OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

Nieuwe ZOZ: leven meer in eigen hand nemen in 2017

EINDHOVEN, 1 januari 2017 - "Er is een trend om meer invloed te willen hebben op de dagelijkse dingen. Misschien wordt 2017 het jaar waarin die trend doorbreekt." Met die woorden opent het nieuwste nummer van ZOZ. De 137-ste editie van het tijdschrift voor doen-denkers viel op oudejaersdag op de mat bij de abonnees.

Verschillende verhalen in ZOZ gaan in op de nieuwe trend. Daarnaast bevat het nummer een onderbouwd betoog van Jan Juffermans, expert op het terrein van de Ecologische Voetafdruk. Hij bepleit de eerlijke verdeling van de rijkdommen van de Aarde te beschouwen als een mensenrecht.

Onderstaand het redactioneel waarmee het nieuwste nummer van ZOZ opent.


Het leven meer in eigen hand

Er is een trend om meer invloed te willen hebben op de dagelijkse dingen. Misschien wordt 2017 het jaar waarin die trend doorbreekt. Het is een reactie op de alsmaar verder doorgevoerde specialisatie, waarbij ieder mens nog maar een paar dingen zelf kan en op alle andere terreinen consument is die producten en diensten inkoopt. Het boek ‘Volle oogst’ dat verscheen vlak voordat dit nummer van ZOZ ter perse ging, verhaalt er over. Onder andere op het gebied van voedsel, iets wat elk mens elke dag nodig heeft, zijn steeds meer initiatieven te zien van mensen die hun eten dichter bij de bron willen halen: via een Vers-Voko, via groente- abonnementen, of soms door zelf op het land mee te werken.

Het is nog lang geen meerderheid. Het overgrote deel van de bevolking haalt voedsel nog in een van de 5000 supermarkten. Deze winkels zijn eigendom van 25 winkelketens en zij kopen hun waren in bij vijf groothandels. Tegenover dat gangbare aanbod staat een rijke waaier aan initiatieven om het anders te doen. Gaandeweg krijgen die meer steun. In onderzoeken van marketingbureaus krijgt negen procent van de Nederlandse voedselconsumenten het etiket ‘duurzame postmaterialisten’ opgeplakt. Zij vinden biologisch eten, dierenwelzijn en volkorenproducten van belang. Onder de lezers van ZOZ is die groep ongetwijfeld sterk vertegenwoordigd en liefst doet een groot deel van de mensen rond Omslag nog een stap extra. Ze eten niet alleen zelf producten uit de biologische landbouw, maar spannen zich ook in om de regionale biologische voedselvoorziening te organiseren. Zo komt het voedsel dichter bij de mensen te staan, waardoor allerlei vragen, onduidelijkheden en twijfels over de kwaliteit van het voedsel opeens nauwelijks meer aan de orde zijn. Als je de boer kent en de akkers kunt zien en de stal kunt binnenlopen om te kijken, hoeven veel vragen niet meer gesteld te worden.

In deze ZOZ komen verschillende mogelijkheden aan bod om dingen zelf te doen of eenvoudiger te doen. Bijvoorbeeld eens kritisch kijken naar al die schoonmaakmiddelen en verzorgingsproducten die te koop zijn. Of maak eens zelf vanillevla, al was het maar om te begrijpen wat het is. Dat begrip doet wel meteen weer vragen rijzen over de extra ingrediënten in industrieel bereide vla. Bewustwording via de paplepel!

Duurzaam leven kan op heel veel manieren, van eten, wonen en tuinieren tot vakantie, bouwen en bankieren. We zijn er zelf bij en de mogelijkheden zijn er. Morgen kan alles anders!


Het abonnement op ZOZ kost in 2017 € 17,50. Aanmelden als abonnee gaat heel eenvoudig via de pagina ZOZ van deze website.

Op deze pagina is een overzicht te vinden van ZOZ 137.

.


Meer nieuws


 ^   © 2017 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact