OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Pers
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

Vier de Dag van de Aarde op 22 april 2015

EINDHOVEN, 5 februari 2015 - De Dag van de Aarde (Earth Day, 22 april) verdient het om gevierd te worden. Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, wil er aan werken om de dag in Nederland meer bekendheid te geven. De dag is een goed moment om aandacht te vestigen op alle aspecten van de Aarde: de schoonheid van de natuur, de bedreigingen van het milieu, de mogelijkheden van een mooie toekomst.

Omslag wil een overzicht publiceren van activiteiten op de Dag van de Aarde en houdt zich aanbevolen voor aankondigingen.

De Dag van de Aarde (Earth Day) is sinds 1970 een jaarlijkse feestdag op 22 april, waarop wereldwijd evenementen worden gehouden voor milieubehoud. In sommige landen is de dag heel bekend, maar in Nederland mag de dag nog wat meer gaan leven.

De internationale organisatie Earth Day Network www.earthday.org heeft voor komend jaar een oproep verspreid:

2015 - De 45e Dag van de Aarde valt in mogelijk het spannendste jaar in de geschiedenis van het milieu. Het is het jaar waarin economische groei en duurzaamheid hand in hand gaan. Het jaar waarin wereldleiders eindelijk een bindend klimaatverdrag afsluiten. Het jaar waarin burgers en organisaties hun beleggingen in fossiele brandstoffen afstoten en hun geld inzetten voor duurzame energie-oplossingen. Het zijn moeilijke kwesties, maar we weten wat er op het spel staat: de toekomst van onze planeet en het voortbestaan ​​van het leven op Aarde. Op de Dag van de Aarde vragen we u stelling te nemen, zodat we samen de wereld een nieuwe richting kunnen laten zien. Het is onze beurt om voorop te lopen, zodat de wereldleiders het voorbeeld kunnen volgen.

Omslag zal een viering van de Dag van de Aarde organiseren op zondag 26 april in de eigen tuin voor mensen in Eindhoven en omgeving. Daarnaast houdt Omslag op de eigen website een overzicht bij van activiteiten op en rond de Dag van de Aarde. Er zijn al enkele activiteiten bekend.

Daarnaast heeft Omslag vorig jaar Nederlandstalige illustraties verzameld na een oproep aan ieder die creatief is. Hiervan is een digitale expositie gemaakt. De illustraties kunnen gebruikt worden om de Dag van de Aarde onder de aandacht te brengen via sociale media of affiches en dergelijke.

Tevens heeft Omslag liedjes verzameld die mogelijk gebruikt kunnen worden tijdens een activiteit op de Dag van de Aarde.


Meer nieuws


 ^   © 2014 Omslag, Eindhoven. Tel. 040-2910295 - contact