OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed


Steun Omslag met een donatie

EINDHOVEN, 20 december 2021 - Als niet-gesubsidieerde basisorganisatie is Omslag afhankelijk van sympathisanten die af en toe een donatie overmaken. Donateurs zijn voor Omslag een onmisbare steun. Geld kan afhankelijk maken. En Omslag is graag afhankelijk van medestanders.

Op de valreep van 2021 stuurden we de donateurs van Omslag een brief, met het verzoek Omslag ook in 2022 te blijven steunen.

Hieronder de inhoud van deze brief:

De verstrekkende gevolgen van de Covid-pandemie deden en doen zich ook voelen in de werkplaats voor duurzame ontwikkeling: vrijwel alle publieksactiviteiten hebben anderhalf jaar stilgelegen. Er kwamen nauwelijks nog mensen langs. Toch zijn we binnen de beperkingen activiteiten blijven organiseren, vooral in de grote tuin: theetuinen, Vuur & Soep & Potluck, samen muziek maken en af en toe een gezamenlijke maaltijd. Er ontstonden nieuwe initiatieven en samenwerkingen: maandelijkse vegetarische afhaalmaaltijden i.s.m. de werkgroep Eindhoven-Kobanê (solidariteit met Noord-Syrië) en ontmoetingsbijeenkomsten (soms ook door anderen georganiseerd). Toen het weer even kon, kwam er een groep HBO studenten op bezoek en in september beleefden zo’n 40 mensen een boeiende Vredesdag in de zonovergoten tuin. Op 9 oktober organiseerden we een kleinschalige ontmoetings- en inspiratiedag voor doen-denkers vanuit het hele land. Ook dat was een geweldige dag waar veel informatie werd uitgewisseld. Foto’s en verslagjes vind je op de website en op www.facebook.com We maakten plannen voor meer bijeenkomsten voor de achterban van Omslag, maar helaas liep alles anders...

Omslag gaat door!

2021 was in veel opzichten een moeilijk jaar. Soms stelden we ons de vraag of Omslag misschien zou moeten stoppen. Nee dus! De afgelopen periode hebben we ook gebruikt voor een herbezinning op de kerntaak van Omslag: 'mensen bijeen brengen rond de thema's milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit’. We zoeken naar nieuwe manieren om deze doelstelling vorm te geven, onder de noemer ’Omslag brengt doen-denkers samen’. Alle binnenruimten en de tuin zijn anders ingericht, zodat we toch op een verantwoorde manier met kleine groepen mensen bij elkaar kunnen blijven komen. En we richtten een gastenkamer in, zodat wie Omslag wil bezoeken desgewenst kan blijven logeren.

Mensen en initiatieven verbinden

Wat onverminderd doorgaat is het brede en landelijke netwerken om mensen en initiatieven te verbinden. Veel mensen hebben laten weten ZOZ erg te missen. Wij ook! De websites en Facebook spelen nu een belangrijke rol. Op de website kwam een nieuwe advertentiepagina, waar bijna dagelijks nieuwe oproepen verschijnen van mensen die medestanders zoeken. Ook de Aktie Agenda biedt volop informatie over op handen zijnde evenementen: www.aktieagenda.nl

Het landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven voorziet nog steeds in een  grote behoefte. Het fysieke  deel, ondergebracht in de bibliotheek van Omslag, zal in de toekomst ruimer worden opengesteld met een breder aanbod. De maandelijkse nieuwsbrief is tijdelijk gestopt; actueel nieuws verschijnt nu op de website van het Servicepunt: www.omslag.nlwonen

Ook in de bibliotheek van Omslag hebben we meer ruimte gemaakt. Bezoekers (maximaal twee personen tegelijk) blijven welkom na afspraak vooraf, en uitleen van publicaties en dvd’s is in beperkte mate mogelijk.

In het internet-winkeltje blijven we producten aanbieden die je elders vrijwel niet tegenkomt, zoals vredesvlaggen, boeken, brochures, posters, dvd’s, stickers, ansichtkaarten, enz.

In samenwerking met Vredesburo Eindhoven ontwikkelden we een nieuwe serie kaarten 'All the Arms we Need’, in kleur en in vier verschillende versies. Ze zijn verkrijgbaar in setjes van acht stuks, voor maar E. 2,50. We hopen er veel mensen een hart mee onder de riem te kunnen steken. Producten uit het winkeltje kunnen desgewenst ook telefonisch of per e-mail worden besteld, en langskomen in Eindhoven kan ook.

We hopen vurig dat we in 2022 weer fysieke (groeps)activiteiten kunnen organiseren. De term ‘verbinding’ zal zich daarbij vaker manifesteren, niet alleen als woord. Want, als mensen elkaar binnen Omslag ontmoeten is de kans groot dat er ook een verbinding ontstaat op intermenselijk en maatschappelijk niveau.

Blijf Omslag steunen!

Alle ontwikkelingen hebben natuurlijk ook een weerslag op de financiën van Omslag. Als niet-gesubsidieerde basisorganisatie zijn we afhankelijk van sympathisanten die af en toe een bedrag overmaken op IBAN NL66 TRIO 0784 8731 86 van Omslag in Eindhoven. Donateurs zijn voor Omslag een onmisbare steun. Geld kan afhankelijk maken. En Omslag is graag afhankelijk van medestanders.

Op de hoogte blijven

Nu ZOZ is weggevallen, worden de websites van Omslag en Facebook vaker ingezet om inspirerend nieuws, oproepen en aankondigingen te verspreiden. Het plan is om in 2022 regelmatig een elektronische nieuwsbrief te gaan uitbrengen om belangstellenden te blijven informeren en inspireren hun idealen in praktijk te brengen. Wil je je alvast abonneren? Stuur dan een mail naar: omslag@omslag.nl met als onderwerp: 'Omslag Nieuwsbrief'.

En mocht je in de gelegenheid zijn een fysieke bijdrage te leveren aan het werk van Omslag: neem dan gerust contact op! Er zijn allerlei mogelijkheden, van administratie, netwerken en praktische ondersteuning bij activiteiten, tot redactioneel schrijven, posters ontwerpen, vegetarisch koken, tuinwerk en technische klusjes. Ook computervaardigheden (Linux, MailChimp) zijn erg welkom. We maken graag een afspraak om nader kennis te maken en de mogelijkheden te bespreken.

We wensen je een gezond, positief en ontwapenend 2022.

Graag (weer) tot ziens bij Omslag!

Met vriendelijke groet, namens Omslag,

Marta Resink, Anita Hermens

  • --

    We verstuurden de brieven in 'oude' enveloppen van 100% kringloop-confetti papier. Hetzelfde papier waarop de eerste jaargangen van het tijdschrift ZOZ werden gedrukt, waarvan Drukkerij Pasklaar nog een doosje had staan...


    Meer nieuws


  •  ^   © 2019 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact