OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

28 jaar Omslag: de rijke historie in beeld

EINDHOVEN, januari 2022 - Op de website van Omslag is een uitgebreid overzicht verschenen 'Wie we zijn en wat we doen'. Het geeft een beeld van de dagelijkse werkzaamheden in de werkplaats voor duurzame ontwikkeling. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de talloze acties en campagnes waarbij Omslag sinds 1994 actief betrokken was en soms nog steeds is.

Met dit rijke overzicht - met veel links naar achterliggende informatie - willen we mensen inspireren om vooral zelf aan de slag te gaan met het in praktijk brengen van hun eigen idealen, alleen of samen met anderen.

Naar het overzicht: www.omslag.nl

Toen Marta Resink, Dick Verheul en Daniel van der Velden op 1 januari 1994 een nieuw initiatief lanceerden, hadden ze niet kunnen vermoeden dat ze daarmee de kiem legden voor een landelijke organisatie van betekenis. Met als doel: mensen bijeen brengen rond de thema's milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit. Met acties, bijeenkomsten, publicaties en doe-activiteiten werkt Omslag aan een duurzame, kleurrijke samenleving. Tot eind 2020 was Omslag uitgever van ZOZ, tweemaandelijks tijdschrift voor doen-denkers.

De eerste jaren werd gewerkt vanuit de huisadressen van de medewerkers. In februari 2000 verhuisde de toen al fors gegroeide organisatie naar een eigen locatie op een fantastische plek met een grote tuin. Sindsdien is Omslag gevestigd aan de Hoogstraat 301a in Eindhoven. Hier beschikken we over een ruime locatie met verschillende werkruimten, een grote keuken, een uitgebreide bibliotheek en een uitbundige ecologische tuin.

Omslag voegde al snel een nieuw woord toe aan de Nederlandse vocabulaire: doen-denken. En door de jaren heen ontstonden allerlei nieuwe initiatieven, zoals de Aktie Agenda, het tweemaandelijks tijdschrift ZOZ, de Niet-Winkeldagcampagne, de Wereldmaaltijd en het landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven.

Samen met anderen werden landelijke acties en demonstraties voorbereid en gevoerd: acties tegen kernwapens, tegen de oorlog in Irak, Nooit meer Tsjernobyl, Wol tegen Wapens, en meer. En Omslag stond onder meer aan de wieg van Transition Towns Nederland en het Museum voor Vrede en Geweldloosheid.

Ofschoon Omslag vooral een netwerk-organisatie is, vinden op de eigen locatie ook allerlei bijeenkomsten plaats waar doen-denkers elkaar kunnen ontmoeten en inspireren: landelijke themadagen, cursussen, workshops, theetuinen, Vuur & Soep, filmavonden, samen muziek maken, vegetarische kook- en eetinitiateven en meer.

Omslag is een onafhankelijke basisorganisatie die werkt zonder subsidies. Ons werk wordt financieel mogelijk gemaakt enkele honderden mensen die af en toe een tientje of meer overmaken op IBAN NL66 TRIO 0784 8731 86 van Omslag in Eindhoven.

We hopen dat veel mensen in 2022 de weg naar Omslag weer zullen weten te vinden. Welkom!


Meer nieuws


 ^   © 2019 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact