OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

Domela Nieuwenhuis-lezing over Aarde-aandeel als mensenrecht

BOXTEL/HEERENVEEN, 17 november 2016 - De groei van de wereldwijde mondiale Voetafdruk tijdens de vorige eeuw is een grote mensenrechtenkwestie geworden, die echter nog nauwelijks wordt onderkend. Dat zal schrijver en milieuactivist Jan Juffermans komende zondag betogen in Heerenveen, waar hij de Domela Nieuwenhuis-lezing 2016 zal geven.

De jaarlijkse Domela Nieuwenhuis-lezing vindt plaats in het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum, dat het gedachtegoed levend houdt van deze dominee, vrijdenker, socialist, anarchist en antimilitarist, maar voor alles strijder tegen maatschappelijk onrecht. De lezing van Juffermans gaat in op het onrecht van deze tijd: de ongelijke verdeling van de milieugebruiksruimte, die blijkt uit de berekeningen van de Mondiale Voetafdruk.

Juffermans: "Ieder mens gebruikt een gedeelte van de ruimte op Aarde. Hoeveel ruimte hangt af van iemands consumptie en leefstijl. Met behulp van de Ecologische Voetafdruk zijn we in staat om met één getal, uitgedrukt in mondiale hectares, aan te geven hoeveel oppervlakte Aarde dat per persoon is."

Onze grote Ecologische Voetafdruk op Aarde is een hoogst actuele mensenrechtenkwestie geworden. Juffermans zal ingaan op de geschiedenis van het denken over de mondiale gebruiksruimte, het Voetafdrukmodel en de toepassingsmogelijkheden ervan. Daarbij komen onder andere de voetafdrukken van steden, landen, bedrijven en producten aan de orde, maar ook de vraag wat een 'Eerlijk Aarde-aandeel' is.

Een cruciaal element in de lezing is dat de snelle groei van onze mondiale Voetafdruk tijdens de vorige eeuw een steeds grotere mensenrechtenkwestie is geworden, die echter nog nauwelijks wordt onderkend. Laat staan dat ernaar gehandeld wordt.

Domela Nieuwenhuis-penning voor Omslag

Na afloop van de lezing zal de Domela Nieuwenhuis-penning worden uitgereikt aan Omslag. De prijs is bestemd voor "een organisatie, persoon of actie die de herinnering aan leven en denken van Ferdinand Domela Nieuwenhuis levend houdt". De jury zegt in haar oordeel:

"Omslag stimuleert een milieuvriendelijke voedselvoorziening, zet zich in voor biodiversiteit en voor een vreedzame samenleving. Zijn tijdschrift ZOZ is een rijke bron van informatie."

Lezing in Heerenveen

Zondag 20 november, 14.30 - 16.00 uur. Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum, Minckelersstraat 11, 8442 CE Heerenveen. De toegangsprijs is € 5,- (inclusief een rondleiding door het museum om 13.00 uur). Vrienden van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds/Museum gratis.


Meer nieuws


 ^   © 2016 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact