OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Pers
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

Komende vrijdag 20 maart Internationale Dag van het Geluk

Werken in de tuin bij Omslag

EINDHOVEN, 18 maart 2015 - Komende vrijdag, 20 maart, wordt wereldwijd de Internationale Dag van het Geluk gevierd - een dag die in 2012 werd uitgeroepen door de Verenigde Naties. En hoewel plezier en vrolijkheid die dag zeker een rol mogen spelen, is de Dag van het Geluk een zeer serieuze zaak.

De geluksdag kwam er op initiatief van Bhutan, een land met 700.000 inwoners tussen Tibet en India. 'Geluk' is een belangrijk thema in dit land waar het boeddhisme een grote rol speelt. Toen koning Jigme Singye Wangchuk in 1972 op 17-jarige leeftijd aan de macht kwam, vroeg een Amerikaanse journalist in een interview wat hij dacht te doen aan het lage Bruto Nationaal Product van Bhutan. De jonge koning antwoordde dat in zijn ogen het 'Bruto Nationaal Geluk' belangrijker is dan het 'Bruto Nationaal Product'. Later is er veel werk verzet om dit begrip 'Bruto Nationaal Geluk' inhoud te geven. The Centre for Bhutan Studies & GNH Research in de Bhutanese hoofdstad Thimphu heeft er een uitgebreide informatieve website over. www.grossnationalhappiness.com Ook op Wikipedia is een artikel te vinden over het Bruto Nationaal Geluk nl.wikipedia.org

(Overigens is Bhutan niet in alle opzichten een paradijs. Een deel van de bevolking, de etnisch Nepalese bevolking voelt er zich gediscrimineerd en dit heeft tot een grote vluchtelingenstroom geleid.)

Mede op initiatief van Bhutan aanvaarden de Verenigde Naties op 28 juni 2012 een resolutie die de 20-ste maart uitroept tot de 'Internationale Dag van het Geluk'.


Resolutie aangenomen door de de Algemene Vergadering op 28 juni 2012

66/281. Internationale Dag van het Geluk

De Algemene Vergadering,

Onder verwijzing naar zijn resolutie 65/309 van 19 juli 2011, die de lidstaten uitnodigt tot uitwerking van aanvullende maatregelen die het belang beter vastleggen van het nastreven van geluk en welzijn in ontwikkeling als richtlijn van hun overheidsbeleid,

Bewust dat het nastreven van geluk een fundamenteel menselijk doel is,

Erkennend de relevantie van geluk en welzijn als universele doelen en aspiraties in het leven van mensen over de hele wereld en het belang van de erkenning daarvan in de doelstellingen van het overheidsbeleid,

Erkennend de noodzaak van een meer inclusieve, billijke en evenwichtige aanpak van de economische groei ter bevordering van duurzame ontwikkeling, uitroeiing van armoede, geluk en welzijn van alle volkeren,

1. Besluit 20 maart uit te roepen tot de Internationale Dag van het Geluk;

2. Nodigt alle lidstaten, organisaties van de Verenigde Naties en andere internationale en regionale organisaties, alsook het maatschappelijk middenveld, met inbegrip van niet-regerings organisaties en individuen uit, om op een geschikte wijze aandacht te besteden aan de Internationale Dag van het Geluk, onder meer door onderwijs en openbare bewustmakingsactiviteiten;

3. Verzoekt de secretaris-generaal deze resolutie onder de aandacht te brengen van alle lidstaten, de organisaties van de Verenigde Naties en maatschappelijke organisaties voor de juiste naleving.

118e plenaire vergadering

28 juni 2012


In een boodschap op de geluksdag van vorig jaar signaleerde VN-Secretaris-Generaal Ban Ki-moon groeiende steun voor het idee dat welvaart niet alleen kan worden afgemeten in geld.

Ban Ki-moon: “de twee concepten van geluk en welzijn komen steeds meer voor in internationale discussies over duurzame ontwikkeling en de toekomst die we wensen. Veel landen gaan verder dan de retoriek over de kwaliteit van het leven om praktische maatregelen te integreren ter bevordering van deze concepten in hun wetgeving en beleid. Deze praktijken kunnen andere landen inspireren zodat het meten van het ruimere welzijn en niet alleen het nationale inkomen, tot een universele praktijk evolueert.”

“Geluk kan verschillende betekenissen hebben voor verschillende mensen, maar we kunnen het allemaal eens zijn dat het ook betekent dat er gewerkt dient te worden aan het oplossen van conflicten, armoede en andere ongelukkige omstandigheden die een invloed hebben op het leven van velen van onze medemensen. Geluk is niet lichtzinnig, noch een luxe. Het is een diepgeworteld verlangen dat wordt gedeeld door iedere mens. Het zou voor niemand verhinderd mogen worden en dus beschikbaar moeten zijn voor iedereen. Dit streven is impliciet vervat in de belofte van het VN-Handvest ter bevordering van vrede, rechtvaardigheid, mensenrechten, sociale vooruitgang en betere levensnormen.”

“Het is tijd om deze belofte om te zetten in concrete internationale en nationale actie om armoede uit te roeien, sociale integratie en interculturele harmonie te bevorderen, te zorgen voor fatsoenlijk levensonderhoud, het milieu te beschermen en instellingen op te richten voor goed bestuur. Want dit zijn de fundamenten voor het menselijk geluk en welzijn.”


Meer nieuws


 ^   © 2015 Omslag, Eindhoven. Tel. 040-2910295 - contact