OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

Omslag ondertekent Woonmanifest en roept op tot actie

EINDHOVEN, 25 oktober 2021 - Huizen zijn om in te wonen, niet om winst mee te maken! Nu de wooncrisis steeds meer mensen treft, groeit het verzet tegen het huidige politieke beleid en wordt de roep om een fundamenteel andere visie op huisvesting sterker. Ook Omslag ondertekende het Woonmanifest en roept op tot deelname aan fysieke woonprotesten.

Woonmanifest

Huisvesting is een eerste levensbehoefte en een grondrecht. Het recht op huisvesting is vastgelegd in de Grondwet en de overheid heeft zich gecommitteerd aan dit mensenrecht via diverse internationale verdragen. Het woonbeleid moet gericht zijn op het verwezenlijken van dat grondrecht. Dat betekent concreet dat het woonbeleid gericht moet zijn op het realiseren en garanderen van voldoende, betaalbare en goede woningen, op het voorkomen van dakloosheid en huisuitzettingen, op het bewaken van gelijke toegang tot huisvesting en geschikte huisvesting voor mensen met een beperking en ouderen, op woonzekerheid voor iedereen, en op zeggenschap voor bewoners over hun woning en leefomgeving.

Na massaal bezochte Woonprotesten in Amsterdam (september) en Rotterdam (oktober), is een Woonmanifest opgesteld met tien concrete eisen aan de Tweede Kamer en formerende partijen om onmiddellijk werk te maken van oplossingen voor de wooncrisis. Tientallen actiegroepen en maatschappelijke organisaties (waaronder 0ok Omslag) ondertekenden dit manifest: woonmanifest.nl

Protesten

Om deze eisen kracht bij te zetten, zijn er de komende tijd opnieuw fysieke Woonprotesten, o.a. Tilburg (30 oktober), Nijmegen (31 oktober), Den Haag (14 november), Utrecht (21 november) en Groningen (28 november). Meer over deze protesten: bondprecairewoonvormen.nl

Het kan ook anders

Omslag ondertekende het Woonmanifest ook als initiatiefnemer van het Landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven. Hier worden veel initiatieven bijeen gebracht die laten zien dat wonen ook 'anders' kan: meer collectief, in zelfbeheer, in woon-werkcombinaties, in kleine huisjes... www.omslag.nl

Het Servicepunt bestaat uit een fysieke plek in de bibliotheek van Omslag, en een uitgebreide website met ook veel actueel nieuws: www.omslag.nl


Meer nieuws


 ^   © 2019 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact