OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

De kleuren van Omslag

EINDHOVEN - Wie Omslag al wat langer kent, weet dat door de jaren heen telkens zes kleuren prominent aanwezig zijn in onze activiteiten, presentaties, publicaties en op andere manieren. Die kleuren hebben een betekenis, ze staan voor de zes hoofdthema's waaraan Omslag werkt: milieu, vrede, solidariteit, cultuur, economie en werk. Tezamen vormen ze de bouwstenen voor een visie waarin deze thema's met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken, in het belang van álle wereldbewoners en voor het behoud van een vruchtbare Aarde.

Doen-denkers inspireren en samenbrengen

Veel mensen werken aan een kleurrijke en duurzame wereld. Ieder legt daarbij zijn of haar eigen accenten. Omslag wil mensen samenbrengen, informeren en enthousiast maken voor vernieuwende ideeën. Via kleurrijke activiteiten en presentaties willen we aansporen tot doen-denken: tot het in praktijk brengen van ideeën en idealen.

Hoe komen die kleuren (thema's) zoal terug in het werk van Omslag?

Voor de eerste groepspresentatie die we in het startjaar 1994 hielden, verbeeldden we het werk van Omslag in de vorm van een puzzel: de wereld staat centraal. Idealiter sluiten mondiaal beleid en ontwikkelingen op elkaar aan om een werkelijke duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Die puzzel proberen we nog elke dag te leggen, samen met anderen. Het vormt de basis onder Omslag. We (net)werken graag samen om die thema's te verbinden. Dat doen we al 28 jaar...

Kijk hier voor een chronologisch overzicht: www.omslag.nl

ZOZ: inspiratie voor doen-denkers

Van mei 1994 tot eind 2020 verschenen 160 edties van het legendarische tijdschrift ZOZ - voor doen-denkers.

Elke jaargang bestond uit zes nummers, elk met een andere steunkleur. In elke editie kwamen de thema's terug in korte verhalen en berichten. In november 2020 verscheen het allerlaatste laatste nummer van ZOZ: #160. Er zijn nog veel oude nummers verkrijgbaar, veel informatie is tijdloos: www.omslag.nl

Thema's verbinden

In 1995 maakten we het spel Kleurrijke Wereld, met als doel de thema's met elkaar te verbinden. Het is een van de vele voorbeelden van vormen die we ontwikkel(d)en om de samenhang tussen thema's zichtbaar en bespreekbaar te maken. Tijdens het spel doen de deelnemers elkaar suggesties aan de hand voor keuzes die je kunt maken in het dagelijks leven. Het spel is niet meer verkrijgbaar, maar de inhoud is nog steeds actueel.

We hebben nog een exemplaar in de bibliotheek, ook beschikbaar voor een workshop.

Imposant archief

De rijke geschiedenis van Omslag is goeddeels vastgelegd op de pagina 'Wie we zijn en wat we doen': www.omslag.nl

Recente activiteiten komen ook in de Aktie Agenda: www.aktieagenda.nl En er is een levendige Facebook-pagina, ook met foto's en filmpjes: www.facebook.com

Omslag bezoeken

Wie Omslag wil bezoeken, is welkom tijdens openingstijden, of bij een activiteit: www.omslag.nl


Meer nieuws


 ^   © 2019 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact