OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Pers
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

Rechter: broeikasgassen moeten omlaag voor 2020


De rechtbank doet uitspraak: ten minste 25 procent minder broeikasgassen

DEN HAAG, 24 juni 2015 - Urgenda en negenhonderd mede-eisers, waaronder twee medewerkers van Omslag, wonnen vandaag de klimaatzaak en dwingen strenger klimaatbeleid af bij de Nederlandse Staat. De Haagse rechtbank heeft de eisers in het gelijk gesteld en de overheid moet nu meer en effectievere klimaatacties ondernemen om het aanzienlijke Nederlandse aandeel in de mondiale uitstoot te verminderen. Het is de eerste keer dat een rechter een Staat verplicht om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Internationaal betekent deze uitspraak een steun in de rug voor alle klimaatzaken in andere landen.

De letterlijke uitspraak van de rechtbank luidt: De rechtbank beveelt de Staat om op de vordering van Urgenda, voor zover optredend voor zichzelf, het gezamenlijke volume van de Nederlandse emissies van broeikasgassen zodanig te beperken of te doen beperken dat dit volume aan het einde van het jaar 2020 met ten minste 25 procent zal zijn verminderd in vergelijking met het niveau van het jaar 1990.

Directeur Marjan Minnesma van Urgenda noemde tegenover de NOS de uitspraak een grote overwinning. "Dit is wat je altijd hoopt, maar iedereen zei: dit gaat nooit gebeuren. De uitspraak betekent dat mensen over de hele wereld hun staat gaan aanspreken op het terugdringen van de uitstoot van CO2".


Meer nieuws


 ^   © 2015 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact