OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Pers
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
Contact

O M S L A G

Wie we zijn en wat we doen
Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling brengt mensen bijeen rond de thema's milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit. Met acties, bijeenkomsten, publicaties en doe-activiteiten werkt Omslag aan een duurzame, kleurrijke samenleving. En Omslag is uitgever van ZOZ, tweemaandelijks tijdschrift voor doen-denkers.


 ^ 

Een wereld vol kleur


Beeld van de Open dag bij Omslag op zondag 22 mei 2005.
© foto Boyd Noorda, Socia Media

Een wereld waarin het voor ieder goed leven is. Wie wil het niet? Waarom laat de cultuuromslag die daarvoor nodig is dan nog steeds op zich wachten? Omslag wacht niet af, maar werkt actief aan een nieuw 'groot verhaal', waarin de thema's milieu, economie, cultuur, werk, solidariteit en vrede met elkaar zijn verbonden en elkaar versterken, in het belang van álle wereldbewoners.

Op deze pagina stellen wij ons voor: 'Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling'. U leest in het kort waar Omslag voor staat, welke activiteiten we ondernemen en hoe u kunt meedoen.

De term 'duurzame ontwikkeling' komt van de Verenigde Naties. In 1986 presenteerde de commissie Brundtland het rapport 'Onze gezamenlijke toekomst', waarin 'duurzame ontwikkeling' de kern is.

De Brundtland-commissie omschreef dat als 'zodanig omgaan met de aarde, dat alle mensen in hun behoeften kunnen voorzien, ook de toekomstige generaties.'

Duurzame ontwikkeling heeft dus te maken met ontwikkelingssamenwerking en met milieubehoud.

Omslag kiest voor een brede benadering van het begrip Duurzame Ontwikkeling. Want hoe duurzaam is die toekomst, zolang er nog dreiging is van kernwapens, zolang er een enorme ongelijkheid is tussen arm en rijk, of zolang er nog mensen moeten vluchten uit hun land en dan bovendien elders niet welkom blijken te zijn? En hoe kan ooit de hele wereldbevolking in zijn bestaan voorzien, zolang 86 procent van alle consumptie door de rijkste twintig procent van de wereldbevolking wordt opgemaakt?

De huidige tijdgeest in de Westerse wereld is beslist niet duurzaam. Dat moet veranderen. Niet een beetje, maar radicaal!

DSC03943.JPGDSC03942.JPGDSC03941.JPGDSC03940.JPGDSC03946.JPGDSC03944.JPGDSC03945.JPG
Veel mensen werken aan een kleurrijke en duurzame wereld. Ieder legt daarbij zijn of haar eigen accenten. Omslag wil mensen samenbrengen, informeren en enthousiast maken voor vernieuwende ideeën. Via kleurrijke activiteiten en presentaties willen we aansporen tot doendenken: tot het in praktijk brengen van ideeën en idealen. Want werken aan een mooiere wereld is ook leuk!

 ^ 

Een inspirerende plek

Omslag is gehuisvest aan de Hoogstraat 301a in Eindhoven - in de wijk Gestel.
De werkruimten van Omslag maken deel uit van een dynamisch kloostercomplex, waar nog zes andere maatschappelijke organisaties en verschillende woongroepen hun thuisbasis hebben.

Omslag heeft een eigen ingang, om de rechterhoek: 301a.
Tegenover de ingang ligt de grote Omslag-tuin, te bereiken via het 'paadje van puin'.

Later meer over de tuin. Nu eerst:.. welkom binnen bij Omslag!

De gang ademt bij binnenkomst nog de kloostersfeer, maar dan wel in het hedendaags maatschappelijk actieve jasje dat zo kenmerkend is voor deze bijzondere locatie.

Veel oorspronkelijke elementen zijn door het hele pand nog aanwezig: de oude tegelvloeren, de betegelde wanden in de gangen en in de keuken, houten paneeldeuren en overal hoge plafonds.

Ook in de ruime Omslag-keuken is de vroegere functie (bijkeuken van het klooster) nog zichtbaar.De voormalige koelkasten zijn nu door Omslag in gebruik als voorraadkasten.

Veel van het dagelijkse werk bij Omslag vindt plaats in de grote, lichte werkruimte. Deze is flexibel ingericht, met een verplaatsbaar middenblok, zodat de inrichting eenvoudig is aan te passen aan een ander gebruik, bijvoorbeeld tijdens de maandelijkse filmavond, bij een lezing, een grote vergadering of als er veel mensen blijven mee-eten of slapen...


Grenzend aan de grote werkruimte is de Omslag-bibiotheek, die zo'n 2000 boeken, brochures en andere publicaties omvat. Hier is sinds 2005 ook het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven ondergebracht.
Daarnaast fungeert de bibliotheek als extra (stille) werkplek voor medewerkers, of voor kleine besprekingen.

Zowel vanuit de grote werkruimte, als vanuit de bibliotheek is er uitzicht op de Omslag-tuin ^ 

De mensen van Omslag

  Dick Verheul Anita Hermens   
 

v.l.n.r. het vaste Omslagteam: Marta Resink, Dick Verheul, Anita Hermens, Marion van der Heijden, Evert Engwerda

Vacature voor nieuwe medewerkers >>>

 ^ 

Wat Omslag doet

Sinds de oprichting op 1 januari 1994 was en is Omslag betrokken bij tal van initiatieven.
Een chronologisch overzicht:
 • Sinds mei 1994 produceert Omslag elke twee maanden ZOZ, tijdschrift voor doen-denkers: 48 pagina's boordevol nieuws, informatie en inspiratie voor en over mensen die werken aan een betere wereld.
 • Voerde in 1994 met 'Treinpoststickers' campagne voor behoud van de posttrein.
 • Omslag introduceerde de Internationale Niet-Winkeldag in Nederland: een protestdag waar 'consuminderen' centraal staat. De dag wordt sinds 1995 elk jaar in Nederland gevierd op de laatste zaterdag van november. In steeds meer landen nemen mensen het initiatief voor zo'n 'Buy Nothing Day'.
 • Organiseert Doendenkdagen, Aanloopdagen, kampeerweekends, cursussen, lezingen en filmavonden, waar denkers, doeners en zoekers elkaar ontmoeten voor informatie en inspiratie. En eens per maand Vuur & Soep
 • Omslag is mede-grondlegger van het Museum voor Vrede en Geweldloosheid.
 • Belegt bijeenkomsten en kampeerweekenden over 'anders leven, wonen en werken' en organiseerde in juli 2001 de EKO-bustour langs woon-werkprojecten in Nederland.
 • Omslag ondersteunde de 'Walk across Europe for a Nuclear Free World' (1995), de campagne 'Nooit meer Tsjernobyl' (1996) en voerde actie tegen de Franse Kernproeven (1995). In 2001 zette Omslag zich in tijdens de vredesacties tegen de 'Nieuwe Oorlog'.
 • Samen met Socia Media onderhoudt en verspreidt Omslag de Aktie Agenda, een uitgebreid overzicht van maatschappelijke activiteiten in het hele land.
 • Omslag was in 1996 nauw betrokken bij het nieuwe initiatief voor een autovrije zondag.
 • Omslag voert samen met anderen campagne tegen de sollicitatieplicht en voor erkenning van onbetaald werk als volwaardig werk.
 • Ondersteunt verwante organisaties bij publiciteitswerk. Was mede-initiatiefnemer van het Ander Nieuws Netwerk.
 • Maakt(e) spelletjes, posters, hergebruiketiketten, de sticker 'Antwoord mij gerust op kringlooppapier'.
 • Is vraagbaak op velerlei terreinen rond duurzame ontwikkeling, ook voor de media.
 • Fungeert soms als persbureau voor sympathieke organisaties, acties en initiatieven.
 • Regelmatig verzorgt Omslag lezingen en workshops (ook op verzoek) over consuminderen, gezonde voeding, netwerken, publiciteit maken of anders wonen en leven.
 • Omslag onderhoudt nationaal en internationaal contacten met verwante organisaties, om waar mogelijk initiatieven vooruit te helpen of met elkaar in contact te brengen.
 • Is sowiezo een erg actieve netwerkorganisatie
 • Omslag voert en ondersteunt acties tegen kernwapens
 • In 1998 en in 2001 presenteerden tientallen kleinschalige initiatieven zich aan een breed publiek tijdens het festijn Utopia.
 • In 2002 introduceerde Omslag het concept voor de Wereldmaaltijd: een driegangenmenu waarin per persoon niet meer ingrediënten worden gebruikt dan beschikbaar zijn bij een eerlijke wereldvoedselverdeling.
 • Liet de sticker 'een auto minder' maken en bracht die in omloop.
 • Heeft sinds mei 2005 vier zonnepanelen in de tuin, een cadeau van de donateurs t.g.v. het tienjarig bestaan.
 • Onderhoudt op eigen terrein een grote ecologische siertuin, die elk jaar mooier wordt
 • Opende in 2005 het landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven, bestaande uit een uitgebreide website een een bezoekersinformatiepunt. Sinds 2006 verschijnt ook een maandelijkse nieuwsbrief
 • Organiseerde in 2006 een veertiendaagse busreis met 30 personen naar de politieke/zelfvoorzienende coöperaties van Longo Maï in Zuid-Frankrijk. De muziekgroep van Longo Maï - Comedia Mundi - verzorgde in 2008 een gloedvol optreden in de Omslag-tuin.
 • In het winkeltje van Omslag zijn o.a. boeken, brochures, stickers, vredesvlaggen en dvd's te koop die je elders zelden aantreft..
 • Omslag is sinds september 2008 actief betrokken bij de introductie van Transition Towns, ondermeer als lid van de Nederlandse initiatiefgroep. In 2008, 2009 en 2010 organiseerden we drukbezochte Aanloopdagen over Transition Towns (bekijk de verslagen en foto's) en sinds 2009 ook Transition Trainingen.
 • Bijna elke laatste vrijdagavond van de maand is er een film in de Omslag-werkruimte. Met nagesprek.
 • Op elke vrijdagmiddag in de maand mei is er Theetuin in de grote tuin: informele ontmoetingen en uitwisseling met thee van kruiden uit eigen tuin.
 • Omslag organiseert activiteiten in het kader van de Internationale Dag van de Vrede en de Internationale Dag van de Aarde.
 • In 2014 importeerde Omslag de Britse campagne Wool Against  Weapons in Nederland, onder de noemer Wol Tegen Wapens
 • Sinds de zomer van 2015 is er (bijna) elke eerste vrijdag van de maand Vuur & Soep in de Omslagtuin.
 • In 2018 bouwden we met hulp van velen een pizza-oven in de tuin, uit stro, leem en andere lokale materialen. We kunnen bij activiteiten nu samen verse pizza's bakken.
 • Organiseert allerlei kleinschalige ontmoetingen, waarbij ook steeds vaker samen muziek wordt gemaakt
 • Was in maart 2019 mede-organisator van de grote landelijke reünie van de anti-kernenergiebeweging
 • Omslag werkt samen met veranderingsgezinde mensen en organisaties en neemt initiatief als de actualiteit het vraagt en anderen het nog niet doen

 • Fotoverslagen van de Omslag-activiteiten door de jaren heen, vindt u in de jaaroverzichten,
 • Inhoudelijke verslagen van Aanloopdagen bij Omslag

  Omslag is ook actief op Facebook en Twitter

 ^ 

Doe mee met Omslag!

De tijd is rijp voor een omslag in denken en doen! Omslag wil daarvoor het maatschappelijk draagvlak verbreden. Waar dat mogelijk is, willen wij theorie en praktijk koppelen en ook anderen daartoe aansporen. Want zonder praktijk is een theorie niet geloofwaardig.

Doet u mee? U kunt op verschillende manieren bij Omslag betrokken zijn.

Tijdschrift ZOZ
Een abonnement op het tijdschrift ZOZ (€ 17,50 voor zes nummers) is een goede manier om betrokken te raken bij het werk van Omslag. Zo blijft u steeds op de hoogte van alle initiatieven die Omslag neemt. U kunt een proefnummer aanvragen.
Een leuke verrassing is een cadeau-abonnement op ZOZ.  Wie ZOZ in eigen kring breder bekend wil maken, vindt hier wat tips.

Donateur worden
Veel mensen vragen zich af hoe Omslag aan inkomsten komt. Het antwoord is eenvoudig: er zijn enkele honderden mensen die af en toe een tientje of meer overmaken op IBAN NL66 TRIO 0784 8731 86 van Omslag in Eindhoven.
Donateurs zijn voor Omslag een onmisbare steun. Geld maakt afhankelijk. En Omslag is graag afhankelijk van medestanders. Donateurs krijgen te zijner tijd het Jaarverslag toegestuurd bij wijze van verantwoording.

Periodieke giften
Soms willen mensen Omslag steunen via een periodieke gift. Ook dat kan. Als de donatie voor minimaal vijf jaar wordt vastgelegd in een contract, kan dat extra belastingvoordeel geven. Meer hierover >>>

Tijddonateurs
Minstens even belangrijk zijn de tijddonateurs. Dit zijn mensen die tijd geven om mee te werken aan praktische klussen. Door de inzet van tijd-donateurs kan Omslag met weinig geld veel voor elkaar krijgen. En dat is niet alleen een praktische keuze. Wij hebben gewoon liever dat het Omslag-werk gedaan wordt door mensen die daar achter staan, dan door mensen die voor Omslag werken omdat ze ervoor betaald krijgen. Denk bjvoorbeeld aan hand- en spandiensten tijdens drukke dagen, verslaglegging van activiteiten, (vegetarisch) koken en ontvangst en wegwijs maken van bezoekers.

Een leuke manier om op een praktische manier kennis te maken met Omslag, is tijdens het verzendklaar maken van het tijdschrift ZOZ, eens per twee maanden. Meer hierover >>>

Hout-donateurs
Elke eerste vrijdag van de maand is in de Omslag-tuin Vuur & Soep. Om een verantwoord vuur te stoken hebben we soms behoefte aan droog, schoon en onbehandeld hout in kleine stukken. Ook voor de pizza-oven kunnen we hout gebruiken, bij voorkeur droge takken van fruitbomen. Graag vooraf even contact opnemen: 040-2910295.

Meewerken bij Omslag in Eindhoven
Het Omslag-team dat de dagelijkse werkzaamheden uitvoert vanuit de Omslag-werkplaats in Eindhoven, kan altijd versterking gebruiken met mensen die gemotiveerd zijn om juist bij Omslag actief te worden. Er is allerlei interessant werk te doen.  Lees de vacature >>>  

Klussen in de grote tuin
Op alle vrijdagochtenden in de maanden maart en april werken we met een groepje mensen in de grote ecologische tuin, om deze weer klaar te maken voor een actief seizoen. Naast snoeien en bladruimen zijn er vaak ook schilder- en timmerklussen en ander tecnisch onderhoud. We beginnen telkens om 9.00 uur en sluiten af met een gezamenlijke bio-vega lunch. Meld je komst vooraf even aan, zodat we weten hoeveel mensen er zullen zijn: 040-2910295.

Deelnemen aan activiteiten
Regelmatig organiseert Omslag activiteiten op de eigen locatie in Eindhoven, zoals Vuur & Soep, Aanloopdagen, filmavonden, theetuinen in mei, lezingen en cursussen, het festijn Utopia, kampeerweekends en open dagen. Deze worden steeds aangekondigd in het tijdschrift ZOZ en op de website.  Raadpleeg de Omslag agenda >>>

Stopperadvertenties
Bent u bij toeval betrokken bij de productie van een krant of tijdschrift? Er zijn stopperadvertenties van Omslag.

Werken aan de omslag
En natuurlijk kunt u op nog veel meer plekken en momenten werken aan de omslag, ook zonder dat daar het stempel van Omslag op staat!

U vindt Omslag ook op Facebook  


Inpakken van ZOZ

Elke twee maanden zijn zo'n tien enthousiaste mensen bezig om de hele oplage van het tijdschrift ZOZ van wikkels te voorzien. Dit is een leuk klusje, waarbij altijd veel wordt uitgewisseld. Wie een keertje mee wil doen is welkom. Het is een leuke manier om nader kennis te maken met de mensen en de sfeer van Omslag.

Het inpakken duurt van 9:00 uur tot 14:00 uur. Het is ook mogelijk een deel van de tijd mee te doen. Koffie met koek, kruidenthee en ecologische lunch zijn inbegrepen.

De inpakdata zijn:

 • Donderdag 27 juni 2019 (ZOZ nr. 152)
 • Donderdag 29 augustus 2019 (ZOZ nr. 153)
 • Donderdag 24 oktober 2019 (ZOZ nr. 154)
 • Donderdag 19 december 2019 (ZOZ nr. 155)
 • Donderdag 27 februari 2020 (ZOZ nr. 156)
 • Donderdag 23 april 2020 (ZOZ nr. 157)
 • Meld uw komst vooraf bij Omslag via e-mail   ^ 

  Hoe kom je er?

  Omslag is, met zeven andere organisaties, gevestigd in Het Kloosterhof van Gestel, Hoogstraat 301a in Eindhoven.
  Als u Omslag wilt bezoeken, bel dan eerst 040-2910295. De medewerkers hebben alleen tijd voor u als u vooraf een afspraak hebt gemaakt of wanneer er activiteiten zijn.
  Het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven is elke vrijdagmiddag van 14:00-17:00 geopend voor belangstellenden in het thema 'anders' wonen. Hiervoor hoeft geen afspraak te worden gemaakt.

  Openbaar Vervoer
  Neem op het station bus 15 of 16 richting Veldhoven Maxima MC. Uitstappen halte Sibeliuslaan. Teruglopen en meteen links (Tartinistraat). Franz Leharplein oversteken en rechtsaf (Hoogstraat).
  Route Google Maps.

  Lopend
  Vanaf het station is het ongeveer 35 minuten lopen. Overal in de stad staan plattegronden die de weg wijzen.
  Route Google Maps.
  Echte wandelaars nemen de route langs de Dommel, die ongeveer 50 minuten duurt.

  Per auto
  Eventueel is Omslag ook per auto te bereiken. U kunt een routebeschrijving krijgen via Google Maps
  U kunt parkeren op het Franz Leharplein.


  \"  © 2015 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact