OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Pers
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

Wie worden de nieuwe buren van Omslag?

EINDHOVEN, 9 oktober 2015 - In Eindhoven is een unieke kans om een nieuwe leefgemeenschap te vormen in een prachtig gebouw. De mensen van de nieuwe groep worden de buren van Omslag. Wie er bij wil horen kan voor 1 december reageren.

De Hoogstraatgemeenschap, waarvan de kern wordt gevormd door vier Zusters van Liefde, gaat vernieuwen. De zusters maken plaats voor een nieuwe groep. Het komende jaar zal die groep worden gevormd.

"Wij zoeken mensen die hun hart en capaciteiten in dienst willen stellen van vernieuwende activiteiten, die zich communicatief en sociaal willen verhouden tot anderen, die samen een inspiratie-, leer- en ontwikkelplek creëren en deze naar eigen inzicht vormgeven," zo wordt gezegd in de oproep.

De Hoogstraatgemeenschap is een van de zeven organisaties in Het Kloosterhof van Gestel. Het gebouw is daarnaast in gebruik door Omslag, Emmaus, Vluchtelingen in de Knel, Heelsaem, Combinatie Jeugdzorg en de Orthodoxe Kerk H. Nektarios.

De volledige tekst van de oproep luidt:

De Hoogstraatgemeenschap in Eindhoven is op zoek naar mensen die een eigentijdse gemeenschap willen vormen.

Na geruime tijd van samenwonen en samenwerken

 • vanuit geloven en doen
 • vanuit gastvrijheid en eenvoud van leven
 • vanuit zorg voor elkaar en inzet voor mensen die steun nodig hebben,

  willen we nu andere mensen voor kortere of langere tijd uitnodigen om te ervaren, hoe betekenisvol en rijk een samenleven en samenwerken kan zijn voor je zelf en voor anderen. Gelijkgestemde mensen, die samen willen werken aan een wereld voor rechtvaardigheid en eenheid. Deze tijd heeft nieuwe utopieën nodig, waaruit andere verhoudingen tussen mensen kunnen groeien, waarin onze Aarde wordt geëerd en gerespecteerd; waardoor een wereld mag ontstaan waarin ook vluchtelingen mens mogen zijn.

  Wij zoeken mensen die hun hart en capaciteiten in dienst willen stellen van vernieuwende activiteiten, die zich communicatief en sociaal willen verhouden tot anderen, die samen een inspiratie-, leer- en ontwikkelplek creëren en deze naar eigen inzicht vormgeven.

  Waar? Dit kan in Eindhoven waar een goed onderhouden klooster ruimte kan bieden aan een leefgemeenschap, en waarin nog zes andere organisaties met ieder een eigen doelstelling in goede vriendschap en betrokkenheid op elkaar, hun werk doen.

  Geïnteresseerden kunnen in een mailbericht of brief hun belangstelling kenbaar maken. Zij ontvangen vervolgens nadere informatie. Op basis hiervan kan men desgewenst een motivatiebrief sturen naar de Commissie Werving vóór 1 december 2015.

  p/a Hoogstraatgemeenschap, Hoogstraat 301 A, 5654NB Eindhoven. tel. 040 25 25 609, info@hoogstraatgemeenschap.nl

 • Meer over de huidige Hoogstraatgemeenschap is te vinden op hoogstraatgemeenschap.nl Daarnaast heeft Het Kloosterhof van Gestel een website: hetkloosterhofvangestel.dse.nl

  In de video 'In teken van Hoop' is te zien welke inhoud de zusters gaven aan hun gemeenschap.


  Meer nieuws


   ^   © 2015 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact