OMSLAG


Welkom

Nieuws

Wie we zijn en wat we doen

Omslag bezoeken

Servicepunt Anders Wonen en Leven

Activiteiten bij Omslag

Workshopruimte huren
 
Webwinkeltje/bestellen

Omslag-bibliotheek

Vacatures her en der

Inspirerende films

Advertenties/oproepen

ContactOmslag is een landelijke, niet-gesubsidieerde onafhankelijke organisatie.

Steun Omslag met een gulle donatie: NL66 TRIO 0784 8731 86 t.n.v. Omslag, Eindhoven

De Omslag bibliotheek

Boeken, tijdschriften en films in de bibliotheek van Omslag

In de loop van zijn bestaan heeft Omslag een imposante collectie boeken, brochures, tijdschriften, films en meer verzameld over de thema's
milieu, een 'andere' economie, filosofie, 'anders' wonen, werken, leven en bouwen, solidariteit, vrede en geweldloosheid, ecologische
landbouw en voeding, permacultuur en nog veel meer.

Daarnaast zijn er ook jeugdboeken, romans, kookboeken en gedichtenbundels en educatieve spellen.
Veel van deze uitgaven zijn elders niet zo makkelijk (meer) te vinden.

In 2004 is begonnen met het aanleggen van een catalogus van deze boeken en films, die te raadplegen is via deze pagina.

Het grootste deel van alle publicaties in de Omslag-bibliotheek is nu via dit zoeksysteem (zie hieronder)  te vinden.

We werken er voortdurend aan om nieuwe boeken toe te voegen.

Zoek op trefwoord:
Zoek op rubriek:

De bibliotheek van Omslag


 

  B
ezoek aan de bibliotheek


De bibliotheek is doorgaans op elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur geopend voor bezoekers, en ook tijdens activiteiten.
Beperkte uitleen is mogelijk. 

Naast boeken vind je ook een uitgebreide collectie tijdschriften rond de thema's waar Omslag aan werkt .
Ook is er een collectie films op dvd.  Raadpleeg de database >>>

 
Deze tijdschriften zijn aanwezig >>>


Landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven

Sinds 2005 is een aparte hoek van de bibliotheek ingeruimd voor het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven.
Hier is een collectie boeken, tijdschriften, folders en films verzameld over allerlei vormen van gemeenschappelijk en
duurzaam wonen, werken en leven: in een woongroep, leefgemeenschap, woon-werkpand, ecowijk of -dorp,
gekraakt of mobiel.

Ook zijn er naslagwerken rond duurzaam bouwen en wonen. Veel informatie over deze onderwerpen is ook te vinden
op de uitgebreide
website.


 

Deze papieren tijdschriften zijn aanwezig in de bibliotheek (enkele jaargangen per titel): 

- Andersland - halfjaarlijks tijdschrift van De Idealenfabriek en Stichting Utopa: utopische idealen wijzen de weg. In de voetsporen van Thomas More

- de AS - anarchistisch tijdschrift  Gestopt in 2000. Verscheen vier per jaar. Veel nummers zijn online beschikbaar. 
  Bij Omslag zijn nog enkele jaargangen aanwezig

- Buiten de Orde - onafhankelijk anarchistisch kwartaaltijdschrift, uitgave van De Vrije Bond voor anarchistische zelforganisatie

- Down To Earth, tweemaandelijks magazine en internetplatform voor groene journalistiek. Onafhankelijk initiatief van Vereniging Milieudefensie

- Franciscaans Maandblad - uitgave van de Franciscaanse Beweging

- Gender en duurzame vrede - kwartaaltijdschrift van het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede 
  

- Genoeg - onafhankelijk tijdschrift en internetplatform voor iedereen die meer wil doen met minder.

- GeWoon Anders - ledenmagazine van de landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen (v/h Centraal Wonen)

- Huurwijzer en Huurpeil, uitgaven van de Nederlandse Woonbond

- Lekker Vega, kwartaalblad over lekkere vegetarische en plantaardige voeding. Uitgave van de Nederlandse Vegetariërsbond

- Mede Mogelijk Maken, (relatie)magazine van het Kansfonds: u
itsluiting van kwetsbare mensen voorkomen

- de Mens.Nu Magazine, vrijzinnnig humanistisch tijdschrift voor iedereen

- 't Narrenschip, ledenblad van het Netwerk Alternatieve Reizigers (NAR)  (papieren editie is opgeheven, nog enkele jaargangen aanwezig) 

- Oase, tijdschrift van Stichting Oase, netwerk voor vrienden van natuurrijke tuinen, heemtuinbeheer en speelnatuur

- PAX, kwartaalmagazine van vredesorganisatie PAX

- ProcesNieuws, uitgave van Stichting Tribunaal voor de Vrede, i.s.m. Laka een Stop Wapenhandel.
  O.a. over de onrechtmatigheid van kernwapens. 3 x per jaar

- De Scheepsnar, uitgave van het Netwerk Varende Woonschepen  (papieren editie is opgeheven, nog enkele jaargangen aanwezig)

- Seizoenen - magazine van Vereniging VELT over ecologisch leven, koken en tuinieren

- Toorts - ledenblad van Vereniging NIVON Natuurvrienden

- Vegan Magazine, kwartaaltijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme

- Vruchtbare Aarde, driemaandelijks tijdschrift met 'voeding voor de ziel

- VredesActie, magazine van de Vlaamse vredesbeweging, aangesloten bij de pacifistische beweging ‘War Resisters International’ (WRI).

- VredesM
agazine, kwartaablad over oorlog en vrede, machtspolitiek en veiligheidsbeleid, maar ook over alternatieven voor geweld en het
  opbouwen van een vredescultuur.  Gezamenlijke uitgave van het Haags Vredesplatform (HVP), Humanistisch Vredesberaad (HVB),
  Vredesbeweging Pais, Samenwerkingsverband Stop de Wapenwedloop, Anti-Militaristies OnderzoeksKollektief VD AMOK en Women's International
  League for Peace and Freedom (WILPF) afdeling Nederland.

- Werkplaats, halfjaarlijks tijdschrift van de KNHM Foundation: daagt mensen uit hun leefomgeving socialer en mooier te maken. Inspireert, adviseert
  en verbindt  maatschappelijke initiatieven waardoor zij sneller groeien.

- WZ Wind & Zon (voorheen Winsnieuws) - tweemaandelijks vakblad over duurzame energie voor iedereen. Uitgave van Energie Samen 

- Wijzer Wonen, magazine van de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen

- ZOZ tijdschrift voor doen-denkers,
uitgave van Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling; (eind 2020 gestopt, maar alle 160 verschenen edities
  zijn aanwezig!)


Nieuwsbrieven, o.a.:

- Vredesboot, uitgave van het Museum voor Vrede de Geweldloosheid
- Leefgemeenschap De Wonne, Enschede
- 'n Korrel Zout, nieuwsbrief van het Jeannette Noelhuis/Catholic Worker: christen-anarchistische leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost
- Vredesburo Eindhoven: informatie- en documentatiecentrum rond vrede en oorlog
- Vluchteligen in de Knel
(Eindhoven): zet zich in voor de basisrechten en belangen van ongedocumenteerden
- De Weijst, Handel (NB)
- Nieuws uit Longomaï - Nederlandstalige nieuwsbrief over de coöperaties van Longo maï, in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk,
  Oekraïne en Costa Rica

- Contraste - Duitstalige Zeitung fur Selbstorganisation

.. en nog veel meer


\"  © 2015 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. Contact