OMSLAG


Welkom

Nieuws

Omslag: wie we zijn en wat we doen

Omslag bezoeken

Servicepunt Anders Wonen en Leven

Activiteiten bij Omslag

Workshopruimte huren
 
Webwinkeltje/bestellen

Omslag-bibliotheek

Vacatures her en der

Inspirerende films

Advertenties/oproepen

 
Contact


Omslag is een landelijke, niet-gesubsidieerde onafhankelijke
organisatie.

Steun Omslag met
een gulle donatie:
NL66 TRIO 0784 8731 86 t.n.v. Omslag, EindhovenVeel animo voor oproepen en advertenties van mensen die duurzaam (willen) leven

EINDHOVEN - De website van Omslag bevat een pagina die opvallend vaak wordt geraadpleegd: oproepen en advertenties van mensen en initiatieven uit de kringen rond Omslag. In de praktijk blijken deze oproepen vaak tot succesvolle matches te leiden. Vooral de rubrieken rond 'anders' wonen zijn populair. In beperkte mate kunnen ook relevante commerciële advertenties worden geplaatst.

Kijk hier: www.omslag.nl

De pagina is onderverdeeld in verschillende rubrieken, waaronder Mensen gevraagd (gezelschap, help een handje, goede raad en advies; Vraag en aanbod (huizen, spullen, ruimte, grond), Vacatures (betaald, onbetaald, stageplaatsen) en een variatie van oproepen rond 'anders' wonen (woongroepen zoeken bewoners, (tijdelijke) woonruimte gezocht en aangeboden; nieuwe inititatieven in binnen- en buitenland, Tiny Houses en zelfvoorziening , en meewerken op projjecten.

Wie een oproep wil laten plaatsen, stuurt een korte tekst naar: omslag@omslag.nl Geef daarbij aan in welke rubriek jouw oproep moet verschijnen. De redactie beoordeelt of de oproep past binnen de criteria van de pagina. Als dat zo is, wordt de oproep geplaatst voor de periode van een maand. Een vrijwillige donatie (richtprijs 10 euro) wordt op prijs gesteld.

In beperkte mate kunnen ook relevante commerciële advertenties worden geplaatst, ter beoordeling van de redactie. Daarvoor geldt een minimumtarief van 10 euro per maand.

De inkomsten uit deze pagina worden aangewend voor de algemene middelen van Omslag. We zijn een landelijke, niet-gesubsidieerde onafhankelijke organisatie, die financieel wordt gedragen door donateurs: www.omslag.nl


Meer nieuws          ^   © 2019 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact