OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Pers
Links
Reacties
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
Contact

Infodag Transition Towns 24 april 2010 op de Hobbitstee, in Wapserveen (Dr)

Ruim dertig mensen beleefden een inspirerende dag op de Hobbitstee. Ze maakten (nader) kennis met het TT-concept en verkenden de mogelijkheden om in hun eigen woonplaats aan de slag te gaan.

De duopresentatie tijdens deze dag was in handen van Selma Franssen (TT Groningen en TT trainster) en Marta Resink (Omslag en TT-Nederland). Na een korte kennismaking, zetten we onszelf  'op de kaart', waarbij bleek dat de meeste aanwezigen uit het noorden en oosten van het land afkomstig waren. Maar er waren ook deelnemers vanuit Amsterdam, Delft en Alkmaar en twee Brabanders naar het Drentse Wapserveen afgereisd. Tijdens een rondje 'ieder die..' bleek ondermeer dat de meeste mensen met de eigen auto waren gekomen, een minderheid kwam met de trein, met aansluitend vervoer per O.V.-fiets of regiotaxi, maar op de parkeerplaats stonden ook een paar fietsen. Ongeveer de helft van de deelnemers gebruikt groene stroom; drie hebben zelf zonnepanelen, vrijwel iedereen zou (meer) onafhankelijk van het reguliere stroomnet willen worden, sommigen verbouwen zelf groenten; iedereen zou dat in de toekomst willen doen. 

Wat zijn Transition Towns? 

Selma verwoordde de kerngedachten van TT, waaronder het in actie komen van onderop, met klimaatverandering en het opraken van goedkope olie als drijfveren. Het doel van TT is het voorbereiden van je woonplaats op deze uitdagingen en werken aan een positieve toekomstvisie. TT is daarmee geen protestbeweging, maar werkt juist aan het ontwikkelen van alternatieven. Het in de praktijk brengen van deze positieve toekomstvisie dus! Selma vertelde ook - vanuit haar persoonlijke betrokkenheid - over de ontwikkeling van het TT initiatief in haar woonplaats Groningen.

Marta vulde daarop aan dat het TT-concept in de nazomer van 2008 ook in Nederland werd ge-introduceerd en dat sindsdien het ene lokale initiatief na het andere is ontstaan. Ruim anderhalf jaar later zijn er contactpersonen en (initiatief)groepen in zeker 70 grote en kleine plaatsen verspreid over het land. Deventer en Groningen hebben de snelste ontwikkelingen doorgemaakt en zijn inmiddels 'formele' Transition Towns. De ontwikkelingen in het land zijn in grote lijnen te volgen via de website van TT Nederland; inmiddels hebben zo'n 30 lokale groepen een eigen website. Steeds meer lokale groepen krijgen de smaak te pakken en ontwikkelen een eigen, lokaal of regionaal activiteitenaanbod.  Bekijk het landelijke overzicht >>>

img025.jpeg.medium.jpegDoor middel van een rondvraag werd duidelijk welke vragen en verwachtingen de deelnemers zoal hadden. Er was interesse in samenwerkingsverbanden tussen Transition Towns en politiek, bedrijfsleven en andere organisaties. Ook waren er vragen over hoe je actief kunt zijn binnen Transition Towns zonder er teveel tijd of geld in te steken. Waar deelnemers vooral in geïnteresseerd bleken te zijn was hoe je zelf een TT kunt opzetten en tips voor concrete projecten.

Loop-lunch tijdens rondleiding over de Hobbitstee

Tijdens de lunch maakten veel mensen gebruik van de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding over het terrein van de Hobbitstee, de langst (41 jaar) bestaande 'alternatieve' leefgemeenschap van Nederland. Naast een uitleg over de ontwikkelingen door de jaren heen en de Hobbitstee anno 2010, ging de wandeling langs de biologische en gentechvrije moestuin, het regenwater-opvangsysteen en het helofytenfilter, we zagen voorbeelden van duurzaam verbouwen en hergebruik van (bouw)materialen, we wandelden langs de verschillende woonplekken, de Zendo (meditatiehuisje) en de ambachtelijke kaarsenmakerij Alladin, en liepen door de wilde plantentuin, langs de boomgaard-in-ontwikkeling en het zweethuttenterrein, via de natuurkampeerstrook (met tipi en composttoilet), en eindigden weer bij de hobbit-herberg, annex groepsaccommodatie om daar het programma binnen te vervolgen. Meer over de Hobbitstee >>> 

Hoe kom je tot een TT-initiatief? 

Na de lunch vervolgde Selma haar presentatie met een powerpoint over de belangrijkste aspecten van het TT-concept: Piekolie en klimaatverandering als drijfveren om te komen tot veranderingen van onderop, waardoor we ons geleidelijk aan veel minder afhankelijk maken van aardolie. Elk initiatief maakt een proces door van twaalf stappen; die hebben geen vaste volgorde, maar de praktijk leert dat al deze stappen belangrijk zijn in de ontwikkeling van een levensvatbaar en duurzaam initiatief. Dit blok leverde ook veel antwoorden op op eerder gestelde vragen. Tevens werd uitgelegd dat TT een aanpak van Hoofd, Hart en Handen is en hoe deze elementen vorm krijgen binnen Transition Towns. Selma vertelde aan de hand van voorbeelden en ervaringen van Transition Town Groningen wat er allemaal mogelijk is bij het oprichten van een Transition Town en waar je zoal tegenaan kunt lopen.
De 12 stappen naar een transitie-initiatief >>>

Transition Towns Nederland
 
Marta lichtte toe:  ,,In de opstartfase kunnen groepen ondersteuning krijgen van al langer bestaande initiatieven in hun regio, en geleidelijk aan vindt ook meer uitwisseling plaats binnen het landelijke TT-netwerk. Je hoeft niet alles alleen te doen. Het TT netwerk werkt - ook internationaal - vanuit de grondgedachte 'we helpen elkaar'. De landelijke initiatiefgroep faciliteert waar mogelijk, maar 'stuurt' niet. Lokale groepen opereren autonoom, maar dienen zich wel te houden aan een aantal internationaal gehanteerde criteria''. Kijk hier voor de criteria >>>

Er ontwikkelt zich steeds meer praktijk; kennis en ervaringen worden gedeeld en uitgewisseld via een interne discussiegroep (bijv. het oprichten van een stichting, wegwijs in subsidieland, best practices). Ook via de landelijke website is veel informatie beschikbaar. Op de pagina 'inspiratie' wordt veel concrete informatie uit de Nederlandse praktijk verzameld.   

Van theorie naar praktijk 

Om de theorie wat meer tot leven te brengen, volgde na de theepauze een interactief onderdeel: er werden sub-groepjes gevormd rond zeven thema's: voedsel, eneregie, transport, bouwen & wonen, hart & ziel, onderwijs en contacten met andere landen. Elk groepje kreeg de opdracht te brainstormen over gewenste toekomstige ontwikkelingen...

img010.jpeg.medium.jpeg img012.jpeg.medium.jpeg img011.jpeg.medium.jpeg img014.jpeg.medium.jpeg    img015.jpeg.medium.jpeg img013.jpeg.medium.jpeg img016.jpeg.medium.jpeg  

... die daarna via post-its in een tijdslijn van 2010 tot 2030 werden geplaatst. Het eindresultaat leverde veel elementen op voor een begerenswaardige toekomst. (zie hieronder *).

img008.jpeg.medium.jpeg img022.jpeg.medium.jpeg img020.jpeg.medium.jpeg img026.jpeg.medium.jpeg img028.jpeg.medium.jpeg

Na afloop bleek dat veel deelnemers dit onderdeel erg leuk hadden gevonden. Het gaf ook iets aan van de aanpak van TT's: durf te dromen en toekomstgericht te denken, want: de toekomst is niet wat zal gebeuren (passief afwachten)  maar wat we er samen van maken (actief samen aan de slag).   

Afsluiting

Tegen vijf uur werd de dag afgesloten met de vraag aan iedereen om met twee woorden iets aan te geven van de eigen beleving van de dag. 'Inspirerend' was een veelgenoemd woord, evenals: enthousiasme, verbinding, ...
En dat was ook de ervaring van Selma en Marta. Het was de eerste keer dat zij samen een voorlichtingsdag presenteerden en zij vonden dat zo leuk, dat ze dat vaker samen willen doen.

Overigens is er ook een landelijke voorlichterspool, waarop een beroep kan worden gedaan voor het verzorgen van een algemene TT-presentatie. Contact >>>

Tot slot vroeg deelneemster Christine Faber nog aandacht voor de campagne tegen wapenhandel, en een internationale actiedag op 28 mei.  Meer hierover >>> 

Erna Krommendijk uit Alkmaar meldde zich aan aan contactpersoon voor een TT-initiatief in haar woonplaats. Een dag later meldde Philip Gortemaker zich als TT-contactpersoon voor Hengelo.  Alle lokale contactpersonen >>>

Samen aan tafel

img038.jpeg.medium.jpeg

Na afloop bleven zeventien mensen mee-eten. Kok Jelle Karremans had een biologisch-vegetarische maaltijd voorbereid; een paar mensen hielpen met de laatste voorbereidingen in de keuken, terwijl anderen de hobbit-herberg weer wat op orde brachten en de tafels dekten. Een flinke groep zocht nog even de zon op buiten, voor een wandelingetje, om even lekker te luieren, of om een stevige discussie te voeren. Rond 18:30 konden we aan tafel en konden we genieten van een menu met komkommersoep met rozijnen, gierst met gebakken groenten en tofu en een heerlijk fruittoetje. Na de afwas volgde nog een laatste rondje koffie en thee en tegen achten keerden de laatste mensen tevreden huiswaarts.   

De dag werd georganiseerd door Transition Towns Nederland in samenwerking met Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. Bekijk hier meer foto's van de dag >>>

Een volgende landelijke informatiedag wordt voorbereid in Utrecht-stad, waarschijnlijk in juli of augustus 2010. Houd daarvoor de website in de gaten.

----------------------------------------------------------------------------------

Relevante weblinks in het kader van deze dag

Transition Towns Nederland - Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - Landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders LevenLeefgemeenschap de Hobbitstee - Transition Town Groningen - Transition Town Deventer - de visie van Transition Townshet ontstaan van TT-Nederland - Transition Trainingen - over piekolie ('Peak Oil') - over klimaatverandering  - wat is Open Space? - over permacultuur - over eigen, lokaal geld - films in het kader van TT - Stitch 'n Bitch ('samen breien') - Repair Cafe's

Meer activiteiten rond Transition Towns, op de Hobbitstee en bij Omslag: 

- Veel (maar lang niet alle) activiteiten van lokaleTransition Town-groepen worden opgenomen in de Aktie Agenda >>>

De Hobbitstee organiseert regelmatig meewerkdagen of -weekends, vaak vooraf gegaan door een film- of informatie-avond: op zaterdag 1 mei een info-avond met A SEED over gentech en het patenteren van zaden, met op 2 mei een meewerkdag. Op vrijdagavond 4 juni de nieuwe film 'First Earth - uncompromising ecological architecture', met op zaterdag 5 juni een meewerkdag. Meer >>>   Abonneren op de elektronische nieuwsbrief van de Hobbitstee >>>

Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling (in Eindhoven) organiseert op alle vrijdagmiddagen in de maand mei een informele theetuin; op zaterdag 29 mei de Aanloopdag 'Zoektocht naar een gelukkig bestaan', en in het weekend van 25 t/m 27 juni een kampeerweekend rond 'Werken aan de wereld', met op 25 juni de film First Earth. Meer over deze activiteiten >>>

Omslag geeft het tweemaandelijks tijdschrift ZOZ uit.  Meer over ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers >>>    Gratis proefnummer aanvragen? >>>

- Het Transition Handboek, de Basishandleiding Transition-initiatieven, de dubbel-dvd 'In  Transition' zijn te koop via de webwinkel van Omslag >>>  

---------------------------------------------------------------------

*) Uitwerking van de post-its in het tijdpad van 2010 - 2030 

- in/vanaf 2010: mens als uitgangspunt en niet het economisch belang - we gaan meer de natuur in, meer buiten zijn - autoloze zondagen (om te beginnen 1 x per maand) - gratis openbaar vervoer (vb: Hasselt (Be) en Curitiba (Brazilie) - aanzetten tot meer empathie, op de Hobbitstee -  in elk bedrijf 's morgens (liefst buiten) qi gong oefenen of zo - projecten rond de ecologische voetafdruk in het onderwijs - lokale groentenmarktjes, ook om te ruilen  

- in/vanaf 2015: buiten veel 'speel'mogelijkheden voor volwassenen en kinderen - meer biodiversiteit, geen monocultuur - elektrische bussen, openbaar vervoer op duurzame energie; bij beken en stromen veel kleine energiecentrales, toeristen komen daar ook langs - dubbel gebruik van autowegen (meerlaags) - ecologische lunches en educatie daarover op school - groene eetpunten, eventueel betalen met LETS en lokaal geld - alleen nog energieneutrale huizen bouwen - verruimde regelgeving voor wonen in leegstaande bedrijfsruimten -  welstandseisen aanpassen aan duurzaamheidswensen - iedereen 50% vegetarisch eten - gemeenschappelijke toepassing van aardwarmte (wijkniveau) - stilteplekken in alle steden - Groenpunt-netwerk (ook voor mensen met een uitkering) - elektronisch geregelde vervoersysteemen ('kettingrijden') - de mogelijheid moet bestaan dat iedereen met iedereen waar ook ter wereld kan communiceren - iedere wijk een eigen moestuin - in alle steden meer groen en bloemen, met veel banken, lunchmogelijkheden en meer buiten zijn - veel jeu de boules-banan e.d. buiten - veel ontmoetingsplaatsen in het groen van de steden voor onderling contact - in de woningbouw veel mogelijkheden tot samen wonen in allerlei vormen - duurzaam is goedkoper dan niet-duurzaam (bijv. via btw), meer biologisch, gesloten lokale circuits - veel mogelijkheden om in de landbouw mee te werken, verbondenheid met ons voedsel - gelukkig zijn en jezelf; passies in kennis en kunde, verbinding/verbondenheid 

- in/vanaf 2020: alle voedsel komt van respectvolle teelt - een of twee weken meewerken in de lokale voedselvoorziening  - alle plastic speelgoed is uit de handel - lokale voorziening in basisbehoeften - laagdrempelige vorm van toepassing van isolatie - 100% van de woningen zijn 'passief'huizen - geen continentaal vliegverkeer meer, wel supersnelle treinen - duurzaamheid is een belangrijk vak op school - auto's op perslucht of waterstof, schone energie, geen fossiele brandstof meer - schoolvervoer autovrij: fiets en paardentram

- 2025 en verder: geen patenten op leven - lokale wereldfestivals die overal ter wereld in dezelfde week worden gehouden - 'starrport's op vliegvelden - mobiele, modulaire huizen die kunnen aansluiten bij elke zelfvoorzienende woongemeenschap - snelle vliegboten (op waterstof) - brede duurzame scholen in duurzame gebouwen - elke school een moestuin - voedingsonderwijs en landbouwonderwijs voor iedereen - gepensioneerden kunen zich vrij in elk ecodorp vestigen (nadat zij eerst zelf hebben meegeholpen bij de realisering daarvan)

Rond veel van bovengenoemde onderwerpen zijn al ontwikkelingen gaande.
Kijk eens op de pagina 'Inspiratie' >>>

Meer foto's van deze dag >>>

---

Eindhoven/Groningen, 26 april 2010
Marta Resink, Selma Franssen

Verslagen van eerdere landelijke informatiedagen over Transition Towns >>>


  © 2010 Omslag, Eindhoven. Tel. 040-2910295