredacteur Dick Verheul onlangs zijn vertrek bij Omslag aankondigde, is dit het allerlaatste nummer. Daarna valt - na 27 jaar - het doek voor dit legendarische tijdschrift voor doen-denkers. meer >>
 • ZOZ, tijdschrift voor doen-denkers, is (was) het tweemaandelijks tijdschrift van Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. meer >>

  Tiny Houses

  • De website Tiny Findy is helemaal vernieuwd! Naast een uitgebreid overzicht van aanbieders van kleine huisjes van 100% off the grid en mobiel, tot grondgebonden, vind je er ook beschikbare kavels, producten en diensten, en een blog met actueel nieuws en verwijzingen naar andere relevante websites. meer >> Interview over Tiny Findy meer >>
  • Op 17 november verschijnt Tiny Houses Living: een boek vol met heel veel verschillende tiny houses en tiny house locaties. Ook als e-book. Door Monique van Orden (St. Tiny House Nederland). meer >>
  • In Deventer is de eerste Tiny Cohousing in de sociale huursector in ontwikkeling. Een particulier initiatief in samenwerking met een woningcorporatie. Er komen acht kleine huizen + gemeenschapshuis in een uitbundig groene omgeving, in de nieuw te bouwen wijk Tuinen van Zandweerd. Pijlers: klein, groen, sociaal en betaalbaar. meer >>
  • De gemeente Lisse heeft een locatie gevonden om tien permanente tiny houses te (laten) bouwen op een nu nog braakliggend terrein in de bloemenbuurt. Het is nog niet bekend of het huur of koop gaat worden. Dit als reactie op een particulier initiatief. meer >> Interview met de betrokken wethouder: 'de huisjes zullen niet goedkoop gaan worden'. meer >>
  • In hun zoektocht naar het bouwen van hun eigen kleine huis, gingen Koen en Roos op tiny House-tour door Nederland. Op hun You Tube kanaal plaatsen ze daarvan filmpjes. meer >>
  • In de gemeente Gorinchem kom Tiny House project Klein Dalem, met in eerste instantie 10 huisjes, later wellicht 15, met gemeenschappelijke voorzieningen. Permanente bewoning voor max. tien (15?) jaar. Zelfbouw, koop en huur. Het initiatief komt van een groep sociale ondernemers. meer >>
  • Er komen nog veel meer nieuwe tiny houses bij in Nederland. Van Oost-Groningen tot Culemborg en Zaltbommel. meer >>
  • Interview met Marjolein Jonker (Tiny House Nederland): ,,Klein huisje, grote impact. Tiny houses zijn dé manier om onze problemen op te lossen''. meer >>
  • Heel veel over klein wonen in Nederland op de website van Tiny House Nederland. meer >>
  • Elk kwartaal verschijnt een nieuwe editie van het digitale magazine Klein Wonen, over wonen in kleine woonomgevingen (huisjes, boten, kampeerwagens, etc.). meer >>
  • Op het permanente expositieterrein van Basecamp IJmuiden staan ca. 20 compleet ingerichte Tiny Huisjes van verschillende types en grootte van diverse fabrikanten uit binnen- en buitenland. Je kunt er ook een overnachting boeken. meer >>
  • Agenda met Tiny House-ontmoetingen en lezingen, op de website van Stichting Tiny House Nederland. meer >>
  • De Nederlandse Tiny House Academy biedt goede raad, advies en ondersteuning bij het zelf leren ontwerpen en bouwen van je eigen Tiny House. Met cursussen, workshops, bouwbegeleiding en bijeenkomsten. meer >>
  • Website over Tiny Houses in België meer >> Ook op Facebook meer >>
  • De Bauhaus Campus in Berlijn is ook de thuishaven van de Tinyhouse University. Er staan zo'n 100 kleine huisjes. meer >>
  • Engelstalig overzicht van tiny house communities over de hele wereld: Minimal Homes and a Central Collective Space. meer >>

  Ontwikkelingen rond duurzaam bouwen

  • De bouw van Ecodorp Boekel (NB) is in volle gang. In oktober kunnen de eerste bewoners hun nieuwe huizen al betrekken. Volg de bouw ook via filmpjes. meer >>
  • In Nijmegen-Noord vordert de bouw van ecodorp Zuiderveld. Op de website ook fotoreportages van maand tot maand. meer >>
  • Eens per maand is er een excursie rond duurzaam natuurlijk wonen en leven bij Het Natuurlijk Huus in Raalte (Ov). Kleine groepjes, tijdig aanmelden. meer >>
  • 'Building for change – Naturally' is een zesdelige gratis online cursus over bouwen met stro: historie, eigenschappen, bouwmethodes, geschikte afwerkingen en nog veel meer. De lessen zijn in het Engels en Frans. meer >>
  • In Dussen (NB) is een unieke sacrale Aardse ruimte in aanbouw uit stro, leem, kalkhennep en andere natuurlijke materialen. In oktober zijn hier verschillende workshops/meewerkdagen. meer >>
  • Op 31 oktober en 7 november zijn de nationale Duurzame Huizenroutes. Bewoners ontvangen gasten en vertellen hen over hun maatregelen en ervaringen met energie besparen en duurzaam wonen. Je kunt je eigen huis ook aanmelden. meer >>
  • Vereniging voor Integrale Biologische Architectuur (VIBA) organiseert regelmatig VIBA cafés rond uiteenlopende onderwerpen, in Utrecht en Den Haag. meer >>
  • Woonder vzw, cooperatie voor natuurlijk bouwen, biedt een online basisopleiding natuurlijk bouwen in vier modules. meer >>
  • Overzicht van rondleidingen, workshops, excursies, lezingen etc. m.b.t. energieneutraal wonen. meer >>
  • Agenda van het Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen in Rotterdam. meer >>
  • Overzicht van cursussen en andere activiteiten van Vereniging Strobouw Nederland. meer >>
  • Uitgebreide agenda m.b.t. duurzaam bouwen in België. meer >>
  • Overzicht van cursussen door het Europees Leembouwcentrum in Mecklenburg, Duitsland meer >>
  • Strobouw-activiteiten in België, o.a. workshops meer >>

  Een kijkje over de grens

  • Leefgemeenschap/ecodorp Vlierhof in Keeken (Du, net over de grens bij Millingen) heeft een flinke reorganisatie doorgevoerd en maakte in september een nieuwe start. meer >>
  • Savita is een Nederlandstalig centrum rond natuurlijke leef- en geneeswijzen in het Sauerland (Du), nabij Winterberg. Gestart in 2013 en nog volop in opbouw. Het wordt geheel gedragen door vrijwilligers en er is ook ruimte voor meewerkende bewoners voor een langere periode. Ook verblijf als betalende gast mogelijk. meer >>
  • Bij Omslag zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar van de nieuwste editie van Eurotopa: gids met beschrijvingen van honderden leefgemeenschappen en ecdorpen in heel Europa. Dikker dan ooit tevoren: 608 pagina's, Engelstalig. meer >>
  • Uitgebreid overzicht van projecten rond 'anders' wonen en leven in Groot-Brittannië (zoeken op project of regio); ook oproepen van woongroepen (Diggers and Dreamers). meer >> Nog enkele exemplaren van de papieren versie van Diggers and Dreamers te bestellen bij Omslag. meer >>
  • Uitgebreide website van Cohousing Berlin - gemeenschappelijk bouwen en wonen. Ook vraag en aanbod en abonneren op de nieuwsbrief. meer >>
  • Overzicht van ecodorpen in Portugal meer >>

  Kijk ook bij de oproepen en advertenties op de website van Omslag. meer >>

  Boeken en bladen over 'anders' wonen en leven

  Kijk hier voor een overzicht van tijdschriften en nieuwsbrieven rond 'anders' wonen en duurzaam bouwen die in de Omslag-bibliotheek aanwezig zijn. meer >>

  Meer lezen en zien over 'anders' wonen, leven en bouwen? Snuffel eens rond in de database van de uitgebreide Omslag-bibliotheek. U kunt zoeken op titel, auteur of trefwoord: boeken en films. Uitleen is in beperkte mate mogelijk. meer >>

 • MEER NIEUWS OVER ANDERS WONEN

  OP ZOEK naar een plek in een woongroep of leefgemeenschap, naar nieuwe bewoners of initiatiefnemers?
  Raadpleeg de advertenties op de Omslag-site. Of plaats zelf een (gratis) advertentie

  Steun dit initiatief als donateur

  AFMELDEN voor deze nieuwsbrief? Klik hier