OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

Manifest 'Nieuwe Economie Nu!' aangeboden aan Tweede Kamer

EINDHOVEN, 21 februari 2023 - Een vertegenwoordiging van het Platform Duurzame en Solidaire Economie heeft vandaag een breed ondertekend manifest aangeboden aan de Commissie EZK. Het manifest bevat een pleidooi om vaart te zetten met de transitie naar een nieuwe economie, voor een rechtvaardige samenleving op een gezonde planeet, ook voor vele volgende generaties. Omslag is een van de ondertekenaars.

Namens het Platform DSE *) waren aanwezig: Henk Baars (namens Raad van Kerken), Esmé Berkhout (Oxfam Novib), Niels Hoogerheijde (Building Change), Jan Juffermans (PDSE), Babette Porcelijn (auteur, Think Big Act Now), Gerrit Stegehuis (PDSE), Judith Veraart (VVM) en Winne van Woerden (Ontgroei en Commons Network).

Kijk hier voor een verslag van de aanbieding, met foto's en teksten van de toespraken: platformdse.org

Nieuwe economie Nu!

Speerpunten in het manifest zijn:

 • Kies voor een nieuwe economie, die gericht is op een rechtvaardige samenleving op een gezonde planeet.
 • Stop de oriëntatie op BBP-groei en richt je op doelen/indicatoren die noodzakelijk zijn om samen te kunnen overleven. Dat zijn vooral Welzijn, Inclusiviteit en Duurzaamheid,
 • Verlaag de belasting op arbeid, en belast vooral het gebruik van grondstoffen en de uitstoot van broeikasgassen. Zorg daarbij dat mensen met een laag inkomen goed in hun basisbehoeften kunnen voorzien.
 • In al het economie-onderwijs wordt vanaf 2025, in aanvulling op de mainstream, inzicht gegeven in de belangrijke nieuwe stromingen, zoals de Betekenis-economie, de Donut-economie, de Economy for the Common Good, de mondiale Wellbeing Economy Alliance, de Degrowth- en Postgrowth-beweging.
 • Nederland volgt het voorstel van de EU om in 2030 de mondiale ecologische voetafdruk met 50% verkleind te hebben.
 • Er komt een nieuw sociaal contract, waarbij een veel minder ongelijk inkomen en vermogen wordt nagestreefd. De balans tussen laagstbetaalden en hoogstbetaalden wordt fundamenteel veranderd.

  Lees hier het hele manifest, inclusief de imposante lijst van ruim 90 ondetekenaars: platformdse.org

  *) Platform DSE (Duurzame en Solidaire Economie) zet zich in voor een rechtvaardige en dienstbare economie die in balans is met het natuurlijk vermogen van de Aarde. Vanuit een mondiale invalshoek richt het platform zich op de Nederlandse economie en samenleving. platformdse.org


  Meer nieuws


 • ^   © 2019 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact