OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

Monsanto Tribunaal krijgt brede steun

DEN HAAG, 4 augustus 2016 - Vijfhonderd maatschappelijke organisaties uit tal van landen hebben inmiddels hun steun betuigd aan het Monsanto Tribunaal, dat op 15 en 16 oktober plaatsvindt in Den Haag. Ook een grote groep burgers steunt het tribunaal. Iedereen heeft de mogelijkheid om steun te betuigen.

Het Monsanto Tribunaal is een internationaal initiatief van burgers en organisaties. Het chemie- en zadenbedrijf Monsanto wordt verantwoordelijk gehouden voor schendingen van de mensenrechten, voor misdaden tegen de menselijkheid en voor ecocide.

De lijst van ondersteunende organisaties laat een zeer divers beeld zien. Naast bekende organisaties als Greenpeace, Milieudefensie en De Groenen in het Europese Parlement, ondersteunen tal van grote en kleine organisaties uit vele landen het tribunaal. Ook Omslag steunt het tribunaal.

Een kleine greep uit de lijst:

AmiEs de la Terre de Québec, ASEED Europe, Bio-Bangladesh, Botswana Organic Agriculture Federation, City of Mosier in Oregon, Demeter International e.V, Europe Ecologie les Verts Pays Basque, FOODwatch Australia, Friends of the Earth Europe, GNH Centre Bhutan, GoedeWaar.nl, Greenpeace International, Groene Liefde, IFOAM, ILEIA, Kenya Biodiversity Coalition, La Via Campesina, Milieudefensie, Noordelijk Zadennetwerk, Omslag Werklaats vor Duurzame Ontwikkeling, Organic Consumers Association, PAN Europe, Pro Longo maï, Slow Food, Small is powerful, The Greens/European Free Alliance in the European Parliament, Zwergenwiese Naturkost GmbH.

De complete lijst van alle vijfhonderd ondersteunende organisaties is te vinden op www.monsanto-tribunal.org

Individuele steunbetuigingen

Ook individuen kunnen hun steun betuigen. Tekenen kan hier: www.monsanto-tribunaln.org

De Facebookpagina van het Monsanto Tribunaal heeft inmiddels al meer dan 10.000 likes gekregen. De pagina is te vinden op www.facebook.com

Financiële steun

Het tribunaal wordt georganiseerd door de Stichting Monsanto Tribunal, die als doelstelling heeft: "Het voorbereiden en realiseren van een internationaal Tribunaal in Den Haag tegen het multinationale Amerikaanse bedrijf Monsanto vanwege misdrijven tegen de mensheid, alsmede het zodanig beïnvloeden van de internationale politiek en samenleving, dat Monsanto uit Europa wordt verbannen teneinde de gediversifieerde landbouw te behouden en de volksgezondheid te beschermen."

De stichting is een 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI), waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Stichting Monsanto Tribunal - iban: NL48TRIO 0390 9546 67

Op de website verklaart het Stichtingsbestuur: "Door haar inzet voor transparant, ethisch en voorbeeldig bestuur, zal het Bestuur van de Stichting uiterste waakzaamheid betrachten om het juiste gebruik van het geld gegeven aan de Stichting te waarborgen."

Het Monsanto Tribunaal steunen?

  • Deel dit bericht via de sociale media
  • Teken als ondersteuner van het Tribunaal
  • 'Like' de Facebookpagina
  • Geef een donatie


    Meer nieuws


  •  ^   © 2016 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact