OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

28 april: kamerdebat over verbod op kernwapens in Nederland

EINDHOVEN, 7 april 2016 - Voor de eerste keer in de geschiedenis zal de Tweede Kamer in het openbaar debatteren over een verbod op kernwapens in Nederland. Dit debat zal plaatsvinden op donderdag 28 april, als gevolg van het breed gedragen burgerinitiatief Teken Tegen Kernwapens.

Het burgerinitiatief werd georganiseerd door vredesorganisatie PAX, met steun van het Nederlandse Rode Kruis en de ASN Bank. Meer dan 45.000 mensen ondertekenden het initiatief, waardoor de Tweede Kamer nu gedwongen is een openbaar debat te voeren over een nationaal verbod op de gevaarlijkste massavernietigingswapens ter wereld. De vliegbasis Volkel (NB) zijn Amerikaanse kernwapens opgeslagen, gereed voor gebruik.

Al 115 landen hebben kernwapens verboden en Nederland heeft nog een duwtje in de rug nodig om zich aan te sluiten bij deze meerderheid. PAX stelt met het burgerinitiatief voor dit te doen door middel van een wetstekst die kernwapens in Nederland verbiedt. Als de Nederlandse regering een verbod op kernwapens instelt, neemt ze zowel de wens van een meerderheid van de bevolking serieus als het belang dat ze voortdurend zegt te hechten aan nucleaire ontwapening.

Het debat begint om 11:45 uur. Namens PAX zal campagneleider Krista van Velzen het woord voeren.

PAX roept zoveel mogelijk mensen op om bij het debat aanwezig te zijn op de publieke tribune. Het gebouw van de Tweede Kamer kent strenge veiligheidseisen. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.

Wie groepsgewijs naar het debat wil kan zich om 10:15 melden bij de oranje banner van PAX op het Plein voor de hoofdingang van de Tweede Kamer.

NB: de agenda van de Tweede Kamer verandert soms op het laatste moment. Vooraf aanmelden is dus belangrijk: www.paxvoorvrede.nl


Meer nieuws


 ^   © 2016 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact