OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties

Grote reünie anti-kernenergiebeweging: het blijft NEE!

Op 24 maart 2019 komt er een reünie voor iedereen die ooit actief was (en nog is) tegen kernenergie.
Kom ook naar Utrecht voor een weerzien met oude bekenden.
En om weer iets te proeven van de sfeer van de beweging die we samen groot maakten! 


Meld je hier aan voor de reünie >>>

De Nederlandse anti-kernenergiebeweging heeft een lange historie. Die begon rond 1970, toen de overheid iedereen wilde verplichten mee te betalen aan de bouw van een snelle kweekreactor in Kalker. De 3% extra heffing op de energierekening - de zgn 'Kalkarheffing' werd massaal geweigerd.
Het vormde de opmaat voor een brede volksbeweging waarin honderdduizenden mensen actief werden om kernenergie uit te bannen. Ook stelde de beweging 
het economische groei-denken fundamenteel ter discussie, en werden linken gelegd met de uraniummijnbouw en de relatie tussen kernenergie en kernwapens. 

Overal in h
et land ontstonden basisgroepen van mensen die zich samen schoolden in de feiten en gevaren van nucleaire energie, en in haalbare alternatieven als zon, wind en water. En ze volgden trainingen in samen geweldloos actie voeren als dat nodig was. Er waren theaterproducties, strijdkoren en autonome acties.  
We organiseerden voorlichting op straat, op scholen en bij verenigingen, organiseerden lokale acties en waren kritisch aanwezig tijdens de Brede Maatschappelijke Discussie over kernenergie. We stonden in weer en wind met kraampjes op straat om het gesprek aan te gaan met voorbijgangers, en om publicaties, posters, buttons en stickers te verkopen, waaruit de reis- en andere kosten konden worden betaald om deel te nemen aan grote en kleine demonstraties en acties: bij de kerncentrales in Dodewaard, Borssele en Petten, bij het UCN in Almelo en de uraniumverrijkingsfabrieken in Gronau, bij de KEMA in Arnhem, op geplande nieuwe locaties in Eemsmond en Emmeloord, en in de haven van Den Helder van waaruit, met inzet van defensie, de schepen vertrokken om radio-actief afval in zee te dumpen nabij Spanje.
Misschien liep je mee met de Walk Across Europe for a Nuclear Free World, werd je actief na de desastreuze ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl, en was of ben je actief voor de sluiting van de kerncentrales in Doel en Tihange.Telkens en telkens weer kwamen mensen massaal op de been en in verzet om de plannen te dwarsbomen en fysiek te verhinderen. Met wisselend resultaat.
Kalkar ging niet door, Dodewaard ging dicht, maar Borssele bleef open. De zeedumpingen stopten, maar er is nog steeds geen oplossing voor veilige berging van het radioactieve afval.
Urenco staat te koop en de VVD blijft - als vanouds - proefballonnetjes oplaten voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Ze zullen er niet komen!

Kernenergie? Het bli
jft NEE!

Op 24 maart houden we een groots weerzien voor en met iedereen die er ooit bij was, met een programma vol herinneringen, maar ook in solidariteit met de stakende scholieren en studenten, met de grootouders voor het klimaat, met lokale transitiegroepen, en met alle anderen die zich opnieuw of nog steeds inzetten voor een schonere wereld zonder kernenergie.

Locatie
We komen bij elkaar in Breekjaar/De Pionier, Grebbe


Wat gaan we doen?

Het programma  is van 14.00 tot 19.00 uur en vindt plaats in De Pionier in Utrecht.

Met onder andere:
  • een doorlopende projectie van foto’s, posters en filmbeelden van acties en andere protesten
  • workshops over de huidige stand van zaken rond kernenergie (door Peer de Rijk, WISE) en over de kracht van lokale actie en lokale basisgroepen (Marta Resink, Omslag i.s.m. Stroomversnellers).
  • er staat een zeepkist voor wie (kort) aandacht wil voor een relevant onderwerp
  • er is een uitdagende quiz - met een deskundige jury en een begerenswaardige prijs
  • een ruilbeurs van buttons, posters en andere actie-relikwieën
  • ....???
Kollektief Rampenplan verzorgt de biologisch-vegetarische catering en er komt toepasselijke muzikale omlijsting (je kunt je hiervoor ook nog aanmelden!).
En verder laten we ons verrassen door wie er komt en wat er verder allemaal gaat gebeuren. 

 
Met vragen, aanbiedingen, suggesties en voor aanmelding kun je terecht bij WISE: 020-
6126368.

Jij komt toch ook?!
Samen met de mensen van je oude basisgroep: spoor ze op en nodig ze uit!

Speur in je eigen archief naar foto’s, buttons, posters en andere tastbare herinneringen en neem ze mee.

Meld je hier aan voor de reünie>>>

Om alvast de in stemming te komen, verwijzen we graag naar de website stopkernenergie.nl. Hier heeft LAKA de geschiedenis van de anti-kernenergiebeweging breed en uitvoerig gedocumenteerd. Je vindt er duizenden artikelen, foto’s, verhalen, posters, brochures en nog veel meer..  En: LAKA produceert bijna dagelijks een nieuwsbrief met actueel nieuws en analyses over kernenergie. Abonneren >>>

De reünie wordt voorbereid door WISE-Nederland (World Information Service on Energy), LAKA (documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie) en Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling.


Actueel rapport (2019) van WISE  over kernenergie en klimaat
 

Stickers bestellen?   Bij WISE  >>>     Bij Omslag >>>   
Liever vandaag (nog steeds) actief dan morgen radio-actief! Tot ziens op 24 maart in Utrecht! 

  © 2019 Omslag, - contact