OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

Nieuwe kijk op 'vrede' tijdens bijeenkomst bij Omslag

EINDHOVEN, 1 oktober 2018 - Een groep mensen die zich betrokken voelen bij de vrede in de wereld komt op zaterdag 13 oktober bijeen op de locatie van Omslag in Eindhoven. Zij zullen daar spreken over een nieuwe visie op 'vrede'. Kern van de gedachte is, dat vrede en veiligheid niet kunnen bloeien zolang nog elders op de wereld mensen in onveiligheid leven.

Voor belangstellenden is nog plaats tijdens deze dag, die een boeiend programma heeft.

De bijeenkomst is georganiseerd door de Werkgroep Inclusieve Veiligheid, die wordt gevormd door mensen die hun sporen hebben verdiend in de vredesbeweging en die betrokken zijn bij diverse vredesorganisaties. "Inclusieve veiligheid is: veiligheid voor iedereen, niet voor onszelf alleen", zo stellen zij in een intentieverklaring die is ondertekend door onder anderen Jan Bervoets vanuit Haags Vredesplatform, Johannes Borger vanuit het Religieus Genootschap der Vrienden – Quakers, Carin Hereijgers, Kees Kalkman vanuit Vereniging Dienstweigeraars/ AMOK, Peter van Leeuwen vanuit Peace Brigades International, Jan Schaake, vanuit Oorlog is geen Oplossing, Fred Valkenburg, vanuit PAIS- SVAG/WRI en Greetje Witte-Rang, vanuit Kerk en Vrede. Ieder die dat wil kan de verklaring onderschrijven via de website www.samenveilig.earth

Omslag heeft enthousiast geregeerd op het verzoek van de werkgroep om een bijeenkomst te beleggen op de plek van Omslag. De mensen van Omslag herkennen veel in de verklaring die de werkgroep heeft opgesteld. Omslag heeft van meet af aan het begrip 'duurzame ontwikkeling' breed benaderd en 'vrede' is daar altijd onderdeel van geweest in de visie van Omslag. Omslag-medewerker Dick Verheul zal hier verder op ingaan tijdens een inleiding op deze dag. Andere sprekers zijn Jan Juffermans (Platform Duurzame en Solidaire Economie), Kees Nieuwerth (Quaker), Amma Asante (Ghanese gemeenschap).

Tijdens de dag is ruimte voor informele ontmoetingen, onder andere tijdens de lunch aan het begin van de dag.

Meer over de dag en het programma is te vinden op samenveilig.earth Aanmelden kan via het e-mail-adres info(at)samenveilig.earth


Meer nieuws


 ^   © 2018 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact