OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Pers
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

Feminisme wa’s da? - over de rol van mannen in emancipatie

TILBURG/EINDHOVEN, 6 februari 2015 - In het kader van de Brabantse info-tour Feminisme, wa’s da?, verzorgt Jens van Tricht op 10 april in Eindhoven een inleiding over de rol die mannen spelen in de reproductie en bij het doorbreken van patriarchale verhoudingen. Naast een positieve bijdrage aan vrouwenemancipatie staat centraal dat mannen zich kunnen (moeten) bevrijden van beperkende en destructieve codes van mannelijkheid en het verbeteren van de mogelijkheid voor mannen om zich in veiligheid, vrijheid en gelijkwaardigheid ten volle tot mens te kunnen ontwikkelen.

Jens van Tricht is werkzaam bij Stichting eMANcipator en het project Mannenemancipatie 2.0. Zijn handboek ‘Trotse zonen, trotse vaders’ verwierf onlangs de derde plaats bij toekenning van de Participatieprijs 2014. Zie www.jensvantricht.nl

De bijeenkomst op 10 april vindt plaats bij Omslag aan de Hoogstraat 301a, en wordt wordt georganiseerd door de Brabantse Anarchistische Kring (BAK). Aanvang 20:00 uur. Entree: vrije donatie. De BAK houdt ook in enkele andere plaatsen in Brabant soortgelijke bijeenkomsten, telkens met een andere inleider.

Hieronder de aankondiging van de Brabantse Anarchistische Kring.

Feminisme, wa’s da?

Feminisme zou je kunnen omschrijven als een maatschappelijke en politieke stroming die de emancipatie van vrouwen tot doel heeft. Dit is ook een van de doelen van de anarchistische beweging. Daarom organiseert BAK, Brabantse Anarchistische Kring, zijn derde infotour in april en mei over dit onderwerp. Anders dan de vorige keren, hebben we vier sprekersters uitgenodigd om een lezing of discussie te houden over een bepaald onderdeel van het feminisme. Feminisme bestaat misschien al zolang de mens bestaat en het werk verdeeld wordt onder mannen en vrouwen. Ons interesseert tijdens de infotour vooral de periode na de industriële revolutie, de vraag of heden ten dagen de strijd gewonnen is, en indien niet, welke uitdagingen er nog voor ons liggen.

Anya Topolski doet onderzoek aan de universiteit van Leuven naar een breed scala van maatschappelijke onderwerpen, waaronder feminisme en sociale bewegingen. Ze zal ons meenemen naar Emma Goldberg en Hanna Arendt, tussen anarchie en radicale democratie.

Jens van Tricht keert het verhaal om. In de strijd voor vrouwenemancipatie kan de man (of beter: moet) de man ook een rol spelen. In het publieke debat horen we vooral dat vrouwen aan de slag moeten: wees ambitieus, stop dat schuldgevoel weg, ga voltijds aan het (betaalde) werk, vernietig je persoonlijk ‘kapitaal’ niet. Zelden hoor je dat mannen een actieve rol te spelen hebben in het rechtvaardig maken van de verhoudingen tussen sekse. Jens van Tricht pleit al jaren voor ‘mannenemancipatie’. Sociale bewegingen en de anarchistische beweging in het bijzonder staan niet buiten de maatschappij en de problemen die daarin voorkomen. Zaken als 'sexual assaults' kunnen ook in zulke bewegingen plaatsvinden.

Overige data en locaties zijn nog niet bekend. Houd daarvoor de website van de BAK in de gaten. brabantseak.noblogs.org


Meer nieuws


 ^   © 2015 Omslag, Eindhoven. Tel. 040-2910295 - contact