OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

Nieuw nummer van ZOZ over de verbinding tussen klein en groot

EINDHOVEN, 1september 2018 - Het grote en het kleine verbinden, dat is waar het in het leven om gaat. Het een betoog van die strekking opent het nieuwe nummer van ZOZ, dat vandaag in de bus valt bij de abonnees. Een overzicht van de inhoud van het zojuist verschenen nummer, met relevante links naar websites, is komende dinsdag te vinden op de pagina ZOZ van deze website.

Onderstaand het redactioneel op de eerste pagina van het nieuwe nummer van het tijdschrift voor doen-denkers.

Het kleine met het grote verbinden

Als we het hadden gewild, zouden we deze ZOZ helemaal hebben kunnen vullen met aankondigingen van jubilea en symposia die stuk voor stuk de moeite waard zijn: over tal van varianten op een nieuwe economie, nieuwe vormen van organiseren en het aan de orde stellen van duurzaamheid in al zijn breedheid. Over nieuwe initiatieven op het gebied van gemeenschappelijk wonen, de ecologische voetafdruk en ga zo maar door. Eén ding is heel duidelijk: Nederland is volop in beweging en nieuwe initiatieven buitelen over elkaar heen. Dat is mooi en voor het redactieteam van ZOZ was het best lastig om keuzes te maken.
In dit nummer vindt u toch wat aankondigingen, over het Klimaatfestival, de meerwaarde van ecodorpen en een bijeenkomst over Inclusieve Vrede. En een zeer uitgebreide Aktie Agenda, naast enthousiaste persoonlijke verhalen van mensen die vertellen over hun ervaringen. Het grote en het kleine verbinden, dat is immers waar het in het leven om gaat.

De afgelopen hete zomer heeft meer dan eens bewezen dat we toe moeten naar een heel andere vorm van landbouw en veeteelt: meer regionaal, kleinschaliger, ecologisch en diverser. In vrijwel elk nummer van ZOZ heeft zo’n ander voedselbeleid onze aandacht. In deze editie plaatsen we de open brief van Wouter van Eck aan zijn collega-boeren in Europa, met een oproep om het roer om te gooien. Dat zal niet van de ene dag op de andere gaan, maar als ook consumenten massaal om andere producten gaan vragen – en die ook kopen! – zal de omslag een stukje sneller gaan.

In dit nummer van ZOZ staan twee van de initiatiefnemers van Omslag kort stil bij de ontwikkelingen die onze kleine organisatie de afgelopen 25 jaar heeft aangezwengeld en meegemaakt. Ook daarin wordt zichtbaar hoe we telkens weer het kleine op menselijke schaal proberen te verbinden met het grotere op wereldschaal. Als mensen elkaar ontmoeten en stimuleren, kan het sneller gaan en kun je samen een eindje optrekken. Door telkens door te gaan met het zetten van ogenschijnlijk kleine stappen in een andere, duurzame richting, zal er op den duur toch een pad gaan ontstaan en leren we gaandeweg te leven op een meer menselijke schaal. Aanvankelijk is dat pad smal en kronkelig, en vol hobbels. Maar er zijn heel veel verschillende paden, overal ter wereld, en die kruisen elkaar steeds vaker. Ze bewegen zich in de richting van een kleurrijke, vreedzame en duurzame samenleving voor iedereen, waar ook ter wereld. Als iedereen elke dag een stapje zet, gaat het lukken. Doe gewoon mee!

Een abonnement op ZOZ kost slechts 17,50. Abonneren kan op de pagina ZOZ van deze website.


Meer nieuws


 ^   © 2018 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact