OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

Veel animo voor oproepen en advertenties van mensen die duurzaam (willen) leven

EINDHOVEN - De website van Omslag bevat een pagina die opvallend vaak wordt geraadpleegd: oproepen en advertenties van mensen en initiatieven uit de kringen rond Omslag. In de praktijk blijken deze oproepen vaak tot succesvolle matches te leiden. Vooral de rubrieken rond 'anders' wonen zijn populair. In beperkte mate kunnen ook relevante commerciële advertenties worden geplaatst.

Kijk hier: www.omslag.nl

Het wegvallen van het tijdschrift ZOZ voelt voor veel oud-abonnees nog steeds als een gemis. Hoe kom je nu in contact met relatieve geestverwanten?

Via nieuwsbrieven, een pagina op Facebook en de websites blijven we informatie verspreiden, ook over onze eigen activiteiten. Daarnaast blijken steeds meer mensen de pagina met oproepen te ontdekken, en sommigen willen juist vooral bij Omslag adverteren, omdat ze daarmee een grote kans maken hun beoogde doelgroep te bereiken.

De pagina is onderverdeeld in verschillende rubrieken, waaronder Mensen gevraagd (gezelschap, help een handje, goede raad en advies; Vraag en aanbod (huizen, spullen, ruimte, grond), Vacatures (betaald, onbetaald, stageplaatsen) en een variatie van oproepen rond 'anders' wonen (woongroepen zoeken bewoners, (tijdelijke) woonruimte gezocht en aangeboden; nieuwe inititatieven in binnen- en buitenland, Tiny Houses en zelfvoorziening , en meewerken op projjecten.

Wie een oproep wil laten plaatsen, stuurt een korte tekst naar: omslag@omslag.nl Geef daarbij aan in welke rubriek jouw oproep moet verschijnen. De redactie beoordeelt of de oproep past binnen de criteria van de pagina. Als dat zo is, wordt de oproep geplaatst voor de periode van een maand. Een vrijwillige donatie (richtprijs 10 euro) wordt op prijs gesteld.

In beperkte mate kunnen ook relevante commerciële advertenties worden geplaatst, ter beoordeling van de redactie. Daarvoor geldt een minimumtarief van 10 euro per maand.

De inkomsten uit deze pagina worden aangewend voor de algemene middelen van Omslag. We zijn een landelijke, niet-gesubsidieerde onafhankelijke organisatie, die financieel wordt gedragen door donateurs: www.omslag.nl


Meer nieuws


 ^   © 2019 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact