OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed


Verslag van een indrukwekkende vredesdag bij Omslag

EINDHOVEN, 13 september 2021 - Zo'n veertig mensen beleefden een informatieve en indrukwekkende dag tijdens de bijeenkomst 'Voor vrede in Eindhoven en de wereld', in de zonovergoten tuin van Omslag. Van 14:00 tot 19:15 was er een gevarieerd programma met presentaties en een informatiemarkt. De dag werd besloten met een gezamenlijke maaltijd.

De dag werd georganiseerd door een samenwerkingsverband van Vredesburo Eindhoven, werkgroep EIndhoven-Kobanê, Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling en Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen.

De bijeenkomst was vooral bedoeld als uitwisseling en kruisbestuiving tussen mensen die in Eindhoven actief zijn voor de vrede. Die doelstelling kwam goed tot zijn recht. Er waren levendige gesprekken en nieuwe ontmoetingen. De geplande tijd werd ruim overschreden. Improviserenderwijs leidden Constance van Dorp en Marta Resink de overvolle dag in goede banen.

De prachtige tuin van Omslag baadde de hele dag in de zon en vormde een decor voor een boeiende dag. Vanwege de Covid-richtlijnen konder er maximaal 40 mensen deelnemen. En die kwamen! De tuin was gevuld met een gezelschap van actieve en betrokken mensen. Zij luisterden naar indrukwekkende verhalen van verschillende sprekers en gingen daarover met elkaar in gesprek. De hele dag zijn er filmopnames gemaakt die verslag doen van de inhoudelijke gesprekken. Zodra deze beschikbaar zijn, verschijnen die ook op deze website. Een uitgebreid fotoverslag staat op Facebook: www.facebook.com (zie 13 september)

Focus op Afghanistan

Om de belangwekkende inhoud van deze bijeenkomst vast te houden en door te geven, volgt hier een opsomming met verwijzingen naar relevante websites. Er waren indrukwekkende presentaties door:

Palwasha Banai. Zij vertelde een aangrijpend verhaal over haar leven in Afghanistan en haar vlucht in 2002 via Pakistan naar Nederland. Over haar traumatische ervaringen, en hoe ze die langzaam te boven kwam, schreef ze in 2019 het boek Demonen overwonnen: demonenoverwonnen.nl

Fred Heering, psycholoog en een van de mensen die Palwasha begeleidde in haar proces. Hij vertelde over de totstandkoming het boek.

Wouter van Empelen, verbonden aan Artsen zonder Grenzen, ging mede vanuit zijn persoonlijke ervaringen in op de situatie in Afghanistan en het (en zijn) werk voor AzG ( www.artsenzondergrenzen.nl ).Focus op Eindhoven

Na een korte pauze werden de stoelen in een grote kring geplaatst voor een serie korte presentaties. Vervolgens waren er interactieve presentaties over de zoektocht van jongeren naar zingeving, de rol van het onderwijs en armoede in Eindhoven. Met presentaties door:

 • Joost Vriens (docent MBO): voordracht en gesprek over de leefsituatie en (soclale) behoeften van jongeren
 • Hafid Bouteibi (docent en lokaal politicus) sloot daarop aan


  Ook deze presentaties leidden tot een levendige uitwisseling. Deze kan worden voorgezet op 23 september tijdens het Eindhovens Vredesdebat in het stadhuis.

  Tijdens een korte pauze showde Viola van Alphen een jurk gemaakt van sinaasappelschillen (ontwerp: Agnes van Dijk ) als voorbeeld van creatief hergebruik. Ook vertelde zij over het Eindhovens initiatief Manifestations: 2021.manifestations.nl

  De bijeenkomst bij Omslag vond plaats in de aanloop naar de landelijke Vredesweek (18 t/m 26 september) met als thema 'Inclusief samenleven: wat doe jij in vredesnaam?''

  Korte presentaties

  Omdat de tijd inmiddels begon te dringen, was er nog maar weinig tijd voor de presentaties van andere (vredes)initiatieven in Eindhoven.

 • Firouzeh Hamidian Rad - over de Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen: samenvoorgezondheidvanvrouwen.nl
 • Esra Altmis van Stichting Ik Wil - over het voeren van ongemakkelijke gesprekken: stichtingikwil.nl
 • Sjaak Huizer - over de Huiskamer voor vluchtelingen: www.huiskamervoorvluchtelingen.nl
 • Constance van Dorp - over de werkgroep Eindhoven-Kobanê: www.werkgroepeindhovenkobane.nl
 • Marta Resink - over het werk van Omslag werkplaats voor duurzame ontwikkeling: www.omslag.nl
 • Hanan Saydo (gevlucht uit Syrië) las zijn verhaal over een zoektocht naar vrijheid: 'De gerst-oogster'. Hij maakte er ook een schilderij bij
 • Kees Minderhoud over 'Geef wapens geen stem' en structureel inclusief samenleven: www.vredesburo.nl

  Gezamenlijke maaltijd

  Terwijl het inhoudelijke programma zich buiten afspeelde, werd in de keuken van Omslag een overheerlijke maaltijd bereid door Tonie en Hanan. Deze werd om 19:15 opgediend in de vorm van een lopend buffet. Ud-speler Orwa Madaniah verzorgde een aangename muzikale omlijsting. (Tonie en Hanan bereiden ook eens per maand de vegetarische afhaalmaaltijden t.b.v. Kobanê. Meer daarover: www.omslag.nl

  Actief voor vrede in Eindhoven

  De komende tijd zijn in Eindhoven meer bijeenkomsten in het kader van de Vredesweek, velen zullen elkaar daar opnieuw ontmoeten. Kijk hier voor een overzicht: www.vredesburo.nl

  Overzicht van activiteiten in de Vredesweek (landelijk): vredesweek.nl

  Vrededsacties en -activiteiten in het hele land: www.aktieagenda.nl

  Deelnemers informatiemarkt

  Na afloop werden nog druk adressen en andere informatie uitgewisseld en werd bij de kraampjes allerlei nuttige en relevante informatie verzameld. Veel mensen kochten ook het boek 'Demonen overwonnen' van Palwasha, waarvan de opbrengst op deze dag naar projecten van Artsen zonder Grenzen in Afghanistan gaat.

 • ---

  Met dank aan velen die deze dag mede mogelijk maakten. Speciale dank aan Paul Dickof voor de beeld- en geluidstechniek, en Coen Boot voor de filmopnames.

  Eindhoven, 13 september 2021. Verslag en foto's: Marta Resink (Omslag)


  Meer nieuws


 • 
     ^   © 2019 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact