OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties

Boek
'Permacultuur in je moestuin'
Bestel hier
€ 29,95

Verslag aanloopdag Permacultuur in je moestuin - op zaterdag 17 januari 2015

Permaculturisten Maranke Spoor en Lucas Brouns vertaalden het boek 'Vegetable Gardener's Guide' naar het Nederlands en bewerkten dit zeer praktische boek naar de Nederlandse situatie. Ze werkten vele maanden aan 'Permacultuur in je moestuin',  en tijdens een overvolle Aanloopdag bij Omslag, op 17 januari 2015 presenteerden ze het boek en gingen ze in op de inhoud. De nadruk lag daarbij vooral op de ontwerpprincipes van permacultuur. De ruim vijftig deelnemers beleefden een inspirerende dag, vooral omdat veel voorbeelden kwamen vanuit eigen praktijkervaringen van de sprekers.
Hierbij een impressie van deze leerzame dag.

Door Marta Resink (Omslag)

Bij uitgeverij Jan van Arkel verscheen eind 2014 het praktische boek 'Permacultuur in je moestuin', vertaald en bewerkt door Lucas Brouns en Maranke Spoor. Tijdens de Aanloopdag bij Omslag op 17 januari 2015 verzorgden de beide permacultuurdeskundigen een presentatie over dit thema, met aansluitend een uitwisseling met de deelnemers aan deze dag.

Ruim zestig mensen vanuit het hele land hadden zich ingeschreven voor deze Aanloopdag. We moesten een aanmeldstop instellen, omdat de ruimte anders te klein zou zijn. Vanwege deze grote belangstelling zal een dag met ongeveer dezelfde inhoud later in 2015 nogmaals worden aangeboden. Deze Aanloopdag werd inhoudelijk begeleid door Marta Resink en Dick Verheul. Frank de Greef en Sylvia van Rooij zorgden voor de onmisbare praktische ondersteuning. 

 

(klik op de foto's voor vergroting)

Permacultuur is het afgelopen decennium ook in Nederland aan een forse opmars bezig. Verspreid over het hele land zijn inmiddels honderden projecten, van balkontuinen en stadsakkers tot buurtmoestuinen en voedselbossen. De praktijk wordt ondersteund met een breed aanbod van workshops, trainingen en (jaar)opleidingen. Wat tot nu toe ontbrak was een goed Nederlandstalig boek over de praktijk van permacultuur in de moestuin. Dat boek is nu beschikbaar! Lucas Brouns en Maranke Spoor vertaalden het populaire boek 'Vegetable Gardener's Guide' naar het Nederlands.

Tijdens de Aanloopdag op 17 januari vertelden Maranke en Lucas vanuit hun ruime praktijkervaring meer over de ontwikkelingen rond permacultuur in Nederland. En natuurlijk gingen ze uitgebreid in op de praktische toepassingen van permacultuur in kleine en middelgrote moestuinen. Het nieuwe boek was op deze dag ook verkrijgbaar.

Brede belangstelling vanuit het hele land
Al ruim voor 12:00 uur arriveerden de eerste deelnemers; zij konden aanschuiven aan de gereedstaande lunch (mét zelfgemaakte humus en ei-linzenpaté), en al spoedig ontsponnen zich levendige gesprekken. Voor sommigen was het een weerzien met oude bekenden. Voor degenen die voor de eerste keer bij Omslag waren verzorgde Dick Verheul een korte rondleiding door huis en tuin, waarbij het vertelde over doel, aanpak en activiteiten van Omslag, die dit jaar 21 jaar bestaat.

    

Precies om 14:00 uur begon het inhoudelijke deel van deze dag in een andere ruimte in het grote pand. Al tijdens een korte voorstelronde bleek dat de deelnemers vanuit het hele land, en ook vanuit België waren gekomen. De leeftijden varieerden van begin twintig tot een eindje in de zeventig. Op twee personen na was iedereen al enigszins vertrouwd met permacultuur. Velen bleken al actief in een eigen moes- of volkstuin, een buurt(moes)tuin, op een eigen project (Het Eibernest, Voedselbos Transition Town Breda) en een nieuwe 'Samentuin' in Breda. Een vrouw uit Amsterdam begeleidt groepjes vrouwen bij zelf tuinieren. Er waren een bestuurslid en een lesgeefster van Vereniging VELT, een groepje van vier dat onlangs een stuk van 2 ha land heeft gekocht in Spanje om daar hun project Finca Ubuntu te starten; iemand uit Amsterdam die in Portugal samen met anderen een leegkomende boerderij wil herstarten ('Sandrose'), en een vrouw die een project in Frankrijk wil starten. Enkele permacultuur-volkstuinders uit Utrecht, die op het zelfde volkstuincomplex tuinieren bleken elkaar nog niet eerder ontmoet te hebben...  En er waren mensen met kleine en grote 'rommel'tuinen, biologische tuiniers die omschakeling naar permacultuur overwegen, en oud-cursisten van de Permacultuurschool. Kortom: een redelijk ervaren en leergierig gezelschap!

Maranke verzorgde haar presentatie aan de hand van een powerpoint, met ondersteuning van Lucas.
Lucas Brouns, van huis uit tekstredacteur, ging de dag na zijn afstuderen werken op een tuinderij. Hij combineert nu ecologie en educatie via onder andere Stichting Permacultuur Onderwijs.
Maranke Spoor werkte voorheen als docent rechtenstudies. Nadat rond 2008 permacultuur op haar pad kwam - in het kielzog van de Transition Towns beweging, is ze zich daarin grondig gaan verdiepen. Ze las zich in, volgde verschillende professionele opleidingen in binnen- en buitenland, en ging met permacultuur aan de slag in haar eigen achtertuin, een volkstuin en samen met anderen in andere tuinen.
Maranke is een veel gevraagd spreekster op het gebied van permacultuur, ze verzorgt workshops en cursussen en dit jaar ook een jaartraining permacultuur op Autarkia in Schaijk (NB). Ze onderhoudt twee websites: www.permacultuuronderwijs.nl   en www.marankespoor.nl

Wat is permacultuur?
Natuurlijk startte de inleiding met een uitleg van de term 'permacultuur' en de drie basisprincipes: Zorg voor de Aarde, Zorg voor de Mens, en Eerlijk Delen. Maranke: ,,Het gaat om leren van de natuur. We doen dit door de natuur als model te nemen voor het ontwerpen van onze huizen, tuinen, boerderijen, economieën, bossen, steden en dorpen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een natuurlijk bos, dan is daar een systeem van ecologische principes aan het werk.''
De doelen van permacultuur zijn: ons leven duurzamer en productiever maken, terwijl we de benodigde energie en werk verminderen. En voorzien in menselijke behoeften terwijl we de gezondheid van ecosystemen verbeteren of in stand houden. Als je ermee aan de slag gaat zul je merken dat je als mens ook een positieve invloed kunt hebben op je omgeving. Op die manier zijn mensen geen last, maar een aanwinst voor de natuur. Door deze positieve aanpak is permacultuur ambitieuzer dan het model van de Ecologische Voetafdruk. Waar het Footprint-model is gebaseerd op (beperking van) de individuele milieugebruiksruimte, gaat het bij permacultuur om het delen van de overvloed, ook op sociaal en economisch vlak''.  

Twaalf ontwerpprincipes
Vervolgens kwamen vooral de ontwerpprincipes aan bod, omdat die de basis vormen van elk permacultuurproject. Deze principes had Maranke opgedeeld in drie hoofdgroepen, elk onderverdeeld in vier componenten:

1. Observeer & reageer. Leer het landschap lezen, ontdek de patronen van je terrein. Waar komt de wind vandaan? Hoe stroomt het water? Welke plekken zijn schaduwrijk, en welke zonnig?
2. Vang energie en sla haar op. Je krijgt energie cadeau van de zon. Gebruik die om de fossiele brandstoffen te vervangen die klimaatverandering veroorzaken.
3. Zorg voor resultaat (oogst). Ecosystemen produceren een overschot, gemaakt van de energiegift van de zon. In een beheerd ecosysteem kunnen we dat overschot oogsten. Deze oogst kan zeer direct zijn - zoals het plukken van een appel, maar er kunnen ook verschillende stappen tussen zitten: van gras wordt hooi gemaakt, daar eten geiten van die vervolgens mest produceren waar meer planten van kunnen groeien, en ook melk en vlees die door mensen gedronken en gegeten kunnen worden.
4. Accepteer feedback en doe aan zelfregulering. Door te veel te oogsten kun je elk systeem slopen. Als je weinig oogst hebt, zie dat dan als een les. Vind een evenwicht tussen oogsten en het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid.

5. Gebruik en waardeer geschenken van de natuur. Als we enkel focussen op producten, dan kunnen we de bonussen missen die de natuur ons geeft. Kippen zorgen bijvoorbeeld voor eieren, vlees en meer... Tegelijkertijd verhogen ze de bodemvruchtbaarheid en krabbelen ze oppervlakkig de bodem los terwijl ze zoeken naar insecten en zaden.
6. Afval is voedsel
. In de natuur is alles voedsel voor iets anders, het is niet 'weg'. 'Weg' bestaat niet. Gebruik dieren, en composteringsprocessen, om voedsel voor de bodem te maken.
7. Ontwerp van patroon naar detail. De natuur heeft er miljarden jaren van Research & Development op zitten. Van haar kunnen we veel leren over het ontwerpen van systemen. Volg natuurlijke patronen om de stroom van voedingsstoffen en de interacties tussen planten, mensen en andere dieren zo efficiënt te maken als ze in de natuur zijn.
8. Multifunctionaliteit. In een bos is er geen afgescheiden leefruimte. Niets dient maar één enkel doel. Bomen zorgen voor schaduw voor planten op de bosbodem, habitat voor vogels en andere dieren, en een jaarlijkse voorraad voedsel voor planten & dieren. Het integreren van leef- en groeiruimte zorgt voor zowel meer comfort als meer productie.

9. Kies kleine en langzame oplossingen. De hoge snelheid van het moderne leven is niet de snelheid van de natuur. Deze snelheid vraagt bovendien om gigantische hoeveelheden fossiele brandstoffen (fossiel zonlicht). Gebruik de eenvoudigste, energiezuinigste gereedschappen... dat kan meer tijd kosten maar het is duurzaam.
10. Cultiveer diversiteit. In natuurlijke systemen is er altijd een mix van planten en dieren. Gebruik zowel lokale planten als veel verschillende gecultiveerde variëteiten. Dat maakt het geheel veerkrachtiger, productiever en interessanter.
11. Houd rekening met het effect van randen en overgangen. Waar verschillende milieus in elkaar overgaan, is er de meeste biologische activiteit: de randen van moerassen en rivieren, de rand tussen bos en grasland.
12. Reageer op veranderingen. Als je ecosysteem eenmaal staat, zorgt de levende rijkdom ervoor dat het zich aan kan passen aan veranderende omstandigheden. Jouw observatie en interactie stellen je in staat te helpen bij deze aanpassing.

Om de principes goed te laten doordringen, had Maranke ze op kaarten gezet, die om de beurt door deelnemers werden voorgelezen en toegelicht vanuit hun eigen praktijk.

Geen monocultuur maar polycultuur
Enkele praktische vragen en opmerkingen leidden het onderwerp als vanzelf van de ontwerpprincipes naar de polycultuur.

- onder de sociale permacultuur hoort ook: houd rekening met je buren
- eenjarige planten staan vaak aan de rand van een voedselbos, omdat ze veel meer licht nodig hebben
- kippen vervullen een icoonfunctie in de permacultuur, en ze eten slakken-eitjes (preventie) - Indische loopeenden worden wel getraind op het eten van hele slakken
- bessenstruiken houden van zure grond
- diversiteit in een tuin is veel belangrijker dan je wellicht denkt
- polycultuur bevordert de eigen veerkracht van planten; monocultuur zorgt voor eenzijdige uitputting van de bodem, waardoor extra (kunst)-voeding nodig is.
- randen en overgangsgebieden bieden de meeste biodiversiteit en ecosystemen
- kleine en middelgrote tuinen en percelen bieden meer mogelijkheden voor polycultuur.
- grote tuinen kunnen het best worden ontworpen naar de contouren van het landschap
- omdat moestuinen doorgaans kleinere tuinen zijn kun je je uitleven met prachtige vormen. Al hangt het natuurlijk ook af van het doel van je tuin. Complexere vormen zijn vaak tijdrovender, dus als je weinig tijd hebt of als voedselproductie je hoofddoel is, dan kunnen rechte lijnen meer geschikt zijn. Rechte lijnen worden ook vaak toegepast in tuinen waar deelnemers/bezoekers niet zo goed onderscheid kunnen maken tussen verschillende planten(soorten). Rechte lijnen kunnen trouwens ook enigszins golven of zigzaggen.


Een polycultuur bevat net als in een ecosysteem veel vaste planten. Grofweg heeft een gangbare moestuin ca. 90% eenjarigen en 10% vaste planten. In een natuurlijk ecosysteem is dat andersom.  Je kunt planten in groepen bij elkaar zetten in zgn. 'plantengildes', waarbij ze elkaar positief beïnvloeden. Maar veel komt neer op: leren van de natuur, goed observeren en de natuurlijke patronen herkennen. Wat voorbeelden: een kers zorgt straks voor oogst, maar er staan ook een fruitstruik (bijv. de 'citroen van het noorden' (Cheanomeles Japonica) en knoflook onder. Ook het bedekt houden van de bodem ('mulchen') is belangrijk. 
Naast het gebruik van stro en karton, kun je ook een levende mulchlaag aanbrengen, met bijvoorbeeld klaver, aardbeien, nagelkruid, hondsdraf en vergeet-mij-nietje. Brandnetels maken belangrijke bloemen voor insecten en in het vroege voorjaar zijn de toppen ook voedzaam voor mensen (en zijn tevens mineralenverzamelaar).
In een polycultuur draait het om functionele rollen: stikstof binden, een mulchlaag vormen, voedingsstoffen vangen (diepe wortels, zoals bijv. smeerwortel) en insecten aantrekken (= minder plagen!). Roofinsecten (bijv. sluipwesp) eten plaaginsecten. Een permacultuurtuin wordt nooit 'winterklaar ' gemaakt. Het is goed dat er veel roofinsecten blijven, want die bouwen moeilijk een nieuwe populatie op. Zaai eventueel een groenbemester (winterrogge, lupine, faecelia.

Permacultuur in je moestuin en herstellende landouw
Heel veel meer over de principes en hun toepassingen staan natuurlijk in het boek 'Permacultuur in je moestuin'. Blader door een sneak preview van het boek .

Lucas Brouns over de totstandkoming van de vertaling: ,,Het boek gaat vooral over kleine en middelgrote tuinen. Ook wij zijn erg blij met dit van oorsprong Californische boek, we hebben heel veel tijd gestopt in het bewerken van de inhoud naar de Nederlandse - waterrijke - situatie. Het leukste bij het vertalen was, dat je je zelf steeds meer als onderdeel van de natuur gaat zien. Het boek gaat uit van een vrij functionele benadering vanuit de permacultuur-principes, maar biedt ook veel inzicht in het uitleggen van wat je doet en wat er gebeurt.''.

In 2014 vertaalden en bewerkten Maranke en Lucas het boek 'Herstellende landbouw'. Ook dat boek - over agro-ecologie voor boeren, burgers en buitenlui - is een uitgave van Uitgeverij Jan van Arkel/Club Groen,  en rechtstreeks te bestellen bij de vertalers.

Pauze
Na zoveel informatie was het tijd voor een pauze. In de werkruimte van Omslag stond verse koffie, thee en vruchtensap klaar.  Er ontstond een zeer levendige uitwisseling, de boeken rond Permacultuur in de Omslag-bibliotheek werden goed geraadpleegd, terwijl anderen een kijkje namen in de Omslag-tuin. Het boek Permacultuur in je moestuin kon worden aangeschaft, maar er waren te weinig exemplaren voor iedereen. Daarom was er een intekenlijst. 
 
 

Bij Omslag zijn enkele aanvullende publicaties met betrekking tot permacultuur verkrijgbaar; ook daarvoor was veel belangstelling: de cursusmap Permacultuur in Nederland, de boeken Tuinen van Overvloed en Holzer's Permacultuur en de dvd Permacultuur in Nederland.

Vragen en uitwisseling
Na de pauze was er ruimte om in te gaan op de vragen van aanwezigen. Die waren heel divers. Hieronder een greep uit de discussie:

-  ook binnen permacultuur kan een ruime wisselteelt worden toegepast (1:7), ofschoon deze methode eigenlijk voortkomt uit de monocultuur, die eenzijdige uitputting van de bodem veroorzaakt. Wisselteelt binnen permacultuur wordt het meest toegepast bij grootschalige teelten, of - om praktische redenen - bij educatieve tuinen.
- voorbeelden van meerjarige gewassen: appel, kastanje, eeuwige moes, dwergkwee ('citroen van het noorden'). Het boek 'Herstellende landbouw' biedt heel veel voorbeelden van meerjarige gewassen, vaak in combinatie met veeteelt. Bij een dergelijke gemengde aanpak komt alles samen binnen één ecosysteem.
- zorg voor een goede mix  van een- en meerjarige gewassen, exoten en inheemse planten. De natuur discrimineert niet en maakt geen onderscheid tussen planten. Er bestaan geen kant-en-klare mengsels; iedere bodem is immers anders.
- houdt de bodem zoveel mogelijk bedekt om uitdroging en uitspoeling te voorkomen. Op een kale bodem verschijnen al snel de pioniers (en dat kunnen ook exoten zijn).
- de teelt van eenjarige gewassen vergt veel meer tijd dan meerjarige. Eenjarigen hebben ook meer zon nodig en vragen meer voedingstoffen (compost!).
- slakken vormen in ons klimaat de grootste rovers. Ze schuilen onder meerjarige planten en eten de eenjarigen.
- financiering van een permacultuurproject is niet eenvoudig. Verwacht niet teveel van reguliere banken. Sommige projecten werken via crowdfunding, andere hebben een vorm van neveninkomsten (bijv. houtverkoop). Een bedrijf kan zich (om)vormen tot een CSA-project (Community Supported Agriculture), waarbij een groep klanten de tuinder(s) voorfinanciert. Ook wordt een tuinderijj soms ondergebracht in een collectief of coöperatie, zodat kruisbestuiving met andere bedrijvigheden kan ontstaan.
- in een kleine (buurt)moestuin kun je ook heel goed 'stapelen' in ruimte en tijd: teelten die elkaar opvolgen, verticaal tuinieren en slimme combinaties (bijv. een druif in een appelboom laten groeien, of een kiwi in een kersenboom).
- Wat te doen aan een keiharde leem- /kleibodem? Antwoord: Organische stofgehalte van de bodem verhogen door het toevoegen van veel levend organisch materiaal (ook compost).
- ook in bakken en op een betonnen ondergrond kunnen gewassen groeien. Kies voor soorten die niet diep wortelen. In bakken van minimaal 60 cm diep kunnen ook prima bomen groeien.

   

Webcursus permacultuur
Tenslotte had ook Maranke nog een vraag aan de deelnemers. Ze overweegt het opzetten van een webcursus Permacultuur: ,,Zou dat een webcursus zonder begeleiding moeten worden, een cursus met een beetje begeleiding (ongeveer zoveel als bij een offline jaaropleiding permacultuur), of een cursus met wat meer begeleiding - met reacties op diverse opdrachten, meer toegespitst op waar jij bent in jouw leerproces dan bij een offline jaaropleiding permacultuur. Waardoor je per saldo in kortere tijd meer kunt leren.''?  Reacties en suggesties zijn welkom via:  info ( at ) marankespoor.nl

Bedankt en tot ziens

Om kwart over vijf waren alle dringende vragen beantwoord en besloten we het plenaire deel.  Als dank voor hun bijdrage aan deze dag ontvingen Maranke en Lucas een gesigneerd exemplaar van de scriptie 'Permacultuur in Friesland', van Anastasia Limareva. Deze scriptie is ook integraal te downloaden. Klik hier voor pdf-bestand.
Ook ontvingen ze een exemplaar van het boek 'De mythe van de Groene Economie' - omdat een economie van eerlijk delen ook onderdeel uitmaakt van het brede gedachtegoed van Permacultuur. 

Van Maranke en Lucas kreeg Omslag ook een cadeautje: een rol zelfgemaakt 'fruitleer':  een stevig opgerolde plak gedroogd fruit, noten en zaden, op bakpapier gedroogd in een zonnedroogoven. Vrijwel niemand van de aanwezigen had dit ooit gezien en natuurlijk werd er meteen volop geproefd van deze bijzondere en smakelijke verrassing. 


Samen koken, samen eten
Gewoontegetrouw blijven er na afloop van een Aanloopdag altijd mensen mee-eten. En bij Omslag betekend mee-eten ook: samen koken. Negen mensen maakten van deze gelegenheid gebruik en bereidden in de Omslag-keuken binnen een uur een heerlijke biologisch-vegetarische maaltijd, bestaande uit rijst, groenteprut, pindasaus, verse salade met groenten en fruit, en een toetje met yoghurt, vers fruit, muesli en - desgewenst - aardbeienjam. We lieten het ons goed smaken. Na de afwas volgde nog een afsluitend rondje koffie, thee en Fair Trade chocolade. Rond 21:30 uur keerde de rust weer in de Omslag-werkplaats. Wat een geweldige dag!!

Relevante adressen en websites
Tijdens deze Aanloopdag werd verwezen naar allerlei boeken, films, organisaties en websites.  Hieronder een kort overzicht:

- Maranke Spoor en Stichting Permacultuur Onderwijs: www.marankespoor.nl en www.permacultuuronderwijs.nl
- Leerschool Permacultuur Friesland: http://www.leerschoolpermacultuur.nl
- Permacultuur Nederland: permacultuurnederland.org/
- Onvolledig overzicht van Permacultuurprojecten in Nederland: www.omslag.nl
- Het Eibernest in Liessel
- Autarkia in Schaik
- Permacultuur in België: Yggdrasil in Vissenaken, Vlaams-Brabant: didactisch-ecologisch centrum met cursussen, rondleidingen en een tijdschrift rond permacultuur
- Club Groen is het permacultuur-fonds van uitgeverij Jan van Arkel. Ook op deze website veel nieuws over boeken, evenementen etc.
- Het Permacultuurcentrum Den Haag heeft ook een webwinkel met publicaties rond permacultuur. Ook in Den Haag: Eetbaar Park met workshops, cursussen en educatieve tuinen
- Het Permaculture Magazine heeft een wereldwijde verspreiding, vooral binnen Europa. Het is een inspirerend, full-colour tijdschrift met vooral nieuws vanuit de praktijk

Boek 'Permacultuur in je moestuin' bestellen

'Permacultuur in je moestuin' wordt uitgegeven door Uitgeverij Jan van Arkel in Utrecht. Wie een exemplaar van 'Permacultuur in je moestuin' wil bestellen, kan dat rechtstreeks bij de vertalers doen. Klik hier.

Wie lid is van het Social Trade-circuit van STRO, kan het boek ook met 'ander' geld ('credits') betalen.  Stichting Permacultuur Onderwijs is aangesloten bij het Social Trade-circuit >>>

TIP: Tijdens de Aanloopdag bij Omslag op 25 oktober 2014 verzorgde Jaap Vink van STRO een presentatie over het ander geld-circuit van STRO en over het doorgeefboek 'Een @nder soort geld'. Ook van deze dag komt binnenkort een uitgebreid  verslag.  Meer over Een ander soort geld >>>

Ook Omslag is aangesloten bij het Social Trade-circuit. Enkele deelnemers maakten hun donatie voor deze Aanloopdag over via credits. Waarvoor dank!

Klik hier voor de verslagen van eerdere Aanloopdagen bij Omslag

Vervolg op deze Aanloopdag
Meer meer wil weten over permacultuur en/of wil deelnemen aan een workshop, cursus of (jaar)training, heeft volop keuze. Maranke Spoor heeft een eigen aanbod (zie hier), maar ook elders in het land is van alles te doen.
Kijk voor een (onvolledig) overzicht van activiteiten in de Aktie Agenda >>>

Ook veel Transition Towns zijn actief met vormen van permacultuur. Overzicht van lokale groepen:  transitiontowns.nl/waar

In het weekend van 3 t/m 5 juli is bij Kasteel Nieuwenhoven in Tielt (België) een tweedaags Vlaams-Nederlands Permacultuur-festival. Zie hier >>>

Het jaar 2015 is het Internationale Jaar van de Bodem. Ook in het kader dan dit jaar zullen er veel extra (permacultuur-)activiteiten plaatsvinden. Web: jaarvandebodem.nl 

Op Facebook zijn verschillende groepen actief rond allerlei aspecten van permacultuur.


Eindhoven, 21 januari 2015.
Marta Resink
(Omslag)

NB: Vanwege de grote belangstelling voor deze Aanloopdag, zal Omslag later in 2015 een soortgelijke dag met Maranke Spoor en Lucas Brouns organiseren. Houd de website in de gaten of volg Omslag op Facebook.

De eerstvolgende Aanloopdag bij Omslag is op zaterdag 21 maart 2015. Dan komt socioloog/ecologisch filosoof Marius de Geus vertellen over zijn nieuwe boek 'Filosofie van de Eenvoud'.
Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Meer activiteiten bij Omslag in de komende maanden: www.aktieagenda.nl

Kennismaken met ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers, het tweemaandelijks tijdschrift van Omslag? Vraag een proefnummer >>>
 
  

  © 2015 Omslag, Eindhoven. Tel. 040-2910295 - contact