OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

Vrede voor iedereen

EINDHOVEN, 14 oktober 2018 - 'Vrede voor iedereen' is de titel van het lied dat Omslag-medewerker Dick verheul maakte ter gelegenheid van de van de dag 'Samenleven THT – naar een houdbare samenleving' op 13 oktober 2018 georganiseerd door de Werkgroep Inclusieve Veiligheid bij Omslag in Eindhoven.

Het lied is te beluisteren via deze link

De deelnemers aan de dag zullen de komende weken extra coupletten toevoegen waarin concrete stappen en daden worden verwoord waarmee iedereen vandaag zou kunnen beginnen om de wereldvrede dichterbij te brengen.

Het nieuwe begrip 'Inclusieve Veiligheid' houdt in dat mensen in de rijke landen niet veilig zullen zijn als ze zich verschuilen achter een hoge muur of dichte grenzen en sterke legers. Echte vrede en veiligheid kunnen pas bestaan als mensen elders op de wereld ook in vrede kunnen leven en zich niet bedreigd voelen. Het streven vaar een leefbare en veilige wereld voor iedereen is daarmee een gezamenlijk belang van arm en rijk.

samenveilig.earth


Meer nieuws


 ^   © 2018 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact