OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

Omslag ontvangt Ferdinand Domela Nieuwenhuis-penning

EINDHOVEN, 26 oktober 2016 - Het bestuur van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds heeft besloten de jaarlijkse Ferdinand Domela Nieuwenhuis Penning dit jaar uit te reiken aan Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. De uitreiking vindt plaats op zondag 20 november in Heerenveen, aansluitend aan de Domela Nieuwenhuis-lezing.

Het Fonds reikt de Ferdinand Domela Nieuwenhuis Penning ieder jaar uit aan een persoon of instelling die zich inzet voor een vrije en rechtvaardige samenleving. Het Omslag-team is blij verrast met deze toekenning en met de motivatie die daaraan ten grondslag ligt: ‘omdat Omslag immers al jaren van onderop werkt aan veranderingsprocessen tussen mens en natuur’.

Domela Nieuwenhuis-lezing

Het Ferdinand Domela Nieuwenhuis-Fonds organiseert elk jaar op de derde zondag van november de Domela Nieuwenhuis-lezing, met als doel om hedendaagse thema’s in het licht van de ideeën van Domela Nieuwenhuis te behandelen. Het gaat bij de lezingen om gedachtewisseling en het verrijken van inzichten. Op 20 november wordt de lezing verzorgd door Jan Juffermans, die daarbij ook de voetafdruk en mensenrechten zal betrekken.

Na afloop van de lezing zal de penning worden uitgereikt aan enkele medewerkers van Omslag. De penning is gemaakt door kunstenares Mirjam Mieras. Aan de penning is een prijs verbonden van € 500,-.  De bijeenkomst op 20 november is openbaar en vindt plaats in het Domela Nieuwenhuis-Museum, aan de Micklerstraat 11 in Heerenveen. Aanvang 14:30 uur. Vooraf (13:00 uur) wordt voor belangstellenden een rondleiding door het museum gegeven.

Ferdinand Domela Nieuwenhuis

Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) was grondlegger van het socialisme en anarchisme in Nederland. Na een korte periode als Luthers predikant, werd hij actief in de vrijdenkersbeweging, die het zelfstandig denken stimuleerde en zich meer en meer ontwikkelde tot atheïstische beweging. Van 1888-1891 was Domela het eerste en enige socialistische lid van de Tweede Kamer. Daarna trok hij de conclusie dat de parlementaire democratie niet geschikt is voor het verwezenlijken van de socialistische idealen. Aan het eind van de negentiende eeuw bekeerde hij zich tot het anarchisme.

Meer over Ferdinand Domela Nieuwenhuis: www.ferdinanddomelanieuwenhuis.nl

In de november-december editie van ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers, uitgegeven door Omslag, wordt aandacht besteed aan leven en werken van Domela Nieuwenhuis. Proefnummer aanvragen: www.omslag.nl


Meer nieuws


 ^   © 2016 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact