OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

Nieuwe ZOZ: omslag nodig op tal van terreinen

EINDHOVEN, 28 oktober 2018 - Op tal van terreinen is veel inzet nodig om wereldwijd een omslag te bereiken, zo wordt gesteld in het nieuwste nummer van ZOZ, tijdschrift voor doendenkers, dat vandaag bij de abonnees in de bus valt. Het gaat om een beter klimaat en ook om inclusieve veiligheid en vrede. Beide onderwerpen hebben veel met elkaar te maken.

Een overzicht van de inhoud van het zojuist verschenen nummer, met relevante links naar websites, is komende dinsdag te vinden op de pagina ZOZ van deze website.

Onderstaand het redactioneel op de eerste pagina van het nieuwe nummer van het tijdschrift voor doen-denkers.


Verandering van klimaat

Dat het klimaat op Aarde in hoog tempo aan het veranderen is, is een desastreuze ontwikkeling die op alle niveaus en op wereldschaal moet worden aangepakt, door overheden, bedrijfsleven, politici, burgers en maatschappelijke organisaties. Ook voor Omslag ligt hier een taak en dat is dan ook de reden waarom we meeprocederen in de rechtszaak van Urgenda tegen de Nederlandse Staat om de CO2 fors sneller omlaag te brengen. Opnieuw werd Urgenda door de rechter in het gelijk gesteld. Nu ook nog de kolencentrales sluiten, stoppen met kernenergie en massaal omschakelen naar eerlijke groene stroom. De jubilerende milieuorganisatie WISE zet zich daarvoor al veertig jaar in, wereldwijd! Omslag steunt ook deze inspanningen.
Maar ook op tal van andere terreinen is veel inzet nodig om wereldwijd een omslag te bereiken naar een situatie van inclusieve veiligheid en vrede. In deze ZOZ een verslag van een bijeenkomst over de samenhang tussen veiligheid en economie, overconsumptie, ecologie, klimaat, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en de Mondiale Voetafdruk, en hoe je hier lokaal mee aan de slag kunt. Een aansporing tot doen-denken!

Stroomversnellers
In andere sectoren van de samenleving is een heel andere, positieve, verandering van het klimaat gaande. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en tevens vice-premier), hield in de Tweede Kamer een vurig pleidooi voor terugschakeling naar een vorm van kringlooplandbouw, waarvoor zij zich ook binnen de brancheorganisaties sterk zal gaan maken. En een ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken ondertekende een intentieverklaring voor een Green Deal voor de ontwikkeling van ecodorpen in Nederland. Initiatiefnemers kunnen met het ministerie contact opnemen voor steun bij het verruimen van de toepassing van wet- en regelgeving. En met de entree van de Duitse GLS Bank in Nederland, kunnen wellicht ook wat financiële drempels worden geslecht.
„Het begint waar je bent“, bepleit Dick Verheul in deze ZOZ. Dat geldt niet alleen voor de praktische stappen die je zet op weg naar een nog duurzamer leefstijl, maar zeker ook voor de alledaagse omgang met de mensen om je heen. Marion van der Heijden en Marta Resink schreven elk een bijdrage over geweldloze communicatie, waarin ze beiden hun eigen accenten leggen. Zo hopen we met elkaar weer een samenhangende en inspirerende editie van ZOZ te hebben samengesteld. Blijf ons voeden met uw reacties, suggesties, kritische opmerkingen en vooral ook: met uw eigen ervaringen!


Een abonnement op ZOZ kost slechts 17,50. Abonneren kan op de pagina ZOZ van deze website.


Meer nieuws


 ^   © 2018 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact