OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Pers
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

Massale opkomst verwacht bij rechtszaak tegen de Staat

DEN HAAG - 19 februari 2014 - Grote groepen mensen zullen naar verwachting op dinsdag 14 april naar Den Haag stromen, als daar zich de belangwekkende rechtszaak voltrekt van achthonderd Nederlanders tegen de Staat der Nederlanden. Zij willen dat de overheid actie onderneemt tegen klimaatverandering. Onder de eisers zijn twee medewerkers van Omslag.

Omslag roept op om naar Den Haag te komen.

De ‘klimaatrechtszaak’ tegen de Nederlandse Staat, aangespannen door actieorganisatie Urgenda met steun van ruim 800 mede-eisers, beleeft op 14 april zijn hoogtepunt tijdens een openbare zitting bij de rechtbank in Den Haag. Dan kunnen zowel Urgenda als een vertegenwoordiger van de Staat een pleidooi houden en hun argumenten nog een keer mondeling toelichten.

De rechtszaal zal te klein zijn

Vermoedelijk zal de rechtszaal veel te klein zijn om alle belangstellenden toe te laten tot de publieke tribune. De rechtbank wil nadenken over het verzoek van Urgenda om de zitting in een extra grote zaal plaats te laten vinden en het verzoek om opnames te mogen maken.

Hoeveel mensen willen komen?

De rechtbank wil deze verzoeken overwegen als Urgenda vooraf een lijst overlegt van mensen die daadwerkelijk mee willen komen. Waarschijnlijk begint de zaak in de ochtend en kan het tot in de middag duren, details volgen wanneer deze bekend zijn.

Aanmelden voor de lijst kan via info@urgenda.nl

Graag horen we zo spoedig mogelijk of u aanwezig kunt zijn, bij voorkeur voor zaterdag 21 februari. "We hoeven geen 100% garantie dat u komt (iedereen kan ziek worden), maar wel de positieve intentie om te komen," zegt Marjan Minnesma. directeur van Stichting Urgenda.

Nu actie ondernemen

De klimaatzaak begon op 12 november 2012 met een brief aan de Staat waarin Urgenda de urgentie van het klimaatprobleem uiteenzet en de Staat vraagt om actie te ondernemen.


Meer nieuws


 ^   © 2015 Omslag, Eindhoven. Tel. 040-2910295 - contact