OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

Workshop over de kracht van lokale basisgroepen

EINDHOVEN/UTRECHT, 20 MAART 2019 - Als onderdeel van de grote reünie van de anti-kernenergiebeweging, op zondag 24 maart 2019 in Utrecht, verzorgen Omslag-medewerkster Marta Resink en Stroomversneller Bob Wester een workshop over de kracht van lokale basisgroepen.

De afgelopen 45 jaar hebben honderdduizenden mensen zich verzet tegen kernenergie. Overal in het land ontstonden basisgroepen van mensen die zich samen schoolden in de feiten en gevaren van nucleaire energie, en in haalbare alternatieven als zon, wind en water. En ze volgden trainingen in samen geweldloos actievoeren als dat nodig was. Het netwerk van lokale basisgroepen vormde een krachtige kern van de anti-kernenergiebeweging. Er was nog geen e-mail en internet, geen mobiele telefoons. De onderlinge communicatie ging per telefoon, papieren nieuwsbrieven en actiekranten en: via persoonlijke contacten! Basisgroepen waren niet alleen lokaal actief, maar trokken vaak ook samen op bij landelijke demonstraties en acties. Om goed voorbereid te zijn op confrontaties met de handhavende macht, volgden veel groepen trainingen in geweldloos verzet en democratische besluitvorming binnen groepen, maar ook in creatief actievoeren.

Van toen naar nu

Anno 2019 zetten nog steeds talloze mensen zich in voor een transitie naar schone en veilige energie en tegen ontwikkelingen die schade toebrengen aan mens en milieu. Actief verzet is nog steeds nodig: tegen de plannen voor de bouw van nieuwe kerncentrales, tegen het winnen van schaliegas, tegen het kappen van bomen om biogasinstallaties te laten draaien... Overal in het land maken Transitiegroepen zich sterk voor een duurzaam lokaal energiebeleid, en er is een krachtige klimaatbeweging aan het groeien, waarin jongeren het voortouw nemen, vaak ook op lokaal niveau. En op landelijk/Europees niveau trekken (groepen) mensen samen op voor een rechtvaardiger en duurzamer wereld en tegen de macht van multinationals. Confrontaties met overheden en bedrijven worden daarbij niet geschuwd, sterker nog: die worden soms actief georganiseerd, maar dan wel op een open en geweldloze manier.

De workshop 'De kracht van lokale basisgroepen’ gaat over de actiecultuur van toen en nu en wordt verzorgd door.:

 • Marta Resink, sinds eind jaren zeventig actief binnen de milieu-, vredes en solidariteitsbeweging, en sinds 25 jaar verbonden aan Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, vertelt vanuit haar ervaringen, over de basisgroepenstructuur, de impact van gezamenlijke training en scholing en de kracht van 'samen’.

 • Bob Wester, sinds '90 actief in uiteenlopende sociale bewegingen voor een groene en sociale wereld, en actief binnen trainerscollectief Stroomversnellers, vertelt vanuit zijn ervaringen en over het ondersteunende aanbod aan groepen die samen in actie (willen) komen voor een rechtvaardiger en duurzamer wereld.

  De workshop vindt plaats tussen 17.00 en 18.00 uur in de benedenruimte van Breekjaar//De Pionier, Grebbeberglaan 15, Utrecht.

  Meer over de reünie: www.omslag.nl


  Meer nieuws


 • ^   © 2019 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact