OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties

Verslag Aanloopdag zaterdag 1 oktober 2016 bij Omslag

'Een sociaal-ecologisch woonproject met zelfbeheer opzetten' 

Strowijk IEWAN  in Lent is de eerste ecologische woonwijk in Nederland, die door de bewoners zelf werd geïnitieerd en gebouwd, in samenwerking met een woningcorporatie. Het leverde een prachtig project op met woningen van verschillende grootte, in zelfbeheer en binnen de sociale huursector. Twee van de initiatiefnemers en huidige bewoners vertelden tijdens deze Aanloopdag over de totstandkoming van dit bijzondere project. En ze boden de try-out van een nieuwe workshop voor startende initiatiefgroepen.
Hierbij het verslag van een super informatieve, levendige, volle en enthousiasmerende dag.

Extra: sfeerverslag door Penelope Monypenny >>>

 DSC03356.JPG DSC03388.JPG DSC03375.JPG

Voor ruim twintig mensen begon de dag al met een biologisch-vegetarische lunch, die vanaf 12:00 uur klaar stond in de werkruimte van Omslag. Samen eten zorgt meestal direct voor nadere kennismakingen en uitwisseling. Zo ook vandaag. Tot ieders verrassing had een deelnemer uit Limburg een volle kist appels, sterappels en kweeperen van eigen teelt meegenomen. Genoeg voor iedereen.

 DSC03312.JPG DSC03315.JPG DSC03451.JPG

Om 13:00 uur nam Omslag-medewerker Dick Verheul een groep mensen mee voor een rondleiding door de ruimten van Omslag, een algemeen verhaal over doel, aanpak en activiteiten van Omslag. De rondleiding eindigde in de grote Omslag-tuin. Marta Resink nam met de inleiders nog even het programma door, en Sylvia van Rooij en Frank de Greef namen op deze dag de huishoudelijke taken op zich.

DSC03324.JPG DSC03341.JPG DSC03302.JPG DSC03293.JPG  

Toen alle deelnemers om 14:00 uur waren gearriveerd, begaven we ons naar een grote ruimte in een andere vleugel van het woon-werkpand) het Kloosterhof van Gestel) waar Omslag is gehuisvest voor het inhoudelijke programma.

Marta Resink heette de aanwezigen welkom en tijdens een kort voorstelrondje bleek wie er zoal naar deze Aanloopdag waren gekomen
Twee deelnemers zijn betrokken bij een toekomstig cpo-project aan de Draaiboomstraat in Eindhoven. Iemand maakt deel uit van een groep van acht vrienden die 'ergens willen gaan wonen'. Een volgende heeft nog niet besloten of zij wil aansluiten bij een bestaand project of zelf initiatief wil nemen. Een ander heeft al een plek en zoekt mensen. En iemand die in de stad woont 'wil graag meer vogelgeluiden om zich heen horen'. Een groep van vier echtparen wil een woonproject op Walcheren realiseren. Een bestaande woongroep overweegt zich aan te sluiten bij een groter geheel. Sommigen streven naar een meer zelfvoorzienend bestaan. De Groenlingen zijn ook vertegenwoordigd, een groep mensen die een woon-werkgemeenschap in de buurt van Tilburg gaan opzetten, waar zowel stand- als trekvogels hun nest zullen hebben. Ook zijn de mensen er van de groep 'Contact en muziek' uit Utrecht. Een deelnemer zegt te streven naar 'gezond en gelukkig zijn, wat hij in eerste instantie zoekt in de eigen wijk, maar als dat niet lukt elders. Iemand laat weten vooral over het financiële traject te willen horen.
Zeven deelnemers hadden al eens een kijkje genomen in Strowijk IEWAN in Lent (bij Nijmegen). Elke eerste zondag van de maand is er een rondleiding. Zie hier >>> 

DSC03352.JPG DSC03359.JPG  
  
Vervolgens was het woord aan Hanneke Beld en Mare Nynke Zijlstra, twee van de initiatiefnemers en huidige bewoners van Strowijk IEWAN. Hun presentatie bestond uit twee delen: voor de pauze een beschrijving van de totstandkoming van Strowijk IEWAN, en na de pauze een indroductie van Bureau Viertel en de try-out van een workshop voor startende initiatiefgroepen onder de noemer 'Hoe kun je als beginnende groep goed beslagen ten ijs komen?'.

Strowijk IEWAN

IEWAN is de afkorting van  Initiatiefgroep Ecologisch Wonen Arnhem Nijmegen. Hanneke en Mare Nynke zijn vanaf het eerste keukentafelgesprek (2009) tot aan de oplevering (2015) betrokken bij IEWAN. Ze wonen er ook. Dit project, met 24 wooneenheden in zelfbeheer in de sociale huursector, gemeenschappelijke tuinen en een gemeenschapshuis, kwam tot stand in samenwerking met woningcorporatie Talis, gemeente Nijmegen en andere instanties. Vanaf het allereerste begin hebben de toekomstige bewoners de regie stevig in eigen hand gehouden en ze hebben hun huizen goeddeels zelf gebouwd met hulp van heel veel vrijwilligers. De strowijk is gebaseerd op drie kernwaarden: Ecologisch & duurzaam,  Gemeenschappelijk & sociaal en Educatief & naar buiten toe gericht.

De woongemeenschap biedt plek aan gezinnen, woongroepen (van 4 a 5 personen), eenoudergezinnen en een-- en tweepersoons huishoudens. Momenteel (2016) wonen er in totaal 44 volwassenen en zes kinderen, die samen zorg dragen voor hun leefomgeving. Zij delen een aantal gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen (gereedschappen, moestuin, ligbad, (hout)werkplaats en Voedselcoöperatie.
Gemeenschapshuis De Kleine Wiel is de plek voor waar samen gekookt en gegeten kan worden, waar filmavonden en debatten kunnen worden georganiseerd, en waar vergaderd kan worden of gefeest. In het pand zijn ook verschillende collectieve werkruimten en een flexwerkplek (voor elf bewoners/ZZP-ers). De Kleine Wiel kan ook incidenteel worden gehuurd door externe groepen.
De gemeenschappelijke tuin is aangelegd op basis van permacultuur, een ecosysteem dat zichzelf in stand houdt en waarbij zoveel mogelijk eetbare producten worden geproduceerd. Het project is zo ecologisch mogelijk gebouwd. Dit uit zich niet alleen in de keuze voor milieuvriendelijke bouwmaterialen als stro en leem, maar ook in toepassingen die hergebruik en energiebesparing stimuleren. Zo zijn er zonnepanelen om energie op te wekken en een rietfilter voor de zuivering van afvalwater.

Om de beurt vertelden Mare Nynke (l) en Hanneke (r) in vogelvlucht over de belangrijkste stappen sinds de eerste keukentafelgesprekken in hun voormalige woongroep in De Refter in Ubbergen.

Mare Nynke: ,,In 2008 begonnen we samen te dromen; het bleek dat meer mensen ongeveer gelijkgestemde ideeën en idealen hadden. In 2009 zochten we contact met Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) - voortgekomen uit de kraakbeweging, die al vanaf ... gespecialiseerd is in panden met zelfbeheer. We hadden heel veel vragen. De WBVG heeft ons geholpen om onze 'dromen' te verwerken in een interne en een externe visie, die we vervolgens uitwerkten in een Programma van Eisen (PvE).
In 2010 en 2011 gingen we de boer op om contact te leggen met mogelijke samenwerkingspartners; we trokken toen ook veel samen op met het Meergeneratie Wonen-project (nu 'Eikpunt), dat ongeveer dezelfde ideeën had. We hadden ons oog laten vallen op het Plant Je Vlag gebied in Lent - waar de gemeente graag (experimentele) woonprojecten in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) wilde realiseren.
We hadden ons ingesteld op allerlei 'gedoe' met de gemeente, maar die bleek ons woonproject juist heel erg interessant te vinden en zag IEWAN als een soort kartrekkers met betrekking tot ecologisch gemeenschappelijk wonen.

Hanneke: ,,In 2011 hadden we ook expertmeetings om meer te weten te komen over bouwen met stro en leem, helofytenfilters en verwarming. Die gezamenlijke bijeenkomsten bleken ook heel belangrijk omdat we dan met alle partijen rond de tafel zaten, zodat de verantwoordelijkheid niet anoniem kon worden afgeschoven, want de andere partij zat ook aan tafel.
In 2011 hadden we een kerngroep van zes mensen; deze groep had tot dan toe al het noodzakelijke voorbereidende werk gedaan. Dit werkte heel goed, omdat we de taken onderling hadden verdeeld op basis van kwaliteiten. Zo konden we ook efficiënt met elkaar communiceren en collectieve besluiten nemen. De onderlinge lijntjes waren kort en ieder nam zijn/haar verantwoordelijkheid.
Toen was het ook tijd om met onze plannen naar buiten te treden en er toekomstige bewoners bij te betrekken. Die bleken er volop te zijn. Van de aanvankelijk 140 geïnteresseerden, bleven er uiteindelijk zo'n zestig over. Zijn vormden de eerste bewonersgroep. Iedereen zat in (minstens) een werkgroep, zodat we allemaal ook onze handen uit de mouwen moesten steken. We wilden immers zelfbouw!
17 maart 2014 werd het startsein gegeven voor de bouw, waarbij naast de bewoners ook zo'n 200 vrijwilligers meebouwden. Op 1 mei 2015 werd Strowijik IEWAN feestelijk in gebruik genomen, onder uitrolling van een groot spandoek met "Het kan wel!'  Meer over het bouwontwerp >>>    Ecologische en duurzame aspecten >>>    Bouwen met stro >>>

De ontwikkeling van IEWAN in grote stappen (begin onderaan de pagina) >>>

Weerstanden en hobbels wegnemen

Hanneke: ,,Tijdens het hele traject stuit je voortdurend op allerlei weerstanden en hobbels die je samen moet wegnemen. Daarvoor is het belangrijk dat partijen elkaars belangen kennen en elkaar daarin tegemoetkomen.
- Voor woningcorporaties is dat onder meer: verhuurbaarheid (ook op langere termijn), kosten van het haalbaarheidsonderzoek, financiële haalbaarheid, focus op de juiste doelgroep (er bestaan soms vooroordelen t.o.v. bepaalde groepen mensen).
De voordelen voor een corporatie zijn: ze kunnen voldoen aan hun kerntaak: sociale woningbouw realiseren voor mensen met een laag inkomen. De bewoners nemen zelf verantwoordelijkheid voor een leefbare en vitale wijk, ze geven vorm aan zelfredzaamheid en zorgen voor variatie in de buurt.. Via zelfbeheer (o.a. innen van de huur en woningtoewijzing) draagt de corporatie verantwoordelijkheden over aan de bewoners.
Alle bewoners samen kunnen worden beschouwd  als EEN huurder.
- Voor gemeenten speelt onder andere: bestemming van gronden, onbekendheid (in onderhandelen) met groepen die met een eigen initiatief komen; leegstaande boerderijen op het platteland en de Participatiewet
- Voor de aannemer: onderhandelen met betrouwbare aannemers; zelfwerkzaamheid van de bewoners (zij zijn de 'onderaannemers'), onbekendheid met ecologisch bouwen en strobouw (maar ze kunnen veel leren van de ingebrachte experts).

De nieuwe Woningwet (juli 2015) bepaalt dat huurders het recht hebben om een wooncoöperatie op te zetten; een woningcorporatie is verplicht zo'n wooncoöperatie te ondersteunen. Het initiatief voor een wooncoöperatie kan worden genomen door minimaal vijf huurders/buurtgenoten.
In de korte praktijk blijkt er - ondanks de nog grote onbekendheid - veel belangstelling te bestaan voor wooncoöperaties. Verschillende woningcorporaties zijn er enthousiast over maar vragen zich af: 'Hoe komen we aan een groep?'   Wat is een wooncoöperatie? >>>

TIPS voor startende groepen

 • Begin met een kleine kerngroep (6 a 7 personen). De belangrijkste taken van de kerngroep zijn:
 • stel een grondplan op
 • ontwikkel eerst een visie; ga daarna pas op zoek naar een geschikte locatie
 • beschrijf een 'interne' visie' (voor de eigen groep), en een 'externe visie' (om mee naar buiten te treden). Hou de teksten kort, maximaal op een A4.
 • de kerngroep moet het eens zijn over de visies; ze vormen de collectieve basis voor het vervolg
 • maak een meerjarenplanning en geef daarin aan: wat, wie en wanneer
 • stel een Programma van Eisen (PvE) op
 • bedenk een goede communicatiestructuur (voor het verzenden van verslagen) en: hoe houd je contact met iedereen? (e-mail, telefoon, skype, persoonlijk, ...)
 • bepaal hoe je de besluitvorming gaat regelen
 • Leef je in in (de belangen van) de mensen met wie je praat
 • Zet hoog in, maar wees realistisch
 • Formuleer 'afhaakpunten': waar ligt je eigen grens?
 • Waak ervoor dat niemand een 'vrijblijvende' houding aanneemt; het luk alleen als iedereen er flink de schouders onder zet
 • Wees duidelijk naar de (toekomstige) bewoners toe - ook over dingen die niet lukken

Pauze

Na zoveel inspirerende en wijze woorden was het tijd voor een korte pauze. In de werkruimte  van Omslag stonden verse thee, koffie en sapjes klaar. Sommigen prefereerden de tuin. Er werden levendige gesprekken aangeknoopt en tips en adressen uitgewisseld. 

     DSC03378.JPG DSC03375.JPG DSC03379.JPG 

Bureau Viertel

Om hun opgedane kennis en ervaring rond de totstandkoming van Strowijk IEWAN met anderen te delen, richtten Hanneke Beld en Mare Nynke Zijlstra in 2016 Bureau Viertel op, met als doel: ecologisch en gemeenschappelijk wonen in de sociale huursector stimuleren. De medewerkers bieden ondersteuning aan verschillende doelgroepen: bewonersinitiatieven, huurders en groepen bewoners; woningcorporaties,
lokale overheden en andere professionals. Bureau Viertel biedt ondersteuning door advies, training en kortdurende begeleiding. Hun aanpak is praktisch en pragmatisch, met snel resultaat.
Op 22 september belegden Mare Nynke en Hanneke een eerste werkconferentie voor vertegenwoordigers van woningcorporaties en gemeenten ' 'Welke kansen bieden collectieve wooninitiatieven?'. Het was een zeer succesvolle, niet vrijblijvende bijeenkomst, die over een paar maanden een vervolg zal krijgen. Klik hier voor het verslag >>>

Ook startende initiatiefgroepen zijn een belangrijke doelgroep voor Viertel. Speciaal voor deze Aanloopdag hadden Hanneke en Mare Nynke een interactieve workshop bedacht waaraan alle deelnemers meededen.
Centraal in de workshop stond de 'checklist van documenten', gebaseerd op de basisuitgangspunten van een nieuw initiatief. Aan de hand van een ingenieus 'verdelingssysteem' werden vijf groepjes gevormd, die elk aan de slag gingen met een zelfgekozen thema. Elk groepje moest zich inleven als kerngroep van een fictief bewonersinitiatief.

  DSC03383.JPG DSC03386.JPG
                 
DSC03401.JPG DSC03394.JPG DSC03406.JPG DSC03393.JPG DSC03400.JPG 

Workshop in vijf groepen

De groepen gingen het 'documentenspel' spelen, waarbij het doel was het eens te worden over bepaalde uitgangspunten. Het samenstellen van de groepen was een speciale ervaring. Het begon met een quiz, waarbij de deelnemers enkele vragen voor zichzelf beantwoordden, waarvan soms raadselachtig was wat de betekenis ervan was. Het doel bleek in tweede instantie. Voor een geslaagd project zijn zes 'typen' mensen nodig. De quiz diende om te bepalen welk type ieder was.
 • A. De Wizz-kid. Hij is heel handig met getallen en rekent alles uit en de sommen kloppen altijd als een bus.
 • B. De Verbinder. Deze vindt het belangrijk dat de groep bij elkaar blijft en werkt daar aan.
 • C. De Organisator. Zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt.
 • D. De Friskijker. Hij of zij laat de anderen elke keer verbaasd staan over de onverwachte invalshoeken van waaruit je de zaken kunt bezien.
 • E. De Onderzoeker. Spit graag diep om het naadje van de kous boven water te krijgen.
 • F. De Ondersteuner. Deze is behulpzaam bij allerlei taken die nu eenmaal moeten gebeuren.
Volgens sommige deskundigen op het terrein van groepsprocessen is er ook nog een dwarsligger nodig, maar de beide inleidsters hebben daar geen behoefte aan.

Er blijkt onder de deelnemers van de dag een overschot aan verbinders en een tekort aan whizzkids. Zo goed mogelijk worden de groepen samengesteld met van elk type minstens eentje of althans iemand die iets van dat type heeft.

De documenten waarover de groepen spreken betreffen onder andere het 'Programma van Eisen' en een 'Visiestuk'. Elke groep kiest een notulist en een 'facilitator', die er op moet toezien dat iedereen aan het woord komt.

De bespreking in de groepen over de fictieve woonprojecten verloopt in een goede sfeer. Enkele wensen die voorbij komen: wonen in het groen met een gevarieerde groep mensen. Graag dicht bij openbaar vervoer en graag ook zwemwater erbij, evenals rust en stilte. Een grote gezamenlijke tuin en graag ook atelierruimte en een plek voor yoga en meditatie. En een sauna.

Naast de inhoud was er in de nabespreking ook aandacht voor de manier waarop de besprekingen hadden plaatsgevonden. Was iedereen betrokken, kon iedereen aan het woord komen, hoe willen we besluiten nemen.


Afsluiting

Marta bedankte de beide inleidsters voor hun inspirerende inbreng. Zij kregen het 'Kleine Voeten Spel', een kaartspel waarmee de spelers inzicht krijgen in de ecologische voetafdruk. 

Marta vertelde hoe verheugd ook Omslag is met de activiteiten van Bureau Viertel. Er is grote behoefte aan praktische adviezen en ondersteuning voor startende groepen. Voor woningcorporaties, gemeenten en andere betrokken instanties bij een sociaal(ecologisch) woonproject, is particulier initiatief met zelfbeheer een nieuw en nog onbekend fenomeen. Ook voor hen is het een verrijking dat Viertel hen goede raad en advies kan geven vanuit de praktijk. Omslag vertrouwt erop dat er een mooie en praktische samenwerking zal groeien tussen het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven met Bureau Viertel.
De vier leden van woongroep Contact en Muziek sloten de dag af met een meditatieve a capella-improvisatie.

Samen koken en eten

Het is een goede gewoonte dat er na afloop van een Aanloopdag een groep mensen blijkt om samen een lekkere biologisch-vegetarische maaltijd te koken en samen te eten.
Deze keer deden elf mensen mee met het samen koken en eten. Binnen een uur stond er een sobere, maar gezonde en erg lekkere maaltijd op tafel, bestaande uit zilvervliesrijst, gemengde groenten, twee verschillende sauzen en een verse groene salade waarin ook veel kruiden uit de Omslag-tuin werden gebruikt. Afgesloten met een toetje met yoghurt en/of sojavla met vers fruit en andere ingrediënten naar keuze.

Het gesprek aan tafel kreeg na de maaltijd nog een lang vervolg en werd afgesloten met een laatste rondje koffie en thee.


Verslag: Dick Verheul, Marta Resink (Omslag)
Foto's: Jo Oskam

Een van de deelnemers, Penny Moneypenny maakte een persoonlijk sfeerverslag van deze dag. Lees het hier >>>

Relevante websites in relatie tot deze dag:

Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling: www.omslag.nl
Landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven: www,omslag.nl/wonen
Laatste editie van de maandelijkse nieuwsbrief 'Anders Wonen Anders Leven: www.omslag.nl/wonen/nieuwsbrief.html
Strowijk IEWAN: Strowijk IEWAN  -   Filmpje over IEWAN >>>
Bureau Viertel: bureauviertel.nl
Verslag van de werkconferentie 'Welke kansen bieden collectieve wooninitiatieven?',  door Bureau Viertel op 22 september 2016.  Klik hier voor pdf-bestand >>>

,,Iewan, wij gaan jullie geen strobreed in de weg leggen”

Sfeerverslag door Penelope Monypenny

Ongeveer veertig mensen uit verschillende windrichtingen kwamen op deze Aanloopdag van Omslag af. Het thema dit jaar: Een sociaal-ecologisch woonproject opzetten met zelfbestuur, met de nadruk op groepen mensen die in aanmerking komen voor sociale huur.
Na een heerlijke, biologische lunch en voldoende gelegenheid om alvast mensen te leren kennen, begon het officiële gedeelte: een powerpoint presentatie over het reeds bewoonde Strowijk in Lent door Mare Nynke Zijlstra en Hanneke Beld van Iewan. Marta Resink trad op als moderator; samen met Dick Verheul nam ze de inhoudelijke verslaglegging voor haar rekening.

Een korte introductieronde gaf een goed beeld van waarom men gekomen was. Sommige mensen hadden in grote lijnen een idee van wat ze wilden en hoe zij hun woontoekomst vorm wilden geven. Tips voor de uitvoering ervan waren meer dan welkom.

Tijdens de lunch al bleek uit een gesprek met Ines (67) uit Uden dat je in een vroeg stadium tegen hobbels aan kunt lopen. Ze zei: “Ik kreeg tegenwerking vanuit onverwachte hoek, namelijk van de werkgroepleden zelf. Ze doen hun taken niet”.
Het beeld bestaat dat gemeentebesturen niet willen meewerken, dat wooncorporaties dwarsliggen en dat andere instanties niet happig zijn op privé-initiatieven.
Volgens Iewan: Kom met een strak plan. Zorg dat je een visie hebt, hetzij geboren uit een droom of schrikbeeld en stel een volwaardig, goed uitgewerkt pakket van eisen op. Zorg dus dat je goed beslagen ten ijs komt om de ‘traditionele visie van wooncorporaties omver te werpen’, aldus Mare Nynke en Hanneke. Gemeente Nijmegen reageerde destijds sportief met: “Iewan, wij gaan jullie geen strobreed in de weg leggen”.

Kap ook ideeën af die niet stroken met je plannen. Eindeloze discussies over bouwen met hennepblokken terwijl jij strobalen voor ogen hebt, houden het proces alleen maar op. Zorg in een vroeg stadium voor een kleine eensgezinde kerngroep. Verkijk je vooral niet op het tijdspad, dit wil zeggen het rijpingsproces, het onderzoek, de ontwikkeling, de bouw en de afwerking. In het geval van Strowijk in Lent zat er ongeveer acht jaar tussen droom en realisatie. Inmiddels wonen zo’n vijftig mensen in deze woongemeenschap.
Een ander misverstand is dat mensen denken dat je eerst een locatie moet hebben. Maar een visie hebben is belangrijker volgens Mare Nynke. Locaties zijn er altijd wel te vinden.


Tijdens de theepauze zegt Sara (22) studente burgerlijk ingenieur architect aan de KU Leuven dat zij is gekomen om te horen of deze wooninitiatieven eventueel geschikt zouden zijn voor groepen vluchtelingen. Tevens het thema van haar afstudeerthese. In België zou het spreidingsbeleid niet altijd even succesvol zijn. Kim (29) uit Utrecht wil met acht vrienden land kopen om te wonen en werken in de natuur, zodanig dat ‘je ook doordeweeks het gevoel hebt van ruimte, vrijheid en gezelligheid’.
Volgens Betty en André uit Middelburg van Woonwerkgemeenschap Walcheren en beiden in de zeventig ‘staan monumentale boerderijen vaak leeg. Verandering van bestemmingsplan is mogelijk’. Zij staan wonen en werken met een zorgcomponent voor.
Ines uit Uden laat weten dat er al ruim honderd woongroepen zijn voor vijftigplussers. Villa Begonia, voor als je niet achter de geraniums wilt zitten, of een ‘Knarrenhof’. De LVGO biedt uitgebreide informatie hierover.

Na de pauze worden alle aanwezigen onderverdeeld in werkgroepen voor een workshop. Iedere werkgroep moet idealiter bestaan uit een ‘wizzkid, verbinder, friskijker, onderzoeker, etc.’ We mogen per groep met één document aan de slag. Voor degenen die aan een plan van eisen werken is het daarna, tijdens het plenaire gedeelte, een geruststelling te horen dat dit ook geldt als visie.

Feit is: ‘burgers die zelf initiatieven willen nemen, zingt echt rond’. Een maatschappij die van onderop wordt georganiseerd past bij de zich terugtrekkende overheid en past ook in het beeld van burgerparticipatie. De verzorgingsmaatschappij is langzaam aan het veranderen.

Het leek wel zo bedoeld om het belang van eensgezindheid en samenklank nog eens te onderstrepen: het verrassende optreden op het laatst van Leonoor, haar zus en twee vrienden van woongemeenschap Contact & Muziek in Utrecht. Een serene a capella improvisatie. Leonoor zoekt nog enkele medebewoners. Bij wie resoneert hun klank en kleur?

Na deze verrijkende middag mag je gerust stellen dat Omslag regelmatig een podium biedt voor mensen die graag anders willen leven, wonen en werken. De inspirerende en groene locatie waarin Omslag huist, maakt kruisbestuiving mogelijk. Kom gerust langs en doe mee.

Naar het inhoudelijke verslag van deze Aanloopdag >>>

 

  © 2016 Omslag, - contact