OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

Open Huis op de plek van Omslag - ieder welkom!

EINDHOVEN, 4 september 2018 -Ieder kan op zondag 16 september kennis komen maken met Omslag en de zes andere organisaties in het gebouw. Welkom!

Door Dick Verheul

Hoewel Omslag als organisatie niets van doen heeft met religie, kwamen we in 2000 toch in een voormalig klooster terecht. Dat gebouw is en blijft een bijzondere plek waar zeven organisaties zijn gehuisvest en waar mensen op veel manieren een bijdrage leveren aan een mooiere wereld. Het klooster van de Zusters van Liefde is altijd van grote betekenis geweest voor het voormalige dorp Gestel. Veel oudere buurtbewoners bezochten ooit het kleuterschooltje in het gebouw. Maar halverwege de jaren tachtig verloor het klooster de oorspronkelijke functie en het gebouw kwam leeg te staan.

Een leefgemeenschap van vier Zusters van Liefde vestigde zich toen in het pand. Zij zochten en vonden de andere bewoners en gebruikers van het gebouw: groepen en organisaties die (in hun eigen woorden) „betrokken zijn op mensen en de maatschappij, vanuit een (al dan niet religieus) verlangen naar het behoud van de Aarde en een menswaardig bestaan van iedereen”. Omslag past binnen die definitie en zo konden we in 2000 een hoekvan het gebouw in gebruik nemen.

Het Kloosterhof van Gestel

Tot twee jaar geleden bleven de vier zusters in het gebouw wonen. Toen vonden ze het tijd om terug te keren naar het moederhuis van de congregatie in Schijndel. In de tussentijd hebben ze heel veel werk verzet om ervoor te zorgen dat het gebouw aan de Hoogstraat behouden zou blijven voor de functie die het nu heeft. Daartoe werd Stichting De Hoogstrater opgericht, die het gebouw in eigendom kreeg en het beheer doet. De organisaties die het gebouw gebruiken hebben een vereniging opgericht waarin de gezamenlijkheid vorm krijgt. De zusters lieten na hun verrtek een monumentje achter op de binnenplaats van het gebouw, dat de saamhorigheid van alle gebruikers van het gebouw symboliseert.

In 2008 kwam de nieuwe structuur tot stand en werd het pand plechtig overgedragen aan de Stichting De Hoogstrater. De vernieuwing werd onderstreept met een nieuwe naam: Het Kloosterhof van Gestel. Het bord met de naam werd feestelijk onthuld in september 2008.

Nu, tien jaar later, is er Open Huis in het gebouw, waarbij ieder die het wil kennis kan maken met alle organisaties in het pand. Die ontmoetingen zullen zeker zeer de moeite waard zijn.

Welkom op zondag 16 september van 14.00 tot 17.00 uur op de Hoogstraat 301A in Eindhoven.

Web: hetkloosterhofvangestel.dse.nl


Meer nieuws


 ^   © 2018 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact