OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Pers
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

Kleurrijke en strijdbare 'Klimaatparade' in voorbereiding

EINDHOVEN, 16 oktober 2015 - Overal in Nederland worden voorbereidingen getroffen voor een kleurrijke, feestelijke en strijdbare 'Klimaatparade' die op zondag 29 november door Amsterdam zal trekken. De Klimaatparade is de Nederlandse versie van de 'People's Climate March' die in dat weekend plaatsvindt in tal van steden overal ter wereld, kort voor de klimaatconferentie in Parijs.

Het idee is dat het serieuze thema op een carnavaleske wijze wordt verbeeld. Deelnemers worden uitgenodigd om niet alleen te demonstreren met spandoeken, maar de boodschap ook te verwoorden in een lied, dans, praalwagen, versierde fiets of act.

Op woensdag 4 november om 10.00 uur komt bij Omslag in Eindhoven een groep mensen bijeen om te brainstormen over een Eindhovense bijdrage. Wie daaraan wil deelnemen is welkom. Vooraf aanmelden via omslag@omslag.nl wordt op prijs gesteld. Bij Omslag, Hoogstraat 301-A, 5654 NB Eindhoven (in Het Kloosterhof van Gestel)

De bijeenkomst in Eindhoven is een initiatief van Inge Kouw van Transitiestad Eindhoven. "Het idee is om van deze demonstratie een feestje te maken, met leuke acts, groepen, mensen laten zien dat het leuk kan zijn om ergens voor te gaan en voor te staan. Fotogeniek, zodat de pers er mooie plaatjes en filmpjes kan maken. Daarom zou het mooi zijn als we vanuit Eindhoven met een kleurrijke groep zouden kunnen deelnemen, hoe meer hoe liever."

De Murga-parade in Antwerpen kan dienen als inspiratiebron. Zie: www.youtube.com

De Klimaatparade wordt georganiseerd door Milieudefensie, Greenpeace, Transition Towns Nederland, WISE, Fossielvrij Nederland, Morgen, Oxfam Novib, Hivos en AVAAZ.

Eisen van de demonstratie zijn:

Nederland fossielvrij - Stop de subsidies op kolen, olie, gas en andere fossiele brandstoffen. Laat de vervuilers betalen. Zorg voor omscholing van werknemers en nieuwe banen in groene sectoren.

Duurzame energie - Investeer in schone energie, zoals van wind en zon. Laat burgers zelf beslissen over hun energievoorziening. Stimuleer efficiënt energiegebruik bij particulieren en bedrijven. Investeer in isoleren, dat levert duizenden banen op.

Echte oplossingen - Stop met schijnoplossingen. Schaliegas, kernenergie, CO2-opslag en onduurzame biomassa gaan het klimaat niet redden.

Weerbaarheid - Maak meer geld vrij voor kwetsbare mensen die zijn getroffen door klimaatverandering. Help opkomende economieën zich duurzaam te ontwikkelen.

Duurzame landbouw - Maak landbouw duurzaam. Beperk ontbossing en de uitstoot van broeikasgassen.

Groene banen - Investeer in een duurzame economie, die zich niet blind staart op eeuwige groei. Creëer groene banen, ook omdat er werk verdwijnt in de fossiele sector.

Meer over de parade op klimaatparade.nl


Meer nieuws


 ^   © 2015 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact