OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties

Geef een abonnement op ZOZ cadeau

Wilt u iemand een abonnement op ZOZ cadeau doen? Dat kan, als u er tenminste van overtuigd bent dat het cadeau in goede aarde zal vallen. Want we zouden het jammer vinden als ZOZ meteen op de stapel oud papier zou belanden.

Abonnement stopt vanzelf

Bij een cadeau-abonnement betaalt u het eerste jaar. Een jaarabonnement (6 nummers) kost € 17,50. Aan het eind van het eerste jaar vindt degene die het abonnement gekregen heeft een briefje bij het tijdschrift, met een uitnodiging om het abonnement te verlengen. Als hij of zij niet verlengt, dan stopt het abonnement. We sturen dan nog een afscheidsbrief. (We hopen natuurlijk dat het abonnement wel wordt verlengd.)

Laten toesturen of zelf overhandigen

Het eerste exemplaar van het abonnement sturen we ofwel naar degene die het cadeau-abonnement krijgt, of desgewenst naar u, zodat u het zelf kunt overhandigen.

Een briefje erbij

Het eerste exemplaar van het cadeau-abonnement wordt verzonden in feestelijk cadeau-papier. Er zit een brief bij van Omslag met uitleg over het abonnement. Desgewenst kan er ook een kort briefje van u worden bijgevoegd met een persoonlijk woord.

De datum van het feest

Als het cadeau op een bepaalde datum (verjaardag, feest) moet aankomen, dan willen we daar graag rekening mee houden. Als u het cadeau een week voor het feest bestelt, dan zou het zeker moeten lukken. Eventueel kunt u even bellen voor overleg: 040-2910295.

Ja, ik wil een cadeau-abonnement geven

1. Uw eigen naam- en adresgegevens. Degene die het abonnement betaalt, dus.

Naam van de gever

Straat en nr.

Postcode:

Plaats:

E-mail:

2. Naam en adres in van degene die het cadeau-abonnement krijgt.

Naam van de ontvanger

Straat en nr.

Postcode:

Plaats:

3. Stuur het eerste exemplaar van het abonnement naar:

Degene die het cadeau krijgt.
Naar u, de gever, zodat u het zelf kunt overhandigen.

4. Een briefje erbij

Hieronder kunt u desgewenst de tekst typen voor een kort briefje dat bij het eerste nummer wordt gevoegd.

Tekst van het briefje

5. De datum van het feest

Hieronder kunt u de datum invullen van het feest of de verjaardag, voor zover van toepassing. We proberen het eerste nummer op die dag te laten aankomen. Als de datum niet belangrijk is, laat dit vakje dan leeg.

Datum:

6. Klaar!

Controleer bovenstaande gegevens. Als alles juist is ingevuld, klik dan op de knop 'klaar' hieronder


  © 2017 Omslag, - contact