OMSLAG

Welkom

Nieuws

Omslag: wie we zijn en wat we doen

Omslag bezoeken

Servicepunt Anders Wonen en Leven

Activiteiten bij Omslag

Workshopruimte huren
 
Webwinkeltje/bestellen

Omslag-bibliotheek

Vacatures her en der

Inspirerende films

Advertenties/oproepen

 
ContactOmslag is een landelijke, niet-gesubsidieerde onafhankelijke
organisatie.

Steun Omslag met
een gulle donatie:
NL66 TRIO 0784 8731 86 t.n.v. Omslag, Eindhoven


Steun Omslag met een donatie

EINDHOVEN - Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling is al dertig jaar een niet-gesubsidieerde basisorganisatie. Om ons werk te kunnen doen, zijn we afhankelijk van sympathisanten die af en toe een donatie overmaken. Donateurs zijn voor Omslag een onmisbare steun. Geld kan afhankelijk maken. En Omslag is graag afhankelijk van medestanders.

Plek voor ontmoeting

De kerntaak van Omslag is 'mensen bijeen brengen rond de thema's milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit’. We zoeken naar manieren om deze doelstelling vorm te geven, onder de noemer ’Omslag brengt doen-denkers samen’. We vervullen voor veel mensen een belangrijke functie, vooral als ontmoetings- en inspiratieplek en netwerkorganisatie. We organiseren allerlei activiteiten op onze eigen locatie, bij mooi weer in de grote tuin. Wie we zijn en wat we doen >>>

Foto’s en verslagen van activiteiten vind je op de website en op Facebook: www.facebook.com

Vooral het landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven voorziet in een grote behoefte. Het fysieke deel is ondergebracht in de bibliotheek van Omslag: www.omslag.nl

Mensen kunnen een afspraak maken om langs te komen voor een gesprek en de uitgebreide bibliotheek is doorgaans elke vrijdagmiddag geopend.

Achter de schermen

Veel van het dagelijkse werk van Omslag is voor de buitenwereld vrij onzichtbaar. Daarin spelen de websites en Facebook een belangrijke rol, zoals bijvoorbeeld de pagina met oproepen van mensen die medestanders zoeken: www.omslag.nl/advert

Ook de Aktie Agenda biedt volop informatie over op handen zijnde evenementen: www.aktieagenda.nl

Steun Omslag met een donatie!


Als niet-gesubsidieerde basisorganisatie zijn we afhankelijk van sympathisanten die af en toe een bedrag overmaken op IBAN NL66 TRIO 0784 8731 86 van Omslag in Eindhoven. Donateurs zijn voor Omslag een onmisbare steun. Geld kan afhankelijk maken. En Omslag is graag afhankelijk van medestanders.

En mocht je in de gelegenheid zijn een fysieke bijdrage te leveren aan het werk van Omslag: neem dan gerust contact op! Er zijn allerlei mogelijkheden, van administratie, netwerken en praktische ondersteuning bij activiteiten, tot redactioneel schrijven, posters ontwerpen, vegetarisch koken, tuinwerk en technische klusjes. Ook computervaardigheden zijn erg welkom. We maken graag een afspraak om nader kennis te maken en de mogelijkheden te bespreken.


Meer nieuws


  • 
          ^   © 2019 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact