OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Pers
Links
Reacties
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties


De coöperaties van Longo Maï

Longo Maï is een keten van politieke en zelfvoorzienende coōperaties in diverse Europese landen en in Costa Rica. 


  • Op zaterdag 19 november 2011 organiseerde Omslag in Eindhoven een Aanloopdag over Longo maï. Met René Lehtherr en Petra Vondran.

  • Longo maï heeft eigen Nederlandstalige website: www.longomai.nl

  • Eind augustus 2008 maakte een delegatie van Longo Maï een korte tour door Nederland. Hoogtepunt van deze tour was een informatiedag bij Omslag in Eindhoven op zaterdag 23 augustus. Met 's avonds een uniek optreden van Longo Mai's eigen muziekgroep Comedia Mundi in de tuin van Omslag.

  • Klik hier  voor een interview met Caroline Meijers op 22 augustus 2008 in de Linkse Kerk in Leiden

  • In mei 2008 verscheen de Nederlandse vertaling van het boek over de geschedenis van Longo Maï: 'Opstand en utopie na '68 - Maatschappijkritiek en zelfbeheer in de Europese coöoperaties'. Dit boek, het eerste over de geschiedenis van Longo Maï, verscheen in 2005 in het Duits. Het werd 'van-binnenuit' geschreven, door Beatriz Graf, een van de oprichters. Het boek is voor 18 euro te bestellen bij Omslag.    Meer over de inhoud van het boek.

 ^  

Wat is Longo Maī?

Longo Maï is een keten van politieke en zelfvoorzienende coöperaties, waarvan de eerste ontstond in de nasleep van de studentenprotesten, rond 1973. Toen trokken zo'n dertig jongeren en studenten vanuit Zwitserland en Oostenrijk weg uit de stad, om in heuvels van de Haute Provence (Fr) een toekomst op te bouwen volgens hun eigen idealen. Steen voor steen bouwden zij de eerste coöperatie, met de naam Longo Maï, provençaals voor 'dat het lang moge duren'.

Wolspinnerij Longo Mai
Productie en verkoop in eigen hand

Anno 2008 zijn er coöperaties in Frankrijk (5), Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland en Oekraïne, een vluchtelingencoöperatie in Costa Rica en een kantoor in Basel (Zw). Er zijn veeteeltcoöperaties (schapen, runderen, varkens, pluimvee); biologische tuinbouwbedrijven, kruidenkwekerijen, olijven- en druivenboomgaarden en meubelmakerijen. Met bijbehorende productverwerking en -verkoop (wolspinnerij, weverij, conservenbedrijf, etc.). Longo Maï zet zijn productie af via een eigen netwerk.

Radio Zinzine Longo Mai Internationale solidariteit

Er is altijd grote affiniteit gebleven met 'maatschappelijke verschoppelingen' en met de slachtoffers van het vrije marktsysteem. De coöperaties fungeren als smeltkroes van allerlei culturen en talen. Longo Maï runt in Forcalquier (Fr) een eigen, niet-commercieel lokaal radiostation ('Zinzine'), is actief in het Europese boerenprotest, nam in 1982 het initiatief tot oprichting van het Europees Comitee ter Verdediging van Vluchtelingen en Migranten (CEDRI) en richtte in 1989 het Europees Burgerforum op.

In het voorjaar van 2006 organiseerden Omslag en Longo Maï vanuit Nederland een busreis naar vijf coöperaties in Frankrijk. Aan deze inspirerende reis namen 37 mensen deel.
Van deze reis is een fotoverslag beschikbaar, alsmede een uitgebreid inhoudelijk verslag.

Meer over Longo Maï >>>                     

Adressen van alle Longo Maï-coöperaties >>>

Over de geschiedenis van Longo Maï verscheen in 2005 ook een zeer informatief (Duitstalig) boek: 'Revolte und Utopie nach '68'. Dit boek is ook bij Omslag te bestellen.

 ^  


 ^ 

Hof Ulenkrug in Mecklenburg, Duitsland

Hof Ulenkrug is een van de coöperaties in de keten van Longo Maï.
Na de  val van de muur in 1989 nam een groep mensen uit Oost-Duitsland de ideeën van Longo Maï over en besloot een nieuw project te realiseren. Met de koop van Hof Ulenkrug in Mecklenburg-Vorpommern werd een gemeenschappelijk project gerealiseerd. In november 1995 begon de opbouw van een veelzijdige, ecologische landbouw met eigen verwerking en verkoop van de producten.

De boerderij omvat 40 ha grond; daarnaast wordt er nog 12 ha weideland bij gepacht. Anno 2006 zijn er tien zoogkoeien, een schaapskudde, varkens, pluimvee, akkerland, boomgaarden en een grote tuin. Een groot deel van de productie is bestemd voor eigen gebruik door de bewoners en gasten van de boerderij, het overige wordt in de streek en aan een vriendenkring in Berlijn aangeboden.

Zoals alle andere Longo Maï coöperaties is ook de Ulenkrug een ontmoetingspunt voor veel mensen uit verschillende landen en van allerlei leeftijden. De vaste groep op de boerderij bestaat uit zestien volwassenen (uit Oost- en West-Duitsland, Zwitserland, Nederland en Frankrijk) en negen kinderen.
Er zijn altijd gasten die overal vandaan komen en die de coöperatie voor korte of  langere tijd bezoeken, om mee te helpen, mee te leren, mee te praten of mee te vieren. Op de boerderij vinden ook culturele evenementen plaats, zoals discussieavonden en workshops.

Sinds het congres van het Europese Burgerforum in 1999 op de boerderij plaatsvond, is het engagement met de situatie van vluchtelingen en migranten een vast deel van de activiteiten op Hof Ulenkrug geworden.

Duurzaam bouwen en hergebruik

In 2000 werd gestart met de bouw van een nieuw gemeenschapshuis, in samenwerking met rondreizende gezellen. In deze bouw worden traditioneel vakwerk, stro- en leembouw, het gebruik van leemovens en moderne verwarmingstechnieken met elkaar gecombineerd. Vloerisolatie gebeurt met oude kurken, op het dak liggen tweedehands dakpannen. Er is veel plaats voor experimenten, uitgaande van het principe dat bouwmaterialen uit ecologisch gezichtspunt zo veel mogelijk uit lokale en duurzame grondstoffen moeten bestaan. 
Andere voorzieningen die de laatste jaren werden aangebracht zijn: biologische waterzuivering, een installatie van zonnecollectoren van 92 m2, herstel van vennen en sloten en  bebossing van 5,5 ha land. Veel energie wordt ook gestopt in de verbouw en vermeerdering van oude gewassoorten.

Autonoom zonne-energiesysteem

In samenwerking met een student van de Technische Universiteit Berlijn werd een globaal energieconcept voor de boerderij ontworpen op basis van regionale grondstoffen en duurzame energiebronnen voor de warmtevoorziening en stroomopwekking. In dit kader werd in de zomer van 2006 het dak van de koestal nieuw gedekt met 580 m2 zonnepanelen. Onder het dak zal de warme lucht door pijpen worden afgezogen om daarmee het graan te ventileren en zo te drogen.

Het globale energieconcept wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door het land Mecklenburg, en ook de installatie van de zonnepanelen wordt met bijna 45% gesubsidieerd. Om het geheel voor te financieren, heeft de coöperatie kortlopende leningen opgenomen bij enkele vrienden. Om deze leningen af te betalen, wordt nu gezocht naar een brede ondersteuning in de vorm van giften in de vriendenkring van Longo Maï in Zwitserland, Duitsland en Nederland. De koop van een symbolisch aandeelbewijs van 80 euro biedt 'aandeelhouders' bij vakantie in het vakantieverblijf van Hof Ulenkrug (op 15 km van de boerderij) de eerste twee dagen gratis verblijf.

Over het zonne-energieproject werd een korte film gemaakt. Deze is ook aanwezig in de bibliotheek van Omslag in Eindhoven.

Meer informatie over Hof Ulenkrug, het projectplan voor het zonne-energiesysteem en de Nederlandstalige nieuwsbrief van Longo Maï. Nieuwsbrief aanvragen

Duitstalig verhaal over de historie van Hof Ulenkrug


Zomer 2007: busreis naar Longo Maï-coöperaties in Oost-Duitsland, Oekraïne en Karinthië (Zuid-Oostenrijk)

Stichting Artimobiel en Stichting Pro Longo Maï organiseerden van 15 juli t/m 4 augustus 2007 een busreis naar de Longo Maï-coöperaties in Duitsland, Oekraïne en Karinthië (Oostenrijk).  Aan de reis namen negen mensen deel. Van deze reis zijn een diaserie en een inhoudelijk verslag beschikbaar.

Tijdens deze reis werden ondermeer bezoeken gebracht aan de Longo Maï-coöperatie Hof Ulenkrug in Mecklenburg-Vorpommern (voormalig Oost-Duitsland), de coöperatie Nisjne Selitsje in Transkarpatië (Oekraïne) en aan Hof Stopar in Karinthië (Zuid-Oostenrijk). Op alle coöperaties was een uitgebreide ontvangst en kon worden kennisgemaakt met het wonen, werken en leven ter plekke. Op de terugreis - via Hongarije - bezocht het gezelschap een groot festival aan het Balatonmeer. De deelnemers bereidden de reis gezamenlijk voor tijdens kennismakingsbijeenkomsten vooraf. De reis had een hoog doe-het-zelf gehalte. Er werd gereisd met een busje; er waren negen deelnemers. De reissom bedroeg zo'n 750 euro per persoon.

Globaal reisplan
- De eerste overnachting is in Bremen. Oude vrienden hebben een camping gekraakt tegen de bouw van een fabriek. Bij hen kunnen we overnachten, zowel in huis en bed als in een tent.
Maandag door naar De Ulenkrug waar we vier (!) nachten blijven.
- Vrijdag 20 juli rijden we naar Seelow/Basta, waar we kunnen overnachten bij de plek waar Longomaï begon in Oost-Duitsland om zaterdag door te rijden naar Krakau.
- De overnachting in Hostel Rynek 7 in Krakau is voorlopig geboekt voor de zaterdag- en zondagnacht. De derde nacht in Krakau komt ten goede aan Nisjne Selitsje (Oekraïne).
- Maandagmorgen vertrek uit Krakau, door Slowakije en de grens over  van de Oekraïne om
's-avonds aan te komen in het dorp Nisjne Selitsje. Hier overnachten we vijf keer, twee bij twee, bij mensen thuis, geheel verzorgd.
- Zaterdag rijden we door Hongarije naar het zuidoosten van het Balatonmeer. We blijven zaterdag en zondag slapen bij het project in Ilona Muhle. Het dorp ligt 30 km van het meer. In dit weekend is er een regionaal feest. We vallen dus met onze neus in de boter, maar zullen waarschijnlijk het Balatonmeer niet zien.
- Maandag rijden we naar Bad Eissenkappel in Karinthie / Oostenrijk. We blijven bij deze Longomai coöperatie vier nachten.
- Op vrijdag 3 augustus aanvaarden we de terugreis. We willen rond Frankfurt  overnachten. Voor deze stop zoeken we nog een onderkomen. Zaterdag aankomst Amsterdam.

De Longo Mai-coöperaties:

# Hof Ulenkrug in Dargun in Duitsland
Maandag 16 juli in de middag aankomst. 's Avonds gezamenlijk eten met de bewoners. Er kan in tenten geslapen worden. Er is eventueel slaapplek voor iedereen. Dinsdagmorgen rondleiding Hof Ulenkrug: zonnepanelen, zadenbank. 's Middags meewerken op het land, bezoek aan vluchtelingen in kazerne. 's Avonds rond-de-tafel-met omwonenden die vertellen over...
Woensdag rondrit  en zwemmen. Donderdag eigen initiatief.

# Nisjne Selitsje in de Oekraine
Maandag  23 juli (waarschijnlijk in de avond) onderkomen bij de verschillende families. Dinsdag samen naar de gemeenschappelijke kaasmakerij en verdere kennismaking met gastgezin.
Woensdag naar Uzgorod, markt en talenschool Longomaï. Donderdag dorpsleven, wandelen in de bergen. Avond met Hudaki muzikanten. Vrijdag in de buurt is een vaag vluchtelingenkamp; een bezoek? Verder eigen initiatief. Zaterdag 28 juli vertrek in de ochtend.

# Bad Eissenkappel in Karinthie Oostenrijk
Maandagavond 30 juli gezamenlijke maaltijd met bewoners coöperatie. Veertien mensen kunnen hier binnen slapen, de rest slaapt in tenten.
Dinsdag wandelroute over-de-grens, bezoek partizanenburcht in Slovenie. Bezoeken aan  Partizanenmuseum / verzetsmuseum 2e Wereldoorlog.
Woensdag met Helmut op bezoek bij een tweetalige piratenradio die van illegaal legaal werd. Informatie over de regionale vereniging biologische producten en muziek uit de streek.
Donderdag eigen initiatief.

Contactpersonen voor deze reis is René Lehnherr van Stichting Pro Longo Maï. Tel. 020-6820610, e-mail: lehnherr@zonnet.nl

 ^  

Longo Maï: een keten van coöperaties

De pioniers van Longo Maï kwamen voort uit kringen van progressieve studenten en jongeren in Oostenrijk en Zwitserland, die elkaar veelvuldig ontmoetten tijdens acties en manifestaties. Het was 1968: Europa stond bol van het maatschappelijk activisme. Het protest tegen de gevestigde orde was breed en veelzijdig. Het idealisme vierde hoogtij, desondanks ontaardden nogal wat veranderingsgezinde initiatieven in gewelddadige acties door militante linkse jongeren. Niet iedereen liet zich daarin meeslepen. De groep realistisch ingestelde idealisten wilde concreet met hun idealen aan het werk, zonder afbreuk te doen aan de essentiële eisen van de beweging van '68: het recht op vrije meningsuiting en de mogelijkheid alternatieve levensvormen te ontwikkelen.

'Beter een millimeter praktijk dan tien kilometer theorie'

Hun aanvankelijke plan was om buiten de industriële centra een soort Europese pioniersdorpen op te bouwen, waarbij vroegere actievoerders zich zouden kunnen aansluiten. In Limans, in de bergen van de Haute Provence in Frankrijk, bouwde de groep hun eerste coöperatie, met stenen die ze in de omgeving konden vinden of die ze zelf uit de bergen hakten. In de bergstreek was ruimte genoeg. Gedreven door werkloosheid trok de bevolking daar massaal weg, om in de steeds dichterbevolkte steden een nieuw bestaan op te bouwen.
Met hulp van een bevriend boerenechtpaar zetten de pioniers hun eerste aarzelende stappen in het landleven. ,,In vrij korte tijd begonnen we een hoop dingen te begrijpen. Allereerst, dat het heel wat eerlijker is eerst te bewijzen in staat te zijn een dak boven je hoofd te bouwen en zelf je maaltijd op tafel te brengen, alvorens luidkeels sociale of politieke theorieën te verkondigen''.
De meest geliefde slogan van de groep is nog altijd: 'Beter een millimeter praktijk dan tien kilometer theorie'.


Voorzien in eigen levensonderhoud

In 1973 kochten ze hun eerste schapen. In eerste instantie om het braakliggende, verwilderde en zogenaamd onrendabele bergland opnieuw in productie te brengen, maar het vlees, de wol en de vachten konden ook voorzien in enkele primaire menselijke behoeften: voeding en kleding. Hieruit ontstond gaandeweg allerlei kleinschalige bedrijvigheid: scheren, spinnen, weven en breien, en verkoop van de eindproducten.
In 1974 vormde de uitzetting van enkele Oostenrijkse en Zwitserse coöperatieleden als ongewenste vreemdelingen, de aanleiding om in de Zwitserse Jura een tweede coöperatie op te zetten: Le Montois. Momenteel woont daar een groep van acht volwassenen met hun kinderen op de boerderij die ook zo'n beetje dienst doet als centrale administratie van het hele coöperatie-netwerk. Op de elf hectare grond verbouwen ze groente en worden runderen, schapen en bijen gehouden. Ook verwerken ze er medicinale en aromatische kruiden uit de Jura en de Provence die, samen het de producten van de andere cooperaties in Zwitserland op de markt worden verkocht, via het netwerk Les Drailles. In Le Montois vinden ook veel politieke activiteiten plaats met vluchtelingen en mensen zonder verblijfsvergunning, en op het gebied van boerenstrijd. Veel van het werk van CEDRI en het Europees Burgerforum wordt gedaan door de mensen die in Le Montois leven.

Een en al bedrijvigheid

Op de veeteelt-coöperatie Treynas worden schapen, runderen, varkens en pluimvee gehouden. Er is ook een meubelmakerij opgezet. De schapenwol wordt in de coöperatie in Grange Neuve verwerkt tot gestikte dekens. Mas de Granier in Zuid-Frankrijk omvat weidegrond, tuinbouwgrond, een olijfboomgaard en een kudde van 250 ooien. De biologisch geteelde groenten worden hier rechtstreeks aan de consument verkocht, de rest gaat naar het eigen conservenbedrijfje, waar ook andere biologische boeren uit de buurt gebruik van maken. Sinds 1992 is er zelfs een echte Longo Maï-wijn, afkomstig uit de eigen wijngaard, die ze op aanraden van bevriende wijnboeren overnamen. Inmiddels is de schaapskudde van Longo Maï uitgegroeid tot 1500 stuks, die verdeeld zijn over zes verschillende coöperaties in Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk. In 1976 werd in de Chantemerle in de Franse Alpen een 17e eeuwse spinnerij overgenomen en weer in gebruik genomen: het enige productiebedrijf in dat dorp.

Smeltkroes van culturen

Longo Maï heeft zich nooit beschouwd als een vredig eilandje, dat los staat van de rest van het wereldgebeuren. Integendeel zelfs. De mensen van Longo Maï hebben altijd grote affiniteit gehad met 'maatschappelijke verschoppelingen' en met de slachtoffers van het vrije marktsysteem. Ze zien zichzelf als een soort smeltkroes van allerlei culturen en talen. Door de jaren heen hebben mensen uit alle hoeken van Europa, kort of lang, samen gewoond en gewerkt op een of meer coöperaties. Ook Koerden, Kanaken, Latijnsamerikanen en Afrikanen voelden en voelen zich thuis in Longo Maï. De laatste jaren komen er ook steeds meer Oostduitsers, Russen, Oekraïners en Roemenen.
In 1992 hielp Longo Maï studenten uit Transkarpatië (Oekraïne) met het realiseren van een gemeenschapshuis en een kleine meubelmakerij. Sinds ruim een jaar is hier ook een kaasmakerij, een van de weinigen in Oekraïne en de enige die de lokale melk verwerkt. Meer dan honderd boeren uit de streek brengen hier elke dag hun melk. In 1994 waagde Longo Maï zelf de sprong naar Oost-Europa. Na aanvankelijk grote tegenslagen kon, met hulp van enkele bevriende 'Ossis', begin 1996 eindelijk de naam Longo Maï worden onthuld op de boerderij Hof Ulenkrug in Mecklenburg-Vorpommern (Duitsland)..

Internationale solidariteit 

Na de staatsgreep in Chili, in 1973, nam Longo Maï het initiatief om alle Zwitserse gemeenten op te roepen om tenminste vijf politieke vluchtelingen op te nemen. Zo konden 2000 mensen ontsnappen aan de Chileense militaire dictatuur. In Costa Rica richtten ze de opvangcoöperatie Finca Sonador, waar vluchtelingen uit Nicaragua en El Salvador in hun eigen levensonderhoud kunnen  voorzien. Daar wonen nu 250 mensen. Overtollige producten worden op de plaatselijke markt verkocht en ze verbouwen koffie voor de export. De bewoners van de Finca hebben zelfs een eigen school gesticht. Als verzet tegen de grote multinationals, die met hun monocultuur van ananas en massale houtkap in het tropisch regenwoud de aftakeling van het milieu veroorzaken, heeft Finca Sonador 400 hectare van haar tropisch oerwoud afgebakend en beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek.

Congressen, workshops en uitwisseling

Op initiatief van Longo Maï werd in 1982 door zestig organisaties het CEDRI opgericht, het Europees Comitee ter Verdediging van Vluchtelingen en Migranten. En in 1990 richtte Longo Mai het Europees Burgerforum op als platform voor gezamenlijke actie tegen de toenemende werkloosheid, concentratie van de bevolking in de steden en leegloop van de landelijke gebieden en tegen de afbraak van de sociale zekerheid.
Steeds meer mensen nemen actief deel aan aan de jaarlijkse congressen in Limans en aan de werkgroepen over thema's als duurzame energie en milieu-ontwikkeling, werkloosheid en werkverdeling, immigratieproblematiek en concrete uitwisseling tussen Oost, West, Noord en Zuid. 

In Basel heeft Longo Maï een huis, dat dienst doet als centraal kantoor. Hier woont ook de persoon die zich inzet voor de ontwikkeling van de nationale solidariteitsbeweging met mensen zonder papieren.

Zoals veel pioniers, blijkt ook Longo Maï zijn tijd ver vooruit te zijn geweest. Hun simpele maar revolutionaire ideeën van destijds, blijken voor het Europa van vandaag een reële uitweg te kunnen bieden...

 ^  






Busreis naar de coöperaties van Longo Maï

Van 28 april t/m 7 mei 2006 organiseerden Omslag en Longo Maï een busreis vanuit Nederland naar de coöperaties van Longo Maï in Frankrijk.

  • Medewerkers van Omslag die aan de reis deelnamen, maakten een fotoverslag met achtergrondmuziek door Comedia Mundi.

  • Saskia Poldervaart, die deelnam aan de reis, schreef een uitgebreid verslag.

  • In het juli/augustusnummer 2006 van ZOZ (het tweemaandelijks tijdschrift van Omslag) verscheen een reisverslag. U kunt een exemplaar van deze ZOZ aanvragen, zolang de voorraad strekt.

  • Ook de Nederlandstalige nieuwsbrief van Longo Maï die in juli 2006 verscheen, bevat een verslag van de reis. Wilt u die nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een e-mail naar Stichting Pro Longo Mai: lehnherr@zonnet.nl

  • Omdat er grote belangstelling is voor een nieuwe reis naar de coöperaties in Frankrijk, laten we de informatie met betrekking tot de reis in het voorjaar van 2006 nog even staan. Ter informatie en ter inspiratie. Belangstellenden voor zo'n reis (met een ander programma!) kunnen zich aanmelden voor de wachtlijst en ontvangen te zijner tijd nader bericht.

 ^  

Hieronder vindt u praktische en inhoudelijke informatie over de reis naar de coöperaties in Frankrijk, die in het voorjaar van 2006 plaatsvond.

Omdat er misschien nog wel eens een initiatief komt voor een dergelijke reis (met een ander programma!) laten we de informatie van de eerste reis nog een poosje staan. Ter informatie en inspiratie.

Belangstellenden voor een nieuwe reis kunnen zich aanmelden voor de wachtlijst en ontvangen te zijner tijd nader bericht.

 ^  

Voor wie is de reis interessant?

Comediamundi Longo Mai Deelname aan de reis is in ieder geval interessant voor mensen met belangstelling voor gemeenschappelijk wonen, werken en leven, lokale economie en collectief geld (leven zonder geld?), anarchisme, politieke actie, vrije en lokale radio, boerenstrijd, ecologische landbouw en verzet tegen gentech; ecologisch en ambachtelijk bouwen, collectieve opvoeding van kinderen, bosbouw, schapenteelt, textielverwerking en actieve solidariteit met vluchtelingen en asielzoekers/Europees asielbeleid.
Het programma biedt ook cultuur, muziek en theater. Longo Maï heeft een eigen muziekgroep: Comedia Mundi.Lokale radio Longo Mai

Op elke coöperatie krijgen we uitgebreide rondleidingen, kunnen vragen worden gesteld en kan er op specifieke onderdelen verder worden doorgepraat. Bij vooraf gebleken grote belangstelling voor specifieke onderwerpen, kan daarmee tijdens de excursies rekening worden gehouden, bijvoorbeeld door (zonodig) een externe deskundige uit te nodigen. Dit komt op de voorbereidingsdag aan bod! We reizen met een 'eigen' bus en er gaat een Nederlands sprekende tolk mee.

 ^  

De bezochte projecten en coöperaties in 2006

Centre ECOlonie
Na vertrek uit Nederland, maakten we op de eerste dag een tussenstop op Centre ECOlonie in de Franse Vogezen. Vereniging ECOlonie, opgericht door Nederlanders in 1989, onderhoudt een ecologisch centrum waar duurzaamheidsdenken, natuur(-beleving), creativiteit en spiritualiteit elkaar wederzijds inspireren. Het project biedt vakantie-accommodatie en een uitgebreid programma van cursussen en workshops. De dragende kern bestaat uit leden van de woon-werkgemeenschap en een flinke groep vrijwilligers.

In de ochtend van 29 april reden we door naar de eerste Longo Maï-coöperatie die we uitgebreid bezochten: de wolspinnerij in Chantemerle. We overnachtten in een hotel in de directe omgeving; we aten in de spinnerij.

Wolspinnerij Chantemerle Longo Mai Coöperatie Chantemerle
In de Hautes-Alpes ligt de wolspinnerij annex weverij. Deze coöperatie laat zien dat door de samenwerking tussen producenten en het beheersen van de hele verwerkingsketen - van het scheren van de schapen tot en met de directe verkoop van 'haute couture'-eindproducten - de wol en de daarmee verbonden schapenfokkerij weer een rol kan spelen in de regio. In de spinnerij bevindt zich ook het documentatiecentrum Arquéotex over de geschiedenis van de wol. Het werk op deze coöperatie is nauw verbonden met de rondtrekkende schaapskudde van andere Longo Maï-coöperaties, die in de Crau-vlakte via La Cabrery en Grange Neuve naar de alpenweide trekt en onderweg wordt geschoren.

Vakantiedorpje Les Saisons
Na twee dagen in Chantemerle reisden we naar de Haute-Provence (Frankrijk), waar Longo Maï in het gehucht Les Magnans een vakantiedorpje heeft: Les Saisons. Het dorpje ligt in de heuvels van de Haute-Provence, op 5 km afstand van het stadje Forcalquier, tussen de Durance en de Montagne de Lure. In Les Magnans staan verschillende vakantiehuizen, waar we overnachtten. Ook gebruikten we hier de gezamenlijke maaltijden.

Vanuit Les Magnans zijn te voet, per fiets of te paard verschillende bezienswaardigheden bereikbaar, zoals musea, Provençaalse markten, historische plaatsen en verschillende culturele voorstellingen. Het gebied rond Forcalquier staat ondermeer bekend om zijn 'Bories': ronde huisjes uit natuursteen. Ook staat er de abdij van Salagon, met een botanische tuin. Andere bezienswaardige plekken zijn: Rustrel, Manosque, Luberon, Lurs, Les Mées, Digne en Montagne de Lure.

Op relatief korte afstand van Les Magnans liggen de andere coöperaties van Longo Maï die we bezochten ('s ochtends heen, 's avonds weer terug):

Coöperatie La Cabrery
Aan de voet van de Luberon zijn wijnstokken en olijfbomen de rijkdom van de Longo Maï-coöperatie La Cabrery. De snoei van de wijnranken en de druivenoogst bieden twee keer per jaar voor de mensen van Longo Maï en vrienden uit alle windstreken de gelegenheid elkaar bij werk en feest te ontmoeten.

Coöperatie Grange Neuve
De boerderijen Grange Neuve, Pigeonnier en St. Hippo lyte in de Haute Provence vormen tesamen de grootste coöperatie van Longo Mai. Hier vindt een scala aan activiteiten plaats op land-, tuin- en bosbouwgebied en veeteelt. Hier worden o.a. gestikte dekens gemaakt, er zijn een smederij, drukkerij en timmerwerkplaats en er wordt gebouwd.

Tenslotte is Grange Neuve de thuisbasis van Longo Maï's lokale radiostation Radio Zinzine. Hier staat het verspreiden van onafhankelijke informatie in de hele regio centraal.

Coöperatie Mas de Granier
In de Crau, bij de Rhone-delta, ligt tuinbouwcoöperatie Mas de Granier. De biologische groenten worden op de markt of via een groente-abonnement direct aan de klant verkocht.
De kleine conservenfabriek van Longo Maï wordt ook door boeren uit de buurt gebruikt voor de verwerking van hun overschotten.
De coöperatie ligt dicht in de buurt van enkele grote steden: Arles, Avignon, Aix-en-Provence en Marseille.

Het Ganzennest / Le Nid de l'Oie
Vanuit Mas de Granier reisden we - via Het Ganzennest in Viller/Noord-Frankrijk - weer richting huis. De Nederlandse vereniging Het Ganzennest biedt samen met haar Franse zustervereniging 'Le Nid de l'Oie' leden de gelegenheid om uiteenlopende projecten te ontwikkelen, variërend van het opstarten van een bedrijf tot het uitwerken van cursussen; het organiseren van weken voor vogelliefhebbers tot het ontwikkelen van groepsaccomodatie, werkplaatsen en atelierruimte. Voor dit doel beschikt de vereniging over enkele panden in Frankrijk, waar ook ruimte is voor gasten. Het Ganzennest is aangesloten bij Vereniging Solidair, die zich sterk maakt voor samenwerking tussen individuen en bedrijfen en zich inzet voor een solidaire economie.

Vanuit Het Ganzennest reden we terug weer naar Nederland.

 ^  

Praktische informatie over de reis (voorjaar 2006)

- De vertrekdatum was vrijdagochtend 28 april en op zondagavond  7 mei waren we weer terug in Nederland.

- De instapplaatsen waren: Amsterdam (07:00 uur voor het Victoria Hotel) en Eindhoven (09.00 uur bij NS station en 09:30 uur bij Omslag).

Het interieur van de bus - Voor deelnemers die van ver komen, werd op donderdagavond al overnachting geregeld in Amsterdam en Eindhoven. Wie van deze mogelijkheid gebruik wilde maken moest dat ruim van tevoren aangeven. Betrokkenen ontvingen hierover persoonlijk bericht.

- We reisden met een bus van Stichting Theaterstraat uit Amsterdam. Er gingen twee chauffeurs mee.

- Het merendeel van de overnachtingen vond plaats in vakantiewoningen in vakantiedorpje Les Saisons van Longo Maï, in de Provence. In Chantemerle werd overnacht in een hotel, tegenover de de wolspinnerij.

- Op de heen- en terugreis waren er overnachtingen in Noord-Frankrijk: respectievelijk op Centre ECOlonie (Hennezel) en op Het Ganzennest (Viller).

- Deelname kostte 700 euro per persoon. Dit bedrag was inclusief de reis, alle overnachtingen en (biologische) maaltijden, alsmede uitgebreide bezoeken, rondleidingen en gesprekken op de verschillende coöperaties.

- Inschrijven was alleen mogelijk voor de hele reis. Korting op de deelnameprijs was niet mogelijk. Tussendoor ergens instappen kon niet.

- Gezien de aard van de reis en de excursies, konden er geen kinderen mee. Honden en andere huisdieren konden ook niet mee.

- Naast de excursies naar de coöperaties, bood het programma voldoende gelegenheid voor ontspanning en eigen uitstapjes in de omgeving van Les Magnans. Ook gaf het programma ruimte voor muziek en theater. Longo Maï heeft bijvoorbeeld een eigen muziekgezelschap: Comedia Mundi


 ^  

Reisschema en programma 2006

Vrijdag 28 april
's Ochtends (vroeg!) vertrek vanuit Nederland. Deelnemers kunnen opstappen in Amsterdam en Eindhoven. Na een picknick onderweg, arriveren we rond 18:00 uur op Centre ECOlonie, in de Vogezen, Noord-Frankrijk. 's Avonds warme maaltijd en overnachting . Ook 's avonds: uitleg over het ontstaan, de visie en de aanpak van ECOlonie, door Henk Jan de Blaauw.

Zaterdag 29 april
Na het ontbijt vertrekken we richting zuiden, naar Chantemerle. Hier, in de Franse Hoge Alpen bij Briançon, bevindt zich de wolpinnerij van Longo Maï. 's Avonds aankomst aldaar. Overnachting vindt plaats in een hotel tegenover de wolspinnerij. Daar wordt ook het ontbijt gebruikt.

Zondag 30 april
Bezoek aan de wolspinnerij en eten in de spinnerij. Thema is hier: zelfbestuur in kleine bedrijfjes, wolverwerking en andere nijverheid, regionale economie in de (berg)gebieden. Overnachting en ontbijt zijn weer in het hotel. 

Vakantiehuisje Longo Mai Maandag 1 mei
Vertrek naar Les Magnans bij Grange Neuve (Haute Provence). Contactpersoon hier is Eline van der Wal, schapenhoedster, homeopatisch dierenarts en berggids. In het vakantiedorpje Les Saisons in Les Magnans zullen we vijf keer overnachten. De eerste dag hier is een rustige dag zonder programma, met mogelijkheid om boodschappen te doen en de omgeving wat te verkennen.

Dinsdag 2 mei
Bezichtiging van de coöperatie Grange Neuve en middageten. Op deze locatie is het thema:  Longo Maï algemeen, media en vrije radio's. Bij voldoende belangstelling, kan ook een bezoek worden gebracht aan de dorpsschool in Limans, die mede door toedoen van Longo Maī voor het dorp behouden bleef.

Woensdag 3 mei
Bezoek aan wijncoöperatie La Cabrery, in de Lubéron. Contactpersoon hier is Bertrand, die al zo'n twintig jaar meewerkt met Radio Zinzine. Middageten. Thema 's middags is: Pais-Alp, organisatie van kleine boeren uit de omgeving

Donderdag 4 mei
Bezoek aan de biologische groentencoöperatie Mas de Granier in de Crau (bij de Camargue). Thema: CODETRAS, gezamenlijke acties tegen de uitbuiting van mensen zonder papieren in de tuinbouw in dit gebied en in Andalusië. (in deze acties wordt oa. samengewerkt met Marijke Bijl van het Ondersteunings Komitee Illegale Arbeiders - OKIA - uit Den Haag). Contactpersonen in de Crau zijn Hannes en Peter, oprichters van Longo Maï

Vrijdag 5 mei
Rustige dag. Eventueel discussiethema('s) naar keuze van onze groep. 's Avonds eventueel muziek op Grange Neuve met medewerking van eigen muziekgezelschap: Comedia Mundi

Zaterdag 6 mei
Vertrek vanuit Les Magnans en op de (lange!) terugreis naar Nederland. 's Avonds een tussenstop op Het Ganzennest ('Le nid de l'oie') in Viller/Noord-Frankrijk. Warme maaltijd + overnachting aldaar.

Zondag 7 mei
Ontbijt, gevolgd door een uitleg over Het Ganzennest en over de visie en aanpak van Vereniging Solidair. Door Paul Dijkstra.

Vanuit Het Ganzennest rijden we door naar Nederland, waar we in de loop van de avond aankomen.

 ^  

Mee met de reis?  (niet meer van toepassing!!)

Met deze unieke reis konden maximaal 37 deelnemers mee. Dit aantal was medio maart 2006 al bereikt. Er is inmiddels een wachtlijst van belangstellenden.

Gezien de grote belangstelling voor een georganiseerd bezoek aan de coöperaties van Longo Mai, komt er mogelijk in het voorjaar van 2008 opnieuw een reis. Belangstellenden voor die reis kunnen zich opgeven bij René Lehnherr van Stichting Pro Longo Mai. Stuur daarvoor een e-mail aan lehnherr@zonnet.nl. Vermeld ook uw postadres.

Maak geen geld over, maar wacht op toezending van een persoonlijke bevestigingsbrief, met daarbij informatie over de betalings- en annuleringsregeling.

Inschrijvingen zijn pas definitief na ontvangst van (minimaal) de helft van de deelnemerskosten. Betaling kan in twee termijnen plaatsvinden en wel voor vertrek. De volgorde van binnenkomst van de betalingen bepaalt de volgorde van plaatsing.

Wie zich inschrijft voor de reis wordt persoonlijk op de hoogte gehouden en ontvangt t.z.t. een uitgebreid informatiepakket met een uitgewerkt programma en de defintieve route. Alle overige belangstellenden kunnen zich via deze website op de hoogte stellen.

 ^ 

Voorbereidingsdag: 18 maart 2006 bij Omslag

OMSLAG Op zaterdag 18 maart 2006 organiseerde Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling in Eindhoven een informatiedag over Longo Maï en over de busreis. Hier waren ook Caroline Meijers en René Lehnherr van Longo Maï aanwezig. Beiden zijn al vele jaren bij de coöperaties betrokken. Zij vertelden over het leven, wonen en werken in de coöperaties van Longo Maï en over de activiteiten die in de loop der jaren zoal vanuit Longo Maï zijn ondernomen. Op deze dag werd ondermeer een video gedraaid over Longo Mai, er waren  foto's, folders en nieuwsbrieven aanwezig, evenals het recent uitgekomen (Duitstalige) boek over Longo Maï: Revolte und Utopie nach '68.

De dag werd bezocht door ruim vijftig belangstellenden en verliep in een enthousiaste sfeer.  

In de bibliotheek van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven, gevestigd bij Omslag in Eindhoven, is het volgende materiaal over Longo Maï aanwezig: een video over de  geschiedenis van Longo Maï; de boeken 'Revolte und Utopie nach '68' (zowel de Duits- als de Nederlandstalige versie), Alylstätte Nicaragua-Costa Rica 1978-1979..., Nederlandstalige nieuwsbrieven, mappen met projectbeschrijvingen en grote kleurenfoto's van verschillende Europese coöperaties, een fotoserie van de reis naar de coöperaties in Frankrijk (voorjaar 2006), een cd en een map met grote kleurenfoto's van Hof Ulenkrug, alsmede een dvd over het zonne-energieproject op Hof Ulenkug. En er is een cd met muziek van Comedia Mundi.

Het boek 'Opstand en Utopie na '68 - Maatschappijkritiek en zelfbeheer in de Europese coöperaties' is ook bij Omslag te koop. Bestellen?   Meer over de inhoud van dit boek.

Het Servicepunt is elke maandag- en vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur open voor bezoekers (een afspraak maken is op deze dagen niet nodig).



  © 2006 Omslag, Postbus 81, 5600 AB Eindhoven. Tel. 040-2910295